Beste,

Kan er mij iemand de verschillen en/of uiterlijke kenmerken uitleggen tussen "agaat topaas geel mozaek" en "agaat eumo geel mozaek" ?
Mijn inziens gelijken beide soorten toch goed op elkaar? Of heb ik het verkeerd voor ?

Graag uw reactie.

Groeten en dank.
Danny