• Natuurakkers

  Natuurakkers een winterrestaurant voor dieren

  Natuurakkers zijn een aanwinst voor natuur en landschap, ook in de winterperiode wanneer de akkers kaal en dor lijken. Tal van vogels en kleine zoogdieren vinden juist dan voedsel in de kruidenrijke stroken. Dit blijkt uit de pilot Natuurakkers waarvoor in de gemeente Hardenberg en Twenterand vorig jaar bij twaalf agrariërs natuurakkers zijn aangelegd. De pilot is een samenwerking tussen verschillende gebiedspartijen en heeft als doel om politiek en agrarische collectieven te wijzen op de natuurwinst van akkernatuur. Meer informatie over de pilot en de samenwerkende partijen www.landschapoverijssel.nl/natuurakkers

  Volgend jaar april stopt de pilot. De samenwerkende partijen roepen de Overijsselse politiek op om het akkerbouwers op kansrijke plekken in de provincie mogelijk te maken om natuurakkers duurzaam op hun bedrijven in te passen. Hiermee kan volgens hen een belangrijke stap worden gezet om de vogels en bloemen van de akkers te redden en het levert bovendien een landschap op waar mensen van genieten.

  Goed voor natuur en mens
  Jan Bosman, bestuurslid van de agrarische natuurvereniging Stichting Vitaal Platteland Hardenberg, is inmiddels overtuigd van de meerwaarde. "In dit uitgestrekte akkerbouwgebied geven de natuurakkers een flinke boost aan de natuur. Ze zijn bovendien landschappelijk mooi. Ze geven kleur aan het landschap, het is echt oogstrelend. Wandelaars en fietsers vinden het ook prachtig." Ook akkerbouwer Herman Abbink uit Vriezenveen is zeer te spreken over de natuurakkers. "Ze geven de omgeving cachet. Het is een prachtig gezicht, dat ook erg gewaardeerd wordt door de omgeving. Ik krijg veel positieve reacties."

  Winterwinst natuurakkers
  Twaalf agrariërs in de gemeenten Hardenberg en Twenterand hebben het afgelopen jaar stroken met bloemmengsels en graan ingezaaid. In totaal gaat het om 10 hectare. Hoewel het er nu wat doods uitziet, blijken deze natuurakkers vol te zitten met vogels, blijkt uit het inventarisatiewerk van vrijwilligers. Het is één en al leven. Groenlingen, putters, rietgorzen, fazanten, holenduiven en vinken komen er massaal naartoe om zaden te eten. Op de talrijke muizen die er zitten, komen roofvogels af, zoals buizerds, torenvalken, blauwe kiekendieven en zelfs ransuilen. "Dit laat zien hoe belangrijk natuurakkers zijn", zegt ecoloog en projectleider Mark Zekhuis van Landschap Overijssel. "Op de reguliere, geploegde akkers is voor dieren in de winter nauwelijks voedsel te vinden. Er zijn ook geen plekken waar ze zich kunnen verstoppen voor vijanden. Hoe anders is dat op de natuurakkers. Tussen de afgestorven planten ligt het vol met zaden. Op de dode stengels zitten de eitjes van vlinders, kevers en andere insecten. Het is tafeltje dekje voor vogels en andere dieren. Dat kunnen ze goed gebruiken om de tijd te overbruggen tot het voorjaar echt losbarst."
Vogelcafé.nl forum, de ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers
VogelMarkt.net | VogelKrant.nl | NBvV.nl | VogelIndex.nl | VogelKrant.nl |