ik heb 3 zebravinkjes uit 1 nest waarvan 2 zeker man zijn de derde weet ik nog niet. nou heb ik er 2 popjes bij gehaald maar nou jaagt het ééne popje achter het andere popje aan. ze kan nergens wezen of die ander komt haar weer weg jagen. wat kan ik nou het beste doen. verder zitten er nog een 2 mannetjes in de voliere en waarschijnlijk nog een popje. dat is dan 4 man en wat ik hoop 4 popjes. die andere zebravinkjes laat ze met rust ze heeft het echt op die andere voorzien. moet ik het nog even aan zien of het popje wat opjaagt er uit halen. of diegen die achterna gezeten wordt er uit halen.
groetjes carolina