Pagina 22 van de 22 EersteEerste ... 12202122
Resultaten 211 tot 219 van de 219

Onderwerp: Uitleg Positieflijst

 1. #211
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.760
  Thanks
  41
  Bijgaande een link naar de nieuwsbrief van natuur en recht aangaande de jongste ontwikkelingen t.a.v. de positieflijst soap.

  Tevens interessante informatie omtrent CITES B en houderijvoorschriften roofvogels en uilen.


  https://www.huisdieren.nu/wp-content...r-en-Recht.pdf
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 2. #212
  Stamgast
  Lid sinds
  04-04-2013
  Berichten
  1.114
  Thanks
  138
  Doet me denken aan het gezegde van een Ezel.

 3. #213
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.760
  Thanks
  41
  Tja, en ondertussen lopend de -door de belastingbetaler gefinancierde- kosten van dit circus vrolijk op tot een bedrag dat gedurende de afgelopen 25 jaar moet zijn opgelopen tot een astronomisch bedrag!
  Te denken valt aan het uurtarief van diverse ministers, staatssecretarissen, tal van ministeriële ambtenaren, ingehuurde 'deskundigen' en tal van benoemde commissies, juridische kosten . . . ach ik noem zo maar even wat losse dingetjes.
  Desgevraagd weigert de minister -zelfs ondanks het feit dat een rechter daartoe een uitspraak heeft gedaan- hieromtrent inzage te verschaffen. DAT is pas kwalijk!
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 4. #214
  Stamgast
  Lid sinds
  04-04-2013
  Berichten
  1.114
  Thanks
  138
  Die gaat zich zelf niet in de vinger snijden. Naait liever het volk een oor aan.

 5. #215
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.760
  Thanks
  41
  voor u gevonden:

  (dit is het positieve deel, zie mijn volgende post)


  In november 2019 bracht een delegatie van LNV, bestaande uit Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Agro), Lieke Hendrix (directeur DAD) en Judith Velthuizen (projectleider Positieflijsten), een werkbezoek aan een houder van bijzondere diersoorten. In de gesprekken bij dat bezoek werd de gedachte geopperd dat het wenselijk zou zijn als LNV en de sector zouden overleggen. Op z’n minst om elkaars positie en uitgangspunten te begrijpen.

  Oriënterend overleg op 31 januari 2020

  Als vervolg daarop organiseerde de projectleider Positieflijsten op 31 januari 2020 een eerste oriënterend overleg in Amersfoort met vertegenwoordigers van de sector (PVH en Dibevo). Namens directie DAD namen Lieke Hendrix, Judith Velthuizen en Petra Blok (juriste) aan dit overleg deel.

  Het was voor het eerst in meer dan tien jaar (sinds het ministerie in 2009 besloot een passende oplossing bij de WUR te kopen) dat er naar de visie van de sector werd gevraagd. En, het mag gezegd worden, het was een zinvol overleg. Er werd gesproken over de problemen van de huidige aanpak van het ministerie en over de mogelijkheden die de sector ziet om, samen met de overheid, tot een effectieve borging van dierenwelzijn te komen.

  Natuurlijk reikt een dergelijk eerste overleg niet verder dan kennis nemen van elkaars standpunten, maar toch, het leek heel even op een uitgestoken hand, op een Haagse lente. Na dertig jaar van mislukkingen en de bijbehorende verspillingen van gemeenschapsgeld, leken de mogelijkheden tot samenwerking te worden verkend.
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 6. #216
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.760
  Thanks
  41
  Vervolg bij de directeur-generaal Agro op 11 februari 2020

  Aansluitend op het eerdere gesprek waren Fred van der Kolk en ondergetekende anderhalve week later namens PVH te gast bij de directeur-generaal Agro, Marjolijn Sonnema. Het werd een absoluut ontluisterende en onthutsende bijeenkomst. De directeur-generaal Agro was luid en duidelijk in haar standpunten:

