PDA

Bekijk Volledige Versie : Geen hulp...???Studiegroep Veldhoven
30-01-2008, 10:45
Als je vogels gestolen worden wil je in ieder geval voor jezelf weten dat je er alles aan hebt gedaan om je vogels terug te vinden.
Meestal ook zinloos maar een onderdeel is het melden van de diefstal op diverse vogelsites.
Geen probleem zou je denken......bij oa ANBvV, SEC, BEC, Studiegroep Veldhoven was een en ander vrijwel direct geregeld.
De grootste bond van Nederland die ook nog eens claimt alle diefstallen te willen bundelen weigert dit, reden......IK BEN GEEN LID.
Bevestigd weer eens de instelling van de NBVV!

Groet,
S.

RobK
30-01-2008, 11:38
Beste S,

Op de eerste plaats is het bijzonder vervelend wat je is overkomen. Al je vogels geroofd door een stuk of wat schurken is eigenlijk een regelrechte ramp. Je reactie richting NBvV kan ik wel begrijpen, of het helemaal terecht is laten we maar in het midden. Ik zal eens rondkijken of en op welke manier dat (eventueel voor de toekomst) aangepast kan worden.

Alhoewel ik alleen kanaries heb (de sijsjes zijn reeds opgehaald) kan ik wel een koppeltje missen. Laat maar weten.

Groet,

Rob.

henk
30-01-2008, 11:52
Beste S

Heb je er wel eens aan gedacht om de site www.Vogelmarktplaats te gebruiken. Die is ook van de NBvV en daar wordt je advertentie niet geweigerd.

Moderator

Ton Koek
31-01-2008, 02:56
Je krijgt ook geen hulp van de wegenwacht als je geen lid bent. Ik vind het sneu voor je maar wel begijpelijk. Daar betalen de leden namelijk contributie voor...

Ik wil het wel op de site van VV Haarlem zetten, alle beetjes helpen. Mail maar even een berichtje als je dat wil.

Serinus
31-01-2008, 07:45
Hallo,

Ik wil tóch graag even een nuance aanbrengen Ton;
Je krijgt ook geen hulp van de wegenwacht als je geen lid bent. Ik vind het sneu voor je maar wel begijpelijk. Daar betalen de leden namelijk contributie voor...

We kunnen hier in Nederland nu eenmaal kiezen uit twee overkoepelende "Nationale Bonden" en daar komen dan nog enkele, meer gespecialiseerde, organisaties bij.
Het staat iedereen dan ook vrij om zijn of haar keuze hierin te maken.

Ik vind dan dat, in dit soort gevallen, deze Bonden zich nu eens een keer wél positief op moeten stellen.
Het wordt tijd dat men zich eens écht gaat inzetten voor één, Nationaal, MELDPUNT, waar iedere vogelliefhebber zijn gestolen vogels kan opgeven.
En waar dan ook iets mee gedáán wordt!(van "zet maar op Vogelmarktplaats" kan ik niet zeggen dat dit getuigd van veel interesse om dit soort gespuis een hak te zetten....)
Deze lijst doorgeven aan Justitie, álle plaatselijke verenigingen maandelijks(!) een lijst met vogels en ringnummers sturen die op de vergadering wordt uitgereikt aan de leden, zou al een mooi begin zijn.

Dus NBvV; "schei nou eens uit met het waken over de "eigen schaapjes" en stel het belang van de Vogelliefhebber in dit geval centraal!"
In mijn ogen kan zo'n initiatief alleen kans van slagen hebben als het landelijk, door álle organisaties wordt gedragen......
Dáár wil ik voor pleiten.

Groeten, Serinus.

Ps; Studiegroep Veldhoven wens ik sterkte toe, ik hoop (en verwacht) dat er vanuit deze groep van serieuze kwekers, wel hulp wordt geboden om de schade wat te "verlichten".

Groeten, Serinus

Serinus
31-01-2008, 08:16
Hallo,

Mezelf óók even nuanceren; waar ik schrijf "NBvV", kunnen álle(!) andere organisaties zich natuurlijk éven hard aangesproken voelen.
Versnippering werkt áltijd contraproductief.
Doordat deze organistaies in het verleden niet tijdig actie hebben ondernomen in kwesties die op dát moment speelden zijn we zo versplinterd.
Studiegroep Veldhoven (als club dan hé) BEC zijn al wat eerdere voorbeelden. Maar je ziet het nú ook weer gebeuren door de verschillende initiatieven voor de vogelsoorten die vanwege de importstop niet meer ons land binnenkomen.
Ook hierin zouden de bonden het voortouw hebben móeten nemen, maar ook hier was het weer een geval van "gemiste kans".....

