Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Uitleg Positieflijst

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Toon
Clear All
new posts

 • Tja, en ondertussen lopend de -door de belastingbetaler gefinancierde- kosten van dit circus vrolijk op tot een bedrag dat gedurende de afgelopen 25 jaar moet zijn opgelopen tot een astronomisch bedrag!
  Te denken valt aan het uurtarief van diverse ministers, staatssecretarissen, tal van ministeriële ambtenaren, ingehuurde 'deskundigen' en tal van benoemde commissies, juridische kosten . . . ach ik noem zo maar even wat losse dingetjes.
  Desgevraagd weigert de minister -zelfs ondanks het feit dat een rechter daartoe een uitspraak heeft gedaan- hieromtrent inzage te verschaffen. DAT is pas kwalijk!
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

  Opmerking


  • Die gaat zich zelf niet in de vinger snijden. Naait liever het volk een oor aan.

   Opmerking


   • voor u gevonden:

    (dit is het positieve deel, zie mijn volgende post)


    In november 2019 bracht een delegatie van LNV, bestaande uit Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Agro), Lieke Hendrix (directeur DAD) en Judith Velthuizen (projectleider Positieflijsten), een werkbezoek aan een houder van bijzondere diersoorten. In de gesprekken bij dat bezoek werd de gedachte geopperd dat het wenselijk zou zijn als LNV en de sector zouden overleggen. Op z’n minst om elkaars positie en uitgangspunten te begrijpen.

    Oriënterend overleg op 31 januari 2020

    Als vervolg daarop organiseerde de projectleider Positieflijsten op 31 januari 2020 een eerste oriënterend overleg in Amersfoort met vertegenwoordigers van de sector (PVH en Dibevo). Namens directie DAD namen Lieke Hendrix, Judith Velthuizen en Petra Blok (juriste) aan dit overleg deel.

    Het was voor het eerst in meer dan tien jaar (sinds het ministerie in 2009 besloot een passende oplossing bij de WUR te kopen) dat er naar de visie van de sector werd gevraagd. En, het mag gezegd worden, het was een zinvol overleg. Er werd gesproken over de problemen van de huidige aanpak van het ministerie en over de mogelijkheden die de sector ziet om, samen met de overheid, tot een effectieve borging van dierenwelzijn te komen.

    Natuurlijk reikt een dergelijk eerste overleg niet verder dan kennis nemen van elkaars standpunten, maar toch, het leek heel even op een uitgestoken hand, op een Haagse lente. Na dertig jaar van mislukkingen en de bijbehorende verspillingen van gemeenschapsgeld, leken de mogelijkheden tot samenwerking te worden verkend.
    Amigo de los Psittacidos

    Look deep into nature and you will understand everything better

    Opmerking


    • Vervolg bij de directeur-generaal Agro op 11 februari 2020

     Aansluitend op het eerdere gesprek waren Fred van der Kolk en ondergetekende anderhalve week later namens PVH te gast bij de directeur-generaal Agro, Marjolijn Sonnema. Het werd een absoluut ontluisterende en onthutsende bijeenkomst. De directeur-generaal Agro was luid en duidelijk in haar standpunten:

     Ambtenaren voeren de opdrachten van hun politieke bazen (in dit geval vastgelegd in het regeerakkoord) loyaal en onvoorwaardelijk uit. Ze hebben geen oordeel over de inhoud en/of het morele niveau van de opdracht en zelfs juridische belemmeringen (de geldende wet- en regelgeving) worden als ondergeschikt gezien aan de opdracht.
     Waar wij (de sector, maar mogelijk ook de burgers en de Tweede Kamer) meenden dat een zo goed mogelijke borging van dierenwelzijn in het geding zou zijn, blijkt dit een misverstand. In het regeerakkoord staat niks over ‘zo goed mogelijk borgen’, er is vastgelegd dat er een Positieflijst moet komen en dus komt die er. Niet handhaafbaar? Negatieve effecten voor dierenwelzijn? Maatschappelijke schade? Allemaal niks mee te maken, daar zijn wij ambtenaren niet voor.
     PVH stelde opnieuw voor om nu alvast samen aan houderijvoorschriften voor àlle gehouden diersoorten te werken om dan later, mocht het ooit zover komen, alsnog de regelgeving van de Positieflijst hieraan toe te voegen. De directeur-generaal Agro was daar heel stellig in, er is maar één route, PVH kan meewerken aan de opdracht in het regeerakkoord, verder niks. Met borging van dierenwelzijn heeft zij niets van doen. Haar opstelling is niet nieuw, die is geheel in lijn met het beleid van het ministerie in de achterliggende tien jaren.

     Wettelijke rechten van burgers

     Vanwege de beperkte tijd die mevrouw Sonnema voor dit gesprek beschikbaar had kwamen we niet toe aan het bespreken van het gegeven dat het ministerie kennelijk volkomen lak heeft aan de wettelijke rechten van de burger. We hebben dit onderwerp wèl in de samenvatting van het overleg aan de orde gesteld. We zouden niet willen dat de directeur-generaal Agro daar achteraf haar verbazing over uitspreekt en het allemaal niet heeft geweten.

     PVH vroeg op 18 december 2018 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage in de eerste beoordelingsresultaten van de nieuwe methodiek om Positieflijst op te stellen. Directie DAD negeerde dat verzoek. En dus moesten we naar de rechter. Die verplichtte de minister in zijn uitspraak op 16 april 2020 om de wet te respecteren. Vervolgens kregen we op 3 juni 2019 (behalve een uitvoerige lijst van documenten die we niet mogen inzien) meer dan veertig gecensureerde pagina’s, vrijwel zonder enige nuttige inhoud. We gaan dus opnieuw met de vraag naar de rechter om de gewenste inzage te krijgen. We zijn inmiddels zowat anderhalf jaar verder. Het is het klassieke ambtelijk traineren, het schoolvoorbeeld van sabotage van wettelijke regels om de invloed van de burger uit te schakelen.

     Zo ook liggen er sinds november 2018 nog drie andere Wob-verzoeken die door LNV worden genegeerd, het ministerie heeft inmiddels per Wob-verzoek 15.000 euro aan dwangsommen verbeurd. De gevraagde informatie hebben we nog steeds niet en ook hier moeten we opnieuw naar de rechter opdat die de minister opnieuw opdraagt de wet te respecteren. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden termijnen gesteld waarbinnen de overheid dient te reageren op verzoeken en bezwaren van burgers. Het ministerie negeert alle wettelijke verplichtingen, het heeft helemaal niks met de rechten van burgers.

     Meer dan zorgelijk

     De sector wordt geconfronteerd met een overheid die onbereikbaar is voor elke inhoudelijke overweging. Er is maar één doel, dat werd ruim dertig jaar geleden in een motie in de Tweede Kamer vastgesteld en daarna (al struikelend) klakkeloos van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) in 1992 naar de Wet dieren (Wd) in 2011 en van het ene regeerakkoord naar het volgende meegesleept. Niemand in de politiek is geïnteresseerd in de zinnigheid van een Positieflijst. En ook van de recente reeks van ambtelijke mislukkingen ligt blijkbaar niemand wakker (2013, 2015, 2017, ….. de toegezegde versie 2019 heeft de directie DAD tot nu toe nog niet aangedurfd).

     Voor het ambtenarenkorps heiligt het doel de middelen, dat heeft bovendien geen last van inhoudelijke of morele bezwaren. Van die attitude hebben we de laatste jaren helaas te veel voorbeelden voorbij zien komen. Ongetwijfeld het meest schrijnend is de affaire rond de kinderopvangtoeslagen waar de levens van honderden (duizenden?) gezinnen zonder de geringste terughoudendheid of morele bedenking werden geschaad en, deels zelfs, verwoest. Het begrip ‘gêne’ speelde geen rol, gewoon lekker ambtelijk bezig zijn, de politieke bazen wilden het toch?


     bron: www.huisdieren.nu
     Amigo de los Psittacidos

     Look deep into nature and you will understand everything better

     Opmerking


     • ACH!

      Men heeft van Rijkswege gemeend dat de term 'positieflijst' maar eens een andere naam moet gaan dragen.

      Logisch want er zit uiteraard niemand op duidelijkheid te wachten!!!

      Deze keer wordt het de huis- en hobbydierenlijst...      citaat uit de site van RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrar...uisdierenlijst :


      "Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen, hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig of zijn gevaarlijk. Daarom werken we in Nederland aan een huis- en hobbydierenlijst. Vroeger heette dit de positieflijst. De dieren die hierop staan, mag u houden.

      Het ministerie zorgt eerst voor een huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren. Houdt u een vogel, amfibie of reptiel? Of wilt u deze gaan houden? De bedoeling is dat hier later lijsten voor komen. Tot die tijd mag u deze dieren houden. Als hierover meer bekend is, zetten wij dit op onze website."


      Dit betekent onder andere dat alle stukken/dossiers voor deze jongste poging om tot een positieflijst te komen dus opnieuw moeten worden aangepast/vervangen.
      Ach, wat maakt het ook uit, de belastingbetaler vergoed alles....


      Ook de beoordelingscommissie heeft een nieuwe naam en mogelijk ook samenstelling gekregen.
      Om de daadwerkelijke onafhankelijkheid te kunnen vaststellen werd de minister op basis van de wet openbaarheid van bestuur gevraagd om de samenstelling van de beoordelingscommissie.
      Deze informatie bleef -ondanks de uitspraak van de rechter en bijbehorende dwangsommen- uit.
      de vorige commissie bestaat formeel niet meer. . . , dus zal de procedure zal naar aanleiding van deze ontwikkeling, (lees: de truc met de naamsverandering) herhalen.

      en zo blijft de soap maar voortduren en de bijbehorende kosten blijven maar oplopen . . .
      Amigo de los Psittacidos

      Look deep into nature and you will understand everything better

      Opmerking


      • en dan nog even dit deel van dezelfde site:


       Aanmelden voor tijdelijke vrijstelling

       Houdt u een zoogdiersoort die de BHH niet gaat beoordelen? Meld uw dier dan aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning 2+ of hoger of met DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan. De BHH beoordeelt na uw melding alsnog uw diersoort.

       Direct aanmelden

       Het moge duidelijk zijn dat het vooralsnog niet verstandig is om hier op voorhand gebruik van te maken!

       U speelt de dram-bedenkers en hun regelzucht dan wel heel gemakkelijk in de kaart!
       Amigo de los Psittacidos

       Look deep into nature and you will understand everything better

       Opmerking


       • actueel nieuwsbericht: "Politie vindt nabij Arnhem 16 verwaarloosde honden langs kant van de weg!"

        Dit is een voorbeeld van een strafbaar feit, dat hopelijk tot een onderzoek en liefst ook een veroordeling zal leiden.

        Je zult echter zien dat de ons inmiddels maar al te bekende links extremistische schreeuwbekken nu niet meteen roepen dat het houden van honden maar verboden moet worden . . .

        moraal van dit verhaal:
        Bij het houden van al dan niet exotische dieren gaan soms zaken mis en voor zover dat dan strafbaar feiten betreffen dienen deze ook zeker te worden aangepakt. Dit is al sinds jaar en dag met bestaande wetgeving geregeld en dus ook goed mogelijk!
        De decennialange pogingen om tot een positieflijst, huis- en hobbydierenlijst of hoe je deze geldverslindende doordrammerij ook wilt noemen, te komen zijn dan ook volstrekt overbodig!
        Amigo de los Psittacidos

        Look deep into nature and you will understand everything better

        Opmerking


        • Zoals afgelopen week in de media al aangekondigd heeft de linkse dramlobby, welke zich meermaals heeft bediend van het overdrijven van excessen, rommelen met cijfers, inzet van onduidelijke herkomst van gegevens en zelfs het inzetten van volstrekte onwaarheden het voor elkaar gekregen dat per januari 2024 de positieflijst in werking gaat treden.

         Er is sprake van slechts 30 zoogdiersoorten die vanaf die datum nog gehouden mogen worden.
         Het betreft de volgende soorten:


         Afrikaanse dwergrelmuis Graphiurus murinus
         Algerijnse gerbil Gerbillus nanus
         Alpaca Vicugna pacos
         Bleke gerbil Gerbillus perpallidus
         Bruine rat Rattus norvegicus
         Bunzing Mustela putorius
         Cavia Cavia porcellus
         Chinese dwerghamster Cricetulus barabensis / griseus / pseudogriseus
         Chinese waterree Hydropotes inermis
         Dwergrenmuis Gerbillus amoenus
         Ezel Equus asinus
         Fret Mustela putorius
         Geit Capra aegagrus hircus
         Goudhamster Mesocricetus auratus
         Grote Egyptische renmuis Gerbillus pyramidum
         Harrington's gerbil Taterillus harringtoni
         Hond Canis lupus
         Huiskat Felis silvestris catus
         Huismuis Mus musculus
         Kameel Camelus bactrianus
         Konijn Oryctolagus cuniculus domesticus
         Lama Lama glama
         Mongoolse gerbil Meriones unguiculatus
         Noordafrikaanse renmuis Gerbillus garamantis
         Paard Equus caballus
         Rund Bos taurus
         Schaap Ovis aries
         Varken Sus scrofa
         Waterbuffel Bubalus arnee bubalis
         Woestijnslaapmuis Eliomys melanurus


         Alle andere soorten mogen vanaf vanaf 1 januari 2024 op zeer discutabele gronden niet meer worden gehouden!


         N.B. Weinig interessant voor dit forum?

         Welnu, aan een soortgelijke lijst voor vogels wordt gewerkt. Kwestie van tijd, voordat uw en mijn hobby aan de beurt komt . . .
         Amigo de los Psittacidos

         Look deep into nature and you will understand everything better

         Opmerking


         • Hoi Rupicola,
          Ik had het in de media al wel gehoord maar de lijst nog niet gezien.
          Vriendelijke groeten,
          Henk3.

          Mijn website:

          Http://www.hobbyennatuurfotografie.nl

          Opmerking


          • Tja, en dan is het ook nog eens een lijst van niks ook!

           Voor mensen -niet wonende in het buitengebied- kan dit lijstje op voorhand al meteen worden ingekort met de genoemde boerderijdieren, want die mag je zelden in de bebouwde kom houden. (Dit zal overigens vast nog wel even worden uitgetest hier en daar...)

           Dus blijft naast hond en kat slechts konijn, cavia en een handvol muizen over.

           Dat wordt vast een drukke tijd voor inspecteurs en de opleiding daartoe, want er zullen wel een paar extra nodig zijn.

           Anders gesteld, de handhaving van dit verhaal gaat buitensporig veel geld kosten.

           De overheid kan niet zomaar een woning doorzoeken om te controleren op gehouden diersoorten.
           Ze zullen daartoe, naast een gerede verdenking, een huiszoekingsbevel nodig hebben.
           Het inmiddels al meerjarig flink overspannen Nederlandse justitiële apparaat zou het dus nog wel eens heel erg druk kunnen krijgen.
           Amigo de los Psittacidos

           Look deep into nature and you will understand everything better

           Opmerking


           • MAAR OOK DIT:

            Ondanks het feit dat diverse linkse clubjes deze zaak meteen (weer) als voldongen feit presenteren en daarmee (opnieuw) de overwinningsvlag hebben gehesen, is de juridische strijd ook deze keer bepaald nog niet gestreden.

            Men heeft klaarblijkelijk weinig van voorafgaande procedures geleerd en ook nu blijkt de positieflijst middels het nodige broddelwerk tot stand gekomen.
            De kans dat een rechter ook deze lijst van de spreekwoordelijke tafel gaat vegen is namelijk bepaald niet ondenkbaar.

            DOE DUS VOORAL geen dieren op voorhand weg!!! (het is bovendien nog geen 01-01-24)
            Amigo de los Psittacidos

            Look deep into nature and you will understand everything better

            Opmerking


            • De Nederlandse overheid lijkt er zo langzamerhand een bedenkelijke gewoonte van te maken zichzelf voor het gemak gewoon boven de wet te stellen.

             Actueel in het nieuws opnieuw een geval waarbij een Nederlands ministerie zich zich simpelweg niet conformeert aan de uitspraak van een rechter! Het ministerie betaalt liever de opgelegde dwangsom dan zij inzake de mondkapjeszwendel inzage geven in berichtgeving tussen bewindvoerders en andere betrokken ambtenaren en ’s lands meesteroplichter van Lienden.

             Waarom meldt ik dit hier?

             Omdat eerder precies hetzelfde plaats vond in de positieflijst-soap. (Zie bericht #177 in ditzelfde topic)

             Bijkomend lopen de kosten aangaande het doordrammen van de positieflijsten nog steeds (meer dan 25 jaar lang!!!) gewoon door . . . een en ander uiteraard op rekening van de belastingbetaler of wel u en mij.

             Wat een verdorven mentaliteit . . . en dan ook nog zonder maar het geringste flintertje schaamtegevoel voor de mediacamera’s blijven roepen dat ze er alles aan doen om het vertrouwen van de Nederlandse burger in de politiek te laten herstellen.
             Amigo de los Psittacidos

             Look deep into nature and you will understand everything better

             Opmerking


             • Opnieuw heeft ‘de linkse hoek’ van Nederland in een onbewaakt ogenblik haar ware gezicht getoond.
              De fractievoorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver: “het kabinet moet nu razendsnel doorpakken met belangrijkste aanbeveling van Remkes, het uitkopen van 500 tot 600 ‘piekbelasters’, desnoods met dwang, voordat de boeren echt zien wat erin staat. Alles waar ze boos over waren, dat blijft gewoon.’
              De volstrekt misplaatste- en uiterst arrogante vorm van minachting voor een aanzienlijke bevolkingsgroep spreekt hier boekdelen.

              In eerdere berichten heb ik al geschreven over het ministerieel passeren/negeren van uitspraken van de rechter. Over minachting gesproken!
              Het is mij inmiddels ook opgevallen dat het moment waarop de overheid afkomt met nieuwe beperkende maatregelen bijna standaard (zo vaak dat het geen toeval meer kan zijn) plaats vindt vlak voor een reces, vakantieperiode, feestdagen of de jaarwisseling. Het heeft er alle schijn van dat dit iets te maken heeft met de burgerlijke weerstand en bezwaarschriftprocedures, die hiermee in zekere zin wordt tegengewerkt.

              Die gang van zaken verdient in ieder geval ook geen schoonheidsprijs, maar dat wisten we eigenlijk al, want van dat beloofde ‘nieuwe leiderschap’ en ‘meer transparantie’ is vooralsnog volstrekt niets terechtgekomen, integendeel zelfs, het rapportcijfer voor de verdiensten van het huidige kabinet staat genoteerd op een zeer bedenkelijke 3.

              Dwingt allemaal weinig respect af . . . maar middels de unielijst zijn de we eerste soorten al wel kwijt!
              Amigo de los Psittacidos

              Look deep into nature and you will understand everything better

              Opmerking


              • . . . en zie daar, een nogal verontrustend staaltje van hoe selectief het er tegenwoordig in Nederland aan toe gaat!

               Er ontstaat geen politieke rel en de media laat een en ander rustig passeren.

               De gangbare media bekennen opnieuw en overduidelijk kleur zullen we maar zeggen . . .
               Amigo de los Psittacidos

               Look deep into nature and you will understand everything better

               Opmerking

               Working...
               X