PDA

Bekijk Volledige Versie : Alles over voeding...HansV
18-01-2016, 15:23
Hier kan iedereen zijn plasje doen over voeding en alle extra's, nav de discussie die gaande was in het topic over de Columbia sijs. Ik ga het met belangstelling lezen.

loodje
18-01-2016, 18:26
Goed gedaan Hans? Niets zo ergerlijk voor een topic starter dat deze topic wordt overwoekerd door allerlei discussies die niet meer over deze topic gaan.

Als eerste wil ik dan zeggen, mijn laatste opmerking in de topic over de colombia sijzen van Rick, dat wetenschappelijk bewezen items regelmatig na jaren weer worden achterhaald. Daarom ga ik voor ervaring. Praat veel met ervaren kwekers die goede vogels hebben en goede kweekresultaten laten zien.
Leer je vogels en hun behoeften kennen.

Ook ik ga deze topic volgen en hoop dat ervaren vogelkenners/kwekers/liefhebbers spreken. Wel of niet wetenschappelijk onderbouwd dan.
Leren doe ik graag.

HansV
19-01-2016, 00:26
Uiteraard is de ervaring van andere kwekers belangrijk, maar ik weeg het wel af of het inderdaad helpt. Ik vraag andere kwekers ook naar hun ervaringen. Zo gaf ik altijd 3 maal per week eivoer aan mijn papegaai amadines. Van ervaren kweker kreeg ik de tip omdat slechts 2 maal per week te doen. Dat heb ik vervolgens getest op mijn vogels. De koppels die 2 maal per week eivoer kregen presteerde beter, dus heb ik aangepast.

Ook heb ik mij door o.a. Josly met een wetenschappelijk onderbouwd verhaal laten overtuigen om Perle Morbide niet meer aan mijn vogels te verstrekken.

Ik zal een voorzetje geven... Ik geef nu gemalen stuifmeelkorrels door mijn eivoer. Dit schijnt boordevol natuurlijke vitaminen en mineralen te zitten. Josly, Miro en anderen ben benieuwd naar jullie mening.

Josly
19-01-2016, 13:46
Sorry.

Alles over voeding, alles wat met voeding te maken, en dit onder/bij rubriek voedingssupplementen vind ik persoonlijk al een verkeerde keuze.
Want vanwaar is die naam voedingssupplementen afkomstig, de oorsprong ervan terug.
In de eerste plaats bij het commerciťle, bij de commerce.
Ideaal dieet-voer is het totaalplaatje voeding-voer, en daar horen ook voeding-voedingsstoffen voor die de vogels opdat moment nodig hebben. En die vanwege al of niet commerciťle op de markt worden gebracht als voedingssupplementen.
Eigenlijk bestaan er geen, zijn er geen voedingssupplementen, want dan is in zekere zin de basis van de vogelhobby al verkeerd.
Waarom worden voedingssupplementen binnen de vogelhobby vooral gebruikt. Omdat anderen dit ook doen, en vooral omdat het te maken hebben met het gemak. Minder tijdrovend en dus een belangrijke factor binnen onze hedendaagse maatschappij in verband met het eventueel beroepsleven, en of private leven, het gezin, etc.
Zie maar al die drankjes en zalfjes die er op het ogenblik voorhanden zijn.
Zelfs preventief kuren met vormen van antibiotica hebben daar voor een groot deel mee te maken.

Sorry.
Het gaat hier binnen onze vogelhobby nog altijd om levende dieren/vogels. En die naargelang de vogelsoorten/ondersoorten voor al of niet meer verzorging, onderhoud vereisen.
Dit betekent eigenlijk beoefend de vogelhobby naar gelang de omstandigheden. En dan in de eerste plaats wat soorten vogels aangaat.
Waarom bepaalde vogelsoorten/ondersoorten houden/kweken als de mogelijkheden wat die vogelsoorten/ondersoorten eisen, verlangen, niet voorhanden zijn, niet mogelijk zijn.
Wat onder andere betreft de ruimte die dergelijke vogelsoorten/ondersoorten nodig hebben, en of voorhanden zijn, mogelijk zijn (afmetingen, licht, temp, etc).
En al de rest is daar rechtstreeks/onrechtstreeks afhankelijk van.
Ook wat voeding-voedingsstoffen aangaat.
Want welk nut zin heeft het dat de calcium-fosfor ratios allemaal kloppen, als, wanneer, de vitamines D3 niet kloppen.

