PDA

Bekijk Volledige Versie : plukkenvandijka1983
07-04-2010, 19:24
heb een koppel agaporniden en pop heeft een jong wat geplukt
op de rug en mijn vraag is hoe komt dat gebeurt het plukken
heb dit nog niet eerder meegemaakt ben nu 3 jaar bezig
hoe komt dat ze dit doet heeft iemand eeen verklaring
daar voor

met vr. groet Arjan:)

kevin
07-04-2010, 19:40
geef ze wat wilgetakken zodat ze deze knabbelen ipv
van hun jong te plukken

agalex
08-04-2010, 20:33
dag arjan.

het kan aangeleerd zijn,en volgens sommigen is het erfelijk.
als je een vogel kort na de de rui laat broeden heb je grote kans
dat ze gaan plukken.
ze hebben dan vaak nog een te kort aan arginine.
dit stofje zit ook in de veren.
je kunt de jongen insmeren met een beetje uierzalf of appelazijn,
meestal houden ze er dan wel mee op.
groet agalex

vandijka1983
08-04-2010, 22:26
hoi agalex

de ouders hebben dit vorig niet gedaan

gr arjan

wessellouw
09-04-2010, 14:48
Hallo Arjan:

Tegen plukken valt niets te doen.
Geen enkele remedie is 100 % effectief.
Als de jongen licht geplukt worden (borst, rug en buik) dan groeien de veren na het uitvliegen weer aan.
Als er zwaar geplukt wordt, met name als de slagpennen worden aangevreten, zijn de enige opties of de jongen verleggen of ze met de hand opkweken.
Bovendien wordt een zwaar plukkende pop (bij mij in zeker 9 van de 10 gevallen was het de pop) niet meer gebruikt voor de kweek.

Het lijkt me inderdaad mogelijk dat deze eigenschap erfelijk is.
Jongen van enkele zwaar plukkende poppen werden vanaf 8 dagen met de hand opgekweekt en waren dus zelf nog niet geplukt.
Toch plukten de jonge poppen een jaar later even goed of beter dan hun moeder.

Wessel van der Veen.

Harrie van der Linden
09-04-2010, 19:41
Als de jongen worden geplukt

Meestal is de pop de boosdoener, doch de man wil zich ook wel eens aan het verenplukken schuldig maken. In het laatste geval is de pop ůůk door de man geplukt en kennen we dus de dader. Gewoonlijk is het plukken afgelopen als de jongen uitgevlogen zijn, doch in ernstige gevallen - wat we al na een goede week kunnen constateren, doordat ook het dons geplukt wordt - kunnen we niet zolang wachten. In lichte gevallen en bij een leeftijd van drie weken kan men de jongen, als het niet te koud is, wel uit het blok halen en op de bodem van de kooi zetten. Het plukken is dan afgelopen maar een nadeel is, dat de jongen minder goed gevoerd worden. Beter kunnen we de jongen in een vroeger stadium overleggen, want op een leeftijd van drie weken accepteert niet iedere pop jongen uit een ander nest. Proeven hebben aangetoond dat een eiwitrijk dieet, waarin het aminozuur arginine in voldoende mate aanwezig is, het verenpikken doet beŽindigen.

Als u geen gelegenheid heeft om de jongen over te leggen, dan moet u de jongen gedurende een week dagelijks inwrijven met Byte-x. Daarna is het plukken gegarandeerd afgelopen. Byte-x is een volkomen onschuldig middel tegen duimzuigen van kinderen en heeft een bittere smaak. Het middel is bij elke apotheker en drogist verkrijgbaar.

Laurenzo
09-04-2010, 21:17
Als vogels gaan plukken, hebben ze meestal wat te kort in hun voeding.

vandijka1983
09-04-2010, 23:04
Hoi Harrie van der linden

in welke voeding zit aminozuur arginine

groeten arjan

Laurenzo
09-04-2010, 23:23
Arginine is een belangrijke bouwstof van het veereiwit en dus gedurende het gehele leven van de vogel noodzakelijk. Een tekort aan arginine kan leiden tot verenplukken van de jongen door de oudervogels (met name de pop).

Zaden met een hoog argininegehalte: sesamzaad, negerzaad en paddy rijst. Alleen denk ik niet dat het ťnkel aan de arginine ligt. Welk voer (merk) geef je, welk eivoer, wat geef je als supplementen, etc?

wessellouw
10-04-2010, 09:51
Hallo Harry:

In deze ben ik het met Laurenzo eens.
Er is ooit eens aangetoond dat in bepaalde gevallen de oorzaak van het plukken arginine gebrek was. Dat onderzoek wordt herhaaldelijk opnieuw aangehaald.

Maar het geldt NIET in alle gevallen.

Gebrek aan nestmateriaal resulteert in plukken
Middeltjes als Daumex, Zweedse kruiden, olijfolie, het nest blok gedeeltelijk open zetten, e.d. helpen niet altijd.
Anti-pik spray en soortgelijke middelen helpen alleen de verkoper.

Verveling?
Ik heb een broedkooi zo vol verse wilgentakken gestopt, dat de vogels a.h.w. uren werk hadden alleen al om bij de voerpot te komen.
Ik heb het hele nest verwijderd en de jongen op de kale bodem geplaatst zodat er een nieuw nest werd gemaakt.
Ik heb grote (25 x 15 x 15cm) en kleine (10 x 8 x 10 cm) nesten gebruikt.
Ik heb geŽxperimenteerd met toevoeging van dierlijk eiwit.
Idem met toevoeging van verschillende aminozuren
En de pop: zij plukte voort.

