PDA

Bekijk Volledige Versie : Vererving bont bij driekleur papegaai amadinesDouweW
26-03-2013, 18:12
Hallo allemaal,

Is er iemand die weet hoe de bont mutatie bij driekleur pap. amadines vererft ?
Ik heb namelijk een bonte pop bij een wildkleur man.

Alvast bedankt !!

DouweW
27-03-2013, 14:33
Niemand ?
Ik heb het hele web afgezocht, maar er is veel onduidelijkheid. Bij de roodkop papegaai amadines schijnt dit dominant te zijn, maar ik lees ook verhalen over recessief. Voor driekleur vind ik vrijwel geen info..

HansV
27-03-2013, 15:58
Bron: http://www.nbvv.nl/tt/downloads/standaardeisen/Erythrura.pdf

DRIEKLEUR PAPEGAAI-AMADINE.
Wetenschappelijke naam: Erythrura trichroa domestica.
Duits: Dreifarbige-Papageiamadine.
Engels: Bleu-faced Parrot-finch.
Frans: Diamant tricolore.
1. ONDERSOORTEN VAN DE ERYTHRURA TRICHROA.
Er worden negen ondersoorten beschreven, t.w.
E.t. trichroa.
E.t. sanfordi.
E.t. modesta.
E.t. pinaiae.
E.t. sigilifera.
E.t. eichhorni.
E.t. pelewensis.
E.t. clara.
E.t. woodfordi.
E.t. cyanofrons.
Het bestand van de driekleur papegaai-amadine is door de import van de diverse ondersoorten volledig
vermengd tot de hierbeschreven soort. Er is door de kwekers geen rekening gehouden met de diverse
ondersoorten. Het gevolg is, dat er in Europa nauwelijks meer sprake is van een zuivere nominaatvorm
Erythrura t. trichroa. Wel is tijdens de kweekselectie getracht steeds vogels te kweken met een zo helder
mogelijke kleur en een zo diep blauw- en groot mogelijk masker. Het gevolg van deze kweek- en selectiewijze is, dat de driekleur papegaai-amadine, welke wij in Nederland kennen, een toch wel andere vogel is, 10
dan die, welke in de vrije natuur voorkomt. Tevens is door deze kweekselectie, al dan niet gewild, een
echte cultuurvogel ontstaan, met zowel in kleur en tekening als fysiek, kleine verschillen. Een tweede
gevolg van deze domesticatie is het ontstaan van een aantal kleurmutaties.
De in de standaard beschreven driekleur papegaai-amadine is dan ook vastgelegd onder de naam
erithrura trichroa domestica.
2: MUTATIES.
LUTINO:
De lutino driekleur papegaai-amadine is afkomstig uit Frankrijk. Deze vogel werd begin jaren tachtig hier
voor het eerst gekweekt. De mutatie is een reductie van alle melanine.
BONT:
Een enkele keer wordt er een bonte driekleur papegaai-amadine aangeboden. Aan deze vogels worden
de algemeen geldende eisen voor bonte vogels gesteld. D.w.z., zoveel mogelijk alle kleur- en tekening
onderdelen onderbroken. Het bontpatroon dient zo symmetrisch mogelijk te zijn en ongeveer 50% te
beslaan.
ZEEGROEN:
Er is een enkele zeegroene driekleur papegaai-amadine geweest. Bij deze vogel is, door reductie van de
rode en gele kleurstoffen, de groene lichaamskleur veranderd in een zeegroene kleur. De staartdekkleur is
van rood veranderd in meer rose, met een enigszins gelige waas.
Vooral de lichaamskleur dient zo egaal mogelijk zeegroen te zijn, zonder groenere veren.
BLAUW:
In het Museum voor Natuurlijke Historie in Leiden bevindt zich een balg van een duidelijk blauwe driekleur
papegaai-amadine. Deze is in de vorige eeuw verzameld vanuit de natuur. Een bewijs dat ook deze
mutatie mogelijk is en mogelijk nog steeds als splitfactor in de populatie verborgen zit.
De lichaamskleur van deze vogel was duidelijk blauw, hoewel wat minder briljant dan de kopkleur.
Hierdoor was de kopaftekening nog duidelijk herkenbaar. Het staartdek van deze vogel was crème-achtig.
3. KLEURVERERVING.
Voor een uitgebreide behandeling van de regels van de erfelijkheidsleer, wordt verwezen naar de
standaard "Algemene erfelijkheidsleer", verkrijgbaar bij het Bondsbureau.
De vererving van de bont- en blauw mutatie is onduidelijk.
De vererving van de lutino- en de zeegroene mutatie is geslachtsgebonden en recessief.
Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties:
Lutino: xino = volledige reductie melanine.
Zeegroen: xzg = Gedeeltelijke reductie rood- en geel carotenoïde.
De volledige formule voor de wildkleur driekleur papegaai-amadine, met daarin de nu alle bekende
factoren, ziet er als volgt uit:
Voor de man: xino+,zg+//xino+,zg+
.
Voor de pop: xino+,zg+//y.

DouweW
27-03-2013, 16:50
Dankje Hans,

Het is me nu duidelijk dat het nog immer onduidelijk is :D
Ik hoop dat mijn koppel jongen krijgt, mogelijk geeft dat meer duidelijkheid.

Brownlobster
05-07-2013, 21:09
En al jongen? En hoe zien ze er uit