Neem nu als voorbeeld voedingssupplement "Perle Morbide".
Waarom gebruiken de vogelliefhebbers het.
Niet zozeer vanwege de aanwezige voedingsstoffen, maar wel eerder vanwege al die rand informatie.
Anderen gebruiken het ook.
Het vervangt gekiemd/ontkiemd zaad.
Het is gemakkelijker, sneller, etc.
Het wordt in Nederland en of Belgie/Vlaanderen op de markt gebracht, verkocht, door al of niet bevriende personen.
Etc.
Maar daar hebben de vogels zelf allemaal geen boodschappen aan.
Voor hen tellen in de eerste plaats voedingsstoffen die de vogels opdat moment nodig hebben.
En die er onder andere voor zorgen dat calcium-fosfor ratios voor die bepaalde vogelsoorten/ondersoorten kloppen.
Die ervoor zorgen dat het brein van de vogels (hersenen) maximaal functioneren.
Als dit niet het geval is/zijn, dan is er al een probleem.

Hoeveel vogelliefhebbers lezen aandachtig de informaties op de verpakkingen.
En of weten, kennen, de verschillende voedingswaardes van voeding-voer die aan de vogels worden gegeven.
Als er onder andere vermeld staat "Vitamine K3" dan betekent dit zoveel als geen natuurlijke voeding-voedingsstoffen.

Wel bij voedingssuplement "Perle Morbide" is/zijn dit van toepassing.
Nooit of te nooit kunstmatige voeding-voedingsstoffen (vitamine K3) onderling mengen met natuurlijke voedingsstoffen (vitamine K).
Dat betekent ook dat het afzonderlijk geven van dergelijke producten op zelfde moment, periodes, ook worden aanzien, beschouwd, als onderling mengen.

Nooit "Perle Morbide" (vitamine K3) mengen, toevoegen, met/aan "natuurlijk" eivoer (vitamine K).
Meng het dan met, voeg het dan toe aan, "onatuurlijk" eivoer (vitamine K3)

PS. Uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat bij 98% van de vogels er zich problemen voordoen vanwege foute, onjuiste, calcium-fosfor ratio(s)
Hebben een veel grotere invloed dat velen zouden denken.

Josly
19-01-2016, 16:06
Neem nu als voorbeeld Columbia sijzen wat soorten voeding-voer aangaat.
En die volgens sommigen niet thuis horen, niets te maken hebben, met die topic.

Witloof vervangen door doperwten, en waar de vogels al of niet van eten.
Welke zijn onder andere de verschillen tussen beide wat voedingswaardes aangaat.
De grote voedingswaardes verschillen bevinden zich onder andere bij hoeveelheid aanwezig fosfor en vitamine C.
Aanwezig calcium is bij beide ongeveer de zelfde.
Maar bij doperwten zijn aanwezig vitamine C en fosfor merkelijk veel hoger aanwezig.
Fosfor maal 3.
Vitamine C maal 8.
Als dit zich eenmalig, en of enkele keren zich voordoen, zullen dit waarschijnlijk voor geen problemen zorgen. En zeker niet als het dan nog allemaal tijdens de rustperiodes gebeuren.
Maar wat als het allemaal veelvuldig gebeuren, zich voordoen, tijdens de kweekperiode.
Dan zijn onder andere de calcium-fosfor ratio(s) niet zoals ze zouden moeten zijn volgens de vogels (Columbia sijzen) opdat moment nodig hebben.
Dan kloppen eventueel de calcium-fosfor ratio(s) niet meer tijdens de kweekperiode. Tijdens de ontwikkeling-groei van de jongen-vogels. Ook wat de ontwikkelen-groei van de hersenen aangaat.
Het zijn vooral de hersenen (prikkels) die ervoor zorgen dat de vogels innerlijke/inwendige stress al of niet onder controle hebben.
Niet meer onder controle hebben (inwendig) betekent meermaals uiterlijk zichtbaar (agressie, eiereneters, verenplukkers, etc).

