PDA

Bekijk Volledige Versie : Bonte kanariesjacob.werkman@home.nl
08-11-2007, 18:15
Hallo vogelliefhebbers.

Ik zou wel eens willen weten, hoe een bonte kanarie er uit moet zien zoals
die worden toegelaten op TT's . Ik heb ook wel een paar vogels met"schoonheids foutjes"maar die zullen wel niet worden gevraagd denk ik.
Wat is eigelijk de standaardeis?

Groetjes Jacob

RobK
08-11-2007, 19:46
Zo één, twee, drie kan ik de standaard -digitaal- niet even vinden.
Een uittreksel zoals ik dat even heb samengesteld;

De vogel zal worden gekeurd in schaal 1, die van de witte lipochroomkanarie dus. Hij kan daarin maximaal 52 en minimaal 42 punten verkrijgen.
Op de eerste plaats wordt de zuiverheid van de lipochroomkleur beoordeeld (zuiver wit-geel of rood). Naar gelang de kleur meer of minder zuiver is worden er punten toegekend. Een combinatie van geel/rood is dan ook foutief en daar worden minimaal 4 punten (van de 52) voor afgetrokken.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen intensief en schimmel. Teveel intensief of teveel schimmel bevordert niet de kleuregaliteit. De vogel dient minimaal 20% bont te zijn, de voorkeur wordt gegeven aan vogels met 40-60% bontheid en die met een grote mate van gelijk getekendheid.

Bevedering 15 punten -in de praktijk niet meer dan 14-
Grootte/Vorm 15 punten -in de praktijk niet meer dan 14-
Houding 10 punten -in de praktijk niet meer dan 9-
Alg. indruk 5 punten - in de praktijk niet meer dan 4-

Groet,

Rob.

Alex Bos
08-11-2007, 20:11
Ter aanvulling op bovenstaande reactie van Rob.
Oranje vogels worden ook gevraagd in het bont, dus rode vogels zonder kleurstof.

Gr.
Alex

Ton Koek
09-11-2007, 00:23
Nog een aanvulling dan:
In “Onze Vogels” van juli 2007, pagina 221 en 222 wordt op "duidelijke" wijze vermeld aan welke eisen de vogels dienen te voldoen.

Enerzijds staat er dat aan "de bontheid op zichzelf worden geen eisen gesteld", even verderop in het artikel staat: "De voorkeur wordt gegeven aan vogels met 40 - 60% bontheid. Naarmate hier minder aan wordt voldaan worden er punten in mindering gebracht."

Ik ben hier te dom voor want ik snap het weer eens niet:
geen eisen, voorkeur, punten in mindering...

RobK
09-11-2007, 00:45
"Aan de bontheid op zichzelf worden geen eisen gesteld."

Ik interpreteer het zo dat het niet uitmaakt of de vogel groen-bruin-agaat of isabelbont is. Ook de inbreng van de ivoorfactor verandert niks aan de toekenning van punten.

De voorkeur wordt gegeven aan een mate van bontheid van 40-60% (50% zou dus perfect zijn). Minimaal 20% bont om te voorkomen dat een "gewone kleurkanarie met een bont plekkie" ook in aanmerking komt voor deze lucratieve titel.

Groet,

Rob.

Henk3
09-11-2007, 01:02
http://degoudvinkzwolle.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=222252

Onderuit scrollen tot Algemeen. Valt niet te kopieéren. Dat willen ze niet hebben. :huh

termeer
01-05-2008, 20:58
[QUOTE=RobK;16562]Zo één, twee, drie kan ik de standaard -digitaal- niet even vinden.
Een uittreksel zoals ik dat even heb samengesteld;

De vogel zal worden gekeurd in schaal 1, die van de witte lipochroomkanarie dus. Hij kan daarin maximaal 52 en minimaal 42 punten verkrijgen.
Op de eerste plaats wordt de zuiverheid van de lipochroomkleur beoordeeld (zuiver wit-geel of rood). Naar gelang de kleur meer of minder zuiver is worden er punten toegekend. Een combinatie van geel/rood is dan ook foutief en daar worden minimaal 4 punten (van de 52) voor afgetrokken.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen intensief en schimmel. Teveel intensief of teveel schimmel bevordert niet de kleuregaliteit. De vogel dient minimaal 20% bont te zijn, de voorkeur wordt gegeven aan vogels met 40-60% bontheid en die met een grote mate van gelijk getekendheid.

