PDA

Bekijk Volledige Versie : Article: Wat helpt de patrijs om te overleven?henk
19-12-2014, 14:06
U kunt de pagina hier bekijken http://www.vogelcafe.nl/content.php?151-Wat-helpt-de-patrijs-om-te-overleven

rupicola
19-12-2014, 17:49
Tja, de moderne oogstmethoden grenzen hier en daar aan perfectie (er blijft weinig op het land liggen) en gaan bovendien in een moordend tempo.
Waar vroeger nog wel eens een stoppelveld bleef liggen, gaat nu de ploeg kort na de oogst over het veld en wordt een wintergewas gepoot.
Ook enige vorm van 'dekking' is schaars geworden.

Kortom er is weinig meer voor deze soort(en) te halen.

:(

Henk3
19-12-2014, 19:00
Tja, de moderne oogstmethoden grenzen hier en daar aan perfectie (er blijft weinig op het land liggen) en gaan bovendien in een moordend tempo.
Waar vroeger nog wel eens een stoppelveld bleef liggen, gaat nu de ploeg kort na de oogst over het veld en wordt een wintergewas gepoot.
Ook enige vorm van 'dekking' is schaars geworden.

Kortom er is weinig meer voor deze soort(en) te halen.

:(

Er is ook weinig meer te halen voor andere soorten. En ik snap ook niet waarom die ploeg er direkt doorgetrokken moet worden. Het land blijft nadien toch gewoon liggen.

rupicola
20-12-2014, 11:39
Naar mijn (observerende) ervaring en informatie wellicht een stukje uiterlijke schijn, want er gaat doorgaans toch een wintergewas de grond in.

. . . en ja, een en ander heeft zeker ook gevolgen voor andere soorten.

Onder verwijzing naar diverse onderzoeken (waarvan enkele ook op dit forum de revue zijn gepasseerd) aangaande het grootschalig verdwijnen van aantallen en soorten, mogen we stellen dat naast fysiek gebrek aan leefruimte met name het gebrek aan voedsel en dekking tot de belangrijkste oorzaken kan worden gerekend.

Het trieste verhaal rond weidevogels is een sprekend voorbeeld, maar ook soorten als grauwe gors en zomertortel vinden in het najaar simpelweg te weinig voedsel in het veld.

Ton
20-12-2014, 13:24
Er is ook weinig meer te halen voor andere soorten. En ik snap ook niet waarom die ploeg er direkt doorgetrokken moet worden. Het land blijft nadien toch gewoon liggen.

tegenwoordig moet het allemaal zo efficiënt mogelijk. ze staan niet stil bij wat de gevolgen er van zijn.

HJ de Graaf
20-12-2014, 15:31
Toen ik nog een jaar of tien was kwam ik veel bij me opa die boerde toen nog als een van de laatsten kleinschalig en verbouwde diverse graansoorten telkens een paar hectare per soort zoals tarwe en gerst bij ons in de enk. Het was volgens mij ook altijd zomergranen en geen wintergraan zoals we nu veel zien. Destijds zagen we ook elk jaar jonge patrijzen een pracht gezicht om zon klucht te zien rennen. Ook soorten als de zomertortel zagen we elk jaar evenals vele huiszwaluwen. Het was een afwisselend gebied met tussen de akkers strookjes niemandsland van 50-60 cm breedte met volop hoog gras en diverse kruiden. Wij vingen er altijd krekels etc.

Maar goed opa stopte met boeren het land werd verkocht, de boel werd verkaveld: de mais, kerstbomen en de ponny;s deden hun intrede maar de partijzen en de tortels etc verdwenen.


Op veel gronden is het trouwens verplicht om deze in te zaaien met een wintergewas om zo te voorkomen dat er teveel meststoffen uitspoelen.

mvg,

HJ de Graaf

ele
20-12-2014, 16:27
De toegepast "behandeling" van grond is o.a. afhankelijk van de plantensoort die op die grond komen of hebben gestaan, de grondsoort en de toegepaste bemesting.