Al generaties lang werden, worden, dergelijke vaststellingen verdoezeld, onderdrukt, door allerhande drankjes-zalfjes; En of door preventief kuren met allerhande vormen van onnatuurlijke producten, vormen van antibiotica.
Wat zijn de algemene vaststellingen.
Als blijken dat de verhoudingen, doseringen, van dergelijke onnatuurlijke producten (kustmatige voeding-voedingsstoffen) niet meer voldoende zijn.
Dan blijven er nog twee mogelijkheden over.
(1) De verhoudingen, doseringen, van dergelijke producten verhogen, opdrijven, met alle gevolgen van dien.
(2) Op zoek gaan naar alternatieven.
In de eerste plaats met alles wat te maken hebben met het natuurlijke.
Zoals zoveel als mogelijk gebruik te maken van natuurlijke voeding-voer.
Seizoen's afhankelijk.
Rustperiode bij zaadetende vogels in gevangenschap betekent; droge voeding-zaden. Dus geen of bijna geen natte voeding, zoals planten, onrijpe zaden, gekiemd-ontkiemt zaad, etc.
Geef de Columbia sijzen tijdens de rustperiode regelmatig dennenappels.
Is het hoofdvoer voor heel wat zaadetende vogelsoorten tijdens de winter.
Niet alleen zaadetende vogelsoorten/ondersoorten.
Zie onder andere de heggenmussen.
Op de grond vertoevend, op zoek naar zaden.
Van zodra de lengte aanbreekt, vertoevend in struiken op zoek naar insecten.
Rust periode bij vogels in gevangenschap betekent de periode vlak voor de kweekperiode.
Zie de informatie gouldamadines (4 weken voor de start-begin van de kweekperiode).
Dan enkel de basisvoeding-voer geven, en niks anders als extra's erbij. Ook geen badwater.
Volgens sommigen zelfs tijden die periodes (rust)geen grit aan de vogels geven.
Zodanig dat de vogels als het ware een signaal krijgen (natuurlijk instinct) dat er extra voeding-voer aanwezig is.
In de eerste plaats allemaal afhankelijk van hoe en op welke manieren de vogels worden gehouden.
De periodes onmiddellijk na de ruiperiode zijn eigenlijk onderhoudende periodes met alles wat vogels in gevangenschap aangaat.
Zeker als het gaat om/bij vogels die in gevangenschap binnen met kunstlicht-verlichting worden gehouden, gekweekt.

HansV
19-01-2016, 16:23
Neem nu als voorbeeld Columbia sijzen wat soorten voeding-voer aangaat.
En die volgens sommigen niet thuis horen, niets te maken hebben, met die topic.

Witloof vervangen door doperwten, en waar de vogels al of niet van eten.
Welke zijn onder andere de verschillen tussen beide wat voedingswaardes aangaat.
De grote voedingswaardes verschillen bevinden zich onder andere bij hoeveelheid aanwezig fosfor en vitamine C.
Aanwezig calcium is bij beide ongeveer de zelfde.
Maar bij doperwten zijn aanwezig vitamine C en fosfor merkelijk veel hoger aanwezig.
Fosfor maal 3.
Vitamine C maal 8.
Als dit zich eenmalig, en of enkele keren zich voordoen, zullen dit waarschijnlijk voor geen problemen zorgen. En zeker niet als het dan nog allemaal tijdens de rustperiodes gebeuren.
Maar wat als het allemaal veelvuldig gebeuren, zich voordoen, tijdens de kweekperiode.
Dan zijn onder andere de calcium-fosfor ratio(s) niet zoals ze zouden moeten zijn volgens de vogels (Columbia sijzen) opdat moment nodig hebben.
Dan kloppen eventueel de calcium-fosfor ratio(s) niet meer tijdens de kweekperiode. Tijdens de ontwikkeling-groei van de jongen-vogels. Ook wat de ontwikkelen-groei van de hersenen aangaat.

Begrijp ik je nou goed Josly dat je zegt dat doperwten beter zijn dan witlof, maar dat door het teveel verstrekken van de doperwten het niet goed is voor de jongen?

En wat zou jouw ideale voeding zijn voor, laten we een vogel nemen die veel voorkomt in onze kooien, een Gouldamadine?

Josly
19-01-2016, 17:47
Zoals ik al meermaals heb aangehaald.

Ideale voeding-voer voor/bij vogels die in gevangenschap worden gehouden, gekweekt, zijn er, bestaan er, eigenlijk niet.
Want de vogels zijn nog altijd gebonden aan datgene wat de vogels krijgen.
Dus is het nog altijd kunstmatig.
Vandaar de hevige kritiek van al diegenen die de vogelhobby niet zo genegen zijn.
Het komt er op aan om dit op een zo natuurlijk mogelijke manieren zo dicht mogelijk te benaderen.
Dit betekent een zo gevarieerd mogelijke voeding-voer. En liefst op een zo natuurlijk mogelijke basis.

