Afschermen pluimvee vanaf 3 februari verplicht vanwege uitbraak in Engeland

03-02-2007 - Pluimveehouders zijn vanaf nu weer verplicht hun pluimvee af te schermen. Vanwege de uitbraak van vogelgriep op een kalkoenbedrijf in Engeland neemt minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanvullende maatregelen. De oorzaak van de besmetting in Engeland is nog niet met zekerheid bekend. Het is echter niet uitgesloten dat wilde vogels het virus in het bedrijf hebben gebracht. Vandaar dat minister Veerman per direct de afschermplicht weer invoert. De Europese Commissie heeft lidstaten ook opgeroepen preventieve maatregelen aan te scherpen.

Elke houder van pluimvee is vanaf nu weer verplicht kippen, ganzen en ander pluimvee, ook watervogels, af te schermen. De zijkanten van het verblijf moeten minimaal afgeschermd zijn met gaas, de bovenkant met ondoorlatend materiaal.

Vogels die volledig gevaccineerd zijn (dat wil zeggen vanaf 1 week na de tweede vaccinatie), hoeven niet afgeschermd te worden.

Voor de als hobby gehouden watervogels of fazanten kan naast vaccinatie en afschermen met ondoorlaatbare overkapping, ook gekozen worden voor het afschermen van de uitloop met netten of gaas.

Vrachtwagens die pluimvee en broedeieren van en naar het Verenigd Koninkrijk vervoeren zijn verplicht de dubbele reiniging en ontsmetting te doen.

Er geldt al een algemeen verzamelverbod voor pluimvee, behalve voor duiven. Dat betekent dat er alleen tentoonstellingen gehouden kunnen worden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er mogen bijvoorbeeld geen buitenlandse vogels tentoongesteld worden en de vogels moeten onderzocht zijn door een dierenarts. Wedvluchten met postduiven mogen alleen binnen Nederland of tussen Nederland en Belgie plaatsvinden.

De Algemene Inspectiedienst zal controleren of de afschermplicht wordt nageleefd.