PDA

Bekijk Volledige Versie : positieflijst vogelsgraaf277
30-11-2017, 14:15
Onderstaande mail kregen wij als lid van de PVH ook zijn zij bezig met de huidige criteria inzake bedrijfsmatig/hobbymatig van het RVO:

Op dinsdag 21 november hebben Jan Boonstra en ondergetekende een eerste kennismakingsgesprek gehad met Lieke Hendrix. Zij werd op 6 juni 2017 benoemd als opvolgster van Henri Kool, directeur DAD (directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn) van het ministerie van LNV (voorheen EZ). Alle wet- en regelgeving voor gezelschapsdieren komt in principe vanuit deze beleidsdirectie.

We hebben in dat gesprek kennis gemaakt met André Timmer, de nieuwe projectleider Positieflijsten. De vorige projectleider, Paul Bours, blijft in de rol van ‘inhoudelijk adviseur ‘ betrokken bij de Positieflijsten (dezelfde rol, maar nu in de coulissen dus).


Nadat de nieuwe directeur DAD (blijkens haar tweet van 14 juni 2017) een ‘leuk en leerzaam onderhoud’ had bij stichting AAP, werd PVH vijf maanden later uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de toekomstplannen voor de Positieflijst. Er werkt momenteel een nog onbekende commissie aan een vereenvoudigde beoordelingsmethode voor alle diergroepen. Daarna gaat een commissie van wetenschappers de zoogdiersoorten beoordelen die op 1 februari 2015 in Nederland werden gehouden en vervolgens stelt de minister de Positieflijst vast.

De ambitie van het ministerie ligt hoog, men hoopt in april 2018 de beoordelingsmethode klaar te hebben en nog in 2018 de Positieflijst zoogdieren van kracht te laten worden. Als het half kan, wil men in 2018 ook nog de Positieflijsten voor vogels en reptielen, maar dat zal wel 2019 worden, meenden onze gesprekspartners.


We moeten vaststellen dat de geschiedenis (de afgang van EZ bij de bestuursrechter, onze klacht tegen de handelswijze van EZ) geen enkel effect van bewustwording heeft gehad bij LNV. Het ministerie is alleen maar nog fanatieker geworden in haar streven om de Positieflijst er door te drukken. Men denkt met een paar simpele aanpassingen van de beoordelingsmethode de zaak rond te krijgen. PVH ziet dat anders.


Voor de sector is er op voorhand geen ‘meedenkende’ rol meer in het proces. Die was er voorheen natuurlijk ook al niet, onze kanttekeningen werden volledig genegeerd. Wat blijft is dat we onze inbreng kunnen (en zullen) hebben in internetconsultaties en dat we bezwaar bij de minister en beroep bij de bestuursrechter kunnen aantekenen. De winst van de nieuwe aanpak is dat we geen tijd hoeven te verspillen in de schijn-democratische processen van voorheen. Maar we zullen, net als in de eerdere ronde, onze argumenten moeten inbrengen bij de bestuursrechter. Indien we ons niet (juridisch) verweren, worden grote delen van onze hobby en passie uiterlijk in 2019 geruimd. En dat is dan nog maar het begin van de verdere afbraak van onze sector.Op PVH kunnen jullie rekenen. Maar dat kan alleen als onze sector de gelederen gesloten houdt en, waar mogelijk, die verder sluit.

Groet, Ed.Ir. Ed.J.Gubbels

Secretaris PVH

www.huisdieren.nu

graaf277
30-11-2017, 14:42
Wellicht ten overloede maar hier nogmaals de criteria welke de NVWA hanteerd:

Om te beoordelen of een dierhouder zijn dieren hobbymatig of bedrijfsmatig houdt, voert het Ministerie, in het kader van het Besluit houders van dieren, een aantal criteria/indicatoren op. Centraal staat ‘het in zekere omvang en met een zekere regelmaat uitoefenen van activiteiten’ met daarbij:
1. U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
2. U verkoopt of levert de dieren aan anderen dan familie en vrienden.
3. U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
4. U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
5. U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
6. U adverteert.
7. U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
Voor wie honden of katten fokt is een drempel ingebouwd van 20 pups en/of kittens per aaneensluitende periode van twaalf maanden. Wie daarboven komt, wordt als bedrijfsmatig bestempeld, wie in de buurt van dat aantal komt, kan alsnog aan de hand van de hierboven genoemd

Jan Vriend
01-12-2017, 13:12
Als ik het goed begrijp moet iedereen die wat verkoopt een B.R.N nummer hebben, dan is het toch simpel bij de reservering geen B.R.N.nummer niets mogen verkopen.

graaf277
02-12-2017, 15:56
Als ik het goed begrijp moet iedereen die wat verkoopt een B.R.N nummer hebben, dan is het toch simpel bij de reservering geen B.R.N.nummer niets mogen verkopen.


