Voor zover mij bekend werd en wordt mest vanuit melkvee en varkensfokkerijen verwerkt tot biogas in speciale vergistingsinstallaties zoals die aanwezig zijn in met name Friesland. Waarom dat met kippen, ganzen, eendenmest enzovoorts niet gebeurd is mij een raadsel. Als we netjes al onze "shit" op zouden ruimen dan hebben we uiteindelijk minder problemen lijkt mij.