Wat Gouldamadines aangaat.
Wie houden er rekening mee wat de voorgeschiedenis, achtergrond ervan aangaat.
(1) natuurbroed.
(2) pleegouders.
(3) koud broed-kweek.
(4) warm broed-kweek.
(5) etc.

Wat doperwten en of witloof aangaat.

Eerst en vooral verse voeding-voer bezitten hogere voedingswaardes dan niet verse voeding-voer.
Zoals diepvriesproducten, gedroogde producten.
Wat witloof aangaat. Bezitten een groter gehalte zwavelhoudende stoffen dan doperwten. Zijn de verhoudingen calcium-fosfor beter dan bij doperwten.
Doperwten bezitten een hoog gehalte vitamine C
Waarvoor dien die vitamines C. Waarvoor zijn het nuttigst, en of wanneer, welke periodes-seizoenen.
Zoals ik al meermaals al hebt aangehaald.
Logisch denken, redeneren.

En zeker niet op basis van aantal vogels op stok.
Dit is/zijn reclame slogans.
In zekere zin zijn het momentopnames.
Hebben opdat moment zeker niks te maken met het genetische.
In een later stadium misschien wel.
Dat zijn dan de al of niet positieve gevolgen, vaststellingen.
Dat zijn dan al of niet negatieve gevolgen, vaststellingen.

Maar vandaag bijvoorbeeld de vogels "Perle Morbide" geven, en morgen al zeggen dat het een "goed" product is, kan gewoonweg niet.

Neem nu de algenaanslag van de drinkfonteintjes waar ik al heb naar verwezen (persoonlijk onderzoek).
Het gaat allemaal om vogels die een zekere leeftijd hebben (ongeveer 20 jaar).
Waar niet meer mee worden gekweekt.
Ook al zijn de huidige resultaten zo positief mogelijk.
Wat zijn de resultaten wat de kweek aangaat, wat jongen aangaat, etc.
Dit kan eventueel pas een zinnig antwoord worden gegeven na X aantal generaties.
Toekomst voorspellen kan voor zover ik weet niemand.
Dus ook niet wat onder andere "nieuwe" voeding-voer aangaat (Perle Morbide).
Het gene wat wel kan, is zich baseren op al dat gene wat al geweten is.
En dat is onder andere dat synthetische Vitamines K3 natuurlijke vitamines K (K1-K2) onderdrukken, zelfs in/bij sommige gevallen vernietigen.
Bekijk wat allemaal al geweten is met alles wat natuurlijke vitamines K (K1-K2) aangaat.
Waarvoor dergelijke vitamines dienen, welk nut ze hebben, etc.

Josly
19-01-2016, 19:21
Wat de voeding-voer voor bijvoorbeeld Gouldamadines aangaat.
Zorgt in de eerste plaats voor een degelijke basisvoeding-voer.
(1) degelijk drinkwater
(2) degelijke zaden-zaadmengelingen geschikt voor goulds.
(3) degelijk eivoer geschikt voor goulds.
(4) degelijk universeelvoer.

Dit zijn de basis voeren voor zaadetende vogelsoorten/ondersoorten.
En liefst van enkele verschillende merken-fabrikanten.
Maar zorg ervoor dat voeding-voer, voedingsstoffen elkaar aanvullen, complementair zijn met elkaar. En zeker niet zorgen voer voeding-voer, voedingstoffen die elkaar tegenwerken, onderdrukken, vernietigen.
Daaromheen de rest van voeding-voer, voedingsstoffen, afhankelijk van omstandigheden, seizoenen.
Onder andere de zogenaamde "voedingssupplementen.
Ook wat het badwater aangaat.
Afhankelijk van omstandigheden, seizoenen, ziekte, etc.
Omstandigheden hebben meermaals te maken met hoe en of op welke manieren de vogels worden gehouden (ruimte, licht-verlichting, temperatuur, vochtgehalte, etc,).
Dat zijn de omstandigheden die bij elke vogelliefhebber verschillend zijn. En waardoor alles wat met voeding-voer te maken hebben verschillend zijn.
Ook het genetische, genetische aanleg, hebben daarop een zekere invloed.
Het genetische, genetische aanleg, hebben meermaals te maken met de voorgeschiedenis, achtergrond, van de vogels.

Al mijn vogels kregen als basisvoer, drinkwater, zaden-zaadmengelingen, eivoer, universeelvoer, en dit van verschillende merken-fabrikanten.
Zelfs mijn vruchten-insectenetende vogels kregen regelmatig zaden-zaadmengelingen.

