is dat dan in broedkooien of zoals bij ik: in een volière