PDA

Bekijk Volledige Versie : vogelgriep jun 2016rupicola
09-06-2016, 17:13
De media melden een milde vorm van vogelgriep op een bedrijf in Joure Friesland.

Ook dit bedrijf zal geruimd worden.

Naast het trieste gedeelte van dit nieuws hangt er ook een interessant deel aan het verhaal:

Het wordt namelijk best lastig voor 'het Haagse segment' om in deze periode van het jaar de oorzaak opnieuw (en als vanouds) op te hangen aan trekvogels.

We zijn dan ook zeer benieuwd waar ze nu mee komen.

Mijn persoonlijk inschatting is dat het deze keer heel stil blijft!

#

casehulsebosch
09-06-2016, 22:54
Hebben we het hier over een pluimvee bedrijf?

Ik moet even Pingjum bellen.

gr kees

rupicola
10-06-2016, 10:49
Hallo Kees,

Gaat inderdaad om een pluimveebedrijf.

De afstand tussen Joure en Pingjum valt ruim buiten de hier doorgaans gehanteerde 'gevarenzones' van 3, 10 en zelfs die van 30km.

Dat is in NL heel ver uit elkaar! ;)

Een risico zit in de onverhoopte situatie, waarin het bedrijf in Pingjum net toevallig eenzelfde leverancier, controleur (of enig andere bedrijfsmatige in- en uitloper) op hun bedrijf heeft ontvangen.

Voor zover ik op dit moment weet is er geen groot (media)alarm afgegaan, maar ik ga er vanuit dat er intern (binnen de sector) wel een waarschuwing is uitgegaan.

casehulsebosch
10-06-2016, 10:57
Bedankt H. Had Google earth nog niet geraadpleegd. Ligt voor mijn gevoel allemaal zo dicht bij elkaar.

gr Kees en Ingrid

rupicola
11-06-2016, 14:18
Correctie:

Had het eerste bericht opgepikt via radio en daarbij is het audio-grafische verschil tussen Joure en Hiaure minimaal gebleken. ;)

Vervolgens even geen tijd gehad om te corrigeren, maar het gaat vooralsnog om een bedrijf in Hiaure i.p.v. Joure.

voor wat betreft de afstand tot Pingjum bijna een keer verder (55 - 60 km geloof ik) dus in dat opzicht goed nieuws.


#

casehulsebosch
12-06-2016, 00:07
Bedankt Rupicola.

Ik had inmiddels ook al een berichtje uit Pingjum ontvangen.

gr kees

Hubert62
12-06-2016, 10:38
Word door pluimveetransport bedrijven al het èèn en ander gedaan uit voorzorg om verdere besmetting te voorkomen.
Ook is er een bedrijf in Duitsland al besmet ,ook hier worden maatregelen door ons genomen.
Èen ding is zeker dit keer komt het niet uit de lucht vallen?.

rupicola
09-11-2016, 22:22
Here we go again:
In de noordelijke Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heerst hoogpathogene vogelgriep type H5N8 onder wilde watervogels.
Het nationale referentielaboratorium (het Friedrich-Löffler-Institut) heeft dat dinsdagmiddag bevestigd. Bij de meren van Plön zijn ruim 100 dode watervogels aangetroffen, waaronder kuifeenden, meerkoeten, meeuwen, ganzen en zwanen. Voor pluimvee in de deelstaat geldt per direct een ophokplicht.

Maatregelen na ‘zorgwekkende’ uitbraak

Landbouwminister Robert Habeck van Sleeswijk-Holstein noemt het zorgwekkend dat het virus zo massief de kop op blijkt te hebben gestoken onder de watervogelpopulatie. De autoriteiten hebben na de bevestiging direct beperkende maatregelen voor het verkeer met commercieel pluimvee ingesteld. In de Kreis Plön worden gesloten gebieden van minstens 3 kilometer rond de getroffen locaties ingesteld en observatiegebieden van 7 kilometer. Hier mag geen in- en uitgaand transport met pluimvee plaatsvinden; 21 dagen in de gesloten gebieden en 15 dagen in de observatiegebieden.

In de gebieden bevinden zich volgens het ministerie zowel een aantal grote pluimveebedrijven als ook veel kleine hobbyhouders.

Ook elders in Duitsland wordt onderzocht of vogelgriep de kop heeft opgestoken, onder meer in Baden-Württemberg in het zuiden van het land.

Het ministerie van Economische Zaken in Nederland bekijkt de situatie samen met deskundigen. Als het nodig is, worden er maatregelen genomen.

