PDA

Bekijk Volledige Versie : eigenaarverklaring parkieten, papegaaien enz.henk
28-05-2008, 12:23
NIEUWSBRIEF COM NEDERLAND

Aan Vogelbonden, vogelverenigingen, exporteurs, handelaren, en liefhebbers van parkiet en papegaaiachtigen.


Betreft eigenaarverklaring bij de handel in papegaaiachtigen volgens EU regelgeving 92/65/EEG
Geachte lezer,

In een gesprek met vertegenwoordigers van de Voedsel-en warenautoriteit (VWA) is de certificering van papegaaiachtigen volgens EU regelgeving 92/65/EEG besproken.
Naast een vertegenwoordiger van C.O.M. Nederland was vergenewoordigd de Vereniging van Im- en Exporteurs van Vogels en Hobbydieren
De VWA verzocht ons de inhoud van dit overleg bekend te maken.

De bestaande instructie betreffende de exportcertificering van alle vogels uit de orde Psittaciformes (alle parkiet en papegaaiachtigen - van grasparkiet t/m ara) wordt met onmiddellijke ingang door de VWA strikter nageleefd. Vanaf nu wordt er volgens de geldende VWA-instructies gewerkt wat betekent dat er een eigenaarverklaring bij moet zitten om de herkomst van een psittacose-vrij bedrijf te garanderen.
Dit betekent dat de exporteurs een verklaring af moeten geven, dat deze vogels afkomstig zijn van een bedrijf of locatie waar geen psittacose is gediagnosticeerd en deze vogels ook niet in contact zijn geweest met vogels van een bedrijf of locatie waar Papegaaienziekte - Psittacose (Psittakos – Chlamydia psittaci) is gediagnosticeerd in de laatste 2 maanden voor afvoer.

Om dit waar te kunnen maken zal bij iedere verkoophandeling een eigenaarverklaring getekend moeten worden, ook door de kwekers/liefhebbers. Vogels die niet vergezeld gaan van deze eigenaarverklaring komen niet in aanmerking voor de export. Let wel, veruit het grootste deel van de gekweekte vogels gaat op export. Het voortbestaan van de liefhebberij is voor een groot deel van de export afhankelijk. Vogels vervoeren naar de buurlanden is ook export en zal ook vergezeld moeten gaan van een exportcertificaat (tracιs).

Parkiet / Papegaaiachtigen vervoeren naar het buitenland zonder exportcertificaat is strafbaar.
Mede gezien de thans geldende transportverordening voor gewervelde dieren, moet men ook in het bezit zijn een vervoersvergunning, en een bewijs kunnen overleggen dat men een opleiding gevolgd heeft in het kader van de geldende transportverordening.
De vliegende brigade die de dier- en mesttransporten controleren zullen hier ook op toezien.
Wij vertrouwen op uw volledige medewerking, om de export van uw vogels mogelijk te blijven houden. Voor vragen kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersonen.

De eigenaarverklaring kan worden gedownload op de websites van de vogelbonden.

Bestuur C.O.M. Nederland
Secretaris Bart Braam

Contactpersonen:
Voor exporteurs en handelaren Rinus Borgstein 0653641890
Voor vogelverenigingen Bart Braam C.O.M. Nederland 0481-462507
Voor liefhebbers, raadpleeg uw vogelvereniging(en) in de buurt.

winterkoning
28-05-2008, 12:40
tja en we zijn er nog lang niet,zoals ik wel eens eerder aangaf.(her en der en in menige topic).

het "strotje"van de vogelhobby word steeds meer dicht geknepen,dichter en dichter tot dat.......................
maargoed ik ben gek,gelukkig.
en gelukkig zijn er mensen die het nog steeds allemaal het niet zo'n vaart zien lopen (omdat ze denken dat het hun niet zal raken)
ik maak me wel zorgen en vooral over de snelheid waarmee het elkaar opvolgt:
import is er al af,vervoer word nu dus aan banden,positieflijst nadert zijn afronding ,at dus inhoud dat het aantal vogelsoorten aan banden word gelegd en dus verboden worden om te houden,wat zit er nog aan te komen...........heb ik wel een paar ideetjes over,maarja ..........ik ben gek.