Bij zware kleigronden (vooral in het najaar) ploegt men om o.a. de structuur te verbeteren.
Vorst heeft daar ook een positieve invloed op.
Een goede waterdoorlatendheid, doorwortelbaarheid / bewortelbaarheid van de grond is belangrijk voor een optimale opbrengst.
Daarnaast kan het ook van belang zijn om gewasresten en onkruiden onder te werken.


Groenbemesting heeft o.a. als doel om erosie te voorkomen, voedingsstoffen vast te houden/beter beschikbaar te maken, doorwortelbaarheid te verbeteren, onkruid te weren, ......

Doordat er minder meststoffen op het land gebracht mogen worden zullen ze willen proberen om zoveel als mogelijk de reeds opgebrachte en aanwezige onmisbare meststoffen/voedingsstoffen op het land te houden.


Het woord "intensief" in relatie tot landbouw lijkt regelmatig een nare bijsmaak te moeten hebben.
Volgens mij zou "intensivering" ook kunnen inhouden dat er minder oppervlakte grond nodig is voor landbouw en er meer voedingsstoffen in het eten voor mens en dier zitten.
Over de oorzaken van die intensivering lijkt weinig te worden gesproken.
Misschien is "geoptimaliseerde landbouw" een optie? :)

Paul Rooth
21-12-2014, 20:31
Is niet zo gek dat Patrijzen uitsterven de laatsten die er nog rondlopen zijn een prooi voor jagers van het foute type met buks en drijfploegen worden de landerijen afgestroopt en wat durft op te vliegen genadeloos afgeschoten
Woon landelijk en zie de strooppartijen aan me voorbij gaan en de laatste Patrijs die ik gezien heb is al weer jaren geleden
Patrijs vind je nu in het schap van supermarkten en poeliers

rupicola
21-12-2014, 22:13
Bij 'geoptimaliseerde' landbouw denk ik in een aantal opzichten aan een duidelijk meer evenwichtige situatie dan tegenwoordig gemiddeld het geval is en bovendien denk ik dan ook aan aanzienlijk minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De situatie die Paul beschrijft ken ik helaas ook maar al te goed.
Dit zijn in feite helemaal geen jagers, maar een soort recreatieschutters, die buiten het seizoen niet of nauwelijks in het veld komen.

Echte jagers behoren meestal tot een WBE (wildbeheerseenheid) en zullen er alles aan doen om duurzaam tot een zo gevarieerd mogelijke wildstand te komen.

ele
22-12-2014, 11:03
Er is nog zeer veel te verbeteren.

Landbouwers kiezen volgens mij toch vooral voor een gewas welke als eerste geschikt is voor de hen beschikbare grond en als tweede een gewas wat geld opbrengt. Ook zij zouden een bestaan moeten mogen hebben.

Het grote europa (ons opgelegd door de overheid) zorgt voor nog meer schaalvergroting, eenzijdigheid, verarming en verschuivingen (van bepaalde takken van "sport" naar bepaalde landen) met als gevolg meer dieren en diersoorten op meer plaatsen die uit gaan sterven.
Onze westerse manier van handelen / maatstaven, in o.a. de landbouw, hebben we ondertussen ook geëxporteerd naar bijv. oost-europese landen met als gevolg dat bijvoorbeeld de daar voorkomende patrijzen uiteindelijk ook het hoekje om gaan.
De overheid neemt zeker zijn verantwoording niet en jammer genoeg de diverse "natuur"organisaties ook niet.
Iemand die vossen, havikachtigen, enz. omarmt en tegelijk het voedsel voor deze dieren zegt te willen beschermen, dit ondanks dat sommige soorten dreigen uit te sterven, is volgens mij alleen maar bezig om het eigen bestaansrecht in stand te houden met het oog op bakken vol met subsidiegelden.

http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/colbeheerpANOG_1_.pdf

De korhoen: http://www.wageningenur.nl/upload_mm/2/8/6/0b10fe42-5f01-47ab-9bdb-729e3d0cf5a5_AlterraRapport2498_LR.pdf Hier lijkt het toch een water naar de zee dragen?

