Voor alle duidelijkheid : zink komt voor in diverse voedingssupplementen voor vogels en is belangrijk voor een aantal fysiologische processen in het vogellichaam : bv. beendervorming, voortplanting, groei van nestjongen, vorming van veders en bevedering, immuniteit…
In voedingssupplementen vindt men meestal tweewaardig zink : Zn2+, dewelke overwegend niet zo giftig is als vierwaardig zink : Zn4+.

Maar, zink als scheikundig element, kan ook giftig zijn voor siervogels als er teveel van opgenomen wordt in het vogellichaam.

Eén van die mogelijkheden is knaaggedrag van parkieten/papegaaien aan gegalvaniseerde kooiafsluitingen, voederbakken enz… gegalvaniseerd met zink….

Tijdens het produktieproces van deze kooiafsluitingen, kooidraad, voederbakjes, gaat men galvaniseren met vierwaardig zink : Zn4+. Als deze gezegde materialen, na verloop van tijd beginnen te “roesten”, dan ziet men een soort wit poeder ontstaan. Dit wit poeder noemt men ook “wit roest” en dat is giftig voor siervogels.

Als men metalen schaaltjes gebruikt om, bv. fruit of soortgelijken te geven, aan siervogels dan gaat de eventuele zuurtegraad van dat fruit, reageren met de mogelijke zinkcoating van die metalen schaaltjes. Eigenlijk geeft men dan, mogelijk ongewild, een zinkrijk maal aan siervogels. Op termijn kan er dus een ernstige zinkvergiftiging ontstaan.

Dus, even nadenken in uw kweeksysteem over het eventueel gebruik van metalen schaaltjes.

PS : ik kan begrip opbrengen voor de lijdensweg van parkieten/papegaaienliefhebbers in verband met de vernielzucht van deze vogels voor wat betreft plastic schaaltjes, potjes enz.