Meer informatie hierover leest u op de website van de nbvv
http://www.nbvv.nl/content.asp?page=9

En natuurlijk op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
http://www.minlnv.nl