PDA

Bekijk Volledige Versie : Artikel Onze Vogel April 2016 "Keurmeester"(64)Willie Kuijpens
16-04-2016, 09:17
Ik lees deze artikels altijd aandachtig, deze keer stond er in dat 5 verenigingen in de Provincie Groningen de krachten hebben gebundeld om gezamenlijk een mooie Vogel Tentoonstelling te organiseren, dit is een prima initiatief. Net als de schrijver vind ik het jammer dat deze show geen open karakter heeft, maar alleen voor de leden van de 5 organiserende verenigingen is.

Ik denk namelijk dat grote open shows de toekomst hebben en zijn.

Ik zelf woon in Drenthe en daar zijn verenigen die geen shows meer organiseren, omdat er te weinig leden zijn. Dat is jammer.
Heb bij mijn vereniging al eens geopperd om met die verenigen vrijblijvend contact te zoeken om te kijken of het mogelijk is een show gezamenlijk te organiseren, maar dat stuit op veel tegenstand. De "oude" leden zien zoveel beren op de weg dat men zelfs niet bereid is om alleen maar daarover van gedachten te wisselen met de andere verenigingen.
Mijns inzien blijft men gewoon hangen in het verleden/ heden en men wil niet naar de toekomst kijken. Samenwerken is de toekomst, zie alleen al de samenwerken tussen NBVV en ANBvV.

Ik denk een gemiste kans die men laat liggen.

Ik zou graag jullie mening hierover horen.

Jan Vriend
16-04-2016, 17:07
Hoi Willie,

Dat verenigingen samen activiteiten gaan organiseren is vaak uit armoede geboren.Gewoon geen leden meer die iets willen organiseren komt vaak op de zelfde schouders terecht.De fanatiekelingen zijn vaak lid van een speciaal club en showen daar hun vogels.Een afdelingsshow is ook geen open show,waarom een 5 afdelingenshow dan wel? Als men mee wil doen is misschien sub lid een optie.Om met meerdere afdelingen samen te showen heb je de regio en districtshow en soms ook nog een bijzondere.Een afdelingstentoonstelling is meer dan een wedstrijd dat zou deze keurmeester zich moeten realiseren.

Jan.

Josly
17-04-2016, 00:01
Betekent dit dan dat enkel vogels aan verenigingstentoonstellingen, afdelingstentoonstellingen kunnen/mogen deelnemen die voorzien zijn, geringd zijn, met vogelringen uitgegeven, besteld zijn,via die afdeling?

En wat gebeurd er dan met verspreid lid, vogelliefhebbers die rechtstreeks lid zijn bij de vogelbond NBvV. en die ook beschikken over een uniek kweeknummer.
Die ook vogelringen bij de vogelbond NBvV kunnen bestellen.
Mogen dergelijke leden, en die steeds in aantal toenemen, dan helemaal niet deelnemen aan vogeltentoonstellingen ingericht door organisaties aangesloten bij de NBvV. En of Bondsshow.

Sorry.

Wat U aanhaalt betekent het einde van vogeltentoonstellingen.
Beginnend met de lokale plaatselijke vogeltentoonstellingen.

Misschien eens hoog tijd om andere brilglazen aan te schaffen.

Bekijk de gevolgen van al die heisa vanwege eenzijdig beleid samenwerking tussen/bij NBvV en ANBvV.

Vele Nederlandse vogelliefhebbers waren, zijn, lid bij beide vogelbonden.
Vanwege onder andere eenzijdig beleid haken velen van die vogelliefhebbers af, of zullen afhaken.
En zijn niet langer lid bij geen van beide vogelbonden.
In plaats van meer leden betekent dat eigenlijk minder leden.

En dan is men binnen de vogelhobby verwonderd dat er steeds meer en meer ongenoegen bij vogelliefhebbers worden vastgesteld (bekvechten).
Ook hier op vogelcafé, vanwege doorgaans alles te bekijken door de brilglazen van een bepaalde vogelbond.
En dit ondanks dat er steeds meer en meer "nieuwe" leden geen lid zijn bij die vogelbond.
Zelfs helemaal niks meer te maken hebben met die vogelbond.

Henk3
17-04-2016, 08:45
Die samenwerking komt denk ik niet alleen voort uit armoede maar ook doordat er teweinig bezoekers per afdeling op een onderlinge afdelingsshow af komen.
Bij ons wordt er ook met andere afdelingen gesproken over wat eventueel samen te organiseren in de toekomst.
Of je daar dan meer mensen mee naar een gezamenlijke show trekt heb ik geen idee van. Waarschijnlijk blijft de gewone burger thuis omdat het dan ook een ver van mijn eigen dorp ding wordt denk ik zomaar. De vogelliefhebbers zullen wel gewoon komen.

