PDA

Bekijk Volledige Versie : Congres Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogelsrupicola
15-01-2017, 16:30
Dit 1e CONGRES van NBvV werd gehouden tijdens de Bondsshow te Apeldoorn op 14 januari 2017.

Ethiek is de leer over moreel handelen. Dierenethiek is een onderwerp waar wij als vogelhouderij (al dan niet gewenst) absoluut niet meer om heen kunnen. Hierbij komen vragen aan de orde omtrent verantwoordelijkheid, normen en waarden, wat kan wel wat kan niet, wat willen we wel en wat moeten we niet willen. De NBvV heeft gemeend hier stelling in te nemen, hetgeen door Henk van der Wal (Commissie dierenwelzijn en Wetgeving NBvV) uitgebreid uiteen werd gezet.

Een en ander zal binnenkort op de site van NBvV voor een ieder inzichtelijk worden gesteld. Om die reden ga ik een en ander hier niet reproduceren. Wel even een paar kernwoorden. Ethiek, Hobby of bedrijfsmatig houden van vogels, Fokrichtingen, Ongewenste schadelijke kenmerken, Inteelt, Hybriden.

Dr. Partick Ghysels hield een verhandeling over voeding, waarbij duidelijk werd dat voeding feitelijk deel uit maakt van welzijnsethiek. Hierbij dient men niet alleen uit te gaan van vers water en voer, maar ook van kwaliteit, samenstelling, dosering en zelfs structuur van voedsel.

Mevr. Ing. M. Wortel inspecteur NVWA is samen met handhavingspartners verantwoordelijk voor naleving van regelgeving. Haar presentatie was bijzonder kort, een opsomming van nieuwewetgeving en hetgeen er -op welke termijn dan ook- aan zit te komen (positieflijsten) en ook de inmiddels fameuze kreet intrinsieke waarde van het dier kwam voorbij. Helaas was mevrouw meteen na de lunch verdwenen en dat was, zoals na afloop bleek, bijzonder jammer, want diverse aanwezigen had juist deze spreker wel even om enige toelichting willen vragen! De lezers die mij een beetje kennen zullen begrijpen dat ondergetekende daar zeker toe behoorde. ;)

In de voordracht van de heer Vosgezang (oud AID-er) werd in vogelvlucht een beeld geschetst van wat je zou kunnen noemen de keerzijde van de vogelhouderij. Vosgezang noemde nadrukkelijk geen percentages, maar wekte wel de indruk dat er nogal wat/veel illegale activiteiten rond de vogelhouderij hangen. Zoals na afloop zou blijken leverde deze beeldvorming (ook wel een beetje terecht) enige irritatie bij de aanwezigen op.
Laten we wel wezen: in iedere sector vinden zaken plaats die niet of nauwelijks door de beugel kunnen. Onze sector vormt daarop geen uitzondering.
De NBvV is, en de liefhebbers zijn, niet verantwoordelijk voor het handelen van plegers van delicten en kunnen daarvoor ook NIET verantwoordelijk worden gesteld! Op dit punt rest hooguit het door de sector (wij/ons) stellig afstand nemen van dergelijke praktijken. De heer Albert Zomer wees ook nog even duidelijk op het feit dat de Bond in dit opzicht als gevolg van NL privacy wetgeving min of meer machteloos staat. Een verdachte die wordt veroordeeld krijgt van de rechter een bepaalde straf en dat is het. De Bond krijgt geen inzage in juridische gegevens en kan derhalve bijzonder lastig overgaan tot het royeren van betrokkene.

Dr. Frans Stafleu, universitair docent Ethiek Instituut, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht gaf een levendige lezing over Ethiek en zette de zaal hier en daar even flink aan het denken. Waarom houden wij vogels? Wat geeft ons het recht om vogels te houden? Wat is welzijn en is dat eigenlijk wel voldoende? Stafleu is duidelijk een ervaren spreker en had als zodanig weinig moeite om de aandacht van de zaal vast te houden.

Na afloop was er (eindelijk pas) gelegenheid om te reageren op de sprekers, waarbij al gauw duidelijk werd dat de materie beslist indruk heeft gemaakt en dat er een zinvolle discussie op gang was gekomen.
Daarnaast werd nog even (m.i. terecht) licht geïrriteerd gereageerd op het feit dat diverse sprekers en passant hadden verkondigd dat handopfok in NL verboden is. Dit is feitelijk onjuist en past derhalve niet bij de gelegenheid, t.w. een congres van NBvV!

Dus voor alle duidelijkheid:
Handopfok -de handeling op zich- is NIET strafbaar! Sterker nog, een dierhouder heeft een wettelijk geregelde zorgplicht.

Artikel 1.4 Wet Dieren: ‘Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor dieren.
Artikel 1.3.3. Wet Dieren: Tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven wordt in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:
a. dorst, honger en onjuiste voeding.

Voor de volledigheid: Het voortijdig scheiden van niet zelfstandige jongen (papegaaiachtigen) van hun ouders is wel strafbaar gesteld!

Samenvattend mag worden geconcludeerd dat het 1e congres een goed verzorgde en uitermate zinvolle bijeenkomst is geweest en afgaand op de reacties na afloop zeker voor herhaling vatbaar.

Rupicola

casehulsebosch
15-01-2017, 22:28
Mooie uiteenzetting H.

Zeker de moeite waard om daar bij aanwezig te zijn, alhoewel ik vind dat dit soort bijeenkomsten vaak meer vragen achterlaat dan dat er antwoorden gegeven worden.

Die Mevr Wortel nog familie van ?
http://i849.photobucket.com/albums/ab53/casehulsebosch/Afb1_kop.png (http://s849.photobucket.com/user/casehulsebosch/media/Afb1_kop.png.html)

gr kees

rupicola
15-01-2017, 23:35
meer vragen dan antwoorden is een goede voedingsbodem voor de discussie die we als sector gezamenlijk zullen moeten voeren.

Of er sprake is van directe familiebanden weet ik niet zeker, maar ik zou een en ander ook niet uit durven sluiten . . .

;)

van Tuijl
15-02-2017, 00:49
Ikzelf heb nog even getwijfeld om me ervoor in te schrijven. Maar als je maar 1 dag in Apeldoorn bent, en dat nog wel op de laatste 'Apeldoorn' show, dan ga ik toch liever vogels kijken.

Goed om te lezen dat de NBvV zich hier actief in mengt.