  Ambtenaren voeren de opdrachten van hun politieke bazen (in dit geval vastgelegd in het regeerakkoord) loyaal en onvoorwaardelijk uit. Ze hebben geen oordeel over de inhoud en/of het morele niveau van de opdracht en zelfs juridische belemmeringen (de geldende wet- en regelgeving) worden als ondergeschikt gezien aan de opdracht.
  Waar wij (de sector, maar mogelijk ook de burgers en de Tweede Kamer) meenden dat een zo goed mogelijke borging van dierenwelzijn in het geding zou zijn, blijkt dit een misverstand. In het regeerakkoord staat niks over ‘zo goed mogelijk borgen’, er is vastgelegd dat er een Positieflijst moet komen en dus komt die er. Niet handhaafbaar? Negatieve effecten voor dierenwelzijn? Maatschappelijke schade? Allemaal niks mee te maken, daar zijn wij ambtenaren niet voor.
  PVH stelde opnieuw voor om nu alvast samen aan houderijvoorschriften voor àlle gehouden diersoorten te werken om dan later, mocht het ooit zover komen, alsnog de regelgeving van de Positieflijst hieraan toe te voegen. De directeur-generaal Agro was daar heel stellig in, er is maar één route, PVH kan meewerken aan de opdracht in het regeerakkoord, verder niks. Met borging van dierenwelzijn heeft zij niets van doen. Haar opstelling is niet nieuw, die is geheel in lijn met het beleid van het ministerie in de achterliggende tien jaren.

  Wettelijke rechten van burgers

  Vanwege de beperkte tijd die mevrouw Sonnema voor dit gesprek beschikbaar had kwamen we niet toe aan het bespreken van het gegeven dat het ministerie kennelijk volkomen lak heeft aan de wettelijke rechten van de burger. We hebben dit onderwerp wèl in de samenvatting van het overleg aan de orde gesteld. We zouden niet willen dat de directeur-generaal Agro daar achteraf haar verbazing over uitspreekt en het allemaal niet heeft geweten.

  PVH vroeg op 18 december 2018 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage in de eerste beoordelingsresultaten van de nieuwe methodiek om Positieflijst op te stellen. Directie DAD negeerde dat verzoek. En dus moesten we naar de rechter. Die verplichtte de minister in zijn uitspraak op 16 april 2020 om de wet te respecteren. Vervolgens kregen we op 3 juni 2019 (behalve een uitvoerige lijst van documenten die we niet mogen inzien) meer dan veertig gecensureerde pagina’s, vrijwel zonder enige nuttige inhoud. We gaan dus opnieuw met de vraag naar de rechter om de gewenste inzage te krijgen. We zijn inmiddels zowat anderhalf jaar verder. Het is het klassieke ambtelijk traineren, het schoolvoorbeeld van sabotage van wettelijke regels om de invloed van de burger uit te schakelen.

  Zo ook liggen er sinds november 2018 nog drie andere Wob-verzoeken die door LNV worden genegeerd, het ministerie heeft inmiddels per Wob-verzoek 15.000 euro aan dwangsommen verbeurd. De gevraagde informatie hebben we nog steeds niet en ook hier moeten we opnieuw naar de rechter opdat die de minister opnieuw opdraagt de wet te respecteren. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden termijnen gesteld waarbinnen de overheid dient te reageren op verzoeken en bezwaren van burgers. Het ministerie negeert alle wettelijke verplichtingen, het heeft helemaal niks met de rechten van burgers.

  Meer dan zorgelijk

  De sector wordt geconfronteerd met een overheid die onbereikbaar is voor elke inhoudelijke overweging. Er is maar één doel, dat werd ruim dertig jaar geleden in een motie in de Tweede Kamer vastgesteld en daarna (al struikelend) klakkeloos van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) in 1992 naar de Wet dieren (Wd) in 2011 en van het ene regeerakkoord naar het volgende meegesleept. Niemand in de politiek is geïnteresseerd in de zinnigheid van een Positieflijst. En ook van de recente reeks van ambtelijke mislukkingen ligt blijkbaar niemand wakker (2013, 2015, 2017, ….. de toegezegde versie 2019 heeft de directie DAD tot nu toe nog niet aangedurfd).

