Gedurende de gehele zomer 2022 is sprake geweest van uitbraken met het hoogpathogene vogelgriep.

Dit gegeven is op zich (en opnieuw) al reden voor een gigantisch vraagteken als het gaat om de trekvogels als oorzaak!!!


Het ministerie heeft de afgelopen periode klaarblijkelijk zo veel en vaak 'moeten' ruimen dat het gas om de dieren te doden op is! Leveringen van CO2 gas is overigens ook beperkt door allerlei in NL rondwarende crisis.

Daarnaast heeft de NVWA niet voldoende mensen en hebben een aantal bezwaarprocedures van pluimveehouders eveneens bijgedragen aan vertraging.

Hoe dan ook, een aantal pluimveebedrijven --binnen 1 km van een besmet en geruimd bedrijf-- konden hierdoor niet binnen de daartoe verplichte periode (incubatietijd) worden geruimd.

. . . en wat blijkt nu? Jawel, op deze bedrijven is dus niets --NIETS-- aan de hand!!!

De betreffende bedrijven blijven weliswaar onder intensieve monitoring, maar worden in principe niet meer geruimd.

Welnu, dit roept wel even een paar vragen op lijkt me zo . . .