PDA

Bekijk Volledige Versie : Article: Vogelbescherming is geschrokkenhenk
29-11-2014, 12:39
U kunt de pagina hier bekijken http://www.vogelcafe.nl/content.php?121-Vogelbescherming-is-geschrokken

casehulsebosch
29-11-2014, 20:19
Telegraaf on line

a 29 nov 2014, 11:45| lees voor
Grutto, watersnip en scholekster zeldzaam geworden

ZEIST -
Vogelbescherming is geschrokken van de laatste SOVON Vogelbalans die zaterdag wordt gepresenteerd. „We wisten dat het niet goed ging met de Nederlandse vogelstand maar het is veel erger dan verwacht”, zegt een woordvoerder.
Vooral met weidevogels gaat het slecht. „De patrijs en de veldleeuwerik zijn we al kwijt en als we niet oppassen volgen ook de grutto, de watersnip en de scholekster. Als het tegenzit zijn er over dertig jaar geen scholeksters meer”, zegt hij.
Volgens de woordvoerder is de teloorgang van de weidevogel vooral te wijten aan de intensieve landbouw: „Door het laaghouden van de waterstand en het grasland en de grote hoeveelheid kunstmest die wordt gestrooid neemt het leefgebied af.”
De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de bescherming van de weidevogel. Dat is niet genoeg, zegt Vogelbescherming. „Op slechts 5 procent van het grasland wordt rekening gehouden met weidevogels, we kunnen niet op tegen de overige 95 procent waar intensieve landbouw wordt bedreven.”
Niet alleen de weidevogels doen het slecht. Ook vogels in natte gebieden nemen in aantal af. Overbevissing, afname van het leefgebied en grootschalige plannen voor windmolens zetten de watervogelstand onder druk, zegt Vogelbescherming
Volgens de organisatie is er ook goed nieuws. 2014 is een goed 'muizenjaar'. Sommige roofvogelsoorten profiteren daarvan. Ook ziet het lichtpuntjes op plekken waar gewerkt is aan natuurherstel, daar doen vogels het wel goed.

Bevolkings dichtheid en alle andere problemen die daardoor bij komen. Een groot sneeuwbal effect dat als maar groter wordt. Wat een bende laten we voor de volgende generaties achter.

Groet, Kees, Tauranga, Nieuw Zeeland.

rupicola
29-11-2014, 22:25
Op zich geen nieuws, maar voortzetting van een curve die al velen jaren een gemiddelde daling laat zien.

Op een aantal belangrijke punten zal het roer echt om moeten andere houden we bijzonder weinig over.

Inperking van intensieve landbouwmethoden en misschien toch eens wat doen aan de tonnen bestrijdingsmiddelen die jaarlijks in het grondwater en oppervlakte water terecht komen.
Betere regulering van bevolkingsdichtheid.
Stoppen met ongecontroleerde en gesubsidieerde expansiedrift, zeker aangaande onroerend goed dat vervolgens jarenlang leeg staat!

Onmiddellijk stoppen met energie halen uit biomassa!!!!
dit laatste klinkt erg milieuvriendelijk en zo wordt het ons ook 'verkocht', . . . . . .
totdat blijkt dat wereldwijd op grote schaal bossen voor dit vermeende West-Europese eco doel worden gekapt, verzaagd, verpulverd en verscheept om hier in de eco verbrandingsovens te belanden.

heeft iemand wel eens stilgestaan bij de mogelijkheid dat tijdens dat grootschalige transport van mondiale biomassa door West Europa ook wel eens wat van een vrachtwagen kan vallen, (net zoals dit met grote regelmaat gebeurt met aardappels, uien, bieten en graan) en dat daar vervolgens ander verkeer (b.v. kippenvoer leveranciers) overheen rijdt en dat die biomassa als zodanig best wel eens op het erf van een pluimveebedrijf terecht kan komen?

. . . . . je kunt natuurlijk ook gewoon volhouden dat trekvogels een griepvirus in een afgesloten bedrijf hebben gebracht.

. . . . . die kans is overigens het grootst op plekken waar ze struisvogels houden . . . . . . ;)