PDA

Bekijk Volledige Versie : Oproep: Gedragsonderzoek grijze roodstaart papegaaien - Faculteit DiergeneeskundeKirsten
15-11-2010, 16:20
IS UW PAPEGAAI EEN HAVIK, OF TOCH MEER EEN DUIF?

Deelnemers gezocht: Gedragsonderzoek bij de grijze roodstaart papegaai

Verenplukken is één van de belangrijkste welzijnsproblemen bij in gevangenschap gehouden papegaaien. Tot op heden is slechts weinig bekend over dit gedragsprobleem. Op de faculteit Diergeneeskunde wordt onderzoek gedaan naar verenplukken. In november 2010 zal een onderzoeksproject van start gaan naar verenplukken en het gedrag van de grijze roodstaart papegaai (looptijd ca. 1 jaar).

Tijdens een aantal gedragstesten zal de reactie van de papegaai op verschillende nieuwe situaties geobserveerd worden, waarbij voornamelijk gelet wordt op verschillen tussen verenplukkende en niet-plukkende individuen. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van een verband tussen verenplukken en het gedrag van de papegaai. Via dit bericht willen wij u graag uitnodigen om met uw papegaai deel te nemen aan het onderzoek.

Wat is de achtergrond van het onderzoek?
Gedragstesten worden bij veel diersoorten gebruikt om vast te stellen of het dier een ‘pro-actieve’ (zgn. Havik-type) of ‘reactieve’ (zgn. Duif-type) instelling heeft. Bij diverse diersoorten is aangetoond dat juist de ‘Haviken’ vaker gedragsproblemen ontwikkelen. Uit een eerder, verkennend onderzoek kwam naar voren dat dit verband ook bij papegaaien lijkt te bestaan. In een grootschaliger onderzoek willen wij achterhalen of de reactie van de papegaai tijdens gedragstesten inderdaad samenhangt met het al dan niet vertonen van verenplukken. Daarnaast willen wij vaststellen of de reactie tijdens dergelijke testen op jonge leeftijd een voorspellende waarde heeft voor de ontwikkeling van verenplukken.

Wie zoeken wij?
Om wetenschappelijk de verschillen tussen plukkers en niet-plukkers aan te tonen is een grote groep deelnemers noodzakelijk. Wij zijn voor dit onderzoek specifiek op zoek naar grijze roodstaart papegaaien, zowel verenplukkende als niet-verenplukkende individuen.

Wat houdt het onderzoek voor u en uw papegaai in?
• Een vragenlijst invullen over uw papegaai, zijn/haar leefomstandigheden en gedrag
• (Op afspraak) een aantal gedragstesten bij uw papegaai uit laten voeren op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Tijdens deze testen zal de reactie van uw papegaai in verschillende nieuwe situaties (onbekende mensen, nieuwe ruimte, onbekend speelgoed, etc.) geobserveerd worden.
De gedragstesten zullen één dagdeel (ca. 8.30-13u) in beslag nemen. De belasting voor uw vogel is te vergelijken met een normale gezondheidscontrole.

Voordelen voor u en uw papegaai?
Deelname aan het onderzoek is gratis. Daarnaast wordt bij uw papegaai een gratis gezondheidscontrole uitgevoerd. Indien het geslacht van uw vogel onbekend is zal ook dit kosteloos door ons bepaald worden; desgewenst ontvangt u van de uitslag een officieel certificaat.

Meer info?
Lees de volledige informatiebrief op http://www.uu.nl/diergeneeskunde/vbd
of neem contact op: 06 - 533 94 297 / b.g.g. 030 - 253 9411 (werkdagen 8.00 - 16.30u)
E-mail: K.L.vanBokhorst@uu.nl
Voor een goede verwerking van uw vragen en/of aanmelding verzoeken wij u persoonlijk contact op te nemen in plaats van hier op het forum te reageren.

We hopen op een grote respons en stellen uw deelname zeer op prijs!

Drs. Yvonne van Zeeland; Dierenarts, Specialist Vogelgeneeskunde in opleiding, AIO
Drs. Kirsten van Bokhorst; Onderzoeksstudente Diergeneeskunde, Excellent Tracé

webmaster
11-05-2011, 12:21
Ontvangen bericht,

Deze week zullen de laatste testjes uitgevoerd worden in het kader van het gedragsonderzoek naar verenplukken en het gedrag van de grijze roodstaart papegaai. We hebben inmiddels ca. 120 vogels getest en na deze week zullen we verder gaan met de analyse van de videobeelden en de hormoonwaarden. Dit alles betekent dat er een einde komt aan de werving van deelnemers, de oproep hoeft dus ook niet langer verspreid te worden via flyers en het internet.

Ik wil u nogmaals zeer hartelijk bedanken voor uw medewerking; zonder uw hulp hadden we dit aantal vogels niet gehaald! Ik zal u op de hoogte houden van het verdere verloop en de resultaten van het onderzoek.

Met vriendelijke groeten,
Kirsten

rupicola
11-05-2011, 14:12
de resultaten worden met grote interesse afgewacht!

Eduard V
15-11-2011, 16:16
Zou al tevreden zijn op dit moment indien wij een tussen raportage mochten lezen.

Zelfs een voorlopige mening is al wat.