Bevedering 15 punten -in de praktijk niet meer dan 14-
Grootte/Vorm 15 punten -in de praktijk niet meer dan 14-
Houding 10 punten -in de praktijk niet meer dan 9-
Alg. indruk 5 punten - in de praktijk niet meer dan 4-

Groet,

Rob.[wie

Wat een onzin allemaal en wat een verspilde kans op meer leden . bont moet volgens mij alleen als eis hebben , rein en gezond zijn en geen gebreken hebben dan kan elke bonte meedoen ,
want met de bonds eisen moet je roch weer gericht ggan kweken en dat is het kind met het bad watr weggooien als wij deze bonds eisen toelaten dan kunnen wij beter gelijk stoppen met de drie jarige proef periode !!!!!!!!!!!!!!!!:mad:

Ton Koek
01-05-2008, 22:12
Wat een onzin allemaal en wat een verspilde kans op meer leden . bont moet volgens mij alleen als eis hebben , rein en gezond zijn en geen gebreken hebben dan kan elke bonte meedoenBen ik niet met je eens "wie" termeer. Als mensen mee willen doen met een westrijd als een vogeltentoonstelling moeten er toch echt meetbare criteria zijn.

Hoe wou je de vogel anders keuren? Alleen op reinheid, gezondheid en het ontbreken van gebreken?
Punten geven voor gezondheid? Zelfs een doodzieke vogel doet nog zijn best niets te laten merken. Gezondheid is niet te keuren op een TT.

Aukkie
01-05-2008, 23:43
Algemeen

De hier beschreven eisen zijn opgesteld om tegemoet te komen aan inzenders / kwekers die geen ervaring hebben met het kweken van kleur-, postuur- of zangkanaries. Om te bevorderen dat zij ook aan de tentoonstellingen mee kunnen doen is de mogelijkheid geopend om zogenaamde bonte kanaries in te zenden.Bij deze kanaries moet duidelijk zijn dat zij niet voortkomen uit de kweek die gericht is op kleur- of postuurkanaries. Er wordt dan ook verlangd dat de vogels duidelijk bont zijn (meer dan een enkele bonte veer, vleugel- of staartpen of bonte nagel). De graad van bontheid dient in dit verband minimaal 20% te zijn.

Verder behoren de grootte en vorm van de bonte kanarie die van de kleurkanarie op redelijke wijze te benaderen en daarmee duidelijk af te wijken van de bestaande rassen bij de postuurkanaries.Bij de beoordeling van de kleur wordt vooral gelet op de egaliteit van de (lipochroom- c.q. vetstof-)kleur. De lipochroomkleur dient zuiver wit, geel, oranje of rood te zijn, deze kleuren mogen niet met elkaar vermengd zijn als gevolg waarvan een vlekkerig beeld ontstaat.Aan de bontheid op zichzelf worden geen eisen gesteld. Gelijk getekendheid kan een pluspunt zijn.

Bij de beoordeling zijn de kenmerken van het melaninebezit (pigment) niet van belang. In deze zin is ook niet van belang uit welk melanineserie (Zwart, Bruin, Agaat of Isabel al of niet in combinatie met mutaties op deze series) de vogel voorkomt.


De keurlijst
Rubriek kleur (schaal 1)

De bonte kanaries worden gekeurd in schaal 1.

In deze rubriek kan de vogel, in theorie, 55 punten behalen. In de praktijk is het te geven maximum 52 punten. Er worden minimaal 42 punten gegeven.

In de eerste plaats wordt hier de zuiverheid van de lipochroomkleur (vetstofkleur) beoordeeld. Al naar gelang er afwijkingen op de kleuregaliteit worden geconstateerd worden er punten in mindering gebracht. Wanneer de kleur duidelijk vlekkerig is (combinatie van twee of meer kleuren) worden minimaal 4 punten in mindering gebracht.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen intensief en schimmel. Te zware intensiviteit of te zwaar schimmelbezit zal afbreuk doen aan de kleuregaliteit en daarmee tot puntenaftrek leiden.

Eventuele aanwezigheid van de ivoorfactor leidt niet tot aanpassing van de beoordeling.
Mogelijke kleurslagenOnder deze serie vallen de volgende kleurslagen:

Kleur
Opmerkingen

Bont wit
Afgezien van de bonte delen, een heldere onberispelijke witte bevedering

