Pagina 19 van de 22 EersteEerste ... 91718192021 ... LaatsteLaatste
Resultaten 181 tot 190 van de 218

Onderwerp: Uitleg Positieflijst

 1. #181
  Stamgast
  Lid sinds
  04-04-2013
  Berichten
  1.085
  Thanks
  136
  Kan niet waar zijn.

 2. #182
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.752
  Thanks
  41
  . . . maar het gebeurd wel!

  Vrijheid is een groot goed en Nederlands heet een vrije maatschappij te zijn.
  Diezelfde vrijheid heeft echter ook een keerzijde en daar maken wij als sector nu een duidelijk voorbeeld van mee.

  Het staat een ministerie blijkbaar vrij om op kosten van de belastingbetaler een hele sector jarenlang, keer op keer en zonder succes op de hielen te zitten.

  Het ministerie, haar opvolgende bewindslieden en beleidsmakers, heeft/hebben 26 jaar lang pogingen ondernomen om het houden van gezelschapsdieren aan banden te leggen, waarvan 10 jaar lang middels ronduit gekunstelde pogingen om wet- en regelgeving dusdanig anders te interpreteren c.q. te omzeilen teneinde tot het door hen gewenste resultaat te komen!
  Een en ander bij herhaling en steeds zonder resultaat, maar wel ten koste van aanzienlijke hoeveelheden gemeenschapsgelden!

  Gebleken is dat het ministerie niet schroomt om een uitspraak van een rechter te negeren en anderhalf jaar lang, willens en wetens, een door diezelfde rechter afgewezen verbod op het houden van een aantal zoogdieren op een openbare site www.rijksoverheid.nl als zijnde geldige wetgeving in stand te houden.

  Gebleken is dat het ministerie een gehele sector belanghebbenden (de Nederlandse dierhouderij) als beslist deskundige partij en overlegpartner ter zijde heeft geschoven, dat zij geen openbaarheid van stukken wil geven en ook niet schroomt om sturende beleidsmaatregelen af te kondigen, terwijl deze maatregelen worden onderbouwd met bedenkelijke (speudo-) wetenschappelijke gegevens, althans gegevens van een dusdanig kaliber dat dit door een rechter van tafel is geveegd.

  Het wegzetten van de sector als een generator of bron van illegale handel, stroperij en het ronduit topzwaar inzetten van eigen interpretaties ten aanzien van dierwelzijn, middels weinig steekhoudende en eenzijdige onderbouwing, met gebruikmaking van incidentele zaken en het inzetten van beoogde buitensporige zware maatregelen, zoals een verbod op het houden van de meeste soorten gezelschapsdieren, neigt naar ongepaste generalisatie, gebrek aan integriteit en zelfs naar laster en smaad.

  Misschien is een rondje RADAR hiervoor een te licht middel en zou de sector de Nederlandse staat zo langzamerhand maar eens moeten aanklagen!
  Laatst gewijzigd door rupicola; 18-12-2018 om 12:14.
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 3. #183
  Stamgast
  Lid sinds
  04-04-2013
  Berichten
  1.085
  Thanks
  136
  Ik sta nergens meer van te kijken.Ruim twee derde Nederlanders heeft geen vertrouwen in de politiek en de politici doen er alles aan om dit niet te verbeteren en als ze dat wel verkondigen geloofd bijna niemand dit.Door deze volksverlakkerij viert het populisme hoogtij.

 4. #184
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.752
  Thanks
  41
  LNV verspreidde Fake News, juni 2019
  bron: www.huisdieren.nu

  Op 16 november 2016 dienden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) de drie beroepszaken die PVH aanspande tegen de Minister van LNV (toen nog EZ). Ter zitting gingen de vertegenwoordigers van de minister volledig voor schut. Ze werden op alle punten in de hoek gezet en volledig in het ongelijk gesteld, het was voor het ministerie een gênante vertoning.

  Blijkbaar hebben de beide ambtenaren dat héél anders ervaren. We moeten aannemen dat ze met een bloedstollend overwinningsverhaal op het ministerie zijn teruggekomen want nog voor de rechter uitspraak kon doen, werd in januari 2017 alweer de volgende lijst van te verbieden soorten op internet gepubliceerd. Die lijst moest op 1 juli 2017 van kracht worden. Zover kwam het niet, op 28 maart 2017 deed de rechter uitspraak en verwees de hele systematiek naar de prullenbak.

