PDA

Bekijk Volledige Versie : plantaardige en dierlijke voedingele
28-08-2012, 17:48
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=calciumopname+lichtfrequentie&source=web&cd=96&cad=rja&ved=0CDoQFjAFOFo&url=http%3A%2F%2Fedepot.wur.nl%2F170620&ei=Auk8ULrYFMSh0QW0vYFo&usg=AFQjCNE_UXX8IGTQI03ce6WXzNuY_-DZPQ


De belangrijkste conclusies
van deze studie zijn als volgt. Diermeel blijkt rijk te zijn aan goed verteerbaar eiwit (lysine en methionine), calcium en fosfor (geleverd door de botfractie) en vitamine B12.
De aminozuurverteerbaarheid en het gehalte aan beschikbaar fosfor is in dierlijke eiwitbronnen hoger dan in plantaardige eiwitbronnen.
Het gehalte anorganische stof (As) in diermeel kan sterk variŽren. Dit hangt af van de verhouding tussen bot en weefsel in het materiaal.
Een ruimere verhouding van bot ten opzichte van weefsel verhoogt het as-gehalte en verlaagt het eiwit- en energiegehalte.
De botfractie bevat collageen eiwit wat een laag gehalte heeft aan de meeste essentiŽle aminozuren
(tryptofaan, zwavelhoudende aminozuren en isoleucine). Een toename van het botgehalte in de eiwitbron heeft daardoor een negatief effect op de eiwitkwaliteit vanwege het hoge collageengehalte en een niet ideaal aminozuurprofiel.
De kwaliteit van dierlijke eiwitbronnen (beschikbaarheid van aminozuren) wordt ook beÔnvloed door de hittebehandeling tijdens de verwerking van het uitgangsmateriaal.
Een hogere druk tijdens de verwerking van dierlijke eiwitbronnen vermindert de aminozuurverteerbaarheid bij leghennen.
Gevolgen diermeelverbod op voersamenstelling
Het verbod op diermeel bracht diverse wijzigingen in de voersamenstellingen met zich mee. Sindsdien is met name de hoeveelheid sojaschroot, tarwe en maÔs in de voeders aanzienlijk toegenomen.
Ook is het gebruik van fytase toegenomen voor het beter beschikbaar maken van het slecht benutbare fosfor in plantaardige grondstoffen.
Monocalciumfosfaat wordt toegevoegd aan voeders zonder dierlijke eiwitbronnen om de behoefte van leghennen aan calcium en fosfor te dekken. Het hogere aandeel van plantaardige eiwitbronnen vergroot tevens het aandeel fermentatief afbreekbare koolhydraten (oligosacchariden) in het voer wat resulteert in een hoge bacteriŽle activiteit in de darm.
Dit kan leiden tot een verminderde darmgezondheid.
Invloed van herkomst eiwit op prestaties leghennen
Aangetoond is dat het gebruik van eiwit van plantaardige herkomst in vergelijking met eiwit van dierlijke herkomst resulteerde in een verminderd legpercentage en een toename van het eigewicht.
De eimassa werd echter niet beÔnvloed.
Het soortelijk gewicht van de eieren, de dikwithoogte en het percentage eischaal namen af en het aandeel breukeieren nam toe bij leghennen die voeders verstrekt kregen zonder dierlijke eiwitbronnen.
In het bovenstaande staat nogal wat, maar zal dit ook kunnen opgaan voor onze vogels? (eventueel deels)

mvg. Eelke

van Tuijl
28-08-2012, 18:19
waarom?

het voedsel, verblijf, de soort vogel, medicatie en de manier van omgaan met verscheelt heel erg.

ele
28-08-2012, 18:32
Enkele zaken die mij opvallen:
het verbieden van diermeel

gevolg van 1:
- minder goede darmwerking, dus waarschijnlijk sneller ziek / minder gezond
- soortelijk gewicht van de eieren, de dikwithoogte en het percentage eischaal namen af en het aandeel breukeieren nam toe bij leghennen die voeders verstrekt kregen zonder dierlijke eiwitbronnen

Van den Broeck Alfons
29-08-2012, 09:25
het verbieden van diermeel

Dat was en is nog het gevolg van de gekkekoeien-ziekte. Was en is een nuttige maatregel want als de prionen, die verantwoordelijk zijn voor deze ziekte, zich gaan nestelen in het lichaam van pluimvee, dan is de schade, wereldwijd, niet meer te overzien. In theorie, zou je dan alle soorten pluimvee voor menselijke consumptie, van de menukaart kunnen schrappen.


