PDA

Bekijk Volledige Versie : Positief lijstBirdmann_
01-05-2007, 17:43
onderstande tekst staat op de site van de NBvV

Positief lijst
Zoals iedereen ongetwijfeld weet wordt binnen niet al te lange tijd de zogenaamde positief lijst vastgesteld.
Op de lijst staan de vogels die wij als liefhebbers mogen houden. Vogels die niet op deze lijst komen te staan, mogen wij dus niet in de toekomst niet meer houden. Het is dus van belang dat wij, met name van bijzondere soorten, laten zien dat deze vogels goed kunnen worden gehouden en er in de avicultuur ook mee wordt gekweekt. Het gaat daarbij niet alleen om inheemse soorten, maar ook over andere bijzondere vogels, dus tropen, papegaaien enz. Alleen als wij als liefhebbers kunnen laten zien, dat wij met die bijzondere vogels kunnen kweken, kunnen ze op de positieflijst terecht komen. link waar tekst staat http://www.nbvv.nl/content.asp?page=9


(1)ik wil wel eens weten welk vogels niet op deze lijst staan want dan kunnen mensen die deze vogels hebben er een kweek verslag maken. en zorgen dat ze ook op de positief lijst komen.

(2) moeten wij als kwekers hier niet snel bericht van krijgen welk vogels niet op de lijst staan ivm het kweek seisoen voor somige vogels al bezig is en dan is er weer een kweekjaar voor bij waar je een kweekverslag hebt kunnen maken

Birdmann_:hmmmm

Ton Koek
02-05-2007, 00:52
Op http://www.rda.nl/content/algemeen/documents/adviezen/adviezen-2003/rda200307.pdf vind je de lijst zoals die nu is.
Voor zover ik weet is de lijst nog niet definitief vastgesteld en zal deze ook af en toe kunnen wijzigen.

winterkoning
02-05-2007, 08:25
ik weet uit betrouwbare bron dat het niet storm loopt met de te aanleveren kweekverslagen/bewijsstukken etc.
daarom zet ik deze teksten uit positief/negatieflijst nog eens duidelijk hier neer,
het is serieus hoor mensen,we mogen NU nog veel maar:

De Raad is van mening dat in geval van het verzoek tot erkenning voor het houden van een soort uit deze familie een diploma overlegd moet kunnen worden waaruit blijkt dat de (potentiële) houder over voldoende kennis op het gebied van het houden en verzorgen van en de omgang met deze soort/familie beschikt. Indien het om erkenning voor een soort uit de familie Falconidae gaat zou bijvoorbeeld het bezitten van een valkeniersacte zoals genoemd in artikel 38 lid 1 van de Flora- en Faunawet tot deze erkenning moeten leiden. Indien het verkrijgen van een erkenning na overleg van een dergelijk diploma niet tot de mogelijkheden behoort terwijl de houder wel in staat is het dier zodanig te houden en te verzorgen dat het welzijn van het dier niet in het gedrang komt, dient de familie naar de mening van de Raad op de positieflijst, voorzien van voetnoot 2, te worden geplaatst.

Subfamilie Peucedraminae 6 De wetenschappelijke naam dient te worden gevolgd bij het vaststellen of een vogelsoort, -genus, -familie of -orde op de positief- dan wel negatieflijst is opgenomen; de Nederlandse benaming staat bij een aantal soorten ter discussie. Aan het houden van de betreffende (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort dienen voorwaarden te worden gesteld. Deze voorwaarden kunnen per (sub-)familie, geslachtsgroep, genus dan wel soort worden geformuleerd door de sector (zie ook hoofdstuk 7) en worden voorgelegd aan een deskundigencommissie. Indien deze voorwaarden niet binnen twee jaar door de sector voor de betreffende (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort zijn opgesteld en door een deskundigencommissie zijn getoetst, wordt de betreffende (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort aan de negatieflijst toegevoegd. Deze (sub-)familie, geslachtsgroep, genus of soort kent een specifiek voedingsregime. Bij het opstellen van de voorwaarden onder voetnoot 2 dient hier rekening mee te worden gehouden.
5 Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit zou graag zien dat deze soort op de positieflijst wordt geplaatst, voorzien van voetnoot 2.

