Registratie

Registreer op VogelCafé Forum

Verplichte Informatie

Gebruikersnaam waarmee je wilt inloggen, dit is ook de naam die bij jouw berichten komt te staan.

Geef een wachtwoord op voor je account.
Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

Gelieve een geldig e-mail adres voor jezelf in te voeren.

Bijkomende Informatie

Alle tijden op deze forums kunnen automatisch aangepast worden aan jouw tijdzone. Selecteer gewoon de tijdzone waar jij in woont.

Je mag de zomertijd aanpassen als je dit wilt, dit hangt af waar je woont.

Af en toe willen beheerders en/of andere leden je een e-mail met een notificatie of een bericht sturen. Als je dit niet wilt ontvangen dan mag je de bovenstaande opties veranderen.

Forum Regels

Om verder te kunnen gaan, moet je akkoord gaan met de volgende regels:

Forum Regels

Het deelnemen aan dit forum is vrij!
De enige voorwaarde is dat je met de hieronder gedetailleerde regels en het beleid instemt.
Druk op de knop “registreer” als je met deze voorwaarden akkoord gaat.
Hoewel de beheerder en de moderatoren van VogelCafé zullen proberen om alle laakbare berichten van dit forum te weren, is het voor hen onmogelijk om alle berichten op inhoud te controleren.
Alle berichten drukken de mening van de auteur uit, en geen van beiden noch de eigenaar en moderators van VogelCafé , noch Jelsoft Enterprises Ltd. (ontwikkelaars van vBulletin) zullen voor de inhoud van een bericht verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Als je lid wilt worden van Vogelcafé dan ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Je gaat dit forum niet gebruiken om teksten te publiceren, die moedwillig foutief en/of onnauwkeurig, krenkend, vulgair, haatdragend, obsceen, profaan, racistisch, seksueel georiënteerd, dreigend, privacyschendend of anderszins in strijd met de wet zijn.

Ook al ben je het met stellingen of beweringen oneens dan reageer je niet beledigend
Jij bent als lid verantwoordelijk voor je eigen bijdragen
Je publiceert geen materiaal waarop auteursrechten rusten

Je gaat akkoord en houdt je aan de volgende afspraken:
-Blijf bij het onderwerp
-Gebruik geen hoofdletters om je woorden kracht bij te zetten.
-Met de beheerder van de site en/of moderators wordt niet in discussie gegaan
-Links naar andere sites plaatsen die los van het onderwerp staan en/of uit een commercieel oogpunt is niet toegestaan.
-Berichten zijn in het algemeen bedoeld en richten zich niet tot één persoon. Gebruik daarvoor E-mail
-Je mag geen telefoonnummers en adressen publiceren
-Je mag posten onder je eigen naam of onder een "nickname", dubbele accounts of schaduwaccounts zijn niet toegestaan
-Vraag en aanbod van dieren is niet toegestaan, ga hiervoor naar www.vogelmarktplaats.nl of www.kleinvee.nl
-Ik ga akkoord met de voorwaarden en afspraken.
-Ik weet dat deze voorwaarden en afspraken kunnen worden aangepast.
-Ik weet ook als ik mij niet houd aan de voorwaarden en de afspraken ik dan van de site kan worden geweerd.

Eigenaar en moderator van het VogelCafé hebben te allen tijde het recht om bijdragen van leden te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen en om elke discussie te sluiten.
Moderators kunnen een gebruiker om welke redenen dan ook verwijderen.

Ik heb het vorenstaande gelezen en stem in met de VogelCafé regels.

Het deelnemen aan dit forum is vrij!
De enige voorwaarde is dat je met de hieronder gedetailleerde regels en het beleid instemt.
Druk op de knop “registreer” als je met deze voorwaarden akkoord gaat.
Hoewel de beheerder en de moderatoren van VogelCafé zullen proberen om alle laakbare berichten van dit forum te weren, is het voor hen onmogelijk om alle berichten op inhoud te controleren.
Alle berichten drukken de mening van de auteur uit, en geen van beiden noch de eigenaar en moderators van VogelCafé , noch Jelsoft Enterprises Ltd. (ontwikkelaars van vBulletin) zullen voor de inhoud van een bericht verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Als je lid wilt worden van Vogelcafé dan ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Je gaat dit forum niet gebruiken om teksten te publiceren, die moedwillig foutief en/of onnauwkeurig, krenkend, vulgair, haatdragend, obsceen, profaan, racistisch, seksueel georiënteerd, dreigend, privacyschendend of anderszins in strijd met de wet zijn.

Ook al ben je het met stellingen of beweringen oneens dan reageer je niet beledigend
Jij bent als lid verantwoordelijk voor je eigen bijdragen
Je publiceert geen materiaal waarop auteursrechten rusten

Je gaat akkoord en houdt je aan de volgende afspraken:
-Blijf bij het onderwerp
-Gebruik geen hoofdletters om je woorden kracht bij te zetten.
-Met de beheerder van de site en/of moderators wordt niet in discussie gegaan
-Links naar andere sites plaatsen die los van het onderwerp staan en/of uit een commercieel oogpunt is niet toegestaan.
-Berichten zijn in het algemeen bedoeld en richten zich niet tot één persoon. Gebruik daarvoor E-mail
-Je mag geen telefoonnummers en adressen publiceren
-Je mag posten onder je eigen naam of onder een "nickname", dubbele accounts of schaduwaccounts zijn niet toegestaan
-Vraag en aanbod van dieren is niet toegestaan, ga hiervoor naar www.vogelmarktplaats.nl of www.kleinvee.nl
-Ik ga akkoord met de voorwaarden en afspraken.
-Ik weet dat deze voorwaarden en afspraken kunnen worden aangepast.
-Ik weet ook als ik mij niet houd aan de voorwaarden en de afspraken ik dan van de site kan worden geweerd.

Eigenaar en moderator van het VogelCafé hebben te allen tijde het recht om bijdragen van leden te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen en om elke discussie te sluiten.
Moderators kunnen een gebruiker om welke redenen dan ook verwijderen.

Ik heb het vorenstaande gelezen en stem in met de VogelCafé regels.
Hoewel de beheerders en de moderatoren van VogelCafé Forum zullen proberen om alle betwistbare berichten van deze website te houden, is het onmogelijk voor ons om alle berichten na te kijken. Alle berichten drukken de mening van de auteur uit. Noch de eigenaren van VogelCafé Forum, noch vBulletin Solutions, Inc. (Ontwikkelaars van vBulletin) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van eenderwerk bericht.

Door akkoord te gaan met deze regels, garandeer je ons dat je geen berichten zult plaatsen die obscuur, grof, seksueel-georiënteerd, haatdragend, dreigend of anderszins in strijd met de wet.

De eigenaars van VogelCafé Forum hebben het recht om inhoud te verwijderen, wijzigen, verplaatsen of sluiten voor eender welke reden.

Vogelcafé.nl forum, de ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers
VogelMarkt.net | NBvV.nl | VogelIndex.nl |