- soortelijk gewicht van de eieren, de dikwithoogte en het percentage eischaal namen af en het aandeel breukeieren nam toe bij leghennen die voeders verstrekt kregen zonder dierlijke eiwitbronnen

Moraal van de quote : weinig variatie in voedingsstoffen, geeft op termijn altijd (ziekte/...of andere)problemen. Je kan een vogel, ogenschijnlijk in leven houden, op een standaard voorverpakte zaadmengeling en een pakje CcDe (of soortgelijke), maar daarmee is dan ook alles gezegd : "proberen in leven te houden". En, met het bijvoederen van een kiwi, ga je ook geen bijdrage leveren. Veel meer dan een beetje vitamine C en direct verteerbare suikers, zit er in kiwi's niet in.


In het bovenstaande staat nogal wat, maar zal dit ook kunnen opgaan voor onze vogels? (eventueel deels)

Ja, doch per vogelsoort, want een kip is geen goudvink.

Beendermeel, vismeel...je kan dat nog kopen. Er zijn liefhebbers die dat nog steeds gebruiken in de kweek. Ervaringen, positief of negatief : moet je aan deze liefhebbers vragen.

Eelke, bedankt voor het artikel want er staat nuttige informatie in.

ele
29-08-2012, 10:30
Graag gedaan Alfons.

Bij kippen lijkt het dus zo te zijn dat wanneer hen dierlijk voedsel wordt onthouden er een hogere bacteriŽle activiteit ontwikkeld, dit ten nadele van de gezondheid.
Zeer veel vogels eten niet alleen voedsel van plantaardige oorsprong.

Bijvoorbeeld gouldamadines hebben volgens mij gevoelige darmen, misschien dat door het zo nu en dan geven van dierlijk voedsel "de darmen in betere conditie" kunnen worden gehouden?

mvg. Eelke

Van den Broeck Alfons
29-08-2012, 11:52
Bij kippen lijkt het dus zo te zijn dat wanneer hen dierlijk voedsel wordt onthouden er een hogere bacteriŽle activiteit ontwikkeld, dit ten nadele van de gezondheid.
Zeer veel vogels eten niet alleen voedsel van plantaardige oorsprong.

Die bacteriŽle activiteit mag je eigenlijk vergeten bij de overgrote meerderheid van de vinkachtigen, die wij kweken in gevangenschap. Op de ladder van de evolutie staan vinkachtigen hoger dan kippen. Derhalve is het biologisch functioneren van bv. hun darmstelsel, anders. Dat is logisch omdat vinkachtigen vernamelijk vertoeven in bomen of struiken, weg van de grond, en derhalve zich daar tegoed doen aan allerlei zaden ect... Het foegeren op de grond, zoals kippen, beperkt zich in de totale tijdsduur. Het is daarom ook dat veel vinkensoorten geen noemenswaardige darmflora hebben, omdat ze het plantaardig voedsel beter kunnen benutten.

Uiteraard zullen vinkensoorten, als ze de mogelijkheid krijgen om een insect of iets dergelijks, te vangen, dit ook zullen nuttigen als een bron van dierlijk voedsel. Maar het blijft overwegend, plantaardig.

Voor pas uitgekipte nestjongen is het verhaal anders : gedurende een aantal dagen zullen vinken, overwegend insekten allerhande, voederen. Daarna wordt er langzaam overgeschakeld op voeding van plantaardige oorsprong.
De oorzaak van dit verschijnsel moet je gewoonweg zoeken in het hoge eiwitgehalte en het hoge vetgehalte van insekten, met als grondgedachte : een explosieve groei gedurende een aantal weken.


Bijvoorbeeld gouldamadines hebben volgens mij gevoelige darmen, misschien dat door het zo nu en dan geven van dierlijk voedsel "de darmen in betere conditie" kunnen worden gehouden?