  Zo gretig als ze voor de muziek uit liepen en zich gedroegen alsof de invoering van de Positieflijst een gelopen race was, zo laks en lam bleken diezelfde ambtenaren in het uitdragen van het ‘slechte nieuws’ van 28 maart. Méér dan een jaar later stond de lijst van per 1 juli 2017 te verbieden soorten nog steeds op de websites van de overheid. Burgers die meenden de informatie van de overheid te kunnen vertrouwen, kwamen bedrogen uit. Het gaat niet alleen om dierhouders, ook docenten van dieropleidingen en handhavers (opsporingsambtenaren) gingen met de foute informatie op stap.

  De klacht:

  Na de zoveelste melding van een handhaver met een fout zoekbeeld, heeft PVH op 24 augustus 2018 een klacht ingediend bij de minister. Daarna werden we verrast. De toenmalige Projectleider Positieflijsten had de oplossing gevonden: onze klacht voldeed niet aan de wettelijke eisen en zou daarom niet als klacht worden behandeld. Pas op 7 november kwam de brief van de minister met de uitleg: we hadden in onze klacht niet aangemeld welke ambtenaar of afdeling in de fout was gegaan, daarom dus. Tja ……

  Boerenslimheid, De reactie van PVH en Jammer dan:

  Ach, het is natuurlijk een missertje van zo’n ambtenaar. En we zullen waarschijnlijk nooit weten of het ging om domheid (wist hij veel) of om slechtheid (een leugentje om bestwil moet toch kunnen). Wat we wel weten is dat het allemaal extra gedoe oplevert. Niet alleen voor PVH. In een WOB-verzoek hebben we alle management-info opgevraagd die betrekking heeft op het publiceren en daarna niet verwijderen van dit Fake News. We gaan dus maar op zoek naar de dader(s). Verder hebben we uiteraard tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Op 1 februari 2019, meer dan vijf maanden na het indienen van de klacht, kregen we bericht dat onze klacht toch in behandeling zou worden genomen.

  Afhandeling van de klacht en Geen gehoor:

  Bij de afhandeling van de klacht werd PVH in het gelijk gesteld. Ja, er werd door het ministerie Fake News verspreid, en ja, onze klacht had dus gewoon in behandeling moeten worden genomen. Over het feit dat de gewraakte links nog twee maanden na aanmelding in de lucht bleven, stelt de commissie dat dit soort traagheid de overheid eigen is, daar is niks aan te doen. Belangrijker, er werden op geen enkele wijze conclusies verbonden aan de bevindingen van de Klachtencommissie. Vandaar dat we op 24 april 2019 de Minister een voorzetje hebben gestuurd met wat aanvullende overwegingen. Nadat de Minister hierop geen enkele reactie op gaf, hebben we ons een maand later, op 26 mei 2019, tot de Vaste Kamercommissie LNV gewend in de hoop dat er politieke partijen zijn die bereid zijn in te grijpen.

  Een overweging:

  We beseffen ten volle dat het leed en de schade die onze sector worden aangedaan door een falend overheidsapparaat in het niet vallen bij het grote leed en de maatschappelijke schade die elders werden toegebracht. Er lijkt geen einde te komen aan de reeks van treurige voorbeelden van ambtelijk falen die de pers halen.

  Een zaak zoals hier aan de orde is, waarbij de overheid telkens weer door de bestuursrechter tot de orde wordt geroepen, maakt het misschien gemakkelijker om de pijnlijke thema’s betreffende moraliteit en kundigheid van onze ambtenaren bespreekbaar te maken.

  In de loop der jaren kwam in onze sector een hele reeks bevel-is-bevel-ambtenaren voorbij: “De Kamer heeft het besloten, dus we gaan het doen. Het staat in het regeerakkoord, dus het moet. Niet eerlijk? Een vergissing? Feitelijk onjuist? In strijd met de wet? Allemaal niks mee te maken !!!“

  Stuk voor stuk waren ze bereid de burger te vermalen om het vermeende gelijk van de staat te dienen en hun carrière veilig te stellen. Waar hebben we dit toch eerder gezien?
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 5. #185
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.752
  Thanks
  41
  Het wordt echt steeds gekker:  TACHTIG BEOORDEELDE SOORTEN, juli 2019


  Op 18 oktober 2018 presenteerde de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (de WAP) haar “Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren”. Dit toetsingskader werd in een internetconsultatie ter beoordeling voorgelegd aan het grote publiek. Iedereen mocht zijn mening geven.