Ook in Polen en Hongarije H5N8

Ook Polen maakt dinsdag melding van H5N8 bij wilde vogels. In het noordwesten van Polen – hemelsbreed zo’n 30 kilometer van de Duitse grens – is bij 5 eend-achtigen en een meeuw hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 gevonden.

De meldingen volgen op eerdere berichtgeving vanuit Hongarije. Daar werd vorige week een kalkoenbedrijf geruimd vanwege hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 en werd het virus een week eerder ook al bij een wilde vogel aangetroffen.

bron en kaart: boerderij.nl (en door rupicola eerlijk gestolen van een ander forum)

dijkkamp
10-11-2016, 10:13
(en door rupicola eerlijk gestolen van een ander forum)

in geval van belangrijke info zeg ik maar zo "beter goed gejat als slecht geschreven"

rupicola
10-11-2016, 18:55
Zo is dat! :)


inmiddels is er officieel een ophokplicht afgekondigd voor commercieel gehouden pluimvee.
EZ geeft aan dat er geen handhaving zal worden gevoerd op hobbymatig gehouden collecties.
Het advies is echter wel gericht op het ophokken/binnen houden van vogels.

Ton
10-11-2016, 19:16
laten we hopen voor de pluimveehouders, dat het erg mee gaat vallen.

casehulsebosch
10-11-2016, 20:48
"Eerlijk gestolen" gaat hier niet op.

Valt niet onder de definitie van diefstal zoals deze me in de jaren zestig is ingedreund(en nog steeds van kracht)
Overigens las ik op de plaats van "diefstal" een vermelding dat Rupi het deelt op andere media.

Gaat om het zo snel mogelijk verspreiden van de informatie.

Having said all this tongue in cheek, ziet er niet rooskleurig uit. Lees net vanmorgen (06.30 NZ tijd) in de Telegraaf dat er geadviseerd wordt ook de hobbyvogels binnenshuis te houden.

gr kees

rupicola
11-11-2016, 14:12
Thank you, Officer H.

Volgens mij is 'het wegnemen zonder toestemming' voldoende om aan de definitie van 'diefstal' te voldoen, maar de intenties zijn goed in dit geval! :)


on topic:

En in media en Den Haag steeds maar blijven volhouden dat de oorzaak/schuld ligt bij de trekvogels! Deze trekvogels lopen de infectie echter wel ergens op natuurlijk!
Je hoort er vrijwel nooit over, maar wat te denken van uitermate ongelukkige combinaties van natuurgebieden en pluimvee industrie, zoals bijvoorbeeld in Duitsland.
Enorme aantallen watervogels zoeken hun voedsel bij voorkeur in drassige terreinen en die zijn er volop in de zuidelijke kustgebieden van de Oostzee. Juist in die omgeving bevinden zich veel pluimveebedrijven, waarvan bekend is dat deze mest uitrijden op landerijen die vervolgens afvloeien in de kustwateren! Bij eerdere gelegenheid is (achteraf) aan het licht gekomen dat er sprake was van geïnfecteerde bedrijven in deze omgeving.
Soorten, zoals bijvoorbeeld kuifeenden, doen er tijdens de trek 4 tot 5 uur over om van Hiddensee naar het Nederlandse IJsselmeer te vliegen. Kort genoeg om een eventueel opgelopen infectie te overleven en derhalve lang genoeg om infectie vanuit de Duitse pluimvee industrie mee te nemen en hier vervolgens te bezwijken.
In het kader van risico’s van verspreiding van virologisch-bacterieel materiaal is het feitelijk ondenkbaar dat pluimveebedrijven juist in dergelijk gebieden, dat nota bene al eeuwenlang door honderdduizenden trekvogels wordt benut, zijn gesitueerd. Echt te bizar voor woorden!

Daarnaast valt op dat overheidsmaatregelen, zoals ophokplicht voor commercieel en/of hobbymatig gehouden vogels en ruimingen per jaar nogal verschillen.
Natte vingerwerk?
Acteren voor het plaatje naar buiten?

casehulsebosch
11-11-2016, 20:32
Natte vingerwerk?
Acteren voor het plaatje naar buiten?

meer een kwestie van: The blind leading the blind.

gr kees

rupicola
11-11-2016, 21:04
Inderdaad, want ergens klopt er toch echt iets niet!

Als er een besmetting op een bedrijf wordt vastgesteld wordt dat betreffende bedrijf -en niet zelden de bedrijven in de directe omgeving daarvan- geruimd en in de wijde omgeving een vervoersverbod ingesteld.