maw kwalijke ontwikkeling weer in de hobby
mvg

rupicola
28-05-2008, 13:29
Persoonlijk krijg ik sterk de indruk dat er – in tegenstelling tot hetgeen onze premier al weer enkele jaren beweert- steeds meer regelgeving komt in plaats van minder.

De regelgeving vanuit de koker van de Europese Unie blijkt eveneens keer op keer een bron van toenemende beperkingen van allerlei aard.

Verder krijgt ik sterk de indruk dat deze nieuwe bedenksels vooral te maken hebben met het steeds meer onder druk zetten van het fenomeen houden van gezelschapsdieren, een onderwerp dat niet in de laatste plaats nogal wordt ondersteund door mevrouw Thieme en haar aanhang.

Over de waarde van dit soort regelgeving en de bijbehorende veterinaire schijnzekerheid naar aanleiding van dergelijke verklaringen valt nog wel wat te discussiλren.

Met inachtneming van de breed uitgemeten perikelen rond bijvoorbeeld de vogelgriep kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het effect c.q. de haalbaarheid van deze nieuwe regelgeving niet in enige verhouding staat tot het Internationale ‘gesleep’ met commercieel gehouden consumptiedieren en dan pluimvee in het bijzonder.

Zolang dat gesleep op dusdanig grote schaal in stand wordt gehouden, verbleekt elk ander risico met betrekking tot grensoverschrijdende transacties met gezelschapsvogels tot een stadium van nihil.

Ondertussen worden de Europese- en de Nederlandse burgers dusdanig overstelpt met steeds meer nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving dat men zich zo langzamerhand dient te realiseren dat het gevolg van die overdaad wel eens een gebrek aan navolging zou kunnen gaan inhouden.

rupicola
28-05-2008, 19:53
en dan nog even dit:

Des te meer de Haagse- en Europese moraalridders van alles verder en verder aan banden gaan leggen, hoe meer allerlei zaken in de illegaliteit zullen gaan verdwijnen.

De voormalige Wereldvermaarde Nederlandse tolerantiespiegel is in veel opzichten sterk gedaald, maar het is en blijft eigenlijk verbazingwekkend hoeveel wij ons nog allemaal ongelimiteerd laten opleggen!

winterkoning
28-05-2008, 22:05
kan wel blijven schudden geloof ik,hier zo ongeveer de zelfde gedachtengang over het bovengestelde.
import stop/verbod,super hoor echt waar ,ik kan nu aan soorten komen die voorheen nog nooit in nederland waren geweest.(althans voor zover ik dat weet).

m.a.w. de importstop/verbod heeft het juist aantrekkelijk gemaakt voor bepaalde lieden om te gaan "smokkelen".levert iig een goeie zakcent op voor die mannen.
en zal het welzijn van de vogel (want dat staat bij mij voorop) dan beter zijn op de geregulierde manier of in de smokkel?
en zullen de evt gezondheidsrisico's beter gecontroleerd kunnen worden in de geregulierde sector of in de smokkel?
etc.etc. etc.

dat er wat moest gebeuren aan de massa/grote van import zou ik het nog wel helemaal mee eens kunnen zijn geweest als men toen was overgegaan op beperkte goed gecontroleerde invoer (zou het wel duurder hebben gemaakt maar dat is nu ook het geval),maar toen met dit algehele verbod werd afgekondigd kreeg ik spontaan hoofdpijn.
mvg

Ton Koek
28-05-2008, 23:02
Hier ook maar dan:

