PDA

Bekijk Volledige Versie : zomertortelstefanvs
21-02-2010, 17:44
ik heb een koppel zomertortels zitten,maar hoe zit het met de nieuwe wet?heb je nog cites papieren nodig of niet.

andre 44
21-02-2010, 17:52
bij mijn weten wel maar kan het mis hebben was wel zo :)

girlits
21-02-2010, 18:16
Is altijd al geweest en ze zouden bij jou vogels ook bij moeten zijn.

groeten eddie

andre 44
21-02-2010, 18:29
gelukkig had ik het wel goed :) maar ik wist het niet meer zeker :D

stefanvs
21-02-2010, 18:34
jaja,ik heb ook cites papieren voor de duiven,maar er is zoveel om te doen geweest dat niemand meer weet wat,of hoe

Ton Koek
21-02-2010, 19:23
Citespapieren bij een vogel die niet voorkomt op de CITES-lijsten... apart.

De zomertortel is wel vermeld in de:
Europese Verordening

VERORDENING (EG) Nr. 338/97 VAN DE RAAD
van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantesoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.

Deze verordening heeft ten doel, in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen en in stand te houden door de controle op het desbetreffende handelsverkeer overeenkomstig de in de volgende artikelen vastgestelde bepalingen.
De aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciŽle doeleinden, het tentoonstellen voor commerciŽle doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het verkopen, het in bezit hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop van specimens van de in bijlage A genoemde soorten, is verboden.
De Lid-Staten kunnen het in bezit hebben van specimens, met name van tot de in bijlage A genoemde soorten behorende levende dieren, verbieden. Deze verordening staat dus los van de soorten die beschermd worden via het CITES-verdrag! Voor meer informatie kunt u zich ook richten tot het LNV-loket: 0800-2233322.

rupicola
21-02-2010, 20:56
Het CITES verdrag uit 1975 is de Internationale (overkoepelende) regelgeving.

De CITES indeling van Flora & Fauna staat in bijlagen: I, II of III.De uitvoering van CITES in de EU vindt plaats aan de hand van bovenstaande Europese Basisverordening middels bijlagen-lijsten A, B of X.

N.B. op lijst X staan soorten uit A, maar waarmee in gevangenschap zoveel wordt gefokt dat de handel in wilde exemplaren vrijwel nihil is.
(b.v. Kapoetsensijs en roodvoorhoofdkakariki)

Ton Koek
21-02-2010, 23:12
Eh.. en waarom zou deze informatie hier nuttig zijn als ik vragen mag?

rupicola
21-02-2010, 23:39
@ Ton Koek:

Nou, naar aanleiding van je opmerking


Citespapieren bij een vogel die niet voorkomt op de CITES-lijsten... apart.


kreeg ik de indruk dat er mogelijk onduidelijkheid bestond omtrent de werking van CITES.

de zomertortel Streptopelia turtur staat zoals je al aangaf op lijst A van de EBV en is daarmee wel degelijk een CITES soort waarvoor een ontheffing vereist is.

Het stukje tekst over lijst X was gewoon X-tra info voor dezelfde prijs. ;).

Ton Koek
22-02-2010, 01:01
Ah, bedoel je het zo.


de zomertortel Streptopelia turtur staat zoals je al aangaf op lijst A van de EBV en is daarmee wel degelijk een CITES soort waarvoor een ontheffing vereist is.

Toch ligt het volgens mij anders. De zomertortel staat niet op de CITES-lijsten. Het maakt niet uit of een soort voorkomt op zo'n lijst voor wat betreft genoemd worden in de Europese Basis Verordening.
Dit betekent alleen dat de vogel niet beschermd wordt door het handelsverdrag maar door andere wetgeving.
Volgens mij is het dan ook niet correct het een "CITES-soort" te noemen.

Waar het om gaat, papieren en regstratie zijn nodig, dat zeker wel.

rupicola
23-02-2010, 12:48
Toch wel Ton.

Het Internationaal geldend CITES verdrag wordt aangeduid in lijst/bijlage I, II of III.

Binnen de EU gelden -geen andere maar aanvullende - bepalingen.

De Europese Basis Verordening (EBV) betreft een aanvulling op CITES.
aangeduid in lijst/bijlage A, B of X.

Expliciet: De EBV is derhalve de Europese CITES aanvulling op het Internationale CITES verdrag!

een lijst A soort welke bijvoorbeeld niet op de internationale lijst I vermeld staat is wel degelijk een soort waarvoor een ontheffing vereist is.

In de volksmond een CITES soort dus!


leuker kunnen ze het niet maken, . . . . . wel moeilijker! :)


groet