Jan dat is het probleem niet wij zijn nu nog niet verplicht dat te controleren bij het organiseren van een markt en ruim de helft van onze deelnemers komt niet uit Nederland daar geldt het ook weer niet voor (één Europa???).
maar voor de liefhebber is het onderstaande dan aan de hand:

als je het UBN-nummer aanvraagt wat maar krap 20 euro per jaar kost dan komt de rest van het
verhaal om de hoek kijken: Quarantaine afdeling, zieken afdeling, gesloten administratie, toezichthouder(dierenarts) verplichte cursus voor certificaat dierenhouder(5 dagen theorie "kosten +- 500 euro) en nu volgens de site ook nog 90 dagen praktijk ervaring opdoen, (maar of die voorwaarde keihard is weet ik niet zeker hoor daar ook al ander geluiden over) dus daar komt nogal wat om de hoek!

denk het tijd word dat de bond aan de slag gaat ben bang er anders over niet al te lange tijd weinig vogelliefhebbers meer over zijn in Nederland!

rupicola
02-12-2017, 16:47
Mensen, laat je niet gek maken!!!!

Om te beginnen heeft dit bijna belachelijk rammelende lijstje geen enkele juridische houdbaarheid.

(Vrijwel) niemand voldoet aan ALLE criteria en degene die op basis van slechts 1 zo'n criterium aangemerkt wordt als bedrijf heeft alle mogelijkheden om dat juridisch met succes aan te vechten.
Iedereen die een advertentie plaatst zou dan DUS bedrijfsmatig bezig zijn, kom op zeg . . . laat me niet lachen!
Wie bedenkt dit soort prut!

Hou een (eenvoudige) administratie bij van alle kosten aanschaf & onderhoud van dieren en verblijven, veterinaire kosten, voeding, gas, licht en water abonnementen vakliteratuur, lidmaatschappen bonden verenigingen noem maar op.

Je zult gauw zien dat er bij de gemiddelde hobbyist niet gauw serieuze winstmarges aan te pas komen.
Uitzonderingen bevestigen immer de spreekwoordelijke regel, maar feit is dat wet- en regelgeving omtrent 'omvang van een hobby' en de grens hobby /bedrijf bestaat (nog) niet.

bovenstaande lijstje is overigens een advieslijst/richtlijn, niets meer, niets minder.

Ton
02-12-2017, 20:29
Degene die dit verzinnen, zijn geen vogel liefhebbers.

Zoals zoveel in Nederland, gaan we kapot aan regeltjes.

rupicola
02-12-2017, 22:45
Ja, en we zijn er nog lang niet want de positieflijst soap komt dus wel weer tot leven.

Naar verluid duikt de nieuwe minister er inderdaad met gestrekt been in.
De jongste voornemens zijn gericht op inwerkingtreding van een positieflijst voor zoogdieren in 2018.
Een lijst voor vogels vissen en reptielen mogelijk ook in 2018 dan wel uiterlijk 2019.
Volgens de laatste berichtgeving in de sector (dierhouderij) geen gesprekspartner meer in het geheel.
Fijn staaltje democratie!
Het wachten is nu op waar men mee komt en vooral op welke wijze waarop een en ander dit keer tot stand wordt gebracht.
Kortom, het kan opnieuw weer alle kanten op!
Het is dan ook nog steeds de vraag hoe lang nota bene een gehele sector in ons discutabel democratische landje op onderhavige wijze in onzekerheid gehouden mag worden.
Vroeg of laat zal er toch echt ergens eens een streep moeten worden getrokken.
Ondertussen neemt de uitloop naar een minder transparant segment van onze ooit zo prachtige hobby merkbaar toe en merk ik dat steeds meer mensen zich gaan afvragen of het nog wel verstandig is om lid te zijn van een vereniging en of bond.


