PDA

Bekijk Volledige Versie : De BraamsluiperRobK
19-06-2009, 22:41
Kweekverslag van de braamsluiper (Sylvia curruca)


http://www.vogelcafe.nl/photoplog/index.php?n=773


INLEIDING
De braamsluiper is een insectenetende vogel die ongeveer 14 cm groot is. Zowel man als pop dragen hetzelfde verenpak en zijn niet op het oog te sexen alhoewel er word beweerd dat in het vroege voorjaar bij de man het geel in het oog meer aanwezig is. De braamsluiper heeft als hij volwassen en uitgekleurd is een blauwgrijs rugdek en met vooral in de slagpennen een bruin-zwarte kleur met aan iedere pen een lichtere omzoming. De staartpennen zijn ook bruinzwart gekleurd gelijk aan de vleugelpennen. De onderkant van de vogel is met name in het broedseizoen spierwit, buiten het broedseizoen is deze vaalwit. De braamsluiper heeft een grijszwarte oogstreep en het oog is wit omcirkeld, terwijl het oog zelf oranjegeel van kleur is met daarin een zwarte pupil. Snavelkleur varieert van hoornkleurig naar zwart, de poten en teennagels zijn zwart. Het verspreidingsgebied van de braamsluiper beslaat Europa en grote delen van Azië.
Zijn habitat bestaat uit open gebieden zoals weide en landbouwgronden, voorwaarde is echter wel dat deze dan altijd zijn omringd met vegetatie.Het omringende gedeelte moet bestaan uit bijvoorbeeld houtwallen,vegetatie van onkruiden of struiken en wat bomengroepen.
In het broedseizoen maken de braamsluipers een vrij klein nest wat bestaat uit diverse plantendelen. Het nest word in de regel niet hoger dan een meter van de grond gemaakt in een dichte struik. In het nestje worden gemiddeld 4 eitjes gelegd welke vaal geelachtig wit van kleur zijn met daarop diverse bruinzwarte spatjes. Het bebroeden van de eitjes word door beide vogels beurtelings gedaan en de duur van de broed bedraagt ongeveer 12 dagen.De jongen worden uitsluitend groot gebracht met insecten en vliegen na ongeveer 14 dagen uit waarna ze nog enige tijd door de oudervogels onderhouden worden. In de natuur word in de regel één nest succesvol groot gebracht. De man laat een zang horen die niet erg tot de verbeelding spreekt.

http://www.vogelcafe.nl/photoplog/index.php?n=774

De kweek:
De vogels werden ook nu weer in september aangeschaft, dit is de tijd dat eigenlijk alle insectenetende vogels die voor verkoop bestemd zijn van de hand gaan. Dit komt voort uit het plaats gebrek bij de kwekers na een succesvol broedseizoen want in de regel moeten alle insecteneters in ieder geval apart van de soortgenoten gehuisvest worden. Uitzondering zijn natuurlijk de kwekers met enorm veel plek of met enorme volières. De vogels werden apart van elkaar in mijn voliere's ondergebracht en in de winter werden zij naar binnen gehaald waar zij weer apart van elkaar bij een temperatuur van minimaal 5 graden Celsius werden gehuisvest. Als voeding krijgen de braamsluipers bij mij meel- en buffalowormen welke zijn bepoederd met wat aves-insektenstrooipoeder en wat spirulina.
Daarnaast krijgen zij nog eivoer aangeboden maar eigenlijk eten zij daaruit alleen de door mij in aan gebrachte pinky's. Door het water doe ik vrij regelmatig wat druppeltjes multi-vitaminen, zo krijgen ze de nodige stoffen die nodig zijn om in conditie te blijven. De braamsluiper is van nature een schuwe vogel en dat gedrag kunnen wij dan ook in onze volières terug zien.

