PDA

Bekijk Volledige Versie : spangle op spanglepascal
28-12-2007, 15:33
Hoi mensen ik heb een koppels spangles
de man is een geelmasker de kleurslag van de man kan ik niet benoemen het vleugeldek van de man is gelig en de vleugel en staartpennen zijn wit
de pop is lichtgroen ik heb een foto bijgevoegd van de man
ik zou graag willen weten wat ik hiervan kan verwachten
en of de man een grijze is blauw of groen?
natuurlijk weet ik dat er DF spangles uitkomen maar ben wel benieuwd of de geelmasker faktor
naar voren gaat komen?


groetjes pascal

pascal
30-12-2007, 13:26
Hoi Wessel,

jij weet mischien wel voor mij? :) :cool:

groetjes pascal

Piet
30-12-2007, 22:26
Hallo Pascal,

ik kan het aan de voorkant van de vogel niet zo goed zien maar er zit nog een andere factor bij. Aan de stippen te zien kan het cinnamon zijn maar het zou ook de grijsvleugelfactor kunnen zijn omdat de gehele vogel opgebleekt lijkt.

Het effect van die mutaties zal bij een dubbelfactorige spangle wel wegvallen. Maar de geelmaskerfactor zie je zeker wel als je deze vogel op een blauwe pop zet. Gepaard aan een groene pop zul je er niets van terugzien. Dan overheerst het geel.

pascal
31-12-2008, 14:04
Hoi Piet,


Ik denk dat het een grijsvleugel is, de stippen zijn zwart?
Maar wat is dan de juiste benaming van de kleurslag?
Maar de spangle faktor is dominant en de gellmasker ook?
hoe werkt dat onderling? Dan zou je er toch wat van terug moeten zien? en de grijsvleugel vereft recsesief?

groeten Pascal

wessellouw
31-12-2008, 14:31
Hallo Pascall:

Sorry, voorlopig enkele dagen absoluut geen tijd.
Ik zal begin volgend jaar eens een enander proberen na te kijken.

Wessel van der Veen.

louis polane
01-01-2008, 22:26
De echte "GRARPARKIETEN KEURMEESTERS" staan in ieder geval te trappelen om je advies te geven, blijkt maar weer uit hun reactie op je vraag.

En toch zitten er genoeg op dit forum, alles uit te pluizen wat er geplaatst wordt!
WE zijn op de wereld om elkaar om elkaar te ........ nietwaar!

Piet
02-01-2008, 14:26
hallo Pascal,
als de spots echt gewoon zwart zijn dan zal het geen grijsvleugel zijn want dat is eigenlijk gewoon een pastelfactor die het zwart voor ongeveer 50% zou moeten opbleken. De vogel lijkt opgebleekt maar dat kan ook het effect van de flits zijn.

De benaming zou dan moeten zijn: spangle geelmasker grijs(type 1). Ik heb uit de standaard grasparkieten van de NBvV het stukje onder de kop Geelmasker gekopieerd. Verder hieronder nog een overzicht van de bekendste mutaties en de verervingswijzen.


In de praktijk is gebleken dat de mutaties bij grasparkieten op drie manieren vererven: autosomaal recessief, autosomaal dominant en geslachtgebonden recessief.

Hieronder een overzicht van de bekendste mutaties per verervingswijze:

autosomaal recessief autosomaal dominant geslachtgebonden recessief

blauw donkerfactor cinnamon
geelmasker violet opaline
grijsvleugel grijs ino
overgoten spangle lacewing
geelvleugel dominant bont texas clearbody
fallow kuif slate
recessief bont

