Nederland geldt als een van de rijkste en hoogst ontwikkelde landen ter wereld. Vooral met het oog op dat laatste treffen we hier echter verbluffend vaak voorbeelden van geldverslindende ondoordachte voornemens, dan wel doorgedramd beleid aan.

In dit geval even een paar zaken omtrent vliegveld Lelystad, alwaar men grote uitbreidingsplannen heeft ter ontlasting van de vliegdruk op Schiphol.

Schiphol zelf voelt overigens weinig voor dit net even te ver uit de bocht bedachte expansieve polderplan en dat geldt overigens ook voor een aantal belangrijke vliegmaatschappijen w.o. KLM/Air France.

Het is vooralsnog ook de vraag in hoeverre reizigers op grote schaal bereid zijn de Polderse omweg voor lief te nemen.

Hebben we nog maar net het heimelijk zo klein mogelijk gehouden schandaal omtrent de net even te gunstig uitgepakte selectieve onderzoeksresultaten aangaande geluidoverlast op de aanvlieg- en landingsroutes achter de rug (een kleine erfenis van mevrouw Dijksma . . . waar kennen we die ook al weer van?), nu blijkt dat er en passant ook even niet zo zorgvuldig is gekeken naar de impact van voorgenomen expansiedrift op de omliggende natuurgebieden en de vliegveiligheid in verband met contact tussen vogels en vliegtuigen in het bijzonder. Nu blijkt ‘opeens’ -je verzint het niet!- dat het gebruik van lage aanvliegroutes het bestaande risico’s op aanvaringen met vogels wel eens zou kunnen verhogen!

Vogelbescherming Nederland had een en ander al uitgebreid onderbouwd aangekaart, maar ja, wie neemt dat nu serieus? Welnu, Den Haag in ieder geval niet!

Het scenario dat zich thans dreigt te ontvouwen is dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad uiteraard onverminderd doorgaat en dat er vervolgens bij ingebruikname en forse toename van het aantal vliegbewegingen evenredig forse veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd (lees het verjagen en of doden van vele duizenden vogels) die in de directe omgeving gebruik maken van het luchtruim. In de directe omgeving van het vliegveld en bijbehorende aanvliegroutes bevinden zich tal van natuur(rust) gebieden, waaronder de vermaarde Oostvaardersplassen.

De Nederlandse wetgeving schrijf een grote hoeveelheid ‘spelregels’ voor, zie o.a. de Natuurbeschermingswet, maar een en ander is klaarblijkelijk selectief toepasbaar!

. . . en dat allemaal om nog meer low budget vakantievluchten uit te kunnen voeren hetgeen ook weer haaks staat op de veelbesproken milieudoelstellingen!