  De WAP testte de methode

  Minstens zo belangrijk als wat u en ik er van vinden is wat de WAP er zelf van vindt. En dat hebben ze voor ons uitgezocht. Uit “Bijlage 3: test risicobeoordeling” (pagina 27/28) begrijpen we dat de ‘proefbeoordelingen’ niet echt geweldig verliepen. Er werden door vier beoordelaars in totaal 60 soorten beoordeeld en de scores bleken alle kanten op te vliegen. Niet gek natuurlijk, het gaat alleen maar om de meningen van enkele WAP-leden, er worden geen wetenschappelijke conclusies op grond van studies getrokken.

  En dus werd, met wat aanpassingen in de methode, een tweede beoordeling uitgevoerd, nu op 20 andere soorten. De chaos bleef, ook na aanscherping van de criteria bleven de deskundigen heel verschillende meningen hebben. De conclusie is helder:

  Bij het ontbreken van de wetenschappelijke studies kunnen er geen conclusies worden getrokken. Opiniepeilingen vormen geen zinnig alternatief, zelfs niet als ze worden gehouden onder WAP-leden die allemaal voor die voor ‘iets biologisch’ hebben doorgeleerd. Veronderstellingen en meningen van mensen zijn niet persé gestoeld op feitelijkheden. En, zoals bij de tests blijkt, de verschillen in opvatting zijn zelfs niet geheel weg te poetsen bij de toepassing van groepsdiscipline.

  Even meekijken?

  De minister beweert een objectieve wetenschappelijke beoordeling te geven van de risico’s die het houden van soorten met zich meebrengt. In plaats daarvan krijgen we een soort gekanaliseerde mening van een clubje ingehuurde wetenschappers.

  Van de ervaringen van anderen kun je leren, daarom hebben we op 18 december 2018, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), geïnformeerd naar de resultaten van de 80 beoordelingen. Ambtenaren vinden het niet leuk als de burger kritisch meekijkt, en dus gebeurde er daarna helemaal niks. Ook ons herinneringsbriefje op 25 januari 2019 bleef zonder resultaat.

  En daarmee moest de bestuursrechter er maar weer aan te pas komen. Die bepaalde op 16 april 2019 dat de minister uiterlijk op 1 mei 2019 een besluit moest nemen over de gevraagde gegevens, zo niet, dan zou daarna een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000 ingaan.

  Ambtelijke sabotage

  Het kostte wat moeite maar dan toch, op 3 juni 2019 nam de minister eindelijk een besluit. In een lang verhaal werd uitgelegd welke informatie vooral niet publiekelijk bekend mocht worden. Dat kwam er op neer dat eigenlijk helemaal niets bekend mocht worden. Tot onze verrassing werden ook alle oordelen en afwegingen van de WAP tot ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ verklaard. Dat wordt best lastig voor de minister om straks weer uit te leggen dat de beoordelingsmethode door onafhankelijke wetenschappers werd bedacht en dat het niet om tijdelijk ingehuurde ambtenaren ging die met hun persoonlijke beleidsopvattingen een beetje wetenschappelijk liepen te doen.

  Behalve de brief met “het besluit”, werd er een set documenten aangeleverd waaruit (heel terecht) alle namen waren weggehaald, maar waaruit ook alle inhoudelijke informatie was verwijderd. Zelfs de namen van de 80 beoordeelde soorten werden verzwegen. Het werden dus 47 pagina’s non-informatie. Ofwel, een dure (in bestede manuren) en volledig zinloze sabotagepoging, geheel en al passend in het beleid van dit ministerie en de Directie DAD om de burger te vernachelen.

  In de laatste paragraaf van het besluit van de minister werd melding gemaakt van de door de rechter opgelegde dwangsom. Voor de periode van 2 mei tot en met 3 juni ontvangt PVH de dwangsom van € 100,– per dag. Overigens, voor wie daarover zou willen juichen, het is ook uw geld dat door onze falende overheid wordt verkwist.

  Toch nog kleine lekjes

  Het is duidelijk dat de minister de sector bij verrassing wil nemen met de volgende versie van de Positieflijst. Van de mislukkingen van 2013, 2015 en 2017 hebben ze niets geleerd. En bovendien, stiekem vernachelen, het leidt tot helemaal niks, de rechter heeft het laatste woord.

  In bijlage 3 van het Adviesrapport wordt gemeld dat ook soorten die algemeen worden gehouden (hond, kat, paard, konijn etc.) als test werden beoordeeld. Omdat de minister liever geen ruzie krijgt met al de houders van deze diersoorten, zal er alles aan worden gedaan om die uitkomsten van deze beoordelingen te verdoezelen.