Wat pellets voeding-voer aangaat.
Spring daar voorzichtig mee om.
De meeste van de pellets voeding-voer beschikken onder andere over synthetische vitamines K3.
Misschien een van de redenen (vitamines K3), waarom bij pellets voeding-voer, zogezegd alles aanwezig zijn wat de vogels nodig hebben.
Altijd de verschillende informaties bekijken, zeker bij pellets voeding-voer (Vitamines K, of Vitamines K3).

Josly
19-01-2016, 20:39
Nog een aanvullende informatie vanwege bepaald soort voeding-voer die onder ander loodje gebruikt.

Namelijk de VAM pellets die gemengd zijn met bepaalde soorten zaadmengelingen.

Dan staat er bij de informatie onder andere vermeld "vitamine K".
VAM staat voor, betekent, vitaminen, aminozuren, mineralen.

miro
19-01-2016, 22:42
Josly,
Wat calcium/fosfor ratio aangaat, de het is niet de totale hoeveelheid fosfor die in een grondstof zit maar de opneembare hoeveelheid die telt. Daarmee moet er rekening gehouden worden als je een correct dieet wil samenstellen.
Een correct dieet zoals je reeds in een ander topic vroeg is voor mij volgende: Voederconvertie zo goed mogelijk, maximale resultaten(zoveel mogelijk jongen), minimum ziekte(darmgezondheid), minimum uitval(sterke jongen bij geboorte)... Het gaat zover dat de genetica zelfs een rol speelt bij de samenstelling daarvan, laat ons duidelijk zijn dat je hiervoor niet over 1 nacht ijs gaat maar dat daarover 10tallen jaren gaan, zeker omdat de kweekcyclus van onze hobbydieren maar een zeer beperkte periode is. De huisvesting speelt ook een rol in een goed voedingspatroon, het is spreekt toch voor zich dat een dier die binnen gehuisvest zit een andere voeding nodig heeft dan een vogel die buiten zit. Opgepast ik wil hier niet overkomen als een geldkweker maar als alles goed is in het dieet moet dit zeker resulteren in resultaten.
Vitamine K2 bestaat toch niet maar is vitamine K1 die in de darm omgezet wordt in vitamine K2.
Ik dacht dat vitK3 verboden is? Is inderdaad een synthetische variante zonder toegevoegde waarde niettegenstaande er vroeger anders beweerd werd omdat dit ook zakkenvullerij was!

miro
19-01-2016, 23:17
... Ik geef nu gemalen stuifmeelkorrels door mijn eivoer. Dit schijnt boordevol natuurlijke vitaminen en mineralen te zitten. Josly, Miro en anderen ben benieuwd naar jullie mening.

Hans,
Zelf heb ik dit nog niet gebruikt en zal het ook nooit gebruiken ook al ben ik het al aangeboden geweest. Als je er eens bij stilstaat hoe streekgebonden producten als deze zijn kunnen zij niet allemaal dezelfde inhoudelijke werking hebben, ook voor zover ik weet zijn gemalen stuifmeelkorrels zeer beperkt in houdbaarheid(ik kan dat wel verkeerd ophebben).
In mijn ogen zijn de gemalen stuifmeelkorrels een typisch voorbeeld van een goede verkooptruc waar de goedgelovige liefhebber intrapt.
Ik veronderstel dat je dit gebruikt om de antibacteriŽle eigenschappen+ vitamines die het toegekend is?
Waarom niet gewoon een lepel honing toevoegen aan uw eivoer, het resultaat zal hetzelfde/beter zijn voor minder geld.

euphonia
19-01-2016, 23:23
Mijn boeren verstand zegt mij dat je doperwten nooit in de winter moet voeren immers in de natuur groeien ze ook alleen in de zomer periode. Verder is het zo dat men de vogels in de winter zeer karig moet voeren. Dus ook geen onkruidzaden en dergelijke zaken, ook geen broccoli of witlof, geen enkel groen voer want dat heb je buiten in de natuur in die periode ook niet.

miro
19-01-2016, 23:39
Mijn boeren verstand zegt mij dat je doperwten nooit in de winter moet voeren immers in de natuur groeien ze ook alleen in de zomer periode. Verder is het zo dat men de vogels in de winter zeer karig moet voeren. Dus ook geen onkruidzaden en dergelijke zaken, ook geen broccoli of witlof, geen enkel groen voer want dat heb je buiten in de natuur in die periode ook niet.
Euphonia daar heb je wel een punt wat groenvoer aangaat,maar onkruidzaden in gedroogde toestand zijn in de natuur toch wel te vinden?
Ook nog nooit geprobeerd in de winter(nu is het ideale moment) om berkentakken te geven aan uw vogels? Probeer maar, uw vogels zullen het u dankbaar zijn.

