PDA

Bekijk Volledige Versie : Nieuwsbrief COM-NederlandRobK
28-05-2008, 00:18
NIEUWSBRIEF C.O.M. NEDERLAND27-05-2008


LAATSTE OPROEP

BIJZONDERE VOGELS KWEKEN, HOE LANG NOG?

Bijzondere (ALLE) kweekresultaten melden
AL ENKELE MALEN IS DE LAATSTE JAREN DEZE OPROEP GEDAAN.We doen het nog een maal om u duidelijk te maken dat het nu vijf voor twaalf is.


Al vele jaren is men binnen allerlei instanties en de overheid bezig om tot een verdere invulling te komen van de Flora en Faunawet, en de gezondheids en Welzijnswet voor dieren.
In 2006 is weer de discussie op gang gekomen over welke soorten vogels wel of niet mogen worden gehouden in de toekomst.
Binnen C.O.M. Nederland en de Commissie wetgevingen is er al veel energie gestoken in dit onderwerp. Dit gebeurt door het bezoeken van veel vergaderingen en het hebben van regelmatige contacten betreffende de wetgeving, binnen allerlei commissies, instanties en het ministerie.Ook nu in 2007-2008 zijn we daar volop mee bezig.
Op dit moment wordt er op aandringen van de Tweede kamer weer gewerkt aan een soort Positieflijst. Deze lijst zal straks moeten aangeven welke dieren we wel en niet mogen houden, en onder welke voorwaarden. Op het gebied van de vogels zijn we al enkele jaren bezig, om hier aan invulling te geven.
We kunnen tot heden stellen dat we al veel hebben bereikt, en de meest gangbare soorten voor de toekomst door ons kunnen worden behouden. We willen echter meer soorten behouden, en moeten dus andere instanties overtuigen. Er zijn echter nog vele soorten vogels, en dan spreken we over de in de volksmond bijzondere soorten, terwijl hierbij soorten zijn die toch niet zo bijzonder zijn voor ons om te kweken. Maar we moeten de andere groeperingen er van overtuigen dat deze soorten wel degelijk zijn te houden door ons als liefhebbers/kwekers, en vele zelfs zonder noemenswaardige problemen. Maar men wil er van overtuigd zijn dat deze ook worden gekweekt, zowel bij ons, als in onze buurlanden. Wij vragen u als bestuurders om in uw vereniging de leden er op attent te maken dat we op korte termijn moeten beschikken over voldoende kweekverslagen, van alle deze (bijzondere) soorten vogels. Met deze kweekverslagen kunnen wij dan de tegenpartijen overtuigen. We zagen vele van deze soorten vogels op markten, tentoonstellingen, maar door de importstop is dit minder geworden, en toch wordt er zeker hier en daar mee gekweekt. Dit geldt ook voor al die cultuurvogels waar geen, of vrijwel geen kweekverslag van is te vinden.
Wat kunt u nog doen? Uw clubbladen waarin verslagen staan van bijzondere kweekresultaten aan mij toe sturen.
Tijschriften (ook internationaal) met melding bijzondere kweekresultaten aan ons toezenden. (of Kopie)Zijn u kwekers bekend met bijzondere soorten vogels, zoals b.v. Rallen – Vruchtenduiven –Kroonduiven - Kwikstaarten – Hoppen – Vliegenvangers – Toekans –Baardvogels – IJsvogels – Buulbuuls – Neushoornvogels – Koekoeken – Nachtegalen – Timalies – Tangara’s – Kolibri’s enz:
Vrijwel alle bijzondere soorten dus. Tip deze mensen om een verhaal te maken, van het houden van deze vogels, maar in het bijzonder als ze er mee hebben gekweekt. Kunnen zij dit niet dan zijn we bereid ze daar mee te helpen. Ook bijgaande foto’s van deze vogels in de volière, en van de kweek zijn zeer welkom. Maar ook videomateriaal.
Al deze middelen kunnen ons er in steunen om de andere partijen te overtuigen, en zoveel mogelijk soorten veilig te stellen, ook voor het kunnen en mogen houden in de toekomst.
Tip ons wie dergelijke soorten bezit en kweekt, dan kunnen ook wij contact zoeken.
Ook tips over informatie op internet kunt u ons mailen, advertenties van het te koop aanbieden van deze gekweekte vogels, en catalogussen waar deze zijn, werden, of straks worden tentoongesteld.
Wij verwachten dat u dit bericht serieus neemt, en ons gaat helpen aan al deze informatie. Anders is het straks voor veel soorten te laat, en kunnen we die in de toekomst mogelijk niet meer houden. Werk hier aan mee in het belang van onze hobby.
Als wij ons al de voorbije jaren al niet hadden ingespannen, hadden we nu misschien alleen nog maar een grasparkiet en een kanarie in onze kooien gehad. Wij zien graag al uw informatie tegemoet, en zullen als C.O.M. Nederland en de aangesloten organisaties er alles aan doen om de overheid, en andere instanties er van te overtuigen dat we in Nederland vele goede en deskundige vogelliefhebbers hebben, die ook bijzondere vogels kunnen houden en zeer zeker ook kweken.
Via de websites van de bonden kunt u downloaden een formulier om uw kweekgegevens in te vullen. Tevens kunt u daar vinden de lijst van de genoemde soorten waarvan nog kweekverslagen worden verwacht. Uiteraard hebben we van vele soorten liever meerdere verslagen dan 1. Alle informatie graag naar: Bart Braam, Keiendriesstraat 20, 6685 AL Haalderen
Tel: 0481-462507 E-mail: bartbraam@planet.nl
Binnen C.O.M. Nederland zijn aangesloten.
Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders
B.E.C.
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Parkieten Societeit
En Commissie wetgevingen
Aviornis
N.H.D.B.