Voorlopig advies voor de sector dierhouderij:

Wees voorzichtig met (online) informatieverstrekking omtrent soorten en aantallen.
Kijk ook zo goed mogelijk uit met wie je wel en niet bij je dieren toelaat.
Wees uitermate voorzichtig met quasi nonchalant gelanceerde enquêtes of andere vage onderzoekjes, waarin specifiek om soorten en aantallen wordt gevraagd, zeker als een en ander gepaard gaat in combinatie met uw persoonsgegevens.

graaf277
05-12-2017, 08:15
Mensen, laat je niet gek maken!!!!

Om te beginnen heeft dit bijna belachelijk rammelende lijstje geen enkele juridische houdbaarheid.

(Vrijwel) niemand voldoet aan ALLE criteria en degene die op basis van slechts 1 zo'n criterium aangemerkt wordt als bedrijf heeft alle mogelijkheden om dat juridisch met succes aan te vechten.
Iedereen die een advertentie plaatst zou dan DUS bedrijfsmatig bezig zijn, kom op zeg . . . laat me niet lachen!
Wie bedenkt dit soort prut!

Hou een (eenvoudige) administratie bij van alle kosten aanschaf & onderhoud van dieren en verblijven, veterinaire kosten, voeding, gas, licht en water abonnementen vakliteratuur, lidmaatschappen bonden verenigingen noem maar op.

Je zult gauw zien dat er bij de gemiddelde hobbyist niet gauw serieuze winstmarges aan te pas komen.
Uitzonderingen bevestigen immer de spreekwoordelijke regel, maar feit is dat wet- en regelgeving omtrent 'omvang van een hobby' en de grens hobby /bedrijf bestaat (nog) niet.

bovenstaande lijstje is overigens een advieslijst/richtlijn, niets meer, niets minder.

Bovenstaande lijstje word wel gehanteerd door de NVWA en a.d.h. van dit lijstje word vastgesteld dat iemand bedrijfsmatig bezig is en je hoeft niet aan alle criteria te voldoen, de eerste bezoeken hebben inmiddels plaatsgevonden. Wachten is inderdaad op 1e gang naar de rechtbank.
Voor eventuele juridische bijstand is een lidmaatschap van de PVH wel handig.

Jan Vriend
06-12-2017, 20:05
Als buitenlandse verkopers buiten deze gehanteerde lijst vallen,hebben ze maar de helft te controleren.Net wat Hans aanhaalt het rammelt aan alle kanten.Maar wat adviseren jullie van de Zwolse vogelmarkt wel B.N.R. nummer of niet.

graaf277
09-12-2017, 15:34
Als buitenlandse verkopers buiten deze gehanteerde lijst vallen,hebben ze maar de helft te controleren.Net wat Hans aanhaalt het rammelt aan alle kanten.Maar wat adviseren jullie van de Zwolse vogelmarkt wel B.N.R. nummer of niet.

Wij zijn lid geworden van PVH(dan heb je mogelijkheid van ondersteuning door zeer zeer ervaren jurist mbt deze materie zie ook http://www.huisdieren.nu/) en het wachten is op de 1e recht zaak dan zal blijken of het lijstje met criteria voldoet of dat het anders moet, maar voor zover mij bekend is er nog geen 'zaak' geweest.

Jan Vriend
09-12-2017, 19:20
Met deze criteria(bedrijfsmatig)komt die zaak er ook niet, maar steeds duikt deze lijst weer op en schept verwarring.Leuk advies om lid van de PVH te worden maar dat was niet mijn vraag.

graaf277
09-12-2017, 20:07
Met deze criteria(bedrijfsmatig)komt die zaak er ook niet, maar steeds duikt deze lijst weer op en schept verwarring.Leuk advies om lid van de PVH te worden maar dat was niet mijn vraag.

ik geef mijn mening lid worden PVH is veel eenvoudiger dan het aanvragen van een UBN-nr dan ben je er nog niet dan begint het zie maar waar je verder aan moet voldoen quarantaine- en ziekenafdeling, administratie, toezichthouder, cursus dierhouder (alleen in Barneveld te volgen tot op heden) kosten 500 euro en nu ook nog 90 dagen praktijk! zie site van RVO.

graaf277
21-04-2018, 10:48
ik geef mijn mening lid worden PVH is veel eenvoudiger dan het aanvragen van een UBN-nr dan ben je er nog niet dan begint het zie maar waar je verder aan moet voldoen quarantaine- en ziekenafdeling, administratie, toezichthouder, cursus dierhouder (alleen in Barneveld te volgen tot op heden) kosten 500 euro en nu ook nog 90 dagen praktijk! zie site van RVO.

voor wie geïnteresseerd is ivm de kwestie bedrijfsmatig of hobbymatig:

https://www.facebook.com/groups/1039145802810435/?fref=nf

rupicola
21-04-2018, 11:43
Onder verwijzing naar mijn eerdere berichten in dit topic (laat je niet gek maken) zien we in haar aankondiging van de lezing door Mw. Mr. E. (Erna) Philippi-Gho dat het ministerie er zo haar eigen inzichten op na houdt.

