PDA

Bekijk Volledige Versie : Derde internationale Valkparkietendag op 28 september in PeerScriba
04-09-2008, 23:28
De jeugd heeft de toekomst
Derde internationale Valkparkietendag op 28 september 2008

De internationale werkgroep Valkparkieten Benelux organiseert op zondag 28 september in de parochiezaal Lindedorp te 3990 Peer België (in de buurt van de Nederlandse grens) de derde valkparkietendag.

Op 2 juli 2006 is in Roosendaal door een werkgroep, waarin de verschillende nationale vogelorganisaties hebben samengewerkt, de nieuwe standaardeisen gepresenteerd. Deze zijn inmiddels door (bijna) alle nationale vogelbonden aanvaard en worden nu als leidraad gebruikt voor het kweken en keuren van de valkparkieten voor de tentoonstelling.

Uit deze bijeenkomst is de internationale werkgroep voortgekomen, bestaande uit een aantal leden uit verschillende landen, die zich tot doel stelt het promoten van de valkparkiet als kweek- en showvogel. Daar hoort tevens bij het verzamelen van kennis over de vererving en kweek van bekende, minder bekende en nog komende mutaties van valkparkieten en het beschikbaar stellen van kennis aan geďnteresseerde kwekers en houders van valkparkieten.
Deze werkgroep heeft op 16 september 2007 in Culemborg een goed bezochte vervolg bijeenkomst gehouden.
Door de geslaagde bijeenkomsten in de voorgaande jaren heeft valkparkieten beneluxteam ook dit jaar besloten om een valkparkietendag te organiseren, die voor iedereen toegankelijk is. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt.

Er is een Baby-show, waar u van internationale keurmeesters informatie krijgt over welke kleurslag uw valkparkiet nu precies is en wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn.
Voor de mooiste jongen vogel (=kweekjaar 2008) is er uiteraard een leuke prijs!

Terwijl de keurmeesters de vogels beoordelen is er voor de aanwezigen ene leuke kennisquiz, waar jong en oud aan mee kan doen en kan laten zien hoeveel hij of zij van onze gekuifde vrienden weet. Ook hier zijn leuke prijsjes aan verbonden!

Er zal daarna kort worden ingegaan op de meest recente informatie over de verschillende kleurmutaties en de eventuele gevolgen die dit voor de standaard kan hebben. We zullen uitgebreid stil blijven staan bij de vorm waar alle mutaties van worden afgeleid: de wildvorm!
We zullen u tenslotte zoveel mogelijk aan de hand van vogels, maar ook met plaatjes informeren over de voortgang van het kweekprogramma voor de getekenden.

Uiteraard zal ook het forum Valkparkieten-Benelux voltallig aanwezig zijn en is het dus mogelijk om sommige forum discussies “live”te vervolgen.

En … we zijn in België, dus tijdens de lunch niet alleen een broodje kaas en een glas karnemelk.

Wij hopen op uw aller komst!
Aanmelden via h.rens@casema.nl