Bont geel
Lipochroomkleur maximale kleurdiepte, egaal en zuiver

De gele kleur mag ook oranje zijn als deze maar egaal is

Bont rood
Lipochroomkleur maximale kleurdiepte, egaal en zuiver


Kleine grasparkiet/bonte kanarie:In de bondsraadvergadering van zaterdag 17 februari 2007 is dit onderwerp opnieuw aan de orde geweest. Aangezien het kweekseizoen reeds begonnen is, doe ik U, in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is, al enige informatie toekomen, voordat e.e.a. gepubliceerd wordt in “Onze Vogels” c.q. in het vraagprogramma van de NBvV, zodat (nieuwe) kwekers c.q. leden hierop kunnen anticiperen.Afgesproken is dat de bonte kanarie en de kleine grasparkiet per seizoen 2007 gevraagd gaan worden, voor alle TT’s, m.u.v. de district TT en de bondsshow. Zoals het vraagprogramma al geregeld heeft (TT katern), mag de afdeling zelf beslissen welke vogels wel of niet gevraagd worden. Tevens bepaald een afdeling zelf welke groepen samengevoegd worden.E.e.a gaat draaien met een proeftijd van 3 jaar (de geldigheidsduur van een vastgesteld vraagprogramma), met ingang van 2007. In 2008 zal dit geëvalueerd worden en opnieuw bekeken worden of eea zin heeft om er mee door te gaan.Voor zowel de kleine grasparkiet, als de bonte kanarie zal gelden dat deze ingedeeld worden in een aparte klasse. D.w.z. de bonte kanarie komt niet willekeurig tussen de klassieke kanaries te staan en dit geldt ook voor de kleine grasparkiet.V.w.b. de bonte kanarie is in een aparte bijlage een standaardeis bij dit stuk gevoegd, zodat U weet wat er gevraagd gaat worden. V.w.b. de kleine grasparkiet zullen alle kleuren gevraagd worden, in een klasse, onderverdeeld in een aantal groepen, zodat alle kleuren netjes bij elkaar staan in deze klasse. De kleine grasparkiet mag geen te klein uitgevallen Engelse grasparkiet zijn. Zij zullen ook niet vergeleken worden of concurreren met de Engelse grasparkiet.

Een standaard zal U ook over deze grasparkiet z.s.m. worden bekend gesteld.Hopende U hiermee al voldoende op de hoogte te hebben gesteld.Met vriendelijke groet,Albert Zomer

(distr.vz. Overijssel)

a.u.b

groetjes,

Auk

Henk3
01-05-2008, 23:50
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Ik kan het stuk niet eens selecteren. Laat staan kopieëren. Dan komt er een waarschuwingsding.
Heb je de hele pagina verzonden per e-mail en daarna het stuk gekopieerd misschien of via pagina bewerken met exel? Of via bestand opslaan als, zag ik net dat dat allemaal toch mogelijk is. Die rechtermuisblokkering is gewoon een lachertje dus.

Aukkie
01-05-2008, 23:56
hoi Henk3,

wij gebruiken een andere browser genaamd: Opera....

hierin kan ik die pagina openen en gewoon de tekst selecteren en dan copieren/plakken :D
simpel als 1,2,3 ;-) en anders kan je er altijd nog een screenshot van maken...die plaatsen op bv photobucket en deze afbeelding dan invoegen op het forum.

met vriendelijke groet,

Auk

Henk3
02-05-2008, 00:06
Heb ik er ook wel op zitten maar is helemaal niet nodig. Rechtsboven kan je van allerlei mogelijkheden aanklikken en ook de hele geschreven tekst gewoon opslaan op je harde schijf en daarna ff een kopie maken. Simpel, dat ik dat niet eerder gezien had zeg. Maar ja aldoende leer je het hé.

Ben86
02-05-2008, 09:06
Wat een onzin allemaal en wat een verspilde kans op meer leden . bont moet volgens mij alleen als eis hebben , rein en gezond zijn en geen gebreken hebben dan kan elke bonte meedoen ,
want met de bonds eisen moet je roch weer gericht ggan kweken en dat is het kind met het bad watr weggooien als wij deze bonds eisen toelaten dan kunnen wij beter gelijk stoppen met de drie jarige proef periode !!!!!!!!!!!!!!!!:mad:

als wij deze methode gaan handhaven komt het erop neer dat iedereen die een vogel kan kweken niet op kleur maar op gezondheid meekan doen en de keurmeester ongeveer een heleboel mogelijke winnaars kan aanwijzen en dan staat de keurmeester voor een onmogelijke opgave.

trouwens zou u het leuk vinden als een beginnend vogelkweker die het zich er maar makkelijk van afbrengt met een beetje geluk omdat de vogel zo gezond en fit toonde (dus wat wij als liefhebber altijd al standaard willen tonen en zeker niet minder) er met de bondskruis vandoor gaat? en dus eigenlijk hij dat niet verdient had!

mvg Ben

termeer
28-07-2008, 11:23
Hallo vogelliefhebbers.