http://www.vogelcafe.nl/photoplog/index.php?n=775

Als nestgelegenheid kregen zij diverse kapelkastjes tot hun beschikking en ook konden zij natuurlijk in de aanwezige beplanting een eventueel vrijstaand nest maken. De kooi waarin het moest gaan gebeuren had de afmetingen van 2 m hoog x 2,3 m diep en 1,25 m breed. Beide vogels gingen half maart naar buiten en ook nu weer apart van elkaar maar wel in elkaars gezichtsveld. Begin april plaatste ik de pop bij de man en dit ging van meet af aan in volledige harmonie. Direct verschafte ik de vogels hun nestmateriaal waarmee ze gelijk aan de slag gingen. Nestmateriaal bestaat uit kokosvezel,sisal-fibre en diverse gedroogde grasstengels en plantendelen. Het nest waaraan ze gelijk begonnen was gemaakt van kokosvezel en alleen de witachtige bestandsdelen uit de sisal-fibre. De man was in wezen de aanwijzer en bouwer en de pop was de keuringscommissie van het nest. Het baltsgedrag bestond uit het achter elkaar jagen om beurten en daarbij werd dan gefloten, het verloop was niet zo heftig als je normaal van insecteneters kan verwachten. Op 4 april zie ik voor het eerst dat de pop daadwerkelijk op het nest zit, gelijk nadat zij van het nest afging even gekeken. Er was nog geen ei gelegd, ik kon ook zien dat het nest nog niet geheel klaar was en de pop was op het moment dat ik haar zag zitten gewoon bezig met het vormen van de nestkom aan haar lichaamvorm. Op 10 april zie ik dat de man bezig is om een ander nest te bouwen, kennelijk bevalt de pop het eerst gemaakte nest niet want vooralsnog is zij niet van plan om eieren te gaan leggen. Maandag 24 april was het dan zover het eerst vaalwitte ei met daarop gele en roodbruine spatjes was gelegd en de pop zit er al direct zeer vast op.

http://www.vogelcafe.nl/photoplog/index.php?n=776

Maandag 8 mei zie ik als ik de vogels ga voeren dat er eierschalen op de grond liggen, de eierschalen zijn gedumpt net naast de waterschaal.Dinsdag 9 mei zie ik dat beide vogels opzoek zijn naar voedsel, het aangeboden eivoer en pinky's word weliswaar opgenomen maar naast de buffalo's zijn ze vooral opzoek naar vliegende insecten. Ik heb snel een blik in het nest geworpen en ik zag daar minimaal 3 jongen liggen. Op het fourageur gedrag inspringend ben ik weer op jacht gegaan in de velden om het door de vogels gevraagde weideplankton te vangen, wat zeer gewaardeerd werd door de oudervogels. Vrijdag 12 mei kan ik de jongen nog maar net ringen met de wettelijk voorgeschreven 2,5mm ringmaat, het vierde en laatst uitgekomen jong blijft wat achter in de ontwikkeling maar vooralsnog gaat hij/zij goed. De jongen zijn vrij kaal en bezitten nog maar weinig bruingekleurd dons. Vrijdag 18 mei vliegen de jongen uit, hetzij zeer ongemakkelijk maar ze vliegen. Het nieuwe nest wat de man had gemaakt terwijl de pop zat te broeden word door de pop geïnspecteerd op 22 mei en schijnbaar goed bevonden want zij is bezig met de afwerking van het nest. De jongen vliegen al verbazend goed, door de gehele kooi.

http://www.vogelcafe.nl/photoplog/index.php?n=777

Het eerste ei van ronde twee was gelegd op donderdag 25 mei en het vierde en laatste ei op 28 mei. De pop zat al gelijk weer zeer vast op het nieuwe nest en de man stond er alleen voor qua voeren van de jongen wat hij uitstekend deed. Vrijdag 9 juni zie ik dat de eitjes van ronde twee zijn uitgekomen en ik heb de jongen uit ronde 1 uitgevangen. Ik weet niet zeker of dat het echt nodig was want de jongen en de vader zaten altijd dicht tegen elkaar aan wanneer zij aan het roesten waren en dit gegeven verraste mij enigszins want het zijn en blijven insecteneters die normaal gesproken bol staan van het temperament. Tot op de dag van het afvangen voerde de man de jongen nog terwijl deze al zelfstandig waren. De jongen van ronde twee kwamen ook allen tot volledig wasdom en er kwam ook nog een derde ronde met eieren maar ik denk dat de man zijn kruit had verschoten want dit gehele nest van vier eitjes was onbezet. Ik vond dit niet erg want de jongen waren er tenslotte en zoals ik al eens eerder beschreef in de diverse kweekverslagen gaat het mij niet om aantallen maar elke keer weer om de een voor mij nieuwe vogelsoort tot een goed kweekresultaat te krijgen. Met goed bedoel ik: wettelijk goede ringmaat, natuurbroed. Al met al weer ervaringen rijker en met gepaste trots kijk ik terug op deze geslaagde kweek met de braamsluiper.
TEKST : ARIE BAKKER te DORDRECHT
FOTO'S: Fam Bakker en Piet Onderdelinden/Jan de Nijs