Vogels die niet vergezeld gaan van deze eigenaarverklaring komen niet in aanmerking voor de export. Let wel, veruit het grootste deel van de gekweekte vogels gaat op export. Het voortbestaan van de liefhebberij is voor een groot deel van de export afhankelijk.Een belachelijke stelling. Hoezo afhankelijk? De vogelhobby is toch niet afhankelijk van de broodkwekers?
Door een extra hindernis op export zullen de prijzen hier weer wat normaler worden, wat kan daar tegen zijn?

marcellevers
29-05-2008, 05:56
hier onder staat een gedeelte van de eigenaarsverklaring

Ondergetekende

Name/Naam: …………………………………… First name/Voornaam: ………………………………….
Street/adres: ………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:……….….…….City / Woonplaats ……………………………………Tel:……………………………..Verklaart

hier mee dat de hieronder vermelde vogel(s) uit de orde Psittaciformes komen uit een bedrijf / locatie / kwekerij waar de laatste 60 dagen geen Psittakos (Chlamydia psittaci) is vastgesteld, en dat zij
niet in contact zijn geweest met vogels uit een bedrijf waar de laatste 60 dagen Psittakos (Chlamydia psittaci) is vastgesteld.

-----------------------------------------------------------------------

Hoe moet in nou weten of er 60 dagen geleden bij een bedrijf/winkel/kweker/ vogelbeurs met de ziekte ben geweest. als je tekent liegje want je weet nooit of je er mee in aanraking bent geweest. ik ieder geval niet moet je haast een agenda bij gaan houden om maar te weten waar je heen bent geweest.

deze verklaring is gewoon een wassenneus

henk
29-05-2008, 10:16
Beste Marc,

Je hebt gelijk die verklaring is een papieren tijger.
Het is papier, maar je voorkomt en verhelpt er niets mee.

Groet,
Henk

Ton Koek
29-05-2008, 10:52
dat zij niet in contact zijn geweest met vogels uit een bedrijf waar de laatste 60 dagen Psittakos (Chlamydia psittaci) is vastgesteld.
Dit gaat over de betreffende vogel(s), niet over de verkoper.

Je voorkomt er allerlei tussenhandel mee, je moet een vogel dus minstens 60 dagen in je bezit hebben gehad ςf je moet kunnen aantonen dat de lokatie waar je de vogel vandaan hebt ook ziektevrij was.

Ik denk niet dat het positief werkt als deze regeling hier een papieren tijger genoemd wordt, niet echt gunstig voor de onderhandelingspositie van de C.O.M.

marcellevers
29-05-2008, 11:42
ton maar als ik een nieuwe vogel koop van jantje en deze heeft toch die ziekte ik heb hem bij mij altijd 20 dagen in quarantene. en dan komt hij bij de rest in het hok en als ik dan weer een andere vogel van mij verkoop die ik wel ruim 60 dagen heb en deze is in aanraking geweest met de vogel van jantje en ik weet niet dat deze ziek is kan ik een verklaring invullen zonder dat ik mij van kwaad bewust ben.

Ton Koek
29-05-2008, 12:23
Zolang je niet zeker weet dat je vrij bent van de ziekte, kun je de verklaring niet naar alle eerlijkheid invullen.
Quarantainne wordt dus inderdaad nog belangrijker.

Overigens niet alleen voor de handel, ook voor je eigen vogels en niet te vergeten voor jezelf. Het kan ook gevaarlijk zijn voor de mens.
Regeltjes worden echt niet gemaakt alleen om mensen te pesten.

marcellevers
29-05-2008, 15:04
Zolang je niet zeker weet dat je vrij bent van de ziekte, kun je de verklaring niet naar alle eerlijkheid invullen.
Quarantainne wordt dus inderdaad nog belangrijker.

ja dan moet je aan gekochte vogels 61 dagen ik quarantainne moet houden om helemaal zeker te zijn.
en kun je op geen enkele beurs meer een vogelkopen want dan kun je er geen papieren bij krijgen omdat deze net op de beurs wel besmet kan worden en kan de eigenaar dus niet naar waarheid de papieren in vullen. als je de vogel koop je wil toch papieren bij.
dit geld ook voor de TT in apeldoorn kun je geen eigenaars verklaring naar waarheid krijgen.

rupicola
19-06-2008, 10:21
Op het moment dat ik dit bericht schrijf is dit onderwerp ongeveer 400 x bekeken.

