PDA

Bekijk Volledige Versie : excursie vogels ringenrupicola
11-06-2016, 18:46
Voor de vroege vogels:

Een zaterdagochtend excursie naar een vogelringstation.

Uit krijgt uitgebreid en deskundige uitleg van gecertificeerde vogelringers omtrent ringonderzoek aan Europese vogels
en u bent getuige van het vangen, determineren, ringen, meten en wegen van diverse Europese vogelsoorten in een natuurgebied in Flevoland.

Tevens krijgt u de gelegenheid om de gevangen vogels eens van ongekend dichtbij te bekijken.

Minimale deelname: 10 personen.

Graag informeer ik u nader omtrent de mogelijkheden.

casehulsebosch
12-06-2016, 00:04
Een prachtige gelegenheid om een nader inzien te krijgen van het hoe, waar, waarvoor enz van vogel onderzoek.

Voor "Jan met de pet" toch een pracht gelegenheid.

Ben benieuwd hoe veel mensen zich hier voor opgeven en daadwerkelijk een beter inzicht willen krijgen in natuurbehoud.

gr kees

rupicola
18-06-2016, 13:42
Inmiddels kan ik melden dat er vanuit binnen- en buitenland leuke belangstelling is en dat er ook al een aantal afspraken zijn gemaakt.

Misschien is het ook aardig om te vermelden dat we vanaf 01 januari 2016 tot heden 50 verschillende soorten in handen hebben gehad.

Wilde Eend
Kuifeend
Roerdomp
Blauwe Reiger
Sperwer
Bokje
Watersnip
Koekoek
IJsvogel
Grote Bonte specht
Wielewaal
Pimpelmees
Koolmees
Buidelmees
Baardman
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Staartmees
Fitis
Tjiftjaf
Rietzanger
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Vuurgoudhaan
Goudhaan
Winterkoning
Boomkruiper
Spreeuw
Merel
Koperwiek
Zanglijster
Grauwe Vliegenvanger
Roodborst
Witgesterde Blauwborst
Nachtegaal
Bonte Vliegenvanger
Soort
Gekraagde Roodstaart
Heggenmus
Noordse Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Vink
Appelvink
Kneu
Putter
Europese Kanarie
Sijs
Rietgors

kenny0017
19-06-2016, 15:20
Heb ook wel intresse

rupicola
27-08-2016, 20:43
Bedankt voor de vele reacties en belangstelling voor geboden excursies.

Voor alle duidelijkheid geef ik nog even te kennen dat een en ander is bedoeld voor groepen vanaf 10 personen.

Om diverse redenen ben ik niet in de gelegenheid om opgave van kleinere aantallen personen in behandeling te nemen.

#