PDA

Bekijk Volledige Versie : Article: Over de zomertortel.henk
07-09-2014, 11:33
U kunt de pagina hier bekijken http://www.vogelcafe.nl/content.php?48-Over-de-zomertortel

Eduard V
25-10-2015, 12:01
Wat we niet willen horen en lezen is nog iets wat veranderde jaren '70.
Namelijk het stimuleren en herinvoeren van de roofvogel stand.

De daarvoor tot dan gedecimeerde aantallen roofvogels, door o.a. het bekende D.D.T. werd toen een halt toe geroepen.
Door het overdreven bepamperen schoot de stand van die vogels de andere kant op.
Bekend werd dat Buizerds, op de Veluwe, te kort aan prooi vonden en om die reden de hongerdood stierven.
Dat naast de andere soorten aan duiven, het zwaar kregen zal duidelijk zijn.

rupicola
26-10-2015, 11:59
hier ben ik het niet mee eens.

Roofvogelpopulaties zijn niet significant toegenomen ten opzichte van de populaties in de decennia voorafgaand aan de periode waarin de grote decimering als gevolg van DDT [plaats vond. Sterker nog, diverse populaties hebben dat niveau nooit meer gehaald.

Genoemde sterftecijfers van buizerd geven zeker in deze context een vertekend beeld.
Buizerd is een soort welke zich inderdaad goed heeft hersteld, maar de sterftecijfers door voedselgebrek hebben grotendeels te maken met natuurlijke winter schaarste en vormt derhalve ook een natuurlijke inperking van de populatie.
In geval van de zomertortel moeten we toch echt even kijken naar het moderne landbouwbeleid en haar toegenomen efficiŽntie in het bijzonder.
Dit heeft voor soortjes als zomertortel, grauwe gors en patrijs om maar even een paar te noemen grote gevolgen als het gaat om voedselbeschikbaarheid, en daarmee het noodzakelijke opvetten voor de trekperiode en of overbrugging van een schaarste periode c.q. een winter.
Daarnaast is in verschillende gradaties de verstoringsgraad in het veld ernstig toegenomen, hetgeen dergelijke soorten ook niet geheel ten goede is gekomen.

#

Marx
26-10-2015, 14:57
Buizerd vangt geen tortelduifjes dus tot zover zijn invloed.

rupicola
26-10-2015, 17:50
Een buizerd is prima in staat om een duif (dus ook tortel) te vangen,
maar is -net als vrijwel alle predatoren- voldoende opportunistisch om voor de gemakkelijkste weg te gaan.
Stukje energiebesparing zou je kunnen stellen. ;)
Dat betekent dat een buizerd zich primair richt op veel voorkomende prooidiersoorten en daar valt de zomertortel tegenwoordig flink buiten.
Vergis u ook even niet in de talloze (al wat wij gezamenlijk platrijden!) verkeersslachtoffers, waar buizerds zich als gedeeltelijk aaseters doorgaans prima mee vermaken.
Het is dan ook geen toeval dat deze soort zich met grote regelmaat in de buurt van (auto)wegen bevindt.

for the record:
het gaat goed met de buizerd, maar in het najaar en winter is de populatie in NL natuurlijk wel enorm aangevuld met overwinteraars uit Noord- en Noordoost Europa.
Dit is dus niet het voorspoedige beeld van de inheemse populatie.
Deze grote aantallen buizerds komen de zomertortel (trekvogel) feitelijk nooit tegen.

;)

Marx
26-10-2015, 21:10
Zover ik weet en zover ik observeer kan een buizerd nooit een tortel vangen. Een havik mag blij zijn als het hem lukt. Idem voor de slechtvalk. Duiven zijn razendsnelle vliegers en vrijwel niet te vangen. Buizerds zijn daar niet snel en niet handig genoeg voor.

Alle foto's van buizerds die duiven en andere gezonde vogels hebben geslagen betreft haviken.

Dus nee, een buizerd kan geen zomertortels uit de lucht slaan of verassen op de grond. Een buizerd is gewoon niet snel en wendbaar genoeg.

Snap eerlijk gezegd niet hoe dat klakkeloos gesteld kan worden want het is gewoon niet zo. Buizerds zijn hele onhandige vogels en duiven zijn juist razendsnel en super alert.

Marx
26-10-2015, 21:16
Buizerd eet jonge haasjes, aas, wormen, kikkertjes, zieke konijnen en sporadisch weet hij een volwassen beest te vangen. En jonge onhandige vogels. Wel kan hij muizen vangen en dat doet hij vaak lopend in het gras.

Duiven zijn de prooi van de havik en de slechtvalk. Super snelle vliegers die razendsnelle bewegingen maken.

Hier in de polder zit de buizerd vaak naast de duiven op de hoogspanningskabels.

rupicola
26-10-2015, 21:36
Marx:

Het 'toeval' wil dat ik nogal veel in het veld zit en mijn ervaringen zijn beslist anders dan wat jij uitsluit.

Je onderschat beslist de capaciteiten van de buizerd.


en dit . . . . Alle foto's van buizerds die duiven en andere gezonde vogels hebben geslagen betreft haviken. . . . . is een hele merkwaardige zin!

;)

Marx
27-10-2015, 13:40
Ik geloof best dat een buizerd eens een duif kan pakken maar ik ben er van overtuigd en dat lees ik ook overal dat dat niet meer dan soms is. En de zomertortels worden dus imo 0,0 beÔnvloed door de buizerd. Ik vraag me af hoeveel zomertortels een buizerd in zijn leven eet. Ik denk dus gemiddeld 0. Eerder jonge houtduif of zwakke postduiven.