PDA

Bekijk Volledige Versie : http://www.nbvv.nl/downloads/Kweekresultaat2007-4.docwinterkoning
25-06-2007, 12:30
wat denkt u hiervan?
http://www.nbvv.nl/downloads/Kweekresultaat2007-4.doc
op zich een zeer goede rode draad en initiatief,maar waarom moet men altijd weer de volledige gegevens invullen?
voor controle?
wat gebeurd er met de opgegeven gegevens?(men zegt wel dat men er niks mee doet maar hoe overleg je de gegevens dan aan derde?).
is de aangeleverde tekst en eventueel bij te leveren foto's niet genoeg?
gaat het om de vogels of gaat het om de kweker?
waarom moet men afsluiten met een handtekening?
(het een en ander is vanuit de opgebouwde/gevormde door diverse instanties en overheden achterdocht gedachte van ec kweker ).
bedoel er verder niks mee ,discussie
dat is de doelstelling van deze begonnen topic.
mvg

Henk3
25-06-2007, 12:36
De op dit formulier vermelde gegevens worden niet openbaar gemaakt, maar dienen om te kunnen aantonen dat met deze soorten gekweekt kan worden in Nederland. Dit om te worden toegevoegd aan de positieflijst voor te houden soorten, nu en in de toekomst. Indien u foto’s of ander beeldmateriaal heeft van de kweek, dan kan dit als overtuigend worden meegezonden, voor bewijs. Uitgebreide kweekverslagen worden door ons niet gepubliceerd in bladen zonder dat de eigenaar daarvoor toestemming heeft verleend.

Als er geen adresgegevens ingevuld worden kan men geen contact met de kweker opnemen voor eventueel gebruik.
De ondertekening zal het verhaal dienen te bevestigen.
Het gaat mijns inziens om de kweker die aangetoond heeft dat met betreffende vogels te kweken valt.

Als voorbeeld: ik mag wel eens graag een visje vangen, vang ik eens een aparte soort dan zet ik die op internet bij de ovb. Als ik daar geen foto bij lever wordt mijn vangst niet geaccepteerd. Ook daar moet ik mijn gegevens gewoon even invullen. Lijkt mij geen bezwaar als je alles gewoon volgens de regels doet.

Henk3
25-06-2007, 12:42
Ook een idee, geef Bart Braam even een mailtje hierover. Zijn mailadres staat er wel bij.
Maar vul je geen naam in dan weet men toch ook niet wie de vogel gekweekt heeft? Dan zou ik b.v. ook materiaal van internet kunnen halen en dan de boel invullen met die gegevens, niet te controleren dan denk ik.

Ton Koek
25-06-2007, 12:59
Ik heel gemakkelijk foto's van internet halen en zelf een fraai kweekverslag schrijven.
Door een paarpersoonlijke gegevens in te vullen lijkt het nog een beetje controleerbaar. Kennelijk neemt de wetgever genoegen met dergelijke verklaringen, dat heeft o.a. de C.O.M. bereikt, daar moeten we dankbaar om zijn en gebruik van maken. Dat vind ik er van. :)

Henk3
25-06-2007, 15:49
Winterkoning, wat jij hier boven schrijft is denk ik wel goed om eens goed te overdenken. Misschien is het daarom ook wel een goed idee om Bart Braam hier zijn reactie op te zien verschijnen. Een beetje gezonde achterdocht kan geen kwaad. En wat die handtekening betreft heb je denk ik wel een punt wat de rechtsgeldigheid betreft.

Ton Koek
25-06-2007, 18:26
De eerlijkheid gebiedt wel erbij te vermelden dat "diezelfde we" er jarenlang een zootje van gemaakt hebben. Met lijm, netten en andere vallen werd de natuur leeggeroofd. Wie had er tien jaar geleden belang bij dat zijn zingende putter al of niet geringd was?

Dat juist dŕt aangepakt wordt (beter aangepakt gaat worden) vind ik alleen maar toe te juichen.
Gezonde achterdocht is oké, ben ik met je eens. Maar als "men" een goed gedetailleerd kweekverslag als bewijs accepteert, wie zijn wij liefhebbers dan om ze te wijzen op de mogelijkheden die dat biedt?