Ik geef op regelmatige basis voedsel met dierlijke inhoud aan mijn gouldamandines. Dit een gans jaar door. Meestal bevat dierlijk voedsel een gunstig aminozuurpatroon, het vetgehalte probeer ik zo veel mogelijk te beperken omdat voedsel van dierlijk oorsprong veel verzadigde vetzuren bevat. Vogels hebben absoluut vet nodig, maar dan wel liefst onverzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren hebben ze overwegend nodig in de aanloop naar de kweekperiode en de winterperiode.

Ton Koek
29-08-2012, 13:14
Even voorop stellen, ik geef mijn vogels ook het hele jaar door dierlijk voedsel naast de zaden, ik denk dat het goed voor ze is, ze vinden het lekker en de vogels zijn over het algemeen goed gezond.

Maar... :)
Het is altijd lastig conclusies te trekken, zeker uit een deel van onderzoeksresultaten. Zo staat er o.a. " .... een hoge bacteriŽle activiteit in de darm. Dit kan leiden tot een verminderde darmgezondheid."
In een bericht even verder volgt een conclusie: "minder goede darmwerking, dus waarschijnlijk sneller ziek / minder gezond".
Dan zou eerst onderzocht en bewezen moeten zijn dat een een hoge bacteriŽle activiteit in de darm schadelijk is. "Het kan leiden tot" zegt me niet zoveel. Het kan dus ook leiden tot een veel betere darmwerking?

Ik kan me zo voorstellen dat het onderzoek betaald of minstens gesponsord is door bedrijven die dierlijk afval verwerken.

Van den Broeck Alfons
30-08-2012, 08:07
Ik kan me zo voorstellen dat het onderzoek betaald of minstens gesponsord is door bedrijven die dierlijk afval verwerken.

Als dat zo zou zijn, en ik sluit dat zeker niet uit, dan is dat niet abnormaal.

Als men morgen aan een bekende kweker en/of T.T.'er vraagt, om een fantastisch verhaal te schrijven over de toepassing van een bepaald "vogelprodukt", en de desbetreffende firma stelt, dat u voor dat fantastisch verhaal, een ťťnmalige vergoeding krijgt van 2.500 euro, dan denk ik dat men de naam van die bekende persoon wel zal verwerken in dat verhaal, en daarna kassa. Zo zijn er al ontzettend veel verhaaltjes neergeschreven, ter promotie van een bepaald vogelprodukt en dat zal in de toekomst nog gebeuren.

Objectiviteitswaarde van dat verhaal : nul...

Daarom zijn fora als dit, belangrijk. Een goed produkt verkoopt zichzelf wel, zonder al te veel reklame of iets soortgelijks. Het voordeel hiervan is dat de kleine liefhebber zijn mening gaat verkondigen en commerciŽle bedrijven zijn als de dood voor teveel negatieve commentaren over hun produkten.

Nu, als de bron van de informatie, een doctoraatsstudie is, dan kan je eventuele sponsering door commerciŽle bedrijven wel vergeten, want dat staat de naam van de persoon, die tot de titel van doctor wenst te promoveren, op het spel.

De studie, die Eelke aanhaalt, heeft volgens mijn mening een hoge objectiviteitswaarde en daar is het "kassa-princiepe" niet van toepassing.

Men heeft mij in het verleden ook al gevraagd om verhalen over bepaalde produkten neer te schrijven en met toepassing van het "kassa-princiepe". Ik heb ze allemaal wandelen gestuurd, want als ik daar mee begin, dan komt mijn eigen objectiviteit in het gedrang en uiteindelijk zie je het bos niet meer tussen de bomen. Ik doe daar niet aan mee, nu niet en al evenmin in de toekomst.

Ton Koek
30-08-2012, 12:59
Ik doe daar niet aan mee, nu niet en al evenmin in de toekomst.Dat is bewonderenswaardig en ik hoop dat we ook hier nog lang van uw kennis gebruik mogen maken.

Helaas ben ik zelf erg sceptisch geworden, ziekenhuizen die door de pharmaceutische grootmachten complete operatiekamers, hele nieuwe vleugels en dergelijke aangeboden krijgen, wat moet een mens daarvan denken?
De hele miljardenindustrie rond bv "cholesterol-arme of zelfs verlagende producten", terwijl al lang vaststaat dat voeding geen of te verwaarlozen invloed heeft.
Wat als de vergoeding geen 2500 maar 25000 zou zijn? Hoevelen bezwijken dan wel?
Het blijft erg lastig onderzoeksresulaten op waarde te schatten.

