PDA

Bekijk Volledige Versie : led tl lampenkobaltkanarie
21-01-2012, 23:31
Beste Mensen heeft iemand ervaring met led tl lampen, en vooral met de lichtopbrengst ?

ele
22-01-2012, 14:22
Bron: http://www.vanegmond.nl/nieuws/archief/led-tl-misverstanden.html

De markt wordt overspoeld door aanbieders van LED-verlichting in allerlei vormen en toepassingen. Allemaal noemen ze de voordelen van LED ten opzichte van traditionele verlichting. Daardoor worden vaak verwachtingen gewekt, die niet kunnen worden waargemaakt. Men jongleert met levensduur, lichtstroom en energiebesparing op een zodanige manier dat de potentiële gebruiker - u dus - de weg compleet kwijt raakt. De communicatie over LED TL spant de kroon. Een goede reden voor Philips om helderheid te verschaffen. In kort bestek zetten we de misverstanden over LED TL én de werkelijke feiten voor u op een rijtje.

Misverstand 1: Levensduur

Er wordt beweerd dat LED TL lampen een langere levensduur hebben dan TL-D lampen.
Onzin, want in het pakket TL-D lampen van Philips hebben de Xtra- en Xtreme-versies een levensduur die oploopt tot 66.000 uur met maximaal 10% lichtterugval. Met name de lichtterugval is bij de opgave van een lamplevensduur van groot belang. En deze opgave ontbreekt in de meeste gevallen bij LED TL. Reden is misschien wel dat sommige LED’s een veel hogere lichtterugval hebben dan traditionele TL-D lampen. Bovendien wordt de geclaimde lange levensduur niet gegarandeerd. En wanneer men al over garantie spreekt is deze toch wel zeer beperkt (1 jaar), in vergelijking met de opgegeven levensduur.

Misverstand 2: Armatuur aanpassen

Om een LED TL te laten functioneren in een bestaand TL-D armatuur adviseert men de gebruiker om de voorschakelapparatuur in voorkomende gevallen te verwijderen of te overbruggen.
Het armatuur is dus niet geschikt voor een LED TL en de eindgebruiker moet het zelf geschikt maken. Hierdoor vervalt iedere garantie, claim of ondersteuning van de armaturenfabrikant en ligt de verantwoording bij eventuele calamiteiten bij de ombouwer, en dat is meestal de eindgebruiker.

Misverstand 3: (Spiegel)optieken overbodig

Het licht van LED TL lampen houdt geen rekening met (spiegel)optieken.
TL-D armaturen zijn om lichttechnische redenen meestal voorzien van hoogwaardige (spiegel)optieken. Deze zorgen ervoor dat het licht valt waar men het nodig heeft zonder hinderlijke bijverschijnselen, zoals reflecties in beeldschermen en verblinding. Het uitgestraalde licht van LED TL zorgt ervoor dat deze optieken geen functie meer hebben, waardoor de kans op reflecties en verblinding ernstig toeneemt. Daarbij rijst de vraag of nog voldaan wordt aan de huidige normen voor verlichting (NEN12464-1) en ARBO. Dit is hoogstwaarschijnlijk niet het geval.

Misverstand 4: Lichtkleur en kleurweergave

LED biedt geen zekerheid op het gebied van lichtkleur en kleurweergave.
De lichtkleur kan per LED TL verschillend zijn. Daardoor ontstaat er een rommelig lichtbeeld. LED’s hebben in de meeste gevallen ook geen goede kleurweergave (zoals bijvoorbeeld TLD 80 lampen die wel hebben). LED is meestal vergelijkbaar met kleur 33 en voldoet dus niet aan NEN- en ARBO-normen. Vandaar dat veel aanbieders, zeker voor wat betreft kleurweergave (Ra waarde), zich vaak hullen in stilzwijgen.

Misverstand 5: Lichtstroomvergelijkingen

Een LED TL van bijvoorbeeld 120 cm (de lengte van een 36W TL-D lamp) geeft evenveel licht als een TL-D van 36W.
Door creatief om te gaan met de grote verscheidenheid aan waarden zijn lichtstroomvergelijkingen van LED TL met TL-D in bijna alle gevallen heel ondoorzichtig. Hoe onjuist deze informatie werkelijk is, wordt pas duidelijk wanneer men de TL-D lampen vervangt. Vaak is er dan een enorme terugval (50-70%) in licht, met als gevolg dat de verlichting niet meer voldoet aan de standaard verlichtingseisen zoals deze gehanteerd dienen te worden.

Misverstand 6: Netvervuiling, blindstroom, harmonische vervuiling

Om het positieve beeld van LED TL niet te verstoren, worden netvervuiling, blindstroom, en harmonische vervuiling vaak niet vermeld.
Toch mag u er vanuit gaan dat u hiermee te maken krijgt, zoals bijvoorbeeld de toename van energiekosten door harmonische vervuiling en het heet worden van nulleiders door forse blindstroom.

Conclusie

Op dit moment is LED TL geen volwaardig alternatief voor een TL-D lamp. Als u wilt besparen op de kosten van TL-verlichting en het milieu wil ontzien zijn er andere, betere opties. Zo kunt u oude achterhaalde standaardlampen met bijvoorbeeld kleur 33 vervangen door Philips lampen uit de 80-serie of de TL-D Eco. Ook kunt u overstappen op TLD lampen met HF voorschakelapparaten of op TL5 lampen met HF voorschakelapparatuur. Als u deze combineert met controls, zoals aanwezigheidsdetectoren en daglichtregeling, kunt u enorme besparingen (tot wel 60%) op uw energiekosten voor de verlichting realiseren.

ele
22-01-2012, 17:26
Wanneer ik lees dat de TU-delft en een Chinese Academy of Science op 11 mei 2011 een samenwerkingscontract hebben getekend voor het onderzoeken en ontwikkelen van LED- technologie kan ik niet anders concluderen dan dat er iets moet worden ontwikkeld en nog niet tot een stabiel niveau is gekomen.


Enkele uitspraken die ik tegekwam over Led:
Elke 18 maanden verdubbeld de lichtopbrengst van een led.
Om de 4 jaar verdubbeld het rendement.

Milieuvriendelijk, zuiniger, besparen en meer van dat soort prikkelende termen worden nogal eens zeer ten onrechte gebruikt.
Tevens vraag ik mij af of men weet wat men koopt.
De informatie over bijv. productiedatum van een LED-lamp is in dit stadium (ontwikkeling gaat nog steeds door) niet onbelangrijk volgens mij.
Ook gegevens over kleurweergave zijn voor verlichting waar levende wezens (mens en dier) in moeten verblijven niet onbelangrijk.
http://www.klusidee.nl/Forum/about69661-15.html

kobaltkanarie
24-01-2012, 12:46
Bedankt voor het zeer uitgebreide antwoord, ik hou het voorlopig bij de normale tl.

Groet William