PDA

Bekijk Volledige Versie : AID in aktie....Hans de Vries
02-03-2008, 14:30
Vandaag hoorde ik van iemand in het midden van het land dat de AID op bezoek was geweest. In beslaggenomen werden een aantal bastaarden, niet of niet correct geringd, een paar putters ongeringd en 29 edelzangers......
En om dit laatste gaat het nu: mag men zomaar vogels meenemen die niet onder de noemer Europese Cultuurvogels vallen?
En zijn er meer mensen met dit soort gevallen bekend?

Hans.

Marx
02-03-2008, 14:41
Het is een grote angst van mij dat hier zoiets gebeurd. Zover ik begrepen heb kan het je zomaar gebeuren en ik heb ook begrepen dat ze dan ondanks dat alles goed geringd is toch alles kunnen meenemen. Dan krijg je je vogels beschadigd en gestressed terug als je ze al terug krijgt.

Ik heb hier uiteraard alles goed geringd maar koop wel binnenkort weer twee putterpoppen. Ik zal natuurlijk extra goed opletten. Iemand nog tips hoe ik omgeringde vogels kan herkennen? Kan ik ergens op letten? Hoe weet ik bv dat het wel officiele ringen zijn?

Serinus
02-03-2008, 16:02
Hallo,

Ja, klopt, hier in de regio (Zuid-Oost Brabant) zijn ook enkele controles geweest.

Hans De Vries;
en 29 edelzangers......
Ik heb ook al van problemen gehoord met Witbuikcini's, Serinus dorsostriatus, die ten onrechte als Europese Kanaries, Serinus serinus, werden aangezien door controleurs van de AID.
Gelukkig heeft de eigenaar, tóen, de AID-ers kunnen overtuigen van zijn gelijk....
Maar; wat als de controleurs van mening blijven dat het om Europeschen handeld?
Hoe kan men in dát geval dan handelen?
Zie de 29 edelzangers........

Het is toch eigenlijk niet te begrijpen dat je op die manier van je kweekbestand, waar je jaren aan hebt gewerkt, wordt afgeholpen.
Terwijl je met die héle problemathiek niets van doen dénkt te hebben.

Groeten, Serinus.

rupicola
02-03-2008, 23:33
In geval van redelijke verdenking van strafbare feiten hoeft de controlerende instantie zich bij inbeslagname van goederen niet per definitie te beperken tot het aanvankelijke onderwerp (in dit geval illegale vogels) van die verdenking(en).

In dat geval kunnen dus eveneens aanverwante zaken mede inbeslag worden genomen.
Hierbij valt te denken aan overige aanwezige (legale) vogels, dokumentatie, schriftelijke administratie, computer(s), al dan niet illegale vangmiddelen en zelfs ook vervoermiddelen!

Henk3
03-03-2008, 08:42
http://www.vogelcafe.nl/showthread.php?t=1051&highlight=in+beslag+name

Hans de Vries
03-03-2008, 11:14
Dit is al een heleboel informatie, bedankt mensen!
Ik speel dit even door naar de betrokkenen, die inmiddels de hulp van een advocaat hebben ingeroepen.

Mocht ik geinformeerd worden hoe dit verder gaat, dan zal ik dat hier zeker even plaatsen.

Hans.

rob 2
03-03-2008, 21:46
Heb zelf al meegemaakt dat ze mijn rallen in beslag wilde nemen omdat ze dachten dat het waterspreeuwen zouden zijn.Volgens een advocaat die ik toen raadpleegde zou je beslag op moeten laten leggen en zelf dus de beheerder van de vogels worden tot er een rechtzaak zou komen want dan had je het bewijsmateriaal nog in handen.Ook nog even een paar vogelboeken erbij gehaald en gezegd geen afstand te doen van deze vogels,ze zijn zo vertrokken en ik had meer het idee dat een van hun zich op een makkelijke manier een paar vogels wilde bezorgen.Zo heb ik ook bij een agent in de voliere in beslag genomen goudvinken zien zitten onder de mom ze kunnen niet meer de vrije natuur in,leuk volkje die blauwpetten.