Eerste jaar met pagodespreeuwen (sturnus pagodarum).

Afdrukvoorbeeld