PDA

Bekijk Volledige Versie : NBvV Vogelindex online.webmaster
24-06-2008, 11:04
VOGELINDEX
Nieuw op de site van de NBvV

http://www.nbvv.nl/nieuwsbrief/pic/vogel_index.jpg (http://www.nbvv.nl/vogelindex)

Als vogelliefhebber hebben wij in de loop van het seizoen regelmatig gegevens nodig van onze vogels.
Hans Klören, een van de ereleden van onze bond, oud-keurmeester en oud-voorzitter van de keurmeestersvereniging tropische vogels en parkieten heeft die gegevens in één overzicht bij elkaar gebracht.
Het geheel, waarin ruim 10.000 vogels een plaatsje hebben gekregen is opgenomen in een database, waardoor u gemakkelijk kunt zoeken naar de gegevens die u nodig heeft.

Welke gegevens zijn in de database opgenomen?
- wetenschappelijke benaming
- eerste Nederlandse benaming (meest gebruikelijk)
- tweede Nederlandse benaming
- derde Nederlandse benaming
- vierde Nederlandse benaming
- de groepsindeling uit het vraagprogramma van de NBvV (dit gegeven moet dus eens in de 3 jaar worden aangepast)
- de ringmaat, waarbij is aangegeven of er sprake is van een aanbevolen ringmaat of van een verplichte ringmaat
- het nummer van de bijlage van de CITES overeenkomst waarin de vogel is opgenomen
- bij EG. De EG-basisverordening is de Europese uitwerkling van het CITES-verdrag en heeft de beschermde soorten ingedeeld in de bijlagen A,B.C en D. De aanduidingen zijn van belang
- VHR is een verwijzing naar Vogelrichtlijn c.q Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen beschermen Europese soorten. Voor bezit, vervoer en handel is alleen de plaatsing van soorten op bijlage IV van de Habitatrichtlijn van direct belang (soorten die strikt moeten worden beschermd). De soorten van de Vogelrichtlijn kunnen worden onderscheiden in dwaalgasten die minder dan 1 maal per jaar worden waargenomen (D) uitgestorven soorten (Ex), invasieve uitheemse soorten (IAS) en de endemische (E) soorten. Binnen deze laatste groep vallen ook de soorten van de bijlage I die speciale bescherming genieten (I), en soorten van de bijlage II en III die bejaagd mogen worden.
- het klassenummer van het vraagprogramma van de NBvV. (EK-vogels)
- het klassenummer van het vraagprogramma van de NBvV voor soorten die als OK kunnen worden ingeschreven voor de door de NBvV te organiseren TT’s.
- het aantal jaren dat de betreffende soort als EK kan worden ingezonden bij de NBvV.
- de door de NBvV voorgeschreven TT-kooi.
- het jaar waarin de betreffende vogelsoort een Oorkonde eerste kweek van de NBvV toegewezen heeft gekregen. 0 geeft aan dat betreffende soorten niet (meer) voor een oorkonde in aanmerking komen.
- opmerkingen

U kunt op de Latijnse en de Nederlandse naam zoeken.
Het verdient aanbeveling om de vogel zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Een zoekopdracht “agapornis” levert bijna 500 resultaten op.
De zoekmachine zal u in een lijst de 50 meest waarschijnlijke resultaten laten zien.
U klikt in deze lijst de vogel aan waar u de gegevens van wilt weten en u krijgt deze op uw scherm.

Als extraatje kunt u daarna met één klik van de muis kijken wat Google van deze vogel kan vinden. Wij wijzen er opdat dit soms verrassende resultaten kan opleveren. Ook is er de mogelijkheid om the zoeken in “The Internet Bird Collection”, een Enegstalige website met meer dan 25.000 video’s.

Zoals al is gezegd bevat de database ruim 10.000 vogels, omdat naast de Latijnse naam ook de Nederlandse naam is opgenomen staan er zoveel gegevens in de database, dat die nooit allemaal goed kunnen zijn. U kunt de samenstellers helpen door een correctieformuliertje in te vullen en te versturen, als u denkt dat er iets niet goed is of aanvulling behoeft.