Onze sport is volop in beweging, er gebeurd vanalles tegelijk.
In mijn ogen kunnen de Bonden zich véél meer profileren als initiatiefnemer, maar dan wél "GEZAMELIJK" als we dan tóch "ons" eigen gezicht willen behouden....

Terug lezend zou het kúnnen dat deze laatste reactie wat "Off-Topic" gaat.
Maar goed, ik denk wél dat ik dit even heb moeten melden, hier.

Groeten, Serinus

Henk3
31-01-2008, 13:39
Waarschijnlijk maakt het die dieven ook niet zoveel uit waar een vogelliefhebber zich aangesloten heeft. Het meewerken aan zoiets als diefstalmeldingen kan ook gezien worden als enige reclame voor de betreffende vogelbond zelf.

henk
31-01-2008, 16:43
Een reactie.
Een aantal jaren geleden heeft de NBvV het initiatief genomen om als meldpunt op te treden voor vogeldiefstal. Alle bonden hebben dat initiatief ondersteund en daarvan melding gemaakt in hun maandblad. Er werden een tiental diefstallen gemeld, maar ondanks dat er op het bestaan van het meldpunt nogmaals werd gewezen bleven verdere meldingen achterwege. De meldingen hebben lange tijd op de internetsite van de NBvV gestaan. Maar oude meldingen zijn weinig zinvol om te handhaven. De processen-verbaal werden aangeboden aan de KLPD met verzoek hieraan aandacht te besteden. Van de zijde van de KLPD werd niets meer vernomen. Ook niet na een hernieuwd verzoek.
Deze diefstallen hebben kennelijk geen prioriteit bij de politie.
Ik moet ook de conclusie trekken dat de leden ook niet hun best hebben gedaan om hieraan echt inhoud te geven, anders waren er veel meer meldingen geweest.
Een initiatief van de zijde van de bonden is er dus wel degelijk geweest.

Henk

Henk3
31-01-2008, 17:01
OK, dat was mij wel bekend ongeveer. Maar dat lang niet iedereen een melding maakt, zou dat ook niet liggen aan het feit dat er heel veel leden zijn die niet met een computer overweg kunnen? Veel mensen lijken wel bang voor een pc. Maar al te vaak hoor ik reacties als, ik weet helemaal niet hoe ik zo'n ding aan moet zetten. Maar er is een spreekwoord dat zegt: Herhaling is de kracht van reclame en dan als laatste: De aanhouder wint. (zodat de dievenzooi misschien toch een keer de verliezer kan worden.)

Serinus
31-01-2008, 20:00
Hallo;

Henk;
Een aantal jaren geleden heeft de NBvV het initiatief genomen om als meldpunt op te treden voor vogeldiefstal.
Waarom wordt de melding van Studieclub Veldhoven dan niet geaccepteerd?
Of is het meldpunt niet meer actief?

In mijn ogen is één landelijk algemeen meldpunt nodig, niet een meldpunt van één Bond of Organisatie.
Hoe is de stand van zaken op dit moment dan met; het melding maken van Vogeldiefstal?

En áls de KLPD dan geen actie onderneemd, dan zouden "De gezamelijke Bonden" toch misschien wat méér aandacht, hogerop, kunnen zoeken?

Óf we besluiten met z'n allen dat Vogeldiefstal geen groot probleem is in onze Vogelsport......
Leunen terug en wachten af......
Tot de volgende aan de beurt is:eek:

Wat me trouwens óók bevreemd; er wordt "vanalles" geroofd.
Hoe vaak lees ik niet in de krant, vogeldiefstal van 3 kanaries 5 zebravinken en een kwartel.....
Wie doet zoiets?
Wat levert dát op?
Kijk, dat de vogels van Studiegroep Veldhoven zijn geroofd, dáár kan ik me iets bij voorstellen (neem dit aub niet verkeerd op hé).
Dáár is nog wat geld voor te vragen, maar "huistuinenkeukenvogels"????

Henk;
Ik moet ook de conclusie trekken dat de leden ook niet hun best hebben gedaan om hieraan echt inhoud te geven, anders waren er veel meer meldingen geweest.
Misschien zou er tóch wat meer "reclame" voor die mogelijkheid gemaakt moeten zijn.
Als ik als lid wéét dat "Dé Bond" niet meer doet dan mijn melding op internet plaatsen heeft dat natuurlijk weinig zin om het überhaupt te melden.
Maak inzichtelijk wát er gedaan is richting Justitie, toen bleek dat de KLPD niet in actie kwam.
Schakel de Verenigingen in met een oproepje, maar "laat jezelf horen"!
Ben actief daarin en berust niet in het feit dat de Vogelhouders niet serieus worden genomen.
Anders worden we serieus genómen, ;)

Groeten, Serinus.