  Pijnlijk is daarbij dat er hier en daar een foutje werd gemaakt bij het deleten van de inhoudelijke gegevens (details vindt u in een PVH-notitie van 4 juni 2019).

  Zo leren we op pagina 18 de mening van één van de beoordelaars kennen:

  Zoals ons bekend blijft ……. van mening dat met jaarlijks 800 kinderen met aangeboren afwijking de kat niet gehouden zou mogen worden.

  En blijkt het op pagina’s 37 en volgende niet mogelijk om tot eenduidige conclusies te komen in een proces dat gebaseerd is op de meningen, opvattingen en veronderstellingen van individuele WAP-leden. Maar, met enig handjeklap lijken er best wel compromissen en dealtjes te sluiten.

  Dan maar weer naar de rechter.

  Het zal u duidelijk zijn dat het ministerie van LNV er alles aan doet om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zowel naar de letter als naar de geest te flessen. Het betekent dat we ook hier weer bezwaar tegen aantekenen en we weer naar de rechter zullen moeten om inzage te krijgen in de resultaten. Het kost even tijd, maar die tijd hebben we.

  Er lopen intussen nog wat zaken waarin de rechter het ministerie bevolen heeft om voor een bepaalde datum te besluiten. Voor een aantal van die zaken zijn de termijnen nu al overschreden en bouwen zich de dwangsommen alweer leuk op.


  bron: www.huisdieren.nu
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 6. #186
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.752
  Thanks
  41
  Opnieuw een stuk tekst waar we uit kunnen leren dat het gedrag van het ministerie o.l.v. minister Schouten zo langzamerhand ongeoorloofd blijkt.

  Laat ik het nog maar een keer duidelijk aangeven: Het ministerie LNV laat het dus gewoon allemaal gebeuren, maar de door de rechter aan het ministerie opgelegde dwangsom wordt uiteindelijk door de belastingbetaler betaald....

  Wat een onwaarschijnlijke vertoning is dit zeg!!!  Hier de tekst van www.huisdieren.nu :

  Een lijst van zoogsoorten die de minister op 1 juli 2017 had willen verbieden, stond nog steeds als geldend op de overheidswebsites. Daarom diende PVH op 24 augustus 2018 bij het ministerie van LNV een klacht in wegens het langdurig verspreiden van Fake News.
  Een week na de klacht, op 31 augustus 2018, meende de toenmalige Projectleider Positieflijsten het probleem voor LNV weg te kunnen werken met een smoesje. De PVH-klacht voldeed niet aan de wettelijke eisen en kon daarom niet als officiële klacht worden behandeld. De reden daarvoor meldde hij nog niet, die hoorden we ruim twee maanden later van de minister.
  Na alle zinloos en respectloos gebabbel van de man over ‘vertrouwen’ en ‘samenwerken’ (als je maar doet wat ik zeg) heeft PVH op 14 september 2018 met enige terughoudendheid gereageerd. We hoopten nog steeds dat de ambtenaren de babbel-fase te boven zouden komen en aan èchte oplossingen zouden gaan werken. Vergeefs.

  Een Wob-verzoek
  Per brief van 7 november 2018 informeerde de minister ons over het creatieve denkwerk van haar Projectleider Positieflijsten. We hadden nagelaten, zo had hij verzonnen, om in de klacht aan te geven welke persoon of afdeling zich jegens PVH had misdragen. Voor ons is een eerste conclusie helder: met dit optreden heeft de Projectleider Positieflijsten zich jegens PVH misdragen.
  Om de minister ter wille te zijn heeft PVH op 22 november 2018 een passend Wob-verzoek ingediend. Het is voor de sector van groot belang te weten hoe de processen bij het ministerie lopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bij alle reeds vertoonde nalatigheid van het ambtenarencorps willen we graag kunnen helpen bij de implementatie van de consequenties van volgende zeperds die LNV bij de bestuursrechter haalt. Qua aansturing en management is het daar nogal een chaos.