Josly, het gezamenlijk organiseren van een show heeft niks van doen met bestelde ringen van deze afdelingen. Al komt het daar misschien ook wel weer op neer als je verder denkt dan nodig is omdat alleen de leden van deze organiserende onderlinge clubs mee doen aan deze show.
Het blijft dus gewoon een onderlinge show met de daarvoor geldende regels, daar verandert niks aan in mijn optiek.

alexxdee
17-04-2016, 10:51
Willie heeft wel gelijk met verschillende verenigingen en met de vele beren op het pad,maar we hebben nu een bond ,dus als ze als vereniging en samen wat willen ondernemen zou mooi zijn,Hoe je het ook ziet met de verschillende verenigingen ,geloof me maar of het nou de ene bond of de anderen bond is ,de leden zijn bijna allemaal hobby matig bezig met zijn vogels en hebben er ook veel plezier aan ,om deze onderling tentoon te stellen ,zo kan je voor jezelf vergelijken of je op de juiste weg bent met jou gekweekte vogel,en iedereen hoopt natuurlijk op een hoog aantal punten,dat is ook het streven van een wedstrijd.de wereld draait een beetje door om die liefhebbers te vertellen hoe ze er mee om moet gaan.

Jan Vriend
17-04-2016, 11:09
Betekent dit dan dat enkel vogels aan verenigingstentoonstellingen, afdelingstentoonstellingen kunnen/mogen deelnemen die voorzien zijn, geringd zijn, met vogelringen uitgegeven, besteld zijn,via die afdeling?

En wat gebeurd er dan met verspreid lid, vogelliefhebbers die rechtstreeks lid zijn bij de vogelbond NBvV. en die ook beschikken over een uniek kweeknummer.
Die ook vogelringen bij de vogelbond NBvV kunnen bestellen.
Mogen dergelijke leden, en die steeds in aantal toenemen, dan helemaal niet deelnemen aan vogeltentoonstellingen ingericht door organisaties aangesloten bij de NBvV. En of Bondsshow.

Sorry.

Wat U aanhaalt betekent het einde van vogeltentoonstellingen.
Beginnend met de lokale plaatselijke vogeltentoonstellingen.

Misschien eens hoog tijd om andere brilglazen aan te schaffen.

Bekijk de gevolgen van al die heisa vanwege eenzijdig beleid samenwerking tussen/bij NBvV en ANBvV.

Vele Nederlandse vogelliefhebbers waren, zijn, lid bij beide vogelbonden.
Vanwege onder andere eenzijdig beleid haken velen van die vogelliefhebbers af, of zullen afhaken.
En zijn niet langer lid bij geen van beide vogelbonden.
In plaats van meer leden betekent dat eigenlijk minder leden.

En dan is men binnen de vogelhobby verwonderd dat er steeds meer en meer ongenoegen bij vogelliefhebbers worden vastgesteld (bekvechten).
Ook hier op vogelcafé, vanwege doorgaans alles te bekijken door de brilglazen van een bepaalde vogelbond.
En dit ondanks dat er steeds meer en meer "nieuwe" leden geen lid zijn bij die vogelbond.
Zelfs helemaal niks meer te maken hebben met die vogelbond.

Het woordje bond zegt al genoeg dat zijn we met zijn allen die lid zijn.Een afdeling/onderlinge show is voor leden die van deze club lid zijn.
Men mag zelf een vraagprogramma samenstellen,meestal worden ook ongeringde vogels gevraagd zogenaamde open klasse vogels.De mogelijkheid om ook andere liefhebbers uit te nodigen is bv een Internationale,Nationale of bijzondere tentoonstelling te organiseren.Dat verspreide leden toenemen (als dat zo is?)maakt in principe niet uit zijn toch leden.Denk dat we in de toekomst maar 1 bond zullen hebben om dat het proces dat er steeds minder leden (geen aanwas jeugd)door zal zetten.Hier op anticiperen de beide bonden.Over het bekvechten kan ik kort zijn steek de hand in eigen boezem.

Willie Kuijpens
17-04-2016, 11:18
Ik dank jullie voor uw reactie.

Ik zou nog verder willen gaan, waarom een Provincie niet opdelen in 3 a 4 regio´s waarvan je lid kunt worden en de plaatselijke verenigingen opdoeken. Iedere regio organiseert een TT op verschilde datums, tussen oktober en november, van elkaar en begin december een provinciale TT voor alle regio´s.