euphonia
19-01-2016, 23:48
Onkruidzaden, wat eigenlijk gewoon graszaden en aanverwante zijn, zijn in deze tijd al reeds uit de aren gevallen en liggen dan op de vaak natte grond. Er gebeurd voor zover ik weet weinig met de zaden en als het voorjaar daar is gaan ze ontkiemen. Nu zijn de zaden alleen nat van regen en sneeuw. Ik geef al jaren berken takken aan de vogels, met name in de winter want dan zie ik ook de sijzen hier buiten er van eten, ik heb namelijk een dikke berk achter in de tuin staan. In de zomer loop ik door het veld en knip zo een beetje alles wat ik tegen kom en prop dat bij de vogels. Wat ik dan aan ziektekiemen, bacteriŽn en schimmels mee naar binnen neem is dan weer een verhaal op zich natuurlijk.

Josly
20-01-2016, 00:09
Klopt allemaal.

Maar onkruid-zaden in gedroogde toestand, rijpe zaden, hebben niet de zelfde voedingswaardes als in/bij onrijpe toestand. De zogenaamde groene zaden.
Zo bekwam ik mijn dennenappels via een schoolkameraad. Die aankoper was van bomen bestemd voor houtzagerijen.
Zo bekwam ik verschillende balen, die op de zolder werden uitgestrooid om te drogen.
Vooral afkomstig van bepaalde plaatsen in Duitsland, en of Oostenrijk. Dit vanwege hun hogere voedingswaardes.zeker die van Oostenrijk afkomstig waren.
En in die dennenappels zaten af en toe ook nog insecten.
De meest groene, onrijpe, werden vooral gegeven tijdens de kweek, als er jongen waren.
Ook wat betreft vruchten-insectenetende vogels.

Wat voeding tijdens de winter aangaat.

Wanneer is het winter, wanneer is het zomer, bij tropische vogelsoorten die in gevangenschap worden gehouden, worden gekweekt.
Dit heeft in de eerste plaats te maken met het natuurlijk genetische van dergelijke vogels (het natuurlijk genetisch instinkt.
En die bij sommige vogelsoorten in gevangenschap, zodanig verstoord zijn. En waardoor er bij sommige vogelsoorten/ondersoorten zelfs in zekere zin helemaal geen sprake meer is van winter, zomer, van seizoenen. Vogelsoorten in gevangenschap als het ware het ganse jaar kan mee kweken. Afhankelijk van soorten voedsel, licht-verlichting, temperatuur, vochtgehalte.
Eigenlijk de argumenten, factoren, die de verschillende seizoenen bepalen.

miro
20-01-2016, 00:09
Bizar, hier zit er nog zaad in de theunisbloemen, zaad in de elzen, zaad aan de kosmos, groeien er nog paardebloemen,... .
Als je nu berkentakken geeft krijgen ze ook groenvoer tenzij de bladknoppen voor u geen groenvoer zijn??

Josly
20-01-2016, 00:25
Beste Miro.

Inderdaad bizar.
Maar wat is eigenlijk de reden daarvan.
In de eerste plaats het zachte winterweer.
Waardoor zelfs sommige dieren/vogels verstoord geraken wat onder andere hun winterrust, winterslaap aangaat.
Zelfs sommige dieren/vogels vanwege genetisch instinkt al denken aan nakomelingen-jongen.
Toch wel een duidelijk bewijs dat soorten voeding-voer de broeddrang bevorderen.
Het genetisch broed-kweek instinkt beinvloeden. En zijn bij vogels die in gevangenschap worden gehouden, gekweekt, nog meer te manipuleren, nog meer te beinvloeden.
Zeker de vogels die binnen worden gehouden.

