PDA

Bekijk Volledige Versie : Gevolgen van "heat treatment" of gamma radiatie op vogel zaden.casehulsebosch
13-07-2010, 10:42
Hallo. In Nieuw Zeeland worden op een paar plaatselijk verbouwde zaden na, alle (vogel) zaden ingevoerd. Omdat wij een agrarisch land zijn is al het geimporteerde zaad onderhevig aan gamma radiatie of zoals het hier in de volksmond heet "heat treatment". Ik zou graag willen weten wat voor invoed dit heeft op de kwaliteit en voedingswaarde van het zaad; behalve natuurlijk van het feit dat het zaad dood is en niet kiemt. Groet, Kees Nieuw Zeeland.

rupicola
13-07-2010, 12:06
Het ligt zeer voor de hand, maar in hoeverre de voedingswaarde daadwerkelijk wordt gereduceerd door een 'heat threatment'
is eigenlijk uitsluitend door onderzoek te achterhalen.
Exacte gegevens hieromtrent zijn mij helaas niet bekend.

Het grote nadeel is natuurlijk wel het feit dat de zaden na deze hitte behandeling niet meer kiemen, waardoor de kwaliteit van de zaden door de 'comsument' niet meer kan worden vastgesteld.

Het kiemen van zaden is namelijk een fantastische manier om de kwaliteit van zaden te bepalen.
Verse zaden van goede kwaliteit kiemen vlot, oude overjarige zaden kiemen veel trager of in extreme gevallen geheel niet.

Bijkomend nadeel is de beperking om dergelijke zaden in gekiemde vorm aan de vogels te kunnen verstrekken.

Het zelf importeren en verbouwen van geschikte zaden zou een oplossing kunnen vormen, maar dit zal ongetwijfeld een illegale status dragen.

How about local herbs?

Ton Koek
13-07-2010, 12:42
Ik denk dat ook onderzoeken hier niet veel duidelijkheid over zullen verschaffen, er zijn voor- en tegenstanders. De opdrachtgever bepaalt voor een groot deel de resultaten van elk onderzoek.

Veel voedingsmiddelen voor menselijke consumptie worden ook op deze manier bestraald, echter in veel lagere doses.

Ik vrees dat je geen andere keus hebt dan het te accepteren...

rupicola
13-07-2010, 15:04
De opdrachtgever bepaalt voor een groot deel de resultaten van elk onderzoek.


Tja, deze zin bevat helaas een grote mate van realiteit!

John10
13-07-2010, 17:00
Hallo. In Nieuw Zeeland worden op een paar plaatselijk verbouwde zaden na, alle (vogel) zaden ingevoerd. Omdat wij een agrarisch land zijn is al het geimporteerde zaad onderhevig aan gamma radiatie of zoals het hier in de volksmond heet "heat treatment". Ik zou graag willen weten wat voor invoed dit heeft op de kwaliteit en voedingswaarde van het zaad; behalve natuurlijk van het feit dat het zaad dood is en niet kiemt. Groet, Kees Nieuw Zeeland.

bij mijn weten worden sinds jaren veel zaden met x- en gammabestraling behandeld om zo de gewassen sterker te maken.
de gewassen die opgroeien zijn zo beter bestand tegen bv een klimaatverandering.

rupicola
13-07-2010, 20:03
bij mijn weten worden sinds jaren veel zaden met x- en gammabestraling behandeld om zo de gewassen sterker te maken.
de gewassen die opgroeien zijn zo beter bestand tegen bv een klimaatverandering.

Wanneer de zaden dusdanig behandeld worden dat ze daardoor niet meer kiemen c.q. klinisch dood kunnen worden verklaard, dan telen de betreffende gewassen niet al te best meer!
In dat opzicht lijkt me dit bepaald geen verbetering van het gewas.

Het gaat mijns inziens om een nabehandeling van een eindprodukt (wellicht t.b.v. de houdbaarheid) maar vooral ter voorkoming dat uitheemse zaden zich -in dit geval in New Zealand- ongecontroleerd vermeerderen en daarmee een vorm van floravervalsing vormen.

Een en ander vertoont overigens ook trekjes van behoud van marktpositie!

John10
14-07-2010, 15:49
Wanneer de zaden dusdanig behandeld worden dat ze daardoor niet meer kiemen c.q. klinisch dood kunnen worden verklaard, dan telen de betreffende gewassen niet al te best meer!
In dat opzicht lijkt me dit bepaald geen verbetering van het gewas.

Het gaat mijns inziens om een nabehandeling van een eindprodukt (wellicht t.b.v. de houdbaarheid) maar vooral ter voorkoming dat uitheemse zaden zich -in dit geval in New Zealand- ongecontroleerd vermeerderen en daarmee een vorm van floravervalsing vormen.

Een en ander vertoont overigens ook trekjes van behoud van marktpositie!

de sterkte en duur van de bestraling heeft zijn invloed op het wel of niet meer kunnen kiemen van het zaad.
tevens dood de bestraling micro-organismen.

een bestaling na de oogst om de kiemkracht te vernietigen om daarmee floravervalsing te voorkomen lijkt mij ook geloofwaardig.

casehulsebosch
15-07-2010, 10:57
Hallo en bedankt voor uw bijdragen aan deze topic. De bestraling van de zaden is inderdaad om de kiemkracht te vernietigen en daarmee verspreiding van deze zaden te voorkomen. Ulex europaeus bijvoorbeeld dat zo'n 150 jaar geleden door immigranten vanuit Engeland, Ierland en Scotland hier binnen werd gebracht was mischien wel practich in die landen als een haag of afrastering, maar met ons klimaat, vulkanische as grond soorten is het een waar probleem. Iets waar ik na 17 jaar op mijn stukkie grond van 24 ha nog dagelijks mee kamp. Om deze "vervuiling" tegen te gaan worden planten en bomen soorten slechts nog in zeer bijzondere gevallen binnen gelaten en worden zaden behandeld zodat kiemen onmogelijk is. Dan blijft er slechts smokkel over. Wat ik graag had willen vernemen is in hoeverre bestraling effect heeft op de voedingswaarde van de (vogel) zaden. Zelf heb ik hierover nog geen data kunnen vinden. Groet, Kees Nieuw Zeeland.