Tot mijn toch wel aanzienlijk verbazing constateer ik relatief bijzonder weinig respons!

Ik hoop niet dat daaruit valt te concluderen dat we dit soort zaken allemaal wel OK vinden en dat we vervolgens als makke schaapjes keurig dit soort oncontroleerbare verklarinkjes gaan zitten tekenen.

In de praktijk zal het overbekende systeem van afschuiven van verantwoordelijkheden in werking treden, waarbij men in geval van een eventuele uitbraak simpelweg het spoor terug zal voeren naar de basis.

De bijwijsvoering komt daarmee bij de juridisch zwakste schakel te liggen.

ele
12-12-2011, 01:07
Op de site van huisdieren.nu zie ik nergens de vertegenwoordigers van onze vogelhobby.
Of mis ik iets?


Raad van Toezicht

Dhr. A.C. Ebben namens de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO)
Dhr. Drs. W. Wilhelm namens de Samenwerkende Aquarium en Terrarium Organisaties (SATO)
Mevr. C. Brandt namens de Kattenorganisaties

Bestuur:

Voorzitter Dhr. A. Doedee
Secretaris Ir. Ed.J.Gubbels; info@huisdieren.nu
Penningmeester mevr. A. de Kogel; penningmeester@huisdieren.nu
Leden:
Voorzitter Werkgroep Honden Dhr. A. Schmal; voorzitterhonden@huisdieren.nu
Voorzitter Werkgroep Katten Dhr. A. van der Baars
Voorzitter Werkgroep Kleine Zoogdieren Dhr. drs. A.P. van der Kolk; akolk@xs4all.nl
Voorzitter Werkgroep Reptielen en Amfibieλn Dhr. J. Boonstra; jan3.boonstra@planet.nl lees verder
Voorzitter Werkgroep Vissen en ongewervelden vacant
Voorzitter Werkgroep Vogels Dhr. drs. G. Theel


Adviseurs

Miranda Frφling Namens het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
Dhr. Prof. Dr. F.J. van Sluijs namens de Faculteit Diergeneeskunde
Dhr. Ing. T. Huisman namens Van Hall Instituut, Larenstein
vacant namens PTC dier
Dhr. J. de Jongh namens Dibevo
Dhr. Drs. M. Verburgh namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)Werkgroep Vogels
- Archaeopteryx (www.archaeopteryx-online.nl)
- Aviornis International Nederland (www.aviornis.nl)
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMVD) (www.knmvd.nl)
- Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) (www.npo.nl)
- Pakara (www.pakara.nl)
- Stichting Papegaai (www.stichtingpapegaai.nl)
- Tinley Adviesbureau (www.tinley.nl)
- Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (www.dibevo.nl)
- Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND) (www.bcnd.nl)

In een tijd waarin mensen elkaar als object (veelal voor materieel gewin of machtsuitoefening) zijn gaan zien en dieren hun leven moeten ervaren “als de moeite van het leven waard” / als een goed leven en er vanuit het dier moet worden gekeken (lees als individu zouden moeten worden benaderd) zou het volgens mij:
Zeer wenselijk zijn dat ook vertegenwoordigers van onze hobby als volwaardige partners deelnemen aan dit soort van ontwikkelingen.


mvg. Eelke

rupicola
22-12-2011, 12:14
mee eens!

Gezien de omvang van de 2 toonaangevende Nederlandse vogelbonden en het daarmee samengaande belangenpakket zouden deze bonden in deze geen verstek mogen laten gaan.