miro
20-01-2016, 09:28
Waardoor zelfs sommige dieren/vogels verstoord geraken wat onder andere hun winterrust, winterslaap aangaat.
Zelfs sommige dieren/vogels vanwege genetisch instinkt al denken aan nakomelingen-jongen.
Toch wel een duidelijk bewijs dat soorten voeding-voer de broeddrang bevorderen.
Het genetisch broed-kweek instinkt beinvloeden. En zijn bij vogels die in gevangenschap worden gehouden, gekweekt, nog meer te manipuleren, nog meer te beinvloeden.
Zeker de vogels die binnen worden gehouden.
Josly, alles dat in gevangenschap gekweekt/gehouden wordt is gemanipuleerd door toedoen van de mens na X-aantal generaties en de juiste selectie. Zie bv de kippenindustrie... . Kunstmatig 8 dagen maken ipv de 7 echte dagen om een ei meer te leggen + het is door selectie en kruisingen dat legkippen in goede conditie iedere dag een ei legt(kijk maar eens naar het rendement van de kippen tussen vandaag en 25jaar geleden, je zal het niet voor mogelijk houden), dus sommigen 8 per week ipv 7. De goede conditie wordt bekomen en aangehouden door het geven van de op dit 'moment' juiste 'perfecte' voeding, want dit blijft ook verder evolueren. In deze materie is the sky de limit en het is dat die mij fascineert.

loodje
21-01-2016, 14:07
Wat wordt er eigenlijk bedoeld met karig voeren?
In de winterperiode, als het hier in deze landen kouder is, hebben de tropische vogels vooral degene die buiten zitten, wat extra's nodig.
Tropische vogels in de winter groen voer geven is denk ik alleen maar goed, gezien de extra vitamines die ze dan binnen krijgen.

Niet iedereen heeft dezelfde vogels.
Het is daarom heel belangrijk, zoals ik al eerder heb gezegd, ken je vogels. Pas de voeding aan, aan de vogels die je hebt. Weet waar ze vandaan komen en hoe ze daar leven.
Geef ze van alles wat. De vogels zoeken zelf wel uit wat ze willen eten en wat goed voor ze is. Vogels zijn niet gek.
Ingrijpen, daar waar nodig, kan altijd.
Soms raken ze bv de kruiden niet aan. Om dan ineens in een paar dagen een heel planten te verorberen.
Dan denk ik, ze hebben het nodig.

Josly:
Ik geef dat extra voer nier meer. Zoals je hebt kunnen lezen in een eerder bericht, heb ik 1x een zak hiervan gekocht om wat extra's te geven. Daar ligt het eieren leggen dus niet aan.
Verder wil ik toch nog even terug komen op het berichtje over de erwten.
Als ik zeg dat mijn sijzen een erwtje eten en dan alleen het binnenste en de vliesjes laten liggen, begrijp ik nog steeds wat je schrijft over ontgifting. Dat heeft niets te maken met de manier waarop het erwtje wordt opgegeten.
Dat ze eventueel toch bepaalde voedingstoffen binnen krijgen die in het vliesjes zitten, is alleen maar goed toch?

euphonia
21-01-2016, 14:26
Met karig voeren (in de winter) bedoel ik dat ik ze niet het zelfde geef als in de zomer. Goed, mijn vogels zitten niet buiten anders was het wellicht een ander verhaal geweest maar bij mij in de kas gaat de temperatuur toch naar een graad of 5 in de nacht als het flink vriest.

Een vogel heeft een rustperiode nodig. Die rustperiode kenmerkt zich onder andere bij de meeste vogels door dat de geslachtsorganen zich reduceren tot bijna niets en zo zijn er nog een aantal andere zaken die een vogel doet om de vaak straffe winter door te komen zonder dat het hem/haar al te veel energie kost. In de winter voeren we dan ook geen extra's die we in de zomer wel zouden voeren zoals: insecten, onkruidzaden, eivoer, groenvoer, vitaminen, mineralen enz. Natuurlijk voer ik in de winter wel weer veel vette zaden zoals koolzaad en negerzaad want daar halen ze dan weer veel energie uit om door de kou heen te komen. Pak maar eens een kapoetsijs en zet hem echt koud, een graad of 5 bijvoorbeeld, dan zal je zien dat hij zich direct op de vette zaden stort.

Ik begrijp ook wel dat het onmogelijk is de natuur volledig na te bootsen maar proberen doe je dat toch vandaar de variatie in het menu welke in (al jaren) toe pas.

loodje
21-01-2016, 14:51
Ja dat begrijp ik van die vette zaden. Dat is logisch als vogels kouder zitten.
In de rustperiode is het geven van insecten en ei voer bij mij ook minimaal. Maar ik geef het wel af en toe.

miro
22-01-2016, 21:12
Momenteel zijn alternatieve middelen 'hot'ter voorkoming van allerlei ziektes. Zijn er hier mensen die ze gebruiken, zoja wat? Er worden momenteel proeven opgezet bij verschillende diersoorten, dit door de steeds hogere druk tegen het gebruik van AB! Universiteit in Wageningen heeft onlangs mensen van ons bedrijf uitgnodigd mbt het gebruik van kurkuma.

loodje
23-01-2016, 10:19
Kurkuma is Koenjit een Indiase geelwortel.
Dit kruid bevat veel goede eigenschappen en is in poedervorm te verkrijgen.
Het zou de hersenen positief beÔnvloeden.
Ikzelf gebruik het veelvuldig in Indonesische gerechten.