Ik denk dat blijven zoeken naar natuurlijke middelen de enige toekomst is.

ele
30-08-2012, 13:01
Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek, BO-12.02-002 Dierenwelzijn, projectnummer 010, en met subsidie van het Productschap Pluimvee en Eieren.

Inderdaad, niet geheel onafhankelijk of neutraal.;)mvg. Eelke

Van den Broeck Alfons
30-08-2012, 18:31
Ja maar, dit soort onderzoeken brengen ook hoge kosten met zich mee. Derhalve wordt het op ťťn of andere manier gesubsidiŽerd door een ministerie, eigenlijk de belastingsbetaler. Je mag dat niet gelijk schakelen met bedragen die betaald worden door commerciŽle firma's, zoals bv. Ton, terecht aanhaalt. Uiteindelijk zullen de gepubliceerde resultaten, wel op ťťn of andere manier, nuttig zijn voor de pluimveesector.

Misschien herinneren jullie zich nog, recentelijk (2012), de twee schandalen in Nederland, waarbij bepaalde wetenschappelijke studies werden besteld, maar de resultaten van de onderzoeken, niet klopten met de waarheid : er was een beetje mee gefoefeld, in het voordeel in het voordeel van de commerciŽle firma's, die de studies besteld hadden. Ja, dat gebeurt ook. Maar, uiteindelijk komt de waarheid toch boven drijven.

Ik denk dat we niet mogen afglijden naar een denkpiste : welk commerciŽel belang schuilt hierachter, want dan gaan we spoken zien bij elke bladzijde dewelke we omdraaien.

Eelke, je bent daar een topic gestart over kunstlicht. Lees uw studie nog eens terug, want daar staan mooie gegevens in over kunstlicht.


Ik denk dat blijven zoeken naar natuurlijke middelen de enige toekomst is.

Daar ben ik ondertussen van overtuigd, ook gelet op de Europese richtlijnen desbetreffende, dewelke de komende jaren van toepassing zullen worden, onder de vorm van een nationale wetgeving. Ik hoop echter, voor het algemeen belang van onze liefhebberij, dat het geen technische bedoening gaat worden.

ele
04-09-2012, 14:05
Vanuit verschillende hoeken probeer ik informatie over licht te vinden.
Dit o.a. vanuit de natuur, lichttherapiŽn, natuurkundig, scheikundig, wiskundig, wetenschappelijk, techniek, praktijkervaringen en alles wat ik verder maar tegen kom.
In o.a. die wetenschappelijke onderzoeken kom ik soms "geestverruimende" -0- vraagstellingen, conclusies en methoden tegen.
Nadeel zou kunnen zijn dat ik sommige zaken op 1 hoop zou kunnen gooien, echter ik probeer dat te voorkomen door te proberen mij daarvan bewust te zijn op de eerste plaats.
Correcties of aanvullingen door anderen zie ik dan ook als een zeer welkom iets.
Dit topic komt dus voort uit mijn "reis door het donker op zoek naar licht"-0-

Dat er vanuit europese regelgeving of richtlijnen veel goeds zal komen, daar ben ik nogal sceptisch over.
Volgens mijn denkwijze is 1 europa weinig anders dan een vorm van schaalvergroting met o.a. als gevolg weinig oog voor detail en het nastreven van uniformiteit (geen / weinig afwisseling in voer voor ons en onze vogels zou men er zelfs mee kunnen vergelijken).
In bijvoorbeeld het onderwijs en de veehouderij heeft dat o.a. veel weerstand opgeroepen door de bijkomende nadelen en deze weg lijkt volgens mij over z'n hoogtepunt heen te zijn.
Al lijkt er bijv. op het vlak van bijv. de megastallen (zelfs met steun van ons belastinggeld) ook een verschuiving naar bijv. landen als Polen.
We lijken nu te betalen voor onze eigen werkloosheid en honger op de langere termijn, maar misschien is dit ff een zure appel waar we ff doorheen moeten?