Lucky
25-06-2007, 18:57
Ton toch.!!!!!:eek: WE hebben de natuur jaren lang leeg geroofd????:hmmmm Zulke ongenuanceerde opmerkingen zijn we van jouw niet gewend.:huh
Trouwens bijna alle vogels die onze voličres bevolken zijn uiteindelijk uit de natuur geript. Al is dat niet altijd voor onze huisdeur gebeurd.
Los daarvan denk ik dat de terug gang van vogels in de natuur niet of nauwelijks iets met het vangen van vogels heeft te maken. Net zo min als de sportvisser verantwoordelijk is voor de visstand in de rivier. Hier spelen heel andere factoren een rol in. Zoals milieu en biotopen. Algemeen voorbeeld: huismus welke vogelvanger vangt huismussen ? Waarom gaat hij dan al jaren in populatie achteruit? Voorbeeld twee div. Zwaluw soorten, idem. Voorbeeld drie div. weidevogels idem.
Maar hier gaat het in dit onderwerp niet over. Ik sta positief tegen over deze oproep om kweek verslagen/resultaten in te sturen. Erger nog. We zullen wel moeten willen we allemaal over een zo breed mogelijk spectrum aan legaal tehouden vogels kunnen kiezen. Maar ik heb inderdaad privacy vraagtekens.

Greetings Lucky:)

Ton Koek
25-06-2007, 19:03
Leeggeroofd was inderdaad geen handige woordkeuze.
Ik bedoelde: er werd maar gevangen en gevangen en op manieren die op zijn minst ruw waren.

Henk3
25-06-2007, 20:27
Ja er worden nog steeds veel vogels ontnomen aan moeder natuur. Maar er wordt tegenwoordig ook wel eens tegen opgetreden. Daar heb ik hier al enkele keren een berichtje van achtergelaten. Het ging de vragenstellier er voor een groot deel ook om de vraagtekens (achterdocht) bij de privacy van de invuller van het betreffende formulier. Ik vraag me verder af of de positieflijsten wel zo goed bekend zijn bij deze en gene kweker in den lande.
Had daar nou geen betere naam voor kunnen worden gekozen? En wat die huismussen betreft, ik heb 3 nestkasten met jonge huismussen hier en 1 daarvan heeft net een 2de nest jonkies. Vroeger had je veel meer dakpannen met die losse bolle en open kanten. Daar konden de vogels mooi onder. En die pannen zie je niet veel meer. Ik denk dat dat wat de mussen betreft een grote oorzaak is wat betreft de achteruitgang. Hier trekt het volgens mij wel weer wat aan met de mussen en ook met andere vogeltjes. Ik zie er hier veel meer dan enkele jaren geleden. Ik dwaal af geloof ik.

Henk3
25-06-2007, 20:52
Beste Wintekoning en andere lezers en lezeressen,
Het zal zeker in welk vogelblad dan ook gestaan hebben maar ik kan mij dat nu even niet herrinneren wanneer, en misschien wel velen met mij. Nu moet ik wel zeggen dat mijn geheugen niet heel goed is. En je kunt mij gerust geloven dat dat wel eens heel erg lastig is.

Ik begrijp je vraag/probleem met de privé gegevens helemaal. Nu kom ik op een gevoelig onderwerp: Men zou bij plaatsing van het kweekverslag, niet de echte naam van de kweker moeten vermelden als die daar problemen mee heeft. Of verwacht. Kijk men kan wel zeggen dat privé gegevens niet openbaar gemaakt worden. Maar als er b.v. een justitiëel onderzoek gestart wordt naar de activiteiten van een bepaalde kweker (al of niet terecht), dan kunnen dergelijke gegevens wel opgevraagd gaan worden en ik ben bang dat die dan ook verstrekt gaan worden.

Henk3
25-06-2007, 21:03
Nou dan maar geen naam. Ik denk dan toch dat Bart Braam maar eens moet reageren hierop.
verrek je had er nog een regeltje bij geschreven. Als de bond er de naam aan verbind lijkt mij geen probleem. Maar dan nog kan de naam van de schrijver/kweker opgevraagd gaan worden eventueel. Maar missichien zien we het gewoon veel te zwart.

