Resultaten 1 tot 5 van de 5

Onderwerp: Pluimvee per direct opgehokt

 1. #1

  Pluimvee per direct opgehokt

  Pluimvee per direct opgehokt
  Uitgegeven: 5 juli 2007 13:36
  Laatst gewijzigd: 5 juli 2007 14:14

  DEN HAAG - Al het commercieel gehouden pluimvee moet per direct worden opgehokt. Dat heeft minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) vandaag gezegd nadat bekend was geworden dat ook in Frankrijk het voor mensen gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1 is opgedoken.

  Tot nu gold alleen een advies om pluimvee op te hokken.

  Eerder werd bekend dat het virus op is gedoken bij een kalkoenhouderij en vleeskuikenhouderij in TsjechiŽ. In Duitsland werden op drie plaatsen, Neurenberg, Leipzig en ThŁringen, dode wilde vogels gevonden met eveneens de H5N1-variant.

  Vakantiegangers
  Dit jaar is in drie EU-landen vogelgriep aangetroffen onder pluimvee: in Hongarije, Groot-BrittanniŽ en TsjechiŽ. De minister heeft vakantiegangers opgeroepen geen dierlijke producten mee naar huis te nemen.

  Hoewel het momenteel broedseizoen is en de vogels zich niet over lange afstanden verplaatsen, is besloten tot een ophokplicht. Het virus vertoont volgens het ministerie een grillig verspreidingspatroon en het is nog niet duidelijk waar het vandaan komt.

  Risico
  "Verburg wil elk risico uitsluiten en stelt daarom een afschermplicht in om te voorkomen dat er vogelgriep in Nederland opduikt", laat het ministerie weten. De minister zegt er naar te streven de maatregel zo snel mogelijk weer in te trekken.

  Voor hobbydierhouders geldt nog steeds alleen het advies om de vogels af te schermen. Dieren die eerder zijn ingeŽnt tegen de vogelgriep kunnen gewoon buitenblijven. Verburg drukt medewerkers van de bedrijven verder op het hart vooral strikt de regels te volgen die er zijn op het vlak van hygiŽne.

  bron: www.nu.nl

 2. #2
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.791
  Thanks
  41
  Minister Verburg trekt afschermplicht pluimvee in
  Persbericht | 24-09-2007

  Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft
  vandaag besloten om de afschermplicht voor pluimvee per 25 september 2007 in
  te trekken. Het is ruim drie weken geleden dat een laatste uitbraak van het
  hoog pathogene vogelgriepvirus H5N1 in Duitsland is vastgesteld. Momenteel
  is het risico van insleep van deze ziekte door wilde vogels laag. Uit
  onderzoek van SOVON blijkt dat er geen trekbewegingen plaatsvinden van wilde
  vogels vanuit de in de buurlanden besmette gebieden. Ook blijkt uit de
  voortdurende monitoring van wilde vogels op vogelgriep dat de afgelopen
  maand geen besmette wilde vogels in de Europese Unie zijn gevonden.

  De verplichting tot dubbele reiniging en ontsmetting van transportauto's
  waarmee in Duitsland levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd, blijft
  van kracht. Transportauto's moeten onmiddellijk na terugkomst in Nederland
  een extra reiniging en ontsmetting ondergaan.

  De afschermplicht is 5 juli 2007 ingesteld voor commercieel gehouden
  pluimvee met vrije uitloop. Aanleiding voor het instellen van de
  afschermplicht waren verschillende vondsten van het vogelgriepvirus H5N1 in
  Europa. Gevaccineerd pluimvee mag gewoon buiten lopen.
  .......... Tja, je blijft 'lachen' met de heren en dames bewindslieden!

  Vooralsnog is op geen enkele wijze aangetoond dat het vogelgriepvirus door wilde vogels wordt, dan wel eerder is verspreid.

  Toch blijven zij en de media maar hardnekkig en nadrukkelijk wijzen op de 'gevaren' van de trekvogels.

 3. #3
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.791
  Thanks
  41

  de volgende ronde

  Voor de volledigheid meld ik maar weer eens de zoveelste ronde Vogelgriep.

  Met enige verbijstering kunnen we constateren dat de maatregelen t.a.v. hygiŽne niet voor vrachtwagens uit Oostbloklanden geldt!