In de huidige situatie dobberen kadavers van besmette vogels rond op open water en spoelen aan op recreatiestranden . . . . . en nu komt de overheid naast een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee slechts met een oproep aan het publiek om de hond aan de lijn te houden en de kadavers niet aan te raken! (???)
Ik begrijp er in ieder geval HE-LE-MAAL niets meer van.

krien
15-11-2016, 02:41
Nu ook al verbod op sierpluimveetentoonstellingen...

rupicola
15-11-2016, 10:24
Aanvullende maatregelen vogelgriep

Nieuwsbericht | 14-11-2016 | 19:51


Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

krien
26-11-2016, 22:07
Ja hoor, gaan we weer vogelgriep in Biddinghuizen.

rupicola
27-11-2016, 11:34
en opnieuw vraagtekens omtrent de oorzaak/bron van infectie.


Er geldt al bijna 3 weken een ophokplicht en TOCH raakt er weer een 'als zodanig afgeschermd' bedrijf besmet!
Het wordt steeds moeilijker om te geloven dat trekvogels/watervogels de bron vormen.
Gezien het gegeven dat dode/besmette watervogels nogal eens worden aangetroffen in wateren, waar pluimvee bedrijven verdacht dicht bij zijn gesitueerd, lijkt het er steeds meer op dat het omgekeerde het geval is.
Het is dan ook de gelegitimeerde vraag in welke mate die bedrijven eigenlijk zijn afgeschermd om te voorkomen dat eventuele besmette biomassa in het milieu terecht kan komen!Op de bedrijven die nu geruimd zijn zaten 190.000 eenden geconcentreerd!!!
Het spreekt voor zich dat de kans op infecties bij dit soort aantallen evenredig enorm is.

Als je dit soort zaken leest vraag je je bovendien af waar die hele discussie omtrent positieflijsten nog over gaat!

rupicola
11-12-2016, 21:09
Als er van s'Rijkswege zo 'serieus' wordt omgesprongen met de problematiek zijn we feitelijk geheel uitgesproken.

Onder de link een foto van het ruimen van aangetoond besmette kadavers nabij Zeewolde.

de outfit van 'de mannen in witte pakken' is gezien het vastgestelde hoogpathogene karakter van de aangetroffen infectie op zich al discutabel, maar het feit dat de lokale pers en publiek er gewoon bij staat alsof er niet aan de hand is . . . . .

http://media.nu.nl/m/wy3x34uajpwd_wd1280.jpg/dode-vogels-zeewolde-besmet-met-vogelgriep.jpg

Een jachtverbod op watervogels om verspreiding van het virus te voorkomen lijkt en is op zich een goede maatregel, maar op het moment dat de jacht op ganzen wel gewoon wordt toegestaan volstrekt zinloos.
Tja, het jachtbedrijf kan natuurlijk niet geheel stil komen te liggen in deze toptijd van het jaar.
Voor sommigen is klaarblijkelijk ook niet geheel duidelijk of ganzen nu eigenlijk wel of geen watervogels zijn!
Blijkbaar niet gehinderd door enige kennis van zaken meent de staatsecretaris van EZ dat dit niet het geval is.

Het is overigens ook gewoon toegestaan om met gaskanonnen te werken teneinde ganzen te verjagen.
Dit weinig selectieve middel zorgt uiteraard dat ook alle andere (water)vogels op de vleugels gaan en maakt als zodanig elke andere vorm van jachtverbod volstrekt overbodig.

Inmiddels is opnieuw vogelgriep geconstateerd bij grote aantallen watervogels, dit keer (opnieuw) in Friesland en zowaar in de nabijheid van een paar grote pluimveebedrijven.

We hebben er een echte soap bij!

euphonia
11-12-2016, 22:20
Voor zover mij bekend werd en wordt mest vanuit melkvee en varkensfokkerijen verwerkt tot biogas in speciale vergistingsinstallaties zoals die aanwezig zijn in met name Friesland. Waarom dat met kippen, ganzen, eendenmest enzovoorts niet gebeurd is mij een raadsel. Als we netjes al onze "shit" op zouden ruimen dan hebben we uiteindelijk minder problemen lijkt mij.

rupicola
18-12-2016, 23:05
Over de exacte oorzaak van verspreiding van H5N8 is en wordt veel gespeculeerd.
De politiek, in hun kielzog de media en bioindustrie leggen - mijns inziens net even te gemakkelijk- de schuld bij de trekvogels terwijl tal van natuurvorsers steeds sterker de indruk krijgen dat de infectie juist andersom plaats vindt.
M.a.w. de hoog geconcentreerde aantallen pluimvee als bron en wilde vogels als slachtoffer.