Ton Koek
01-02-2008, 02:01
Wat soms een beetje vergeten lijkt te worden, is dat "de bonden" voor het grootste deel uit vrijwilligers bestaan. Waarom moeten alle goede dingen alleen daar vandaan komen?
Iedereen kan een landelijk meldpunt oprichten, medewerking krijg je heus wel van "de bonden", daar ben ik van overtuigd.

Serinus
01-02-2008, 21:24
Hallo,

Ton;
Iedereen kan een landelijk meldpunt oprichten, medewerking krijg je heus wel van "de bonden", daar ben ik van overtuigd.
Dát zal best wel zo zijn Ton.
Probleem is dan hoe vind het traject daarná plaats?
Stel dat het KLPD net zo weinig doet met de aangiftes als ze tot nu toe, blijkbaar, hebben gedaan.
Ik vermoed dat de gesprekspartners die deze instantie tot een ander beleid moeten zien te bewegen eerder gezocht dienen te worden in erkende organisaties die namens enkele 10.000 leden spreken, dan door een of twee goedwillende particulieren.....
Verder zijn álle leden makkelijk door "de Bonden" te benaderen, probeer dát maar eens op eigen gelegenheid te doen.........
Maar ook dán dient in dit soort gevallen te worden samengewerkt door de Bonden en organisaties.
En dan kan het toch niet zo zijn dat je je diefstal niet aan kunt melden, omdat je, toevallig, geen lid bent van de betreffende bond.


Wat soms een beetje vergeten lijkt te worden, is dat "de bonden" voor het grootste deel uit vrijwilligers bestaan.
Ik heb daar bést wel oog voor, Ton.
Maar feit blijft dat "de Bonden" onze gevolmachtigden zijn om dit soort dingen te regelen.
De bestuurders zijn aangesteld om de leden te vertegenwoordigen, vrijwilligers of niet, dát behoort bij "de job".
Ik snap óók wel dat ze met meer dingen bezig zijn en dat hun dag óók maar 24uur heeft.
Als er behoefte is aan een Meldpunt Vogeldiefstal dan dient dit, in mijn ogen, het beste landelijk geregeld te worden door een erkende organisatie die, als het nodig is, namens hun leden, in gesprek kan treden met andere instanties om het een en ander regelen, Justitie, KLPD, noem maar op.

Maar goed; da's mijn mening.

Groeten, Serinus.

Henk3
01-02-2008, 21:58
Dit kan ik volledig onderschrijven. Als éénling begin je niks. Daar is een bond de aangewezen instelling voor. Liefst gezamenljk, = bundeling van krachten.

wilfred coljee
01-02-2008, 22:53
Is het niet mogelijk om contact te zoeken en samen een frond te vormen met de verzekerraars van vogels. zij hebben er ook belang bij dat er iets met de aangifte van gestolen vogels gebeurt.
zomaar een idee!

groeten wilfred coljee

Ton Koek
01-02-2008, 23:25
Als éénling begin je niks.Daar denken de bedenkers van Microsoft, Marktplaats, speurders, independent en dergelijke toch heel anders over.

Ik vind het een beetje vergelijkbaar met kleinere verenigingen. "Het bestuur zou dit en dat moeten doen". Waarom niet zelf wat gedaan?
Besturen is heel wat anders dan al het werk moeten doen.

Degene die willen dat het verandert: verenig je en meld dat bij alle organisaties die er iets mee te maken hebben. Richt een website op, vogeldiefstal.nl bijvoorbeeld en binnen een jaar ben je bekend en erkend gesprekspartner. Alles valt of staat met de bereidheid van gedupeerden om zich te melden.
Wedden dat je in "Onze Vogels" en in "Vogelvreugd" je verhaal kwijt kunt?

Ik wil wel een website opzetten voor heel weinig.

Henk3
02-02-2008, 01:03
Ton
Daar denken de bedenkers van Microsoft, Marktplaats, speurders, independent en dergelijke toch heel anders over.

In die zin heb jij wel een punt. Maar wij zijn met zijn allen al verenigd in de diverse vogelbonden denk ik dan. Wat betreft het bestuur moet dit en moet dat, dat herken ik ook wel moet ik je zeggen. Commentaar is er vaak genoeg. En ik doe zelf ook genoeg binnen onze vereniging. Daar hoeft wat mij betreft voorlopig ook niet meer bij, eerder minder.

