Persbericht van LNV d.d. 10 oktober 2008:

Gisteren is in de Duitse deelstaat Saksen het vogelgriepvirus H5N1 aangetroffen. Het gaat om een gemengd bedrijf met ganzen, eenden, kippen en kalkoenen in Markensdorf, tegen de Poolse grens. Alle ruim 1400 dieren zijn inmiddels geruimd, er is een vervoersverbod ingesteld, een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van tien kilometer.

Door de uitbraak is in Nederland onmiddellijk de dubbele reiniging en ontsmettings-maatregel van kracht: minister Verburg van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bekendgemaakt dat per direct transportauto's waarmee in héél Duitsland levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd, onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan.