• Vogelgriep en tentoonstellingen

  ATTENTIE !!! VOGELGRIEP ! (Zondag 16 November 18.00 uur)


  Zo u ongetwijfeld heeft vernomen is in Hekendorp (prov.Utrecht ) vogelgriep uitgebroken .
  Het ministerie van economische zaken heeft inmiddels tal van maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. (volksgezondheid is hierbij in geding !)

  Inmiddels heeft het hoofdbestuur van de NBvV overleg gehad met het ministerie.
  Wat betekent een en ander voor onze tentoonstellingen ?

  Voor tentoonstellingen die vandaag Zondag 16 November eindigen geldt dat iedereen zijn/haar vogels gewoon mee naar huis mag nemen.
  Gedurende de eerst komende 3 x 24 uur (mits de maatregel eerder herzien wordt) DUS TOT EN MET WOENSDAG 19 NOVEMBER mogen in HEEL Nederland geen vogels vervoerd worden.
  Dit is een wettelijke bepaling van de overheid; eenieder dient zich hieraan te houden .

  Het hoofdbestuur van de NBvV blijft met grote regelmaat in contact met het ministerie.

  Raadpleeg de website van de NBvV welke wij continu actueel houden.
  Deze informatie wordt ook steeds via deze digitale nieuwsbrief van de NBvV verstuurd.

  Voor dringende vragen mag u altijd contact opnemen met het bondsbureau of hoofdbestuur.
  Voor telefoonnummers zie maandblad Onze Vogels.

  De inschrijving voor Vogel 2015 via de website blijft gewoon doorgaan.


  Hoofdbestuur NBvV.
  Reacties 2 Reacties
  1. forpus's Avatar
   forpus -
   ik heb zojuist ook op het nieuws gezien dat alle vogels en al het pluimvee opgehokt moet zitten, zodat een eventueel besmette vogel niet in de kooi/wei kan poepen. dus ook alle kooien met een gaasdak moeten dicht voor 3 dagen!

   dadelijk de kippen in het hok opsluiten.
  1. rupicola's Avatar
   rupicola -
   Het advies is om de betreffende sites van de bonden en het nieuws scherp in de gaten te houden.
Vogelcafé.nl forum, de ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers
VogelMarkt.net | NBvV.nl | VogelIndex.nl |