Mijn zegen heb je met die website. De naam die jij eraan wil geven bestaat nog niet. Is in iedergeval wel herkenbaar. Misschien zijn er mensen die zich hiervoor op willen werpen.

rene
03-02-2008, 18:44
ik ben verkeer regelaar in amsterdam.
ik heb elke dag overleg met de politie.
ik zou morgen is een visje uitgooien bij wie we het beste kunnen zijn.
en /of de politie buro,s alle aangiftes naar een centraal punt door sturen.
maar dan komen we weer op een heet hangijzer de mensen moeten dan wel
aangiften doen.
ik ga morgen wel even vragen en als ik wat weet meld ik het hier.
groetjes

henk
04-02-2008, 14:34
Ik heb gezien dat op de site van de NBvV www.nbvv.nl (http://www.nbvv.nl) nog steeds diefstallen worden vermeld.(laatste nieuws>diefstal)
Meldingen kunnen worden gedaan aan de webmaster. Hij zorgt voor plaatsing.

Moderator

Studiegroep Veldhoven
05-02-2008, 17:27
Om deze site(pagina) van de nbvv gaat het nu juist, daar wordt dus alleen geplaatst als je met ja kunt antwoorden op de vraag "bent u wel lid van onze organisatie"...


Een diefstal site lijkt me prima al kan dit dus ook in genoemde rubrieken bij de bonden, dus waarom een nieuwe site die iemand wel voor "weinig" wil maken.
Lijkt me niet dat iemand hier weer iets aan moet verdienen.
Er is dan vast wel iemand die dit voor de hobby bij wil gaan houden.
Er zal in ieder geval contact en samenwerking moeten zijn met in ieder geval de politie en vogelopvangers.

Wat ik al wist en nog eens van alle kanten bevestigd wordt:
Je doet aangifte bij politie waar dit direct in de archieven verdwijnt.
Dus als je denkt dat er na bijvoorbeeld in beslag name door AID of politie er een kans bestaat dat vogels via een aangifte terug gelinkt worden dan heb je het mis!
Er wordt kortom NIETS gedaan, nog niet eens als je gestolen vogels weet te zitten.

Bij vogels die in beslag worden genomen, worden ringen genoteerd en van de vogels verwijderd voor ze de opvang in gaan! Of ze nu goed geringd zijn of niet!
Na beslissing door justitie worden deze vrij gelaten in de natuur.
Uitzondering hierop zijn de mutatievogels, waarop een verbod tot vrijlating staat. (Wat gebeurt hiermee?? Deze kunnen dus van u zijn!!!)

Enige manier is dus zelf zoveel mogelijk te ondernemen, al heb je dan nog maar een zeer kleine kans.

Nou, ik heb er weer genoeg van.....

Succes allemaal,
Stefan

Iedereen is welkom en gerechtigd van deze site gebruik te maken. De gastheren stellen het wel op prijs als de gasten zich dan ook als gast gedragen. Rare taal (al dan niet afgedekt door ......) kunnen we wel missen als kiespijn.

RobK, Moderator.

Ton Koek
06-02-2008, 00:06
dus waarom een nieuwe site die iemand wel voor "weinig" wil maken.
Wees gerust, die iemand hoeft niet meer nu.

henk
06-02-2008, 13:20
Ik ga nog één poging wagen.
De "diefstalpagina" op onze site is er voor alle vogeldiefstallen; dus ook voor niet leden van de NBvV.

Henk, moderator

Studiegroep Veldhoven
06-02-2008, 14:53
Lijkt me prima.....
Waarom staat mijn melding er 2 weken na dato dan nog niet op....??
En er zijn na 15 augustus 2007, de laatste melding op de site, diverse diefstallen met melding geweest die er ook niet op staan....

Groet,
Stefan

Studiegroep Veldhoven
07-02-2008, 23:39
Inmiddels is het zaakje toch geplaatst......:)
Henk bedankt!

Henk3
08-02-2008, 11:23
http://www.nbvv.nl/content.asp?page=32

Serinus
08-02-2008, 12:42
Hallo,

Nou; dan als de "wiedeweerga" die vogels terug brengen, stelletje onverlaten!
Dan is iedereen weer blij.
Snotverdorie.

Groeten, Serinus.

Nee, zonder gekheid; "heb je inmiddels al iets van Justitie gehoord"?
Wórden er überhaupt wel eens successen geboekt met het terug vinden van vogels, cq het in de kraag vatten van dit gespuis?
Wáár blijven die vogels over het algemeen, ik bedoel jij hebt kleurslagen die niet iedereen heeft, dus dát wereldje van kwekers is niet zó groot, tóch?