HansV
23-01-2016, 11:14
Kurkuma is toch die geelmaker bij curry?

loodje
23-01-2016, 12:10
Het wordt in de Indische keuken oa. gebruikt om rijst een kleurtje te geven, inderdaad geel.
Het is een zeer gezonde wortel met veel goede eigenschappen oa dat het de hersenen beschermd.
In India komt alzheimer en parkinson veel minder voor onder de mensen. Men zegt dat dit mede te maken heeft met het veelvuldig gebruik van deze wortel, het wordt veel in het eten gebruikt.
Ook trombose zou onder de bevolking minder voorkomen dan elders.

Ton
23-01-2016, 12:51
ik neem elke dag Curcuma, op aanraden van een arts.

het zou ondermeer de spijsvertering en de gewrichten bevorderen.

het word ook gebruikt in de roti kruiden.

miro
28-01-2016, 20:36
Kurkuma is ontstekingsremmend, weerstandverhogend, immuumbevorderend en heeft een positieve werking op het darmstelsel. Veel van de voordelen zijn afhankelijk van de herkomst, dit is namelijk voor alle natuurproducten het geval, waardoor ze eigenlijk minder betrouwbaar zijn bij gebruik. Door de testen met Kukuma in veevoeding is de prijs ondertussen al x3.

Ton
29-01-2016, 19:11
dat zag je ook met ondermeer quinoa zaden.

zo gauw een bepaald iets populair word onder de mensen, gaat de prijs skyhigh.

parakeetplaza
08-02-2016, 15:04
Ik heb destijds een bevraging gedaan bij parkieten en papegaaienliefhebbers naar hun voedingsgewoontes.Een verwerking daarvan staat op mijn site onder de button "artikels" en subknop "voedingsenquete". Dit alles hier plaatsen is te groot en zou onoverzichtelijk zijn op het forum.
Ik heb daar een aantal zaken uit geleerd. velen proberen van alles, maar ze blijven zoeken naar beter. Ben je goed met iets, laat het zo!

Is wel leuk de grote differentiatie te zien!

http://www.everyoneweb.com/parakeetplaza

euphonia
08-02-2016, 19:00
Mooi stukje leesvoer op uw site en zeker ook een goede aanvulling op dit topic. Verbazingwekkend ook hoeveel mensen de vogels kuren en daar ook nog heel open over zijn.

miro
08-02-2016, 21:04
Ik heb destijds een bevraging gedaan bij parkieten en papegaaienliefhebbers naar hun voedingsgewoontes.Een verwerking daarvan staat op mijn site onder de button "artikels" en subknop "voedingsenquete". Dit alles hier plaatsen is te groot en zou onoverzichtelijk zijn op het forum.
Ik heb daar een aantal zaken uit geleerd. velen proberen van alles, maar ze blijven zoeken naar beter. Ben je goed met iets, laat het zo!

Is wel leuk de grote differentiatie te zien!

http://www.everyoneweb.com/parakeetplaza
Interessant stuk,
leuk om te zien hoe verschillend de liefhebbers werken.

Muylle is dat van de voeders muylle in Beveren?

parakeetplaza
08-02-2016, 23:09
ja, gebroeders Muylle Beveren Roeselare.

ze willen zelfs jouw opgegeven mengeling maken, maar dan moet je 500kg bestellen, mag wel daar gestockeerd blijven.

miro
09-02-2016, 04:17
ja, gebroeders Muylle Beveren Roeselare.

ze willen zelfs jouw opgegeven mengeling maken, maar dan moet je 500kg bestellen, mag wel daar gestockeerd blijven.
Ken ik goed, is in mijn straat daarmee dat ik het vroeg. Ga je daar zelf ook?

parakeetplaza
09-02-2016, 10:24
jazeker. Om de 3 maand om 75 kg mengeling en eventueel biergist en kiemzaden erbij

miro
09-02-2016, 14:10
jazeker. Om de 3 maand om 75 kg mengeling en eventueel biergist en kiemzaden erbij

Altijd welkom indien interesse, heb wel gn grote parkieten. Grtz