Cruciaal punt in het hele verhaal is namelijk dat de minister c.q. de staatsecretaris wel met een leuk bedacht lijstje kan komen, hiermee zelfs ook wat ambtenaren op pad kan sturen, maarrrrrr dat wil nog niet zeggen dat een en ander juridisch ook daadwerkelijk houdbaar zal blijken.

Hiervan is inmiddels wat jurisprudentie, waarmee de beleidsmakers opnieuw (zie positieflijstsoap)en aantoonbaar met broddelwerk zijn afgekomen.

Feitelijk schandalig dat dit allemaal maar mogelijk is en dan ook nog eens schaamteloos op kosten van de belastingbetaler wordt uitgevoerd.

rupicola
21-04-2018, 11:51
aanvulling:

Kort geleden hoorde ik een discussie omtrent dit onderwerp, waarbij stellig werd beweerd (naar ik meen was deze informatie zelfs afkomstig van een controleur) dat je bedrijfsmatig bezig bent op het moment dat je als liefhebber 20 vogels of meer houdt.

Opnieuw, laat je niet gek maken, dit is volstrekte onzin!
Nergens in de wet staat het verschil tussen hobby en bedrijfsvoering omschreven aan de hand van het aantal gehouden dieren.
Met andere woorden, laat je dus ook niet te gauw intimideren door een controleur die maar wat roept!
Vraag in voorkomend geval waar de betreffende wetsteksten terug te vinden zijn.
De betreffende controleur zal daarop om genoemde reden geen antwoord hebben . . .

rupicola
02-05-2018, 10:36
Naar aanleiding van wat telefonische- en mailreacties omtrent dit onderwerp nog even een advies:

Hou een (eenvoudige) boekhouding bij van ALLE kosten ten aanzien van je vogel(dierhouderij)hobby.

Buiten aanschaf en verkoop van vogels valt hierbij ook te denken aan uitval van dieren (=onkostenpost), de kosten van huisvesting, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van kooien, gaas, panelen, houten planken/plaatwerk, dakbedekking en straatwerk tot en met scharnieren, schroeven en andere bevestigingsmiddelen en in voorkomend geval ook de aanschaf van gereedschap.
Uiteraard de kosten van voeding en alle benodigdheden, maar ook een percentage van de gas-, licht- en waterrekening.
Denk ook even aan veterinaire- en bijbehorende reiskosten.
Vergeet ook de reiskosten niet, zoals bijvoorbeeld van het ophalen van vogels, het ophalen of de bezorgkosten van voornoemde zaken. Ook de reiskosten van ritten ter uitwisseling van kennis en kunde als u een bezoek brengt aan collega liefhebbers of een show en de aanschaf van literatuur.


Mocht een of andere ambtenaar u als hobbyliefhebber toch als bedrijf aanmerken dan versterkt een dergelijke boekhouding beslist uw verweer.

graaf277
03-05-2018, 09:41
Naar aanleiding van wat telefonische- en mailreacties omtrent dit onderwerp nog even een advies:

Hou een (eenvoudige) boekhouding bij van ALLE kosten ten aanzien van je vogel(dierhouderij)hobby.

Buiten aanschaf en verkoop van vogels valt hierbij ook te denken aan uitval van dieren (=onkostenpost), de kosten van huisvesting, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van kooien, gaas, panelen, houten planken/plaatwerk, dakbedekking en straatwerk tot en met scharnieren, schroeven en andere bevestigingsmiddelen en in voorkomend geval ook de aanschaf van gereedschap.
Uiteraard de kosten van voeding en alle benodigdheden, maar ook een percentage van de gas-, licht- en waterrekening.
Denk ook even aan veterinaire- en bijbehorende reiskosten.
Vergeet ook de reiskosten niet, zoals bijvoorbeeld van het ophalen van vogels, het ophalen of de bezorgkosten van voornoemde zaken. Ook de reiskosten van ritten ter uitwisseling van kennis en kunde als u een bezoek brengt aan collega liefhebbers of een show en de aanschaf van literatuur.