Wat ik nu interessante vindt ten aanzien van de theorie van politiek, media en industrie is hoe het dan mogelijk is dat het ene na het andere volledig afgeschermde pluimveebedrijf zogezegd door wilde vogels worden besmet en hoe het tegelijk mogelijk is dat bij tienduizenden vogelliefhebbers -verspreid over het gehele land- in al die jaren nog steeds geen vogelgriep is uitgebroken!!!
Of heb ik hieromtrent de berichtgeving nu volstrekt gemist?

Sytze F
20-12-2016, 21:11
Nou ik heb al 3 keer een griepje gehad dit najaar...Maar mijn vogels lijken nergens last van te hebben hoor :p
Een vraag die bij opkomt na al die uitbraken is: hoe groot is de kans dat binnenkort een dergelijk hardnekkig/dodelijk virus de mens gaat treffen.

Eduard V
21-12-2016, 22:17
Over de exacte oorzaak van verspreiding van H5N8 is en wordt veel gespeculeerd.
De politiek, in hun kielzog de media en bioindustrie leggen - mijns inziens net even te gemakkelijk- de schuld bij de trekvogels terwijl tal van natuurvorsers steeds sterker de indruk krijgen dat de infectie juist andersom plaats vindt.
M.a.w. de hoog geconcentreerde aantallen pluimvee als bron en wilde vogels als slachtoffer.

Wat ik nu interessante vindt ten aanzien van de theorie van politiek, media en industrie is hoe het dan mogelijk is dat het ene na het andere volledig afgeschermde pluimveebedrijf zogezegd door wilde vogels worden besmet en hoe het tegelijk mogelijk is dat bij tienduizenden vogelliefhebbers -verspreid over het gehele land- in al die jaren nog steeds geen vogelgriep is uitgebroken!!!
Of heb ik hieromtrent de berichtgeving nu volstrekt gemist?

Ik meen te weten dat griepvirus een cyclus volgt.
Er is al eens gedacht van intervallen tussen de 50 tot 100 jaar.
Het loopt langs varkens. water vogels en kippen.
In Azië waar die combinatie veel aanwezig is zie je ook de eerste gevallen ervan optreden.
Die zijn al genoemd en aangegeven en zijn inderdaad behoorlijk dodelijk.
De vrees is dan ook gegrond en het wachten is op het moment dat het effectief plaats vind.
Vanuit het verleden lijkt een moment heden nabij dat het kan plaats vinden.

euphonia
21-12-2016, 23:10
...In Azië waar die combinatie veel aanwezig is zie je ook de eerste gevallen ervan optreden...
Als het niet uit Afrika komt dan komt het wel uit Azie kan ik je vertellen. Ik wil niet discrimineren maar ik heb een tijdje in China rond gelopen dus ik heb het e.e.a. gezien daar. Ze zeggen wel eens "een vogel schijt niet in zijn eigen nest" maar dat geldt niet in China. Ik heb daar rood en zwart gekleurde rivieren gezien waar geen enkele vis meer zwemt, steden en dorpen waar je geen dieren geluiden hoort? en ga zo maar door. Die gasten hebben aan het kapitalisme geroken en zijn daarbij alle normen en waarden kwijtgeraakt waar ze duizenden jaren volgens geleefd hebben. Gelukkig is het ook zo dat als men van hogerhand iets besluit dat het dan ook meteen gebeurd dus ze zijn nog te redden die gasten.

Eduard V
21-12-2016, 23:44
Zit vast op het verticaal houden van diverse soorten.
Gestapelde huisvesting.
Varkens kippen boven de visvijvers die elkaar op die manier voeden op de voordeligste manier.
De mens is dan louter de tussengastheer daarbij die mee doet aan de dans om het beste virus te kweken..
Die combinaties schijnen de beste voedingsbodem te zijn om virussen te laten evolueren in opvolgende varianten.
Ook hier experimenteert met dergelijke gesloten of bijna gesloten systemen.

Sytze F
22-12-2016, 20:49
Nu ook al een dierenwinkel aan de beurt...
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/vogelgriep-bij-grootste-dierenwinkel-van-nederland

HansV
22-12-2016, 21:35
Bestaat de kans nu niet dat mensen die daar geweest zijn de vogelgriep meenemen naar hun eigen bestand?

