vraagje . europese vogels die nog nooit gekuurd zijn tegen Coccidiose wel of niet doen . en zo ja . waar neer en met welk middel
als 2 jaar dat de jonge sijsjes gestorven zijn . na dat ze al bijna zelfstandig waren . . gingen dik zitten en stierven .