Henk3
25-06-2007, 21:26
Ik kan me daar wel in vinden. Ik ben benieuwd of die garantie gegeven kan worden. Fijne avond verder.

girlits
25-06-2007, 22:13
Om op de lijst terug te komen ,wat is een bijzondere vogel.Als ik mensen vertel dat ik met verschillende kwikstaarten kweek zelfs in broedkooien vinden ze dat heel bijzonder terwijl andere dat weer heel gewoon vinden.Is het niet mogelijk om een lijst te maken van vogels waar nog geen kweekverslagen van zijn.Ik type met een vinger als ik een kweekverslag moet uittypen van mijn kweek ben ik de hele avond bezig.Als deze dan boven op de andere honderd verslagen ligt van dezelfde vogelsoort zit ik toch liever voor mijn voliere,s.Ik heb net als menigeen wel eens een probleem met ringen soms ben je net te laat voor een passende ring en neem je een maatje groter als dan toevallig iemand komt kijken ben je dan nog geloofwaardig .Ook worden nog wel eens jongen uit het nest gegooid na het ringen. Ik heb nu b.v een blauwborst op tafel staan helaas maar een omdat de anderen in het water zijn gegooid.Word ik dan niet verdacht van het leeghalen van nesten wat ook regelmatig gebeurd.En ik vindt als beginnende insecteneterkweker waarom wordt van ons verwacht om kweekverslagen op te sturen terwijl anderen mischien al jaren met zulke vogels kweken deze mensen zijn bijna bij iedereen bekend waarom word daar niet <in overleg> gekeken.Als er zo.n lijst komt graag in het nederlands hoef ik niet alles op te zoeken;) .Mischien is dit ook een stimulans om met bepaalde vogels te proberen te kweken.Ook denk ik dat er naar voliere,s moet worden gekeken want als iemand een voliere heeft van honderd meter en hij kweekt iets bijzonders is deze vogel dan te kweken in de doorsneevoliere of alleen door specialisten en wie bepaalt wie de kennis heeft om met sommige vogels te kweken. groeten eddie

Ton Koek
25-06-2007, 23:47
Zo'n lijst heeft Aviornis gemaakt, staat op
http://www.aviornis.nl/documenten/LijstVogelsKweekverslagen0407.pdf

Henk3
26-06-2007, 07:43
Als je deze link opent, klik dan vervolgens even in de bovenste balk op roteren met de klok mee (anders krijg je een stijve nek) en dan op het + teken om de tektst wat groter te maken.

Hier is nog een lijst met daarvoor; wat informatie hierover:
http://www.sdgl.org/fotoalbum/albums/userpics/10005/RDA%20adviesrapport,%20december%202006.doc

Henk3
26-06-2007, 09:26
Ik heb het artikel bijzondere vogels kweken in de toekomst even opgezocht in onze vogels, nu kan &#233;&#233;n ieder het hier ook even nalezen.
================================================== ======

Bijzondere vogels kweken in de toekomst. Hoe lang nog?? Bijzondere kweekresultaten melden