Door het lezen van o.a. wetenschappelijke onderzoeken en de linken die er soms in de praktijk blijken te zijn met en tussen o.a. het bedrijfsleven, de farmaceutische industrie, de overheden, politieke partijen, subsidie vreters enz. ben ik geneigd om te zeggen dat er vaak lijkt te worden geredeneerd vanuit de positie van geldbeheersing en macht / controle.

Spoken meen ik hierin niet te herkennen, waarheid en eerlijkheid zijn voor mij zeer belangrijk, maar nuchterheid en realiteit ook:o . Eventuele confrontaties met spoken durf ik wel aan:D

Ik wil, net als Ton, mijn waardering uitspreken voor uw principiŽle standpunten en hoop dat u uw kennis nog lang met ons wilt en kunt delen.


Over welke 2 schandalen spreekt u?


mvg. Eelke

Van den Broeck Alfons
04-09-2012, 19:23
http://nos.nl/artikel/270717-tilburg-schorst-professor-om-fraude.html

http://nos.nl/artikel/308864-fraude-hoogleraar-stapel-verbijsterend.html

http://uk.webhosting.rug.nl/wordpress/2011/2012/05/10/stapel-vervalste-gronings-onderzoek/

http://www.erasmusmagazine.nl/nieuws/detail/article/5041-smeesters-stapte-zelf-naar-vertrouwenspersoon/print.html

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=CG3HI5M9

http://www.leugens.nl/2012/01/30/wetenschapsfraude-wageningen/

http://www.nrc.nl/wetenschap/2012/07/13/zelfs-newton-masseerde-zijn-data/

Gebeurt dus niet alleen in Nederland, ook in BelgiŽ, RoemeniŽ en noem maar op.

Maar laten we ons niet storen aan de enkelingen, die knoeien met gegevens allerhande. Laten we positief denken en hen danken, die hun gegevens op een korrekte wijze, wensen weer te geven. Laten we zeggen, de overgrote, overgrote, overgrote ....meerderheid.

Dat praat ik niet alleen op universitair niveau, maar ik kan even goed veel leren van de vogelliefhebbers op dit forum, die zich ook specialisten kunnen noemen binnen hun eigen "vogel-vakgebied".

Ik leer nog elke dag nieuwe dingen en hoop dat nog jaaaa...ren te kunnen doen. Mijn eerste leermeester was trouwens een vogelliefhebber, die amper kon lezen of schrijven, maar met veel gezond vogelverstand, Europese vogels kweekte met beperkte middelen (we praten 40 tot 50 jaar geleden : toen ging hij, tijdens de zomermaanden om 5 uur 's morgens, spinnetjes vangen voor de goudvinkenjongen, elke dag opnieuw. Dat was arbeid...).

Van den Broeck Alfons
04-09-2012, 19:56
Licht..., een greep uit uw eerder genoemd artikel :

"Als men spreekt over licht, spelen zowel de lichtsterkte (hoeveelheid lux) de lichtkleur (golflengte), de lichtfrequentie (hoeveelheid Hertz (Hz)) en de duur van blootstelling aan licht een belangrijke rol. Deze factoren bepalen samen het effect van licht."

"Kippen zien licht anders dan mensen. Kippen zien de kleuren anders, ze kunnen bijvoorbeeld ook ultraviolet licht zien en kippen zien licht met een frequentie lager dan 100 Hz als een flikkering."

Misschien is het nuttig om verlichting met TL-lampen eens grondig te bekijken, ook misschien van spaarlampen. Met LED's weet ik het niet.

"Ultraviolet licht heeft bij kippen een positief effect op het paringsritueel en het vermindert stress. "

Ik dacht juist het omgekeerde, dus fout van mij.

"Opvallend is dat maar 15% van de bedrijven weet wat de lichtsterkte in lux is bij aanvang van de legperiode."

Heb het zelf nog nooit gemeten, maar wel interessant om het eens te weten, toekomstgericht. Eerst een lux-meter ergens op de kop tikken.

Ton Koek
04-09-2012, 23:38
Eerst een lux-meter ergens op de kop tikkenDat zijn zeer prijzige apparaten zie ik, er is ook een simpel model, kost 42 euro.