  Persbericht LNV 17-12-2007
  Afgelopen zaterdag is in Duitsland een uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Minister Verburg van LNV heeft bekendgemaakt dat per direct transportauto's waarmee in Duitsland levend pluimvee of broedeieren zijn vervoerd onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan.
  Het vogelgriepvirus H5N1 is op 15 december jongstleden opgedoken bij een hobbydierhouder in GroŖwoltersdorf in de Duitse deelstaat Brandenburg . De autoriteiten in de deelstaat hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen die volgens de EU verplicht zijn. De belangrijkste maatregelen zijn het inlichten van de Europese Commissie (EC) en andere EU-lidstaten, het ruimen van besmette dieren, het instellen van een beschermingsgebied van drie kilometer en een toezichtgebied van tien kilometer. Daarnaast zijn beperkingen gesteld aan de handel in pluimvee(producten) uit de getroffen lidstaat en dienen andere lidstaten bioveiligheidsmaatregelen te nemen.
  In Nederland geldt daarnaast altijd direct dat transportauto's die in het getroffen land levend pluimvee of broedeieren hebben vervoerd onmiddellijk na terugkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan. Ook maakt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een risicoanalyse. Voor zover nu bekend is, zijn er de afgelopen zes weken geen risicotransporten geweest tussen het getroffen gebied in Duitsland en Nederland.
  De afgelopen weken zijn er meerdere uitbraken van vogelgriep geweest in Europese lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Polen, RoemeniŽ). Daarom is er donderdag 13 december een bijeenkomst geweest tussen vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en de (hobby)pluimveesector. Daarin is nog eens toegelicht wat er al aan preventie wordt gedaan (uitgebreide monitoring, hygiŽne) en welke maatregelen er, naast de dubbele reiniging en ontsmetting, van kracht zijn bij een uitbraak van vogelgriep in een van de lidstaten:
  ē pluimvee moet afgeschermd worden gevoerd;
  ē klinische verschijnselen (zoals bijvoorbeeld verhoogde uitval) en verminderde voer- en waterinname moeten worden gemeld aan het AID-meldnummer (045 54 66 230) of een dierenarts, in het kader van het zogenoemde early warning-systeem.
  Naast deze verplichte maatregelen kan een dierhouder zelf ook maatregelen nemen om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te houden:
  ē handhaaf op het bedrijf een strak hygiŽneprotocol;
  ē bewaar voer en stro niet in de open lucht;
  ē mensen kunnen hun dieren beschermen door ze te laten vaccineren.
  Overigens doet ook de overheid het nodige naast de verplichte acties. Zo wordt momenteel bekeken of de monitoring van wilde vogels kan worden uitgebreid. Eventueel kunnen ook andere soorten in de monitoring worden opgenomen. Nederland heeft de Europese Unie gevraagd om een gezamenlijke epidemiologische analyse van de situatie in de getroffen lidstaten. Daarnaast is aan de organisaties voor hobbydierhouders gevraagd om het belang en de inhoud van hun eigen hygiŽneprotocollen nog eens onder de aandacht van hun leden te brengen.
  Er waren recent diverse uitbraken van vogelgriep in Polen. Daarnaast wordt verwacht dat veel in Nederland wonende Polen de kerstperiode in Polen willen doorbrengen. Het ministerie heeft daarom deze reizigers gevraagd er alert op te zijn dat ze geen vogelgriepbesmetting of besmette producten mee terug naar Nederland nemen.
  Meer informatie over vogelgriep vindt op onze website en op de website van het ministerie.
  persbericht AGRI Holland:

  'Vogelgriepvirus is in Polen op meer plaatsen aanwezig'

  In Polen zijn nog meer verschillende uitbraken van vogelgriepvirus H5N1. Dat
  werd duidelijk tijdens het basisoverleg tussen het ministerie van LNV en de
  Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) over de vogelgriepsituatie
  in de Europese Unie op 13 december. Ook in een opvangcentrum voor wilde
  vogels in Orneta blijken een ooievaar en twee buizerds aan vogelgriep
  overleden. Verder zijn 2 hobbypluimveebedrijven in Lepno besmet.

  Orneta ligt 50 kilometer ten oosten van Elblag en Lepno ligt daar 30
  kilometer ten zuiden en Elblag ligt aan de Oostzeekust, ongeveer 60
  kilometer ten oosten van Gdansk. De nieuwe uitbraken liggen ongeveer 100
  kilometer ten noorden van de twee eerder besmet verklaarde legbedrijven.