Het lijkt mij leuker om te `concurreren` tegen 5 inzenders van een soort enof kleurslag dan ieder jaar maar weer op een plaatselijk TT te moeten spelen met geen `concurrentie`. Ook zou je dan de Specialclubs kunnen benaderen om mee te spelen op een regio TT of provinciale TT.

HansV
17-04-2016, 12:22
Je moet je afvragen of gewoon (tt-kooitjes stapelen) tentoonstellingen bestaansrecht hebben? Moeten we het ook nog wel willen? Vogels opsluiten in veel te kleine kooitjes en ze blootstellen aan stress is niet meer van deze tijd. Kan mijn zo voorstellen dat hier in de toekomst ook wel regels (wetgeving) voor komen net zoals de minimum afmeting van kweekkooien (40cm is natuurlijk achterlijk). Waarom neemt het aantal tentoonstellingen af? Is dat door het aantal vrijwilligers, gewoon omdat het mensen niet meer interesseert om deel te nemen of dat ze het wel geloven de zoveelste stapel tt kooien met allemaal dezelfde doorsnee soorten? Op tentoonstellingen zoals van de speciaalclub van de vruchteneters komen wel veel mensen af. Die onderscheiden zich ook door hun kooien en de inrichting daarvan. Dat is in mijn ogen meer de toekomst en daar zou de nationale bond het voortouw in moeten nemen. Je kan het mogelijk combineren met vissen en reptielen. Beter 1 verdomd goede show dan 1000 showtjes waarbij niets anders gebeurd dan kanaries, zebravinken en grasparkieten stapelen in tt kooitjes.

Josly
17-04-2016, 12:35
Eerst en vooral, wanneer men nieuwe jeugdige leden wil, zal er eerst moeten gebouwd worden aan de toekomst van de vogelhobby.
Toekomst betekent vernieuwingen, veranderingen.
En dat is een van de grote problemen binnen de vogelhobby.
Alles gebeuren voor een groot gedeelte zoals 10, 20, 30 jaren geleden.
Het zogenaamde kanarie beleid.

In Italie is er op 24 april een algemene bijeenkomst met als titel:
Bouwen aan de toekomst.
Eenieder is welkom, en dit onder andere vanwege de verschillende laatste gebeurtenissen binnen de hobbymatige vogelhobby.
Zoals diefstal van vogels, overlijden vogels Portugal.
En waar de eerste stand van zaken van onderzoek dode vogels zal bekend worden gemaakt.

Een voorbeeld dat de vogelhobby niet is meegeévolueerd is.
Steeds meer en meer vogelliefhebbers sluiten een verzekering af voor hun vogels, laten hun vogels verzekeren.
Leg de verzekeraars maar eens uit dat je niet verantwoordelijk bent voor datgene wat je doet.
Zoals de verantwoordelijken vogelbonden steeds doen.

Volgens U mogen vogelbonden samenwerken vanwege terugloop, vergrijzing, leden aantal.
Maar volgens U mogen verschillende vogelveringen uit de zelfde streek, niet tezamen vogeltentoonstellingen organiseren.
Het zijn toch wel eerst de lokale, plaatselijke, vogelverenigingen de met de huidige problemen worden geconfronteerd. Zoals vergrijzing, vrijwilligers, etc.
Heel wat vogelliefhebbers doen die lange verre verplaatsingen niet meer vanwege ouderdom. Maar zijn lokaal al lom gekend.
Wel het is in de eerste plaats via het lokale, via het plaatselijke, dat er nieuwe jeugdige leden worden gecreéerd.
En de oorzaak daarvan is de communicatie van het beleid vogelbonden.
Bekijk de vogelbonden in Belgie.
Voor de eerst maal is het beleid AOB in handen van de Franstaligen.
De Vogelbond met het groots aantal leden is een Waalse vogelbond. Bezit geen internet, alles gebeuren nog met pen en papier. Maar spelen wel kort op den bal.
Namelijk de leden zo snel als mogelijk de "juiste" informatie verschaffen.
Was een van de weinige vogelbonden die de leden op de hoogte bracht met datgene wat er onder ander in Portugal was/is voorgevallen.

En hoe verklaart je dan dat bij die vogelbond wel nieuwe jeugdige leden voorkomen, en zelfs steeds meer en meer.
Ondanks er geen reclame worden gemaakt via vogelsites.
Maar wel reclame via mond op mond, mondreclame.

Ik ben het volledig eens met wat Miro in een andere topic aanhaalt.