Sytze F
22-12-2016, 21:52
Ik lees nu ook dat er 6600 dieren waren met veren, dat vind ik ook een best absurd aantal. Dat kun je toch geen dierenwinkel meer noemen. Die aantallen bij de kippen- en eendenboeren schrik ik ook elke keer van.

http://www.rd.nl/vandaag/economie/vogelgriep-is-uiteindelijk-gevolg-van-de-zonde-1.1361518

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/22/vogelgriep-vastgesteld-bij-grootste-dierenspeciaalzaak-van-nl-a1537934

euphonia
24-12-2016, 15:11
De Mod's moeten maar ingrijpen als ik te ver ga maar zijn die lui bij het reformatorisch dagblad nu helemaal van de pot gerukt? Die getroffen eigenaar heeft gezegd "het doet mij dubbel pijn als ik besef dat de schepping lijdt onder onze zonden" waarbij je je kan afvragen, heeft deze man dan al die jaren in zonden geleefd? en vervolgens stelt de redactie van het blad vast dat "Vogelgriep is uiteindelijk gevolg van de zonde". Wat de exacte reden van de uitbraak is lijkt mij een logisch gevolg van menselijk falen en falen is geen zonde.

ele
24-12-2016, 18:23
Wanneer een christen spreekt over "onze zonden" dan zou hij kunnen bedoelen dat dit reeds bij Adam en Eva is mis gegaan met als gevolg de zogenaamde "zondeval". "Zonde" zou dus gezien kunnen worden als menselijk falen (vanuit het idee dat mensen bij de schepping de mogelijkheid hebben gekregen om zelf keuzes te maken).
Het is maar net van welke richting de trein komt (kennis, beleving en zienswijzen van/in het christelijk geloof).

En eerlijk gezegd denk ik dat wij als mensdom om diverse redenen al een hele hoop naar de knoppen hebben geholpen op deze wereld.

Eduard V
25-12-2016, 11:46
Wanneer een christen spreekt over "onze zonden" dan zou hij kunnen bedoelen dat dit reeds bij Adam en Eva is mis gegaan met als gevolg de zogenaamde "zondeval". "Zonde" zou dus gezien kunnen worden als menselijk falen (vanuit het idee dat mensen bij de schepping de mogelijkheid hebben gekregen om zelf keuzes te maken).
Het is maar net van welke richting de trein komt (kennis, beleving en zienswijzen van/in het christelijk geloof).

En eerlijk gezegd denk ik dat wij als mensdom om diverse redenen al een hele hoop naar de knoppen hebben geholpen op deze wereld.

Hier zouden woorden als wraak en vergeving mogelijke betekenis enige kunnen hebben en dat langs alle kanten.

Jan Vriend
25-12-2016, 11:53
De Mod's moeten maar ingrijpen als ik te ver ga maar zijn die lui bij het reformatorisch dagblad nu helemaal van de pot gerukt? Die getroffen eigenaar heeft gezegd "het doet mij dubbel pijn als ik besef dat de schepping lijdt onder onze zonden" waarbij je je kan afvragen, heeft deze man dan al die jaren in zonden geleefd? en vervolgens stelt de redactie van het blad vast dat "Vogelgriep is uiteindelijk gevolg van de zonde". Wat de exacte reden van de uitbraak is lijkt mij een logisch gevolg van menselijk falen en falen is geen zonde.

Dan zijn de zondaars de zondebok.

Gulda
06-01-2017, 12:56
Hi, I have a question or Netherlands there are any restrictions on the transport of birds because of bird flu? I ask for exotic birds, Goldfinch enr Bullfinch.

van Tuijl
06-01-2017, 20:52
Not for exotic birds as of this moment. There are some areas in the Netherlands right now with some restrictions but those only concern poultry

Henk3
15-01-2017, 19:56
Zojuist gelezen op internet: Vogelgriep verspreidt zich precies andersom
http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/%e2%80%98vogelgriep-verspreidt-zich-precies-andersom%e2%80%99/ar-AAlT08k?li=BBoPEwG&ocid=UE01DHP

euphonia
15-01-2017, 21:13
De ornitholoog denkt dat de oorsprong van de vogelgriepvirussen in de stallen bij het pluimvee ligt. Wilde vogels zouden dus hier ziek worden van de ziektekiemen die onder commercieel gehouden pluimvee levenDat vermoeden bestond al een tijdje maar niemand vond het geloofwaardig. Wat ik zelf altijd opmerkelijk heb gevonden is dat er bij de vogelhandelaren en vogelwinkels zoals wij die kennen ook nooit vogelgriep gevonden is. Dit omdat er veel import was en nog steeds is.