Onder dankzegging aan Hans Klören te Soest en aWebsheep te Utrecht, hopen wij dat u een nuttig gebruik van deze nieuwe NBvV-service kunt maken.
Het hoofdbestuur.

www.nbvv.nl/vogelindex (http://www.nbvv.nl/vogelindex)

Rissotto
24-06-2008, 13:10
vind de vogelindex heel mooi en handig :)
ben er er blij mee!
staat gelijk in mijn favorieten!

webmaster
24-06-2008, 14:18
Aan een lijst met verwijzingen naar Onze Vogels wordt door Hans Klören momenteel gewerkt, maar zoals je misschien al door had, dat is een behoorlijke klus....
Er komt straks per vogel een verwijzing naar het: JAAR, BLADZIJDE en of er een foto bijstaat.

Over de positieflijst weet ik het antwoord niet, ik zal dat navragen.

Peter.

Rudmer
24-06-2008, 14:35
Zeer goed initiatief!!

Is het nog de bedoeling dat deze index met meer info uitgebreid wordt?? (bv broedduur en dergelijke)

(moet alleen erg wennen aan de nieuwe naamgeving, wilde even snel kijken bij de opaline overgoten roodbuik turquoisine :eek: ..........*duikt de schoolboeken mutatieleer maar weer in*

henk
24-06-2008, 15:07
Het toevoegen hiervan aan de vogelindex zou, zoals dat deftig heet, prematuur zijn.
Deze lijst is er immers nog niet. Er is slechts een concept.
Het lijkt wat dit punt betreft verstandig om de ontwikkelingen af te wachten.
Ik schat in dat het nog vele maanden kan duren voordat het tot besluitvorming komt.


Henk, moderator

Henk3
24-06-2008, 20:10
Het staat bij mijn favorieten, lijkt me een leuke toevoeging.

Ton Koek
24-06-2008, 22:43
Erg fraai geworden, complimenten!

Het toevoegen van de video's vind ik ook erg leuk.
Klasse mannen!

pasmat
28-06-2008, 20:13
Hallo Peter

Ik heb even een vraagje. Ik heb zojuist even een klein zoektestje gedaan en liep tegen een probleempje aan.

De vogel die ik gezocht heb is: "gordelgrasvink". Deze geeft als resultaat 7 benamingen waar het woord in voorkomt, alle getoonde resultaten zijn dan kruisingen. Echter als ik alleen zoek op het woord "gordel" krijg ik een lijst van 27 vogels waar ook de wildkleur en de mutaties bij staan.

Kun jij uitleggen hoe dit zit, want in de beschrijving wordt aangegeven om een zo volledig mogelijke naam in te geven, maar de uitkomst is dan beperkt.

Ik hoor het graag.

Verders vind ik het een zeer mooi stukje werk, Mijn complimenten daarvoor.

groet

Stef den Tek

webmaster
05-07-2008, 23:41
Hallo Stef,

De zoekmachine zoekt naar woorden die hij kent, met andere woorden het gehele woord moet erin staan, OF het moet er mee beginnen.

Dus als je zou zoeken op "mus" vind hij ook MUSkaatvink, zou ik alleen zoeken op "kaatvink" dan vind hij niks.

Zorg dus dat het eerste deel goed is.

Er zijn uitzonderingen:
Er zijn zoals je gezien hebt 5 soorten namen (1 wetenschappelijke en 4 Nederlandse namen) deze doorzoekt hij allemaal. MAAR er is nog een lijst waar hij in zoekt maar niet toont, die hebben we ingevuld als het onduidelijk is of het wel of niet aan elkaar wordt geschreven.

Onder elke pagina met gegevens staat een link "Deze gegevens zijn onjuist / ik heb een aanvulling." vul die rustig in als je denk dat het niet klopt, alleen dan wordt de lijst steeds beter en uitgebreider.

Peter.