Misschien waren ze er in 1994 nog Paul?:D [/url] http://www.dailymotion.com/video/xwr0y4_landbouwbedrijf-hilarides-in-pingjum-1994_auto

rupicola
22-12-2014, 12:33
Er is nog zeer veel te verbeteren. Geheel mee eens!Iemand die vossen, havikachtigen, enz. omarmt en tegelijk het voedsel voor deze dieren zegt te willen beschermen, dit ondanks dat sommige soorten dreigen uit te sterven, is volgens mij alleen maar bezig om het eigen bestaansrecht in stand te houden met het oog op bakken vol met subsidiegelden. Geheel niet mee eens!
Dergelijke predatoren zijn niet de oorzaak van verdwijnen van hun prooidieren!
Onder 'normale' gezonde natuurlijk omstandigheden kunnen prooidieren predatiedruk prima opvangen.
Bij een verstoorde situatie liggen de kaarten uiteraard geheel anders en wordt on diverse discutabele redenen de schuld geheel onterecht bij (al dan niet in het oog springende) predatoren gelegd.
Het voert wat ver om hier op een forum talloze stellingen aangaande dit onderwerp te ontkrachten met nog meer bewijzen en onderzoeksresultaten, dat bewaar ik dan maar voor een avondje in het land. ;)

De korhoen: http://www.wageningenur.nl/upload_mm...ort2498_LR.pdf Hier lijkt het toch een water naar de zee dragen?
of een verkeerde/kansloze aanpak, omdat het leefgebied van deze soort onder de minimumwaarden is gedaald en ons landje overbevolkt is geraakt, waardoor nauwelijks nog ruimte voor natuurlijke processen waar het korhoen toe behoorde.


Misschien waren ze er in 1994 nog Paul? http://www.dailymotion.com/video/xwr...auto?start=907
dat is wel heel veel voorafgaande reclame bij een filmpje met nog geen 300 hits! ;)

Jan Vriend
22-12-2014, 13:11
Het is jammer dat er soorten sterk afnemen en zelfs verdwijnen dit is een proces dat al lang aan de gang is,en is misschien ook wel een vorm van evolutie.Een mentaliteit verandering zou dit misschien kunnen stoppen.Als je alles op een weegschaal zou leggen dan weegt geld het zwaarste.Er is zelfs een politieke stroming die een slogan had liever banen(geld) dan bomen(zuurstof).De enige oplossing lijkt mij nu compensatie voor de agrarische sector voor aanleg van kruidenstroken van minimaal 12 meter breed langs de monotone productie gronden.

ele
23-12-2014, 11:42
Dergelijke predatoren zijn niet de oorzaak van verdwijnen van hun prooidieren!In eerste instantie zal het waarschijnlijk zeer vaak de schuld van de mens zijn dat een situatie verstoord is of dat de natuurlijke omstandigheden niet meer normaal zijn (even los van mogelijke natuurlijke golfbewegingen).


Onder 'normale' gezonde natuurlijk omstandigheden kunnen prooidieren predatiedruk prima opvangen.
Bij een verstoorde situatie liggen de kaarten uiteraard geheel anders en wordt om diverse discutabele redenen de schuld geheel onterecht bij (al dan niet in het oog springende) predatoren gelegd.
Het is dus volgens u niet te vergelijken met een piramide waar het topje en een aantal delen uit de lager gelegen segmenten ontbreken.
Om die piramide weer enigszins vorm en stevigheid te geven ga je niet als eerste het topje plaatsen.
Een stevige basis lijkt mij belangrijker.
Maar misschien dat ik zo'n avondje nog eens meemaak:D

Geld is zeker het belangrijkste, vooral in de politiek. Het lijkt daar in Den Haag wel een verzamelplaats voor mensen met gaten in hun handen.

