Tielse Vogelliefhebbers Vereniging inschrijving is begonnen.Kijk voor meer informatie op de website van de vereniging.

TT-Secretariaat: G.J. Gerritsen, Adamsweg 22, 4001 KD Tiel.
Telefoon 0344-619578 of 06-27520296.
email: tt@vogelverenigingtiel.nl
website: www.vogelverenigingtiel.nl
Bankrekeningnummer: NL75RABO0362957185


53[SIZE=2]ste[/SIZE] NATIONALE TENTOONSTELLING

Geachte vogelliefhebber,

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onze 53[SIZE=2]ste[/SIZE] Nationale Tentoonstelling.

De tentoonstellingslocatie wordt gehouden in:
Verenigingsgebouw van de hengelsportvereniging E.A.T.H. De Brasem, Meidoornstraat 8-b te Tiel.

Voor het gebouw vindt u volop parkeergelegenheid en de toegang is gratis.
Het inschrijfformulier en het tentoonstellingsreglement zijn als bijlage toegevoegd.

Belangrijke data en openingstijden
Sluiting inschrijving Dinsdag 14 november
Inbrengen vogels Dinsdag 28 november 16:00 – 20:00 uur
Keuringsdatum Woensdag 29 november
Opening Tentoonstelling Donderdag 30 november 19:30 – 22:00 uur
Overige openingstijden Vrijdag 01 december 13:00 – 22:00 uur
Zaterdag 02 december 10:00 – 14:00 uur
Afhalen vogels Zaterdag 02 december 14:00 – 15:00 uur


Verkoopklasse
Ook dit jaar is er weer een verkoopklasse. Om daaraan deel te nemen dient u zich te houden aan de in het TT-reglement gestelde voorwaarden. Lees deze eerst goed door voordat u vogels inbrengt voor de verkoopklasse.

Namens het bestuur van de Tielse Vogelliefhebbers Vereniging,

Wim van den Heuvel

voorzitter