"De stille lezers de JUISTE informatie verschaffen"

En dat kan niet wanneer er eenzijdig door brillen van een bepaalde vogelbond (NBvV) worden gekeken.

Een eenzijdig beleid van een of andere vogelbond, speciaalclub, etc, kan nooit of te nooit standhouden binnen de vogelhobby.

Trouwens hoe zijn verschillende vogelbonden, speciaalclubs, etc, ontstaan.
Onder andere vanwege het ongenoegen, onenigheid, leden-vogelliefhebbers.

Willie Kuijpens
17-04-2016, 14:13
Hans V, de soorten die vallen onder Vruchten en Insecteneters zijn daar juist geschikt voor om te showen in vitrines, maar de gestandaardiseerde vogels, zoals Kanaries, Grasparkieten, Zebravinken, Japanse Meeeuwen enz. zijn daar minder geschikt voor.

Ten eerste is dit organisatorisch moeilijk, 1500 Zebravinken in vitrines is toch lastig te organiseren voor een specialclub zoals de NZC in Druten. Ten tweede als je bedeoelt dat je iedere kleurslag (man en pop) in een vitrine wil showen help je het karakter van zo'n specialclubshow om zeep en zullen er veel inzenders afhaken.

Als je de TT vogels goed africht van te voren zal de stress wel meevallen, ik heb op de SEC show wel eens een putter of groenling horen zingen, bij deze vogels was er van stress geen sprake.

HansV
17-04-2016, 15:04
Eerst en vooral, wanneer men nieuwe jeugdige leden wil, zal er eerst moeten gebouwd worden aan de toekomst van de vogelhobby.
Toekomst betekent vernieuwingen, veranderingen.


De 'vernieuwers' zijn met alle respect de welwillende senioren die zeeën van tijd hebben en in een bestuur gaan zitten. Dan gaat het dus nooit veranderen. Ook de NBVV laat enorme kansen liggen in mijn ogen. Ik zal daar op een andere dag wel eens verder op ingaan.

HansV
17-04-2016, 15:20
Hans V, de soorten die vallen onder Vruchten en Insecteneters zijn daar juist geschikt voor om te showen in vitrines, maar de gestandaardiseerde vogels, zoals Kanaries, Grasparkieten, Zebravinken, Japanse Meeeuwen enz. zijn daar minder geschikt voor.

Ten eerste is dit organisatorisch moeilijk, 1500 Zebravinken in vitrines is toch lastig te organiseren voor een specialclub zoals de NZC in Druten. Ten tweede als je bedeoelt dat je iedere kleurslag (man en pop) in een vitrine wil showen help je het karakter van zo'n specialclubshow om zeep en zullen er veel inzenders afhaken.

Als je de TT vogels goed africht van te voren zal de stress wel meevallen, ik heb op de SEC show wel eens een putter of groenling horen zingen, bij deze vogels was er van stress geen sprake.

Het gaat er niet om dat je 1.500 zebravinken in een zaal brengt, maar 1 of 2 koppels van elke soort. En dan vooral soorten die we minder zien; bijvoorbeeld geparelde bronzemannen; zeldzame parkieten etc. Daar komen mensen op af. Als ik 1 zebravink heb gezien heb ik ze allemaal wel gezien. Hetzelfde geldt voor de kanarie. Menigeen zegt al die kleurmutaties helemaal niets. Ga voor de wildkleur en als mensen interesse voor het vogeltje hebben, komen de mutaties vanzelf wel. Dat is natuurlijk bij veel soorten volledig doorgeschoten en volledig onoverzichtelijk voor een gemiddelde vogelbezitter. De natuurkleur moet de standaard zijn en niet de zebravink die inmiddels 2 keer zo groot is gemaakt door de kwekers.

Jan Vriend
17-04-2016, 17:06
Dat ik tegen ben dat verschillende afdelingen tezamen een vogelshow organiseren is niet juist.Ik denk dat het zelfs onoverkomelijk is.Maar dan wel voor de gene die ook lid zijn van deze afdelingen anders wordt het een verkapte regioshow.De rest van je verhaal is me wel duidelijk je probeert zo als gewoonlijk je standpunt naar je toe te trekken,wordt wat ééntonig.

Willie Kuijpens
17-04-2016, 17:06
Hans V, laat ik het zo zeggen, smaken verschillen. Dit is jouw visie op de vogelsport, ik heb de mijne.

De mutatie kweek is wel mijn ding.