Ik zou wel eens willen weten, hoe een bonte kanarie er uit moet zien zoals
die worden toegelaten op TT's . Ik heb ook wel een paar vogels met"schoonheids foutjes"maar die zullen wel niet worden gevraagd denk ik.
Wat is eigelijk de standaardeis?

Groetjes Jacob

Jacob als het een onderlinge tentoonstelling van jou vereeniging beterfd mag je volgens mij alles insturen en dan worden ze gekeurd en aan de hand van de keur briefjes kun je al een beetje zien wat de eisen zijn .
maar als je mee help voordragen op de keurings dag kun je na af loop van de keuring altijd bij de keurmeeters terecht voor vragen.
En anders bij de bont na vragen die zullen zeker antwoorden>

Groeten Roel

naruch
28-07-2008, 19:25
als wij deze methode gaan handhaven komt het erop neer dat iedereen die een vogel kan kweken niet op kleur maar op gezondheid meekan doen en de keurmeester ongeveer een heleboel mogelijke winnaars kan aanwijzen en dan staat de keurmeester voor een onmogelijke opgave.

trouwens zou u het leuk vinden als een beginnend vogelkweker die het zich er maar makkelijk van afbrengt met een beetje geluk omdat de vogel zo gezond en fit toonde (dus wat wij als liefhebber altijd al standaard willen tonen en zeker niet minder) er met de bondskruis vandoor gaat? en dus eigenlijk hij dat niet verdient had!

mvg Ben


en waarom verdiend deze kweker dat dan niet, omdat hij/zij pas kweekt?

op dat moment heeft hij/zij dan de beste,mooiste,gezondste vogel en dat is wat telt, niet de jaren dat je kweekt.

door jaloezie van anderen ben ik gestopt met Tentoonstellingen, omdat een beginnende kweker een schitterende vogel in had gestuurd en door iemand van de tentoonstelling met kooi en al door elkaar geschud werd, omdat deze bang was dat deze met de prijs zou gaan lopen en hij als "beste kweker" het nakijken had. walgelijk gewoon, dit is wel al een jaar of 15 geleden gebeurd en was gelukkig geen vogel van mij, heb wel mijn lid maatschap op gezegd en ben bij de b.e.c. gegaan als verspreid lid, bevalt mij prima zo.

Antoni Hopmann
29-07-2008, 22:55
De kanaries bont of anderszins die voor een tt worden ingezonden moeten
gezond zijn. Dat is buiten kijf. Zieke vogels hoe mooi ook worden geweerd.
Prijzen worden uitgedeeld aan vogels die het best de standaard benaderen.
Dat lijkt mij allemaal vrij logisch.
Als er onregelmatigheden worden gezien of ondervonden,dan moet daar gewoon melding van worden gemaakt.

gerard 6
30-07-2008, 07:33
als wij deze methode gaan handhaven komt het erop neer dat iedereen die een vogel kan kweken niet op kleur maar op gezondheid meekan doen en de keurmeester ongeveer een heleboel mogelijke winnaars kan aanwijzen en dan staat de keurmeester voor een onmogelijke opgave.

trouwens zou u het leuk vinden als een beginnend vogelkweker die het zich er maar makkelijk van afbrengt met een beetje geluk omdat de vogel zo gezond en fit toonde (dus wat wij als liefhebber altijd al standaard willen tonen en zeker niet minder) er met de bondskruis vandoor gaat? en dus eigenlijk hij dat niet verdient had!

mvg Ben

Hallo
Wat een onzin allemaal dat een beginner met wat geluk niet mag winnen.
Kinderachtig hoor dit soort afgunst, krijg er gewoon kippevel van.
Degene die het verdient krijgt het bondskruis of je dat nu wil of niet.
Maar dit soort geneuzel kan ik niet tegen hoor.:nono:

termeer
24-12-2008, 21:24
-0-

Hoewel ik de standaardeisen voor bonte kanaries nog te streng vind voor beginnende kwekers en voor de liefhebbers van bont.
Ga ik toch met voledige inzet er aan mee doen en hopen dat bij de evaluatie de eisen zo worden aan gepast dat elke bont lliefhebber graag mee gaat doen aan schows!
Maar mijn uitgangs punt is altijd geweest zijn ze gezond en goed gebouwd , een prijs winnen is leuk maar moet niet ons hoofddoel zijn om intezenden !
Het hoofd doel moet zijn aan iedereen laten zien welke leuke vogels je heb gekweekt ,toch?
Maar de volledige standaard lijst voor bonte kun je dwonloaden van de lijst voor kleur kanaries bij de Nbvv .
Zelfs mij is dat gelukt met gewoon windows xp dus waarom jullie dan niet anders even informatie vragen aan de webmaster van de bond hij helpt je dan verder.