Wat mij wel opgevallen is: in een broedkooi wordt vaak geplukt, in een buitenvoliŤre vrijwel nooit of in ieder geval veel minder.

Komt dat doordat er meer gedomesticeerde soorten in broedkooien worden gekweekt?
Komt dat door niet adequate selectie?
MOET werkelijk elk jong grootgebracht worden en op zijn/haar beurt weer andere minder goede jongen voort brengen?
Ook lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat plukkende vogels sub-klinisch ziekteverschijnselen "zouden kunnen vertonen". (De " " als een heel voorzichtige opinie).

Ik heb het zware plukken (dus inclusief slagpennen) alleen
kunnen uitschakelen door consequent de plukkers niet verder voor de kweek te gebruiken.

En zonder seksisme: het zijn vooral de poppen.
Man ID 21 gepaard aan pop ID 11 (zware plukster) hielp uiteindelijk mee en begon ook wat te plukken.
In latere jaren en gepaard aan pop ID 70 (geen plukster) bezondigde hij zich hier niet meer aan.
(Mijn computerprogramma werkt met ID nummers waaraan alle gegevens van de vogels worden opgehangen. En ik persoonlijk vind "ID 21" gemakkelijker te onthouden dan "NB/GP11/003 van 1992" :) ).

Wessel van der Veen.

vandijka1983
10-04-2010, 12:08
de vogels krijgen het voor van het merk teurling 227 grote parkieten
en vitamines ook van teurlings
eivoer van witte molen

vr. groeten arjan

Harrie van der Linden
10-04-2010, 20:10
Arjan,
Laurenzo gaf al een drietal zaden aan waarvan het referentie-aminozuurpatroon zeer gunstig is. Ik kan dit nog aanvullen met boekweit met een waarde van 9.4, nog wat hoger dan zonnebloempitten en negerzaad, maar iets minder dan sesamzaad. Bovendien wordt boekweit in veel parkietenmengsels gebruikt.

Wessel,
Dat een gebrek aan arginine met verenplukken te maken heeft, wist me in de zeventiger jaren een voedingsdeskundige te vertellen. Ik heb er toen veel mee geexperimenteerd, vooral door aan het voedingsdieet steeds het aminozuur arginine extra toe te voegen. Dat doe ik nu ook nog. Nooit geen last van plukkers meer gehad. In de jaren tachtig heb ik over dit onderwerp in talrijke vogeltijdschriften gepubliceerd.
In buitenvoliŤres komt het verschijnsel nauwelijks voor, ook daar heb ik onderzoek naar gedaan en ervaren dat ook dat klopt.
Veel mensen kijken alleen maar naar het eiwitgehalte en ofschoon dit een niet te verwaarlozen factor is, is vooral het aminozuurpatroon van belang. Arginine behoort tot de essentiŽle aminozuren en dient dus altijd in voldoende mate aanwezig zijn. Ontbreken er essentiŽle aminozuren dan wordt de opbouw van een een bepaald eiwit stopgezet. Dezelfde situatie doet zich voor als er op een bouwplaats waar huizen gebouwd worden geen cement aanwezig is. De bouw komt dan stil te liggen en komt pas weer op gang als er weer cement is. Komt er geen cement dan kunnen er geen huizen gebouwd worden en zal het wel aanwezige bouwmateriaal op den duur opgeruimd moeten worden omdat het alleen maar in de weg ligt. Het spreekt vanzelf dat gedurende de groei en ook tijdens de rui de behoefte aan essentiŽle aminozuren het grootst is. Ideaal is wanneer men de aminozuursamenstelling van het te verstrekken voedsel in overeenstemming met de behoefte kan brengen.

Laurenzo
11-04-2010, 00:31
Je mag een eivoer hebben met (bij wijze van spreken) 50% eiwitgehalte, als de nodige aminozuren niet aanwezig zijn, wordt je 50% eiwit ook niet opgenomen/omgezet.

Harrie van der Linden
11-04-2010, 20:07
Je mag een eivoer hebben met (bij wijze van spreken) 50% eiwitgehalte, als de nodige aminozuren niet aanwezig zijn, wordt je 50% eiwit ook niet opgenomen/omgezet.

Laurenzo, waarom schrijf je dat zo?
Een topic hoger schrijf ik hetzelfde, maar nu lijkt het alsof ik wat anders beweer. Ik geef er zelfs een voorbeeld bij, zodat de doorsnee liefhebber er ook een beter inzicht in krijgt en het tenminste kan volgen.
Wat die lactose betreft ben ik het met je eens, doch de hoeveelheid lactose in een kwart sneetje in melk geweekt en daarna uitgeknepen stukje brood is te verwaarlozen. Ik krijg al jaren gemiddeld 5 - 6 jongen uit twee broedsels op stok en daarbij zijn de koppels die het helemaal laten afweten inbegrepen. Ik vind dit zelf een goed gemiddelde, maar er zullen er stellig zijn die het beter kunnen, maar veel meer die minder vogels per koppel in twee rondes op stok krijgen.