Ook binnen jouw vogelsoorten zijn er vogels die groter zijn dan ze in de natuur vliegen, kijk alleen maat de driekleur papagaaiamadine, deze is al jaren gecultiveerd en gestandaardiseerd, net als alle papagaaiamadines. Ook daar zijn mutaties in de loop van de jaren ontstaan.

Jan Vriend
17-04-2016, 17:21
HansV,

Als jij het ei van Columbus hebt kom er dan direct mee.Lijkt mij voor jeugdleden niet makkelijk om met moeilijk te kweken(vaak duurdere) vogels
te komen.Gelukkig zijn er dan de Zebravinken e.d. waar u zo minderwaardig over doet net of ze in pakhuizen worden opgeslagen.Ga is bij een jeugdlid kijken of beter gezegd neem er één onder je hoede(begleiden)van kweek tot show.

Willie Kuijpens
17-04-2016, 18:11
Dat ik tegen ben dat verschillende afdelingen tezamen een vogelshow organiseren is niet juist.Ik denk dat het zelfs onoverkomelijk is.

Jan,

Heb je dit als eens binnen jouw vereniging aangekaart/besproken? Zo ja, wat waren hierop de reacties?

Jan Vriend
17-04-2016, 18:46
Jan,

Heb je dit als eens binnen jouw vereniging aangekaart/besproken? Zo ja, wat waren hierop de reacties?

Willie,

Zoals je weet hebben we al meerdere keren de districtshow georganiseerd,nadat dit naar een andere vereniging om verschillende reden is gegaan hebben we er over gehad een nationale te organiseren hiervoor was niet genoeg draagvlak van de leden.We houden daarom gewoon een onderling en als het kan een regioshow deze was de laatste keer helaas vanwege de vogelgriep perikelen gecanceld.In 2017 krijgen we een herkansing en in 2018 in verband met 60 jaar bestaan proberen een jubileumshow.Wat daarna gebeurd weet ik niet.Over samenwerking met andere afdelingen hebben we in de TT commissie al over gebrainstormd maar blijft voorlopig toekomstperspectief.Maar het kan zo maar zijn dat bv door een keurmeester tekort geen zaal of onvoldoende organisatie moet clusteren.

Jan.

Willie Kuijpens
17-04-2016, 18:58
Jan,

We zullen zien wat de toekomst brengt.

Op die Jubileumshow in 2018 mogen daar ook leden van andere verenigingen in Drenthe aan mee doen?

Jan Vriend
17-04-2016, 20:01
Willie,

We hebben op de jaarvergadering jl besloten een jubileum show te houden als dit mogelijk is,hoe en wat weet ik nog niet zal in de TT commissie worden besproken en aan de leden worden voor gelegd.

Jan.

HansV
18-04-2016, 18:10
Dat ik tegen ben dat verschillende afdelingen tezamen een vogelshow organiseren is niet juist.Ik denk dat het zelfs onoverkomelijk is.Maar dan wel voor de gene die ook lid zijn van deze afdelingen anders wordt het een verkapte regioshow.De rest van je verhaal is me wel duidelijk je probeert zo als gewoonlijk je standpunt naar je toe te trekken,wordt wat ééntonig.

Waar komt dit vandaan? Geef gewoon mijn mening. En ik respecteer ieders mening, alleen vind ik het een nogal conservatief bolwerk.

HansV
18-04-2016, 18:15
HansV,

Als jij het ei van Columbus hebt kom er dan direct mee.Lijkt mij voor jeugdleden niet makkelijk om met moeilijk te kweken(vaak duurdere) vogels
te komen.Gelukkig zijn er dan de Zebravinken e.d. waar u zo minderwaardig over doet net of ze in pakhuizen worden opgeslagen.Ga is bij een jeugdlid kijken of beter gezegd neem er één onder je hoede(begleiden)van kweek tot show.

Heb zelf ook zebravinkjes gehad en doe daar zeker niet minderwaardig over. Wat ik wel opvallend vind is dat op TT's enorme rijen van dezelfde vogels te zien zijn. Ik ben juist geïnteresseerd in niet alledaagse vogels op een tentoonstelling. En deelnemen aan een TT is niet mijn ding. Ik wil ze best verder helpen met de kweek en dat is ook de reden dat ik vrij uitgebreid vertel of de vogelsoorten die ik heb en hoe ik ze huisvest, voed en kweek.

Jan Vriend
18-04-2016, 20:00
Waar komt dit vandaan? Geef gewoon mijn mening. En ik respecteer ieders mening, alleen vind ik het een nogal conservatief bolwerk.

Hans misschien wat onduidelijk geplaatst door mij maar slaat niet op jou.

Jan.