PDA

Bekijk Volledige Versie : importverbod EUrupicola
22-12-2008, 12:51
Vogelhouders hebben zich de afgelopen jaren op de meest uiteenlopende wijze geuit over de importstop en de gevolgen daarvan voor onze gezamenlijke hobby.
Over het algemeen werden daar (logischerwijs) de nadelen voor de vogelhobby uitgelicht, maar er zijn inmiddels ook positieve gevolgen!

World Parrot Trust meldt dat er sinds het verbod op import van wildvang Papegaaien in de Europese Unie ongeveer 12 miljoen(!) vogels werden gespaard!

(Helaas wordt ten aanzien van dit behoorlijke aantal en de wijze waarop men daar is aan gekomen geen bron vermeld, maar goed, ook al zou het een deel daarvan betreffen . . . . . .)

Ondanks grote vooruitgang en tekenen van populatieherstel wijst WPT wel op de voorzetting van grootschalige vangsten in landen als Kameroen, Zuid-Afrika, Mexico, Suriname, Guyana, IndonesiŽ en West Nieuw Guinea.
De nieuwe speerpunten komen hier te liggen op educatie, verspreiding van informatie, het beperken dan wel stoppen van wildvangsten en het aan banden leggen van importen elders in de wereld.

waarvan akte.

Daniel
22-12-2008, 15:23
Bij de 12 miljoen die gespaard zijn kan je inderdaad je vraagtekens zetten. Ik wil de bron en de onderbouwing wel eens zien. Maar WPT kan ook moeilijk anders dan zo iets roepen.
Maar wat wel aantoonbare voordelen zijn: de import van soorten waarvan we import eigenlijk al lang niet meer nodig hadden is gestopt (bijv grijze roodstaarten en bonte boeren).
En bij andere soorten zijn we nu eindelijk serieus gaan proberen ze te kweken (zoals bij afrikaanse tropen en wevers bijv).

Lucky
22-12-2008, 20:26
Is het niet zo dat de import bij ons is gestopt maar de export daar niet? Alleen gaat de vracht naar een andere bestemming.
Misschien AziŽ??? Gezien het aanbod bij de importeurs daar.
De vangst ter plekke is zeker niet gestopt.

Greetings Lucky:)

Ton Koek
22-12-2008, 23:45
Van heel veel soorten zou vangen en exporteren een heel goed alternatief zijn. Veel soorten worden verdelgd als ongedierte, vaak op zeer inhumane wijze (vlammenwerpers).

Daar heeft die stichting het niet over. Ik denk niet dat het vangen enige invloed gehad heeft op een populatie, de natuur is slim genoeg om dat zelf te regelen.

rupicola
23-12-2008, 14:13
Maar wat wel aantoonbare voordelen zijn: de import van soorten waarvan we import eigenlijk al lang niet meer nodig hadden is gestopt (bijv grijze roodstaarten en bonte boeren).

Ben het met je eens dat import van deze soorten, zeker op de schaal van enkele jaren geleden, niet van doorslaggevend belang was voor de populaties in avicultuur.

Opmerking:
Wildvang van Grijze roodstaarten en Senegalpapegaaien vindt nog steeds op behoorlijke schaal plaats.
Er bestaan zowaar vangquota voor een aantal landen, maar daar wordt nogal creatief mee omgegaan en ook illegale vangsten vinden nog steeds plaats.

Door importverboden elders in de wereld tracht men (o.a. WPT) de wildvangsten echter verder te reduceren.

N.B. De EU was voorheen met afstand de grootste afnemer ter wereld, maar is nu beslist een kleinere speler op de markt geworden.
Van heel veel soorten zou vangen en exporteren een heel goed alternatief zijn. Veel soorten worden verdelgd als ongedierte, vaak op zeer inhumane wijze (vlammenwerpers).
Daar heeft die stichting het niet over. Ik denk niet dat het vangen enige invloed gehad heeft op een populatie, de natuur is slim genoeg om dat zelf te regelen.

Voor wat betreft plaagvorming en gevallen waarbij grootschalige verdelgingsmiddelen worden ingezet ben ik het hier zeker mee eens.
Hierbij zou het spreekwoordelijke mes wellicht aan meerdere kanten kunnen snijden.
Inzet van vlammenwerpers (o.a roodbekwevers in afrika), diverse toepassingen van toxische bestrijdingsmiddelen, afschot, en grootschalige vernietiging van vangsten (o.a. papegaaiachtigen op diverse continenten) zou mijns inziens beter kunnen worden vervangen door export van vangsten, desnoods onder quota.

Bijkomend risico op langere termijn is echter dat de bestrijding (al dan niet door middel van vangsten) gaat Ďdoorslaaní en haar doel op enig moment voorbij streeft, waardoor een bepaalde soort uiteindelijk toch negatief zal worden beÔnvloed.
Daarnaast wordt ook het risico van illegale vangpraktijken vergroot, hetgeen eveneens heel fout kan uitpakken.
Dit is onder andere een van de drijfveren van de Australische overheid om in verband met landbouwschade wel fysieke bestrijdingsmiddelen in te zetten tegen b.v. diverse soorten kromsnavels, maar onder geen beding wil toestaan dat levende dieren worden geŽxporteerd.
Een en ander in de wetenschap dat een bepaald percentage illegale export per definitie niet kan worden onderschept!

Een klassiek voorbeeld van hoe het kan verkeren is overigens het verhaal van de ooit in gigantische (plaagvorm) aantallen voorkomende Trekduif (USA), die als gevolg van menselijke maatregelen tegenwoordig op de lijst met uitgestorven soorten prijkt!