Al vele jaren is men bij allerlei instanties en de overheid bezig om tot een verdere invulling te komen van de flora- en faunawet en de gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Eind 2006 is de discussie weer op gang gekomen over welke soorten wel of niet gehouden mogen worden in de toekomst.
Binnen COM Nederland en de commissie wetgevingen is er al veel energie gestoken in dit onderwerp. Dit gebeurt door het bezoeken van veel vergaderingen en het onderhouden van regelmatige contacten betreffende de wetgevingen binnen allerlei commissies, instanties en het ministerie.
Op dit moment wordt er op aandringen van de Tweede Kamer weer gewerkt aan een soort positief. Deze lijst zal straks moeten aangeven welke dieren we mogen houden en onder welke voorwaarden. Op het gebied van de vogels zijn we al enkele jaren bezig hieraan invulling te geven. We kunnen tot heden stellen dat we al veel hebben bereikt en de meest gangbare soorten voor de toekomst door ons kunnen worden gehouden. We willen echter meer en moeten dus andere instanties overtuigen.
Er zijn echter nog veel soorten vogels, en dan spreken we over de bijzondere soorten, waarvan we de andere groeperingen moeten overtuigen dat deze wel degelijk zijn te houden door ons liefhebbers/kwekers. Men wil ook overtuigd worden dat deze ook worden gekweekt, zowel bij ons als in onze buurlanden.
Wij vragen u als bestuurders om in uw vereniging de leden erop attent te maken dat we op korte termijn moeten beschikken over voldoende kweekverslagen van alle bijzondere soorten vogels. Hiermee kunnen wij dan de tegenpartijen overtuigen.
We zien veel soorten vogels op markten, tentoonstellingen, maar ook vooral de cultuurvogels waarvan geen of vrijwel geen kweekverslag is (te) (ge)zien.
Wat kunt u doen?
Uw clubbladen waarin verslagen staan van bijzondere kweekresultaten aan mij toesturen. Tijdschriften (ook internationaal) met melding bijzondere kweekresultaten (of kopie) aan ons toezenden. Zijn u kwekers bekend met bijzondere soorten vogels, zoals bijv. kwikstaarten hoppen - vliegenvangers - toekans -baardvogels ijsvogels - buulbuuls - neushoornvogels - koekoeken - nachtegalen - timalies - tangara's - enz., vrijwel alle bijzondere soorten dus, tip deze mensen om een verhaal te maken van het houden van deze vogels, maar in het bijzonder van een eventuele kweek ermee. Kunnen zij dit niet, dan zijn we bereid ze daarmee te helpen. Ook bijgaande foto's van deze vogels in de voli&#232;re en van de kweek zijn zeer welkom. En ook videomateriaal.
Al deze middelen kunnen ons erin steunen de andere partijen te overtuigen en zoveel mogelijk soorten veilig te stellen, ook voor het kunnen en mogen houden in de toekomst.
Tip ons wie dergelijke soorten bezit en kweekt, dan kunnen ook wij contact zoeken.
Ook tips over informatie op internet kunt u ons mailen, advertenties van het te koop aanbieden van deze gekweekte vogels doorgeven en catalogi met vermelding waar deze zijn, werden of straks worden tentoongesteld.
Wij verwachten dat u dit bericht serieus neemt en ons gaat helpen aan al deze informatie.
Anders is het straks voor veel soorten misschien vijf voor twaalf en kunnen we die in de toekomst mogelijk niet meer houden. Werk hieraan mee in het belang van onze hobby. Als wij ons al de voorbije jaren al niet hadden ingespannen, hadden we nu misschien alleen nog maar een grasparkiet en een kanarie in onze kooien gehad.
Wij zien graag al uw informatie tegemoet en zullen als COM Nederland en de aangesloten organisaties er alles aan doen om de overheid en andere instanties ervan te overtuigen dat we in Nederland veel goede en deskundige vogelliefhebbers hebben, die ook bijzondere vogels kunnen houden en zeer zeker ook kweken.

Alle informatie graag naar: Bart Braam, Keiendriesstraat 20, 6685 AL Haalderen, 0481462507, E-mail: bartbraam@planet.nl

Binnen COM Nederland zijn aangesloten:
Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders, BEC, Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

onze vogels, maart 2007 83

Ben86
26-06-2007, 18:05
misschien heel erg kort door de bocht maar zijn alle vogels die geshowt worden al niet een teken van wat er zo al gekweekt is? en vogels waarvan er minder dan 5 ( noem een getal ) van geshowt zijn zou men dan kunnen toelichten dat er meer van gekweekt worden. iedereen kan wel gaan schrijven maar de vogels die geshowt zijn in vele aantallen zijn al bewijs van eigen kweek toch?

mvg Ben

Ton Koek
26-06-2007, 18:46
Klopt Ben, vogels die regelmatig als eigen kweek geshowd zijn en worden, tellen ook mee in de "bewijsvoering".

Ton Koek
28-06-2007, 02:02
Positief aanvullinkje, balispreeuwen zaten op de districtsshow Noord-Holland 2006.
http://img.photobucket.com/albums/v248/tonnl/bali.jpg

girlits
29-06-2007, 11:00
Nog een positiefe aanvulling.Vorig jaar in rosmalen zat een azuurmees in de tentoonstelling.Maar ik geef winterkoning gelijk wat insturen betrefd de meeste insecteneters zijn geen vogel voor een ttkooi maar komen beter tot hun recht in vitrine,s.Als ik een kwikstaart of leeuwerik in een ttkooi doe loopt die constant op de grond vliegen regelmatig recht omhoog en hebben binnen de kortste keren hun kop beschadigd aan de voor deze vogels overbodige zitstokken. Zet je mezensoorten of zwartkoppen in een kooi zullen deze geen moment rustig zitten.En dan nog het voerprobleem het voer dat mijn vogels krijgen is vrij uitgebreid word elke dag vers gemaakt of na ontdooien uit de vriezer .Mijn levend voer word nog beter gevoerd dan bij menigeen de vogels dit kan ik van een organisatie die een tt regelt en van de vrijwilligers eigenlijk niet verwachten.Toch zal ik zoals elk jaar proberen weer een paar vogels in te sturen en hopen dat ze het overleven alleen al om te laten zien dat men er mee kweken kan. groeten eddie