  Voor het ambtenarenkorps heiligt het doel de middelen, dat heeft bovendien geen last van inhoudelijke of morele bezwaren. Van die attitude hebben we de laatste jaren helaas te veel voorbeelden voorbij zien komen. Ongetwijfeld het meest schrijnend is de affaire rond de kinderopvangtoeslagen waar de levens van honderden (duizenden?) gezinnen zonder de geringste terughoudendheid of morele bedenking werden geschaad en, deels zelfs, verwoest. Het begrip ‘gêne’ speelde geen rol, gewoon lekker ambtelijk bezig zijn, de politieke bazen wilden het toch?


  bron: www.huisdieren.nu
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 7. #217
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.760
  Thanks
  41
  ACH!

  Men heeft van Rijkswege gemeend dat de term 'positieflijst' maar eens een andere naam moet gaan dragen.

  Logisch want er zit uiteraard niemand op duidelijkheid te wachten!!!

  Deze keer wordt het de huis- en hobbydierenlijst...  citaat uit de site van RVO, https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrar...uisdierenlijst :


  "Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen, hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig of zijn gevaarlijk. Daarom werken we in Nederland aan een huis- en hobbydierenlijst. Vroeger heette dit de positieflijst. De dieren die hierop staan, mag u houden.

  Het ministerie zorgt eerst voor een huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren. Houdt u een vogel, amfibie of reptiel? Of wilt u deze gaan houden? De bedoeling is dat hier later lijsten voor komen. Tot die tijd mag u deze dieren houden. Als hierover meer bekend is, zetten wij dit op onze website."


  Dit betekent onder andere dat alle stukken/dossiers voor deze jongste poging om tot een positieflijst te komen dus opnieuw moeten worden aangepast/vervangen.
  Ach, wat maakt het ook uit, de belastingbetaler vergoed alles....


  Ook de beoordelingscommissie heeft een nieuwe naam en mogelijk ook samenstelling gekregen.
  Om de daadwerkelijke onafhankelijkheid te kunnen vaststellen werd de minister op basis van de wet openbaarheid van bestuur gevraagd om de samenstelling van de beoordelingscommissie.
  Deze informatie bleef -ondanks de uitspraak van de rechter en bijbehorende dwangsommen- uit.
  de vorige commissie bestaat formeel niet meer. . . , dus zal de procedure zal naar aanleiding van deze ontwikkeling, (lees: de truc met de naamsverandering) herhalen.

  en zo blijft de soap maar voortduren en de bijbehorende kosten blijven maar oplopen . . .
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 8. #218
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.760
  Thanks
  41
  en dan nog even dit deel van dezelfde site:


  Aanmelden voor tijdelijke vrijstelling

  Houdt u een zoogdiersoort die de BHH niet gaat beoordelen? Meld uw dier dan aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning 2+ of hoger of met DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan. De BHH beoordeelt na uw melding alsnog uw diersoort.

  Direct aanmelden

  Het moge duidelijk zijn dat het vooralsnog niet verstandig is om hier op voorhand gebruik van te maken!

  U speelt de dram-bedenkers en hun regelzucht dan wel heel gemakkelijk in de kaart!
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

 9. #219
  Stamgast rupicola's Avatar
  Lid sinds
  07-12-2006
  Berichten
  1.760
  Thanks
  41
  actueel nieuwsbericht: "Politie vindt nabij Arnhem 16 verwaarloosde honden langs kant van de weg!"

  Dit is een voorbeeld van een strafbaar feit, dat hopelijk tot een onderzoek en liefst ook een veroordeling zal leiden.

  Je zult echter zien dat de ons inmiddels maar al te bekende links extremistische schreeuwbekken nu niet meteen roepen dat het houden van honden maar verboden moet worden . . .

  moraal van dit verhaal:
  Bij het houden van al dan niet exotische dieren gaan soms zaken mis en voor zover dat dan strafbaar feiten betreffen dienen deze ook zeker te worden aangepakt. Dit is al sinds jaar en dag met bestaande wetgeving geregeld en dus ook goed mogelijk!
  De decennialange pogingen om tot een positieflijst, huis- en hobbydierenlijst of hoe je deze geldverslindende doordrammerij ook wilt noemen, te komen zijn dan ook volstrekt overbodig!
  Amigo de los Psittacidos

  Look deep into nature and you will understand everything better

Pagina 22 van de 22 EersteEerste ... 12202122

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •  
Vogelcafé.nl forum, de ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers
VogelMarkt.net | VogelKrant.nl | NBvV.nl | VogelIndex.nl | VogelKrant.nl |