Wat zijn de broeduitkomsten als je de bruine mutatie met de ivoor mutatie gaat combineren ? Bruin en Ivoor zijn beiden geslachtsgebonden verervingen.

Bruin x Ivoor

Ivoor x Bruin

Bruin split Ivoor x Ivoor

Ivoor split bruin x Bruin

Bruin Ivoor x Ivoor

Bruin Ivoor x Bruin