  Chaos alom
  Bij zichzelf respecterende ondernemingen zijn er procedures waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met vragen en klachten van klanten. De overheid heeft die ook (in de vorm van de Algemene wet bestuursrecht, de Awb). Maar helaas, de Awb lijkt bij de Directie DAD van het ministerie van LNV niet erg te leven. De voorbeelden waaruit dit blijkt zijn er te over.
  Er werd op 5 december 2018 eerst door de RvO een ontvangstbevestiging gestuurd met de belofte dat we uiterlijk op 27 december 2018 antwoord zouden krijgen (een besluit of een uitstelbericht). Twee weken later, op 19 december 2018 stuurde de directie DAD haar uitstelbericht voor drie Wob-verzoeken naar een verkeerd adres. En daarna deed weer helemaal niemand iets. Uitstelberichten in het rond sturen, het kan nog net, maar de gevraagde info aanleveren? ho maar, da’s andere koek.

  Dan maar weer de bestuursrechter
  En dus moesten we ook hier weer naar de bestuursrechter. De ingebrekestelling op 7 januari 2019 werd door de minister volledig genegeerd. Daarop volgde op 29 januari 2019 een beroep bij de rechter en kwam de nalatigheid van LNV op 7 mei 2019 ter zitting bij de bestuursrechter.
  De afgang en het onvermogen van de vertegenwoordigers van de minister tijdens die zitting hebben we al toegelicht bij het bespreken van de ‘Kwaliteitseisen voor WAP-leden’. en ook hier maakte de rechter korte metten met de minister en haar vertegenwoordigers. PVH werd volledig in het gelijk gesteld en de minister kreeg de opdracht om uiterlijk op 1 juli 2019 een besluit te nemen naar aanleiding van het Wob-verzoek van 22 november 2018. Dit werd gekoppeld aan een dwangsom van € 100 per dag met een maximum van € 15.000 voor elke dag dat de minister in gebreke zou blijven.
  En ook hier, inmiddels zijn we alweer driekwart maand voorbij de deadline die de rechter oplegde. Van de minister nog niets gehoord, zij heeft niet alleen lak aan de sector, ook de mening van de bestuursrechter lijkt voor haar nauwelijks relevant.
  Laatst gewijzigd door rupicola; 29-07-2019 om 12:28.
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 7. #187
  Stamgast
  Lid sinds
  04-04-2013
  Berichten
  1.085
  Thanks
  136
  Het begint steeds meer op uitroken(complot)te lijken.

 8. #188
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.752
  Thanks
  41
  . . . maar dan wel schaamteloos op kosten van de belastingbetaler!!!


  . . . en sinds wanneer mag een minister een gerechtelijke uitspraak naast zich neer leggen!!!  in de loop der tijd heb ik het meer dan eens opgeschreven:

  dit soort 'beleid' vanuit het ministerie (of het nu landbouw of enonomische zaken betreft) dwingt uiteraard geen spatje respect af!

  Het tegendeel is eerder het geval.
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 9. #189
  Stamgast
  Lid sinds
  04-04-2013
  Berichten
  1.085
  Thanks
  136
  De uitspraak van de rechter is een dwangsom van maximaal €15.000,voor zo,n jarenlang van alle kanten politiek gevoerd wanbeleid,een schijntje.Meerdere bewindslieden zijn er over gestruikeld en ben bang dat Carla het zelfde lot zal ondergaan of in ieder geval flinke imago schade zal oplopen,de aanzet is ieder geval geleverd.

 10. #190
  Stamgast
  Lid sinds
  25-07-2008
  Berichten
  2.354
  Thanks
  30
  Wat als vroeg of laat er een rechtspraak is die het tegenovergestelde beslist. Die die lijst, of wat het ook moge zijn, erkent.
  Of het wordt een EU aangelegenheid zoals de regelgeving aangaande invasie exotische soorten.
  Wat dan?
  Vroeg of laat zal dit zich voordoen (zie roofvogels, en straks papegaai soorten.
  Wat dan met die dwangsommen?
  Worden de hobbyisten gedeeltelijk daarmee vergoed, die onkosten maken om hun verblijven aan te passen (dieren- vogels houden mits aanpassingen, nogmaals; zie roofvogels)?

  Politie vindt 68 dieren-vogels in studio van 35 vierkante meter.
  Volgens sommigen moet dit allemaal kunnen, mogelijk zijn.
  Dieren-vogels houden-kweken zonder voorwaarden.

  Zelfs dieren-vogels houden op kinderslaapkamers.

Pagina 19 van de 22 EersteEerste ... 91718192021 ... LaatsteLaatste

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •  
Vogelcafé.nl forum, de ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers
VogelMarkt.net | VogelKrant.nl | NBvV.nl | VogelIndex.nl | VogelKrant.nl |