Jan Vriend
23-12-2014, 12:36
Ele,

Dat ze daar in politiek Den Haag gaten in hun handen hebben zou best kunnen. Maar de meesten zijn op één of andere manier gekozen.
Een goede fundering is NATUURLIJK belangrijk. Al kies ik voor evenwicht.En die is duidelijk op een heleboel punten verstoord.Maar hoe gaan we de Patrijs redden?

leila
25-12-2014, 00:52
hallo
met veel dingen die geschreven zijn kan ik het eens zijn met veel ook niet,hier zie ik regelmatig nog flinke groepen patrijzen en nog meer fazanten,en op patrijzen mag volgens mij niet geschoten worden al dan niet door wbe of andere jagers.
ik ben regelmatig in het veld samen met mijn dochter en als je maar goed kijkt zie je nog genoeg,maar zoals gezegd er moet wel dekking zijn en niet teveel vossen dat is hier een groot probleem ik praat regelmatig met jagers hier en hoor het zo eens aan,wat te denken hier net buiten de stad een nest met 4 jonge vossen prachtig toch en allemaal groot.
wat denken jullie van de volgende dieren en vogels die ik hier zie[leerdam]kuifeenden,bergeenden lepelaars,fazanten,patrijzen soms zelfs kwartels,diverse kleine steltlopers en nog meer kleine zangvogels.
mvg wim

ele
25-12-2014, 01:34
Jan,
Zolang men meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt en er tegen het einde van elk jaar weer bij diverse organisaties potjes opgemaakt moeten worden omdat men anders het volgende jaar minder krijgt dan is het misschien nog zwak uitgedrukt om te spreken van gaten in hun handen?
http://www.z24.nl/ondernemen/rob-putter-wanbeleid-overheid-vs-beursfraudeurs

Kiezen:
Ze hebben mij geprobeerd te leren om bij meerdere kwaden de minst kwade te kiezen, maar dat valt mij nog niet mee met zoveel "kwaden".:)
Misschien was het beter geweest om te kiezen voor de Gulden middenweg, maar die keuze werd voor ons gemaakt.-0-

Redden van patrijs:
Misschien is hij niet meer te redden en moeten we ons verlies nemen?
Hoe jammer dat ook klinkt en is!


Vanuit jou oogpunt gezien lijkt het mee te vallen met de stand van de patrijzen Wim?

Jan Vriend
25-12-2014, 15:15
Prachtige woordspeling Ele.Verdwijnen de Patrijzen dan kijken we toch gewoon naar Sijzen.

Groet Jan.

leila
26-12-2014, 01:25
hallo
kijk grootschalige landbouw is niet best voor de vogels en dieren dat is wel duidelijk en behoeft geen uitleg meer eigenlijk.
Maar die mensen kunnen vaak niet anders om er nog wat aan te verdienen zo is het nu eenmaal.
Hier in mijn omgeving hoor ik wel dat de subsidie,s voor vogels die op je land broeden minder worden of helemaal verdwijnen zelfs,er zijn ook agrariers die het anders doen met wel goede resultaten en met bijv veel grutto,s en andere steltlopers op hun land.
En ook het ene gebied is anders ingedeeld met meer dekking en afwisseling en dus meer fazanten en patrijzen.
Ik zie ze niet elke dag in het veld maar kom ze toch regelmatig tegen en om deze tijd in grote groepen maar wel schuw en zeer oplettend.
Tegenwoordig word er toch vaak algauw gezegd het gaat slecht met sommige soorten vogels of dieren,en dat is misschien ook wel zo maar het is toch ook wel betrekkelijk waar wat zit en waarom.
ik woon zelf in een stad en zie hier maar weinig mussen,alleen bij sommige straten zie ik er wel veel daar kunnen ze onder de daken slapen en nestelen en in andere straten niet.
ik kom hier net buiten de stad heel veel trekvogels tegen en soms standvogels,boomklevers,groene specht kleine bonte specht grote groepen vinken sijzen en putters enz.
mvg wim:)