Geelmaskerfactor.
Bij de blauwe grasparkiet is sprake van een totale reductie (verdringing) van carotenoide. Bij de geelmasker is sprake van een
gedeeltelijke reductie en vindt de reductie van het carotenoide vooral plaats in de haakjes. Er zijn twee verschillende mutatie
bekend, waarbij gedeeltelijk het carotenoide is gereduceerd. Wanneer de reductie zich in de lichaamsbevedering heeft beperkt
tot de haakjes, ontstaat een zeegroene kleur, waarbij het masker nog vrij diep geel is gebleven. Bij de meeste vogelsoorten,
waarbij sprake is van gedeeltelijke reductie van carotenoïde, spreken wij over een zeegroene. Bij de grasparkieten wordt deze
mutatie echter "geelmasker" genoemd.
Bij de andere geelmasker mutatie, is er sprake van bijna een totale reductie van carotenoide uit de lichaamsbevedering en in
een veel mindere mate uit het masker. Uiterlijk zijn dit blauwe grasparkieten, met een lichtgeel masker. Om de "zeegroene"
geelmasker en de "blauwe" geelmasker uit elkaar te houden, spreken wij over geelmasker type 1, als wij het hebben over de
"blauwe" geelmasker en over geelmasker type 2, als wij het hebben over de "zeegroene" geelmasker.
In de kweekpraktijk is gebleken, dat de blauwfactor en de geelmasker-factoren een meervoudige mutatiereeks (multiple
allelomorfe) vormen. De volgorde van dominantie is: Wildfactor is dominant over geelmasker 2-factor, geelmasker 2-factor is
dominant over geelmasker 1-factor, geelmasker 1-factor is weer dominant over de blauwfactor. Als symbool voor de
geelmasker-factor is gekozen byf (yellow face). De mm-reeks is dus: b+ - byf2 - byf1 - b. De formule voor een geelmasker type 1 is
b//byf1. Een grasparkiet, met de formule byf1//byf1, is genotypische een dubbelfactorige geelmasker, maar uiterlijk (fenotypisch)
een blauwe grasparkiet. Het merkwaardige doet zich namelijk voor, dat de dubbele geelmasker factor zo sterk het carotenoide
reduceert, dat het dezelfde uitwerking heeft als de dubbele blauwfactor. U moet er dan ook niet gek van staan te kijken, als u
uit twee blauwe grasparkieten 100% geelmaskers kweekt. In formule ziet zo'n paring er zo uit: (byf1//byf1) x (b//b) = byf1//b.

Wat betreft de te verwachten uitkomsten uit het koppel dat je noemt het volgende:

Uit het bovenstaande maar ook uit mijn eerste reactie blijkt dat de geelmaskerfactor alleen in de jongen terugkeert als je een pop uit de blauwserie zou gebruiken, dus of hemelsblauw of één van de geelmaskerfactoren. Gebruik je een lichtgroene spangle pop zoals jij aangeeft dan krijg je zowel jonge mannen als poppen die split zijn voor geelmasker. Tenzij de pop split is voor blauw of geelmasker dan krijg je wel een percentage geelmaskerjongen.

Zowel de grijsfactor als de spanglefactor vererven (co)dominant en kunnen enkel en dubbelfactorig voorkomen. Bij de grijzen kun je het verschil tussen enkel- en dubbelfactorig niet of nauwelijks zien maar bij de spangles wel . Ik doe er een paar plaatjes bij.
Uit de gegeven paring kun je dus grijsgroen spangles kweken, mannen en poppen, maar ook een percentage dubbelfactorige spangles. Dat zijn in dit geval geheel gele vogels(met normaal gekleurde neusdoppen) waarbij je de grijs- en de geelmaskerfactor niet terugvindt. Je kunt echter ook gewoon groenen of grijsgroenen verwachten.

Ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is anders hoor ik het wel.

pascal
02-01-2008, 19:28
Hoi piet,

Een heel duidelijk verhaal wat mij ook wel bekend als het om 1 mutatie gaat snap ik het nog wel
Waar ik nog moeite mee heb is als je meerdere verschillende mutaties in een koppel hebt dat is wel flink rekenen zo zie ik dat
maar we blijven oefenen he:)
Bedankt vor je reactie nou lekker afwachrten de eerste jongen liggen er al


groetjes Pascal