Mocht een of andere ambtenaar u als hobbyliefhebber toch als bedrijf aanmerken dan versterkt een dergelijke boekhouding beslist uw verweer.

Mocht het zover komen dat je als bedrijf word gerekend, dan kun je ook je uren meetellen als zijnde kosten, dus uren voor verzorging schoonmaken etc....

rupicola
03-05-2018, 10:49
Inderdaad, en dat kan zelfs in alle redelijkheid behoorlijk oplopen, sterker nog, het zal vrijwel altijd de grootste post worden.

Ook zou ik nog de abonnementskosten van vereniging, bond, speciaalclub, vakliteratuur etc. willen toevoegen aan het overigens vast en zeker incomplete lijstje. ;)


Waar het uiteindelijk om gaat is de grote vraag of de belastingdienst c.q. de fiscus wel echt zitten te wachten op duizenden hobby boekhoudingen, die in verhouding erg arbeidsintensief zijn en slechts bij hoge uitzondering een noemenswaardige inkomstenbelasting zullen opleveren.

Bovendien heeft de belastingdienst, volgens landelijke media, nu al de handen meer dan vol aan de reguliere aangiftes.

Zoals het tegenwoordig wel vaker voorkomt als het gaat om Haagse bedenksels: waar gaat het allemaal over en waar staat die veelbesproken en vooral ook immer geroemde 'vrijheid' zo langzamerhand nog voor?

Jan Vriend
03-05-2018, 12:10
Meende te lezen eenvoudige boekhouding.Misschien de fiscus vragen wat allemaal kan en mag en hoe die dit zullen beoordelen.Iets bedenken is vaak makkelijker dan uitvoeren.Doet me denken aan de spreuk: 'Onmogelijkheden worden direct uitgevoerd wonderen duren iets langer'

Ben86
03-05-2018, 16:45
wat is volgens jullie een goed uurloon? :cool:

Ton
03-05-2018, 17:53
Haha, een beetje zzp,er pakt 45 euro per uur.

Jan Vriend
03-05-2018, 18:20
Haha, een beetje zzp,er pakt 45 euro per uur.

Vriendschap is onbetaalbaar,maar dat zal fiscaal niet aantrekkelijk zijn.

rupicola
03-05-2018, 23:02
best wel een redelijk eenvoudige boekhouding:

Hoewel de lijst met optionele voorbeelden van onkostenposten inderdaad toch nog wel van enig formaat is geworden bestaat de eenvoudige boekhouding feitelijk uit het simpelweg bijhouden/opschrijven van wat alles rond de hobby kost.
Dit kan vervolgens tamelijk eenvoudig worden vergeleken met de enige inkomstenpost uit de hobby, de verkoop van dieren.

voordelen van een dergelijke boekhouding:

# De gemiddelde liefhebber zal wellicht nog opkijken van wat de hobby uiteindelijk 'echt' allemaal kost.

# In het kader van bedrijfsvoering, althans volgens het dubieuze criteria-lijstje van het ministerie, zal blijken dat de gemiddelde liefhebber slechts bij uitzondering consistent interessante inkomsten uit zijn/haar hobby kan derven en dat er bepaald niet zelden sprake is van een hobby die, zoals dat zo vaak het geval is met een hobby, gewoon geld kost.
opm. de minister heeft vast nog nooit van zijn leven een nestje insekteneters groot gebracht en klaarblijkelijk totaal geen inzicht in het bijbehorende kostenplaatje daarvan!

# Zoals eerder opgemerkt kan een dergelijke boekhouding een prima bewijsvoering vormen om een eventuele aanmerking als bedrijf te weerspreken.

# De uitzondering bevestigd immer de regel en dus kunnen de 'grote' liefhebbers voor zichzelf alvast een inschatting maken of ze al dan niet een bedrijf voeren en daar vervolgens naar eigen inzicht op anticiperen.


#### Laten we echter vooral niet vergeten dat alle ophef omtrent positieflijsten, invasieve exoten en bedrijfsvoering voornamelijk deel uitmaken van duidelijk 'gestuurd' ontmoedigingsbeleid jegens de dierhouderij en om die reden roep ik steeds: "laat je niet gek maken!"

graaf277
08-05-2018, 13:33
Inderdaad is 'ontmoedigingsbeleid' zo ongeveer de enigste reden die je kunt bedenken, dit heeft niets met dierenwelzijn te maken zoals men graag doet voorkomen.