  Zendingen van en naar Nederland
  Het vogelgriepvirus komt dus op diverse plaatsen in Polen voor en het mag
  niet worden uitgesloten dat het virus ook elders in Polen aanwezig is,
  concluderen LNV en de PVE. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft onderzocht
  welke pluimveecontacten de laatste tijd met Polen hebben plaatsgevonden.
  Daarbij is vastgesteld dat er twee zendingen uit Polen naar Nederland zijn
  gekomen. Het gaat om een partij roofvogels die van een Poolse dierentuin
  naar een Nederlandse dierentuin zijn vervoerd en om een zending fazanten en
  patrijzen die als slachtpluimvee naar Nederland is gekomen. Die dieren zijn
  inmiddels geslacht. Vanuit Nederland zijn 47 zendingen pluimvee naar Polen
  gegaan. Het betreft hoofdzakelijk transporten met eendagskuikens. Alle
  transporten hadden een bestemmingsadres dat buiten de buffergebieden ligt.

  Vervoer door Polen
  Daarnaast zullen er vrijwel dagelijks zendingen broedeieren vanuit Nederland
  door Polen vervoerd worden naar Wit Rusland, Rusland, OekraÔne of de
  Baltische staten. Er is op gewezen dat het vervoer van de broedeieren veelal
  plaatsvindt met Oost Europese vrachtauto's, die niet gehouden zijn aan een
  dubbele reiniging en ontsmetting. Ook is vaak onbekend wat deze auto's
  hebben getransporteerd toen ze vanuit Oost Europa naar Nederland kwamen.
  Exporteurs van broedeieren worden daarom opgeroepen om zodanige maatregelen
  te nemen dat een eventueel virus dat die auto's meebrengen uit Polen, niet
  bij de Nederlandse pluimveesector terecht kan komen. Geadviseerd wordt te
  eisen dat de auto's eerst gereinigd en ontsmet worden voordat ze het bedrijf
  oprijden om broedeieren te laden.

  Vorsttrek
  In het overleg tussen de PVE en LNV is tevens gesproken over vorsttrek, die
  op gang komt als in Noord en Oost Europa strenge vorst invalt en de vogels
  in die vorstgebieden onvoldoende voedsel kunnen vinden. Er moet bekeken
  worden of bij de monitoring van trekvogels ook andere soorten moeten worden
  onderzocht dan de tot dusver gebruikelijke. Vanuit de sector is aangedrongen
  om hierbij aandacht te besteden aan spreeuwen. Vogelgriep is nog nooit bij
  spreeuwen aangetoond maar LNV zal bezien of aan het verzoek tegemoet kan
  worden gekomen. Volgens SOVON zou vooral aandacht besteed moeten aan
  roofvogels en kraaiachtigen.

  Alertheid geboden
  Om insleep van vogelgriep te voorkomen wordt in algemeenheid het volgende
  aan pluimveehouders geadviseerd:

  handhaaf een strak hygiŽneprotocol;
  bewaar geen voer en stro, dat bestemd is voor gebruik in pluimveestallen, in
  de open lucht;
  voer pluimvee niet buiten;
  laat geen personen op het bedrijf toe die de laatste 72 uur in Polen zijn
  geweest;
  meld verhoogde uitval aan het AID-meldnummer (0455466230);
  meld klinische verschijnselen en verminderde voer- en wateropname aan een
  dierenarts.


  bron: Anevei, 14/12/07

 4. #4
  Stamgast Hans de Vries's Avatar
  Lid sinds
  16-05-2006
  Berichten
  2.639
  Thanks
  4
  Ze kunnen me wat met die vogelgriep.... Volgens de richtlijnen van LNV hoef ik mijn kippen niet op te hokken terwijl er hele eskaders ganzen over m'n tuin vliegen.

 5. #5
  Moderator henk's Avatar
  Lid sinds
  05-05-2006
  Berichten
  450
  Thanks
  2

  laatste nieus over vogelgriep; ophokplicht voorbij

  Hier kun je het laatste nieuws lezen:

  http://www.minlnv.nl/portal/page?_pa..._item_id=23044


  De problemen zijn (voorlopig) voorbij.

  Henk

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •  
Vogelcafť.nl forum, de ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers
VogelMarkt.net | NBvV.nl | VogelIndex.nl |