PDA

Bekijk Volledige Versie : invloed wegverlichting op gruttoele
18-02-2015, 00:30
Naar aanleiding van een ander topic waar Case spreekt over het verdwijnen van de grutto kwam ik het volgende tegen:

http://www.platformlichthinder.nl/lokale-invloed-van-wegverlichting-op-een-gruttopopulatie/


In 1998 werd de invloed van wegverlichting op het nestgedrag van grutto’s bestudeerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd in een open weidegebied aan weerszijden van de A9 te Nederland tussen Limmen en Akersloot. De grutto werd gekozen als gidssoort voor weidevogels in het algemeen. Het onderzoeksgebied beslaat 230 ha. Het behoort wat de gruttostand betreft met meer dan 50 broedparen/100 ha tot de beste van ons land.

Het onderzoek bestond uit een vergelijking van één en hetzelfde, in 1998 onverlicht en vervolgens in 1999 verlicht terrein, direct langs de A9. Daartoe is de verlichting van de A9 in 1998 uitgeschakeld en in 1999 weer normaal ingeschakeld. Daarnaast is in 1998 een terreindeel onderzocht waar de autosnelweg, in het bijzonder het geluid van het wegverkeer geen invloed heeft. Er is vervolgens wegverlichting geplaatst in de vorm van 24 lichtmasten. Die is tijdens het voortplantingsseizoen in 1999 synchroon met de verlichting van de A9 ingeschakeld.

De bestaande invloed van de weg en het wegverkeer op de gruttostand zijn als gegeven beschouwd. Vastgelegd zijn de exacte plek van de in 1998 en 1999 opgespoorde nesten, hun afstand tot de weg en tot de verlichting, het aantal eieren per nest, de maten en — ter controle — de gewichten van de eieren, de datum van het leggen van het eerste ei per legsel en eventueel verlies van legsels.

Wegverlichting blijkt een aantasting van de habitatkwaliteit voor de grutto te betekenen. Wegverlichting heeft een significant negatieve invloed op de geschiktheid als broedterrein, die zich lijkt uit te kunnen strekken over enige honderden meters afstand van de verlichting. Daarnaast blijken de vogels die als eerste beginnen te nestelen, hun nestplaats significant verder van de lichtbron af te kiezen dan vogels die later gaan nestelen. Een invloed van verlichting op het gemiddelde eivolume per nest, als indicatie voor het broedsucces en de conditie van de oudervogels, is in het onderzoek niet aangetoond. Evenmin is een invloed van verlichting op de predatie van gruttolegsels aangetoond.

Negatieve invloed van de weg (het wegverkeer) blijkt in dit onderzoek niet meetbaar. Blijkbaar kan deze invloed gecompenseerd worden door terreinfactoren die mede de habitatkwaliteit bepalen. Dat de negatieve invloed van de verlichting minder door de geschiktheid van de terreingesteldheid wordt gecompenseerd, suggereert dat de invloed van de verlichting sterker zou kunnen zijn dan die van de weg (het wegverkeer) op zich.

Het onderzoek: http://webdocs.alterra.wur.nl/pdffiles/alterraRapporten/AlterraRapport64.pdf

Het is natuurlijk al een paar jaartjes geleden dat dit onderzoek werd uitgevoerd, maar ik denk dat ook op dit vlak nog veel te verbeteren valt.
Al zijn er soms ook kleine "lichtpuntjes" zoals met het onderzoek naar de kleur van licht en de invloed daarvan op trekvogels op boorplatforms.
http://wetenschap.infonu.nl/diversen/100105-groen-licht-voor-vogels-op-ameland.html
http://www.waddenvereniging.nl/zoeken/item.php?id=5760&q=scholekster
De straatverlichting: http://beta.wewi.eldoc.ub.rug.nl/root/2010/Groeneled/?pFullItemRecord=ON
Al zou een plotselinge totale kleurverandering misschien ook weer een negatieve invloed kunnen hebben op bepaalde dieren die zich al hadden aangepast aan die heldere verlichting.


De betekenis van lichtverontreiniging voor vogels in kustgebieden en de Noordzee:
http://www.researchgate.net/profile/Cor_Smit/publication/40789733_De_betekenis_van_lichtverontreiniging_voo r_vogels_in_kustgebieden_en_de_Noordzee/links/5419a02c0cf25ebee9887824.pdf (= pdf)
cache van google: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nabvQX9g5hUJ:www.researchgate.net/profile/Cor_Smit/publication/40789733_De_betekenis_van_lichtverontreiniging_voo r_vogels_in_kustgebieden_en_de_Noordzee/links/5419a02c0cf25ebee9887824.pdf+&cd=7&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

Het gebruik van rood licht in een wekkerradio:
http://www.goeievraag.nl/elektronica/overig/vraag/46980/led-verlichting-wekker-radio-groen
http://forum.viva.nl/forum/thuis/welke-alarmwekker-straalt-in-het-donker-geen-licht-uit/list_messages/77407
Het is een hormonenkwestie: http://tweakers.net/nieuws/73063/displays-kunnen-oorzaak-van-slechte-nachtrust-zijn.html

Henk3
18-02-2015, 10:06
Zie ook deze reportage van gisteravond:
http://tvblik.nl/vroege-vogels-tv/de-grutto