Afgesproken is dat het Platform Verantwoord Huisdierenbezit over alle soorten, genera, geslachtsgroepen en/of (sub-)families die van deze voetnoot zijn voorzien op soortniveau informatie zal aanleveren waaruit blijkt dat deze vogels met goed resultaat gehouden én gekweekt worden in Nederland, België, Duitsland, Denemarken en/of Groot-Brittanië. Wordt deze informatie niet binnen een termijn van twee jaar aangeleverd, dan dient de soort, het genus, de geslachtsgroep of de (sub-)familie alsnog op de negatieflijst te worden geplaatst. Of een soort gehouden én gekweekt wordt kan blijken uit bijvoorbeeld de aanwezigheid van de betreffende geringde soort op tentoonstellingen, het regelmatig te koop aanbieden van deze soort als eigen kweek via advertenties en/of kweekverslagen. Deze informatie dient te worden overlegd aan het Ministerie van LNV dan wel een onafhankelijke commissie die deze informatie zal toetsen, waarbij tussentijds overleg met de sector om te bezien of men 'op de goede weg is' tot de mogelijkheden dient te behoren. Indien twijfel bestaat over de juistheid van de informatie kan de sector worden gevraagd om met aanvullende informatie te komen; ook een bezoek aan een houder die met deze soort kweekt kan tot de mogelijkheden behoren. De sector dringt er op aan dat snel duidelijk wordt aan welke instantie/commissie de informatie dient te worden overlegd. Aan het houden van soorten waarvan duidelijk is dat deze met goed resultaat gehouden én gekweekt worden kunnen voorwaarden (bijvoorbeeld zoals onder voetnoot 2) worden gesteld.

Eveneens is afgesproken dat het Platform Verantwoord Huisdierenbezit bij de vogels die zijn voorzien van voetnoot 6 zal nagaan of er zich hieronder parasitaire vogels bevinden. Parasitaire vogels zullen op de negatieflijst worden geplaatst. Deze informatie dient eveneens binnen een periode van twee jaar (of zoveel eerder als mogelijk) te worden aangeleverd.

hoop tekst maar wel de realiteit voor in de toekomst.
ik doe wat ik kan U ook?
gr

Ton Koek
02-05-2007, 12:26
Lijkt me dus vooral belangrijk dat mensen die vogels hebben met voetnoot 6 zich melden. (op de positieflijst ALS binnen twee jaar aangetoond kan worden dat ze in gevangenschap gekweekt worden).
Heb je vogels gekweekt in die groepen, laat het weten!

winterkoning
02-05-2007, 13:22
maar ook deze lijst is voor veel mensen niet echt duidelijk en weten niet hoe of wat,en als men iets heeft (kweekverslag oid) is het voor veel mensen dus schijnbaar ook moeilijk het juiste "inlever adres" te vinden.

dan krijg je nog het aspect achterdocht,jaren en jaren lang (en nu nog) zijn er groepen (vooral de ec vogelliefhebbers) achtervolgt en vervolgt met hun bedrijven van de hobby.
ook nu hebben ze weer een deurtje opengehouden(lees controle/inval mogelijkheid) om te zeggen:

Deze informatie dient te worden overlegd aan het Ministerie van LNV dan wel een onafhankelijke commissie die deze informatie zal toetsen, waarbij tussentijds overleg met de sector om te bezien of men 'op de goede weg is' tot de mogelijkheden dient te behoren. Indien twijfel bestaat over de juistheid van de informatie kan de sector worden gevraagd om met aanvullende informatie te komen; ook een bezoek aan een houder die met deze soort kweekt kan tot de mogelijkheden behoren.

maw waarom is het ook nu weer zo belangrijk om te weten wie de naam is bij de kweekverslag(en)?
als men toch tekst ,foto's van nest ,ei,jong,jong bij ringdatum,jong uitgevlogen etc aanleverd is dit toch bewijs genoeg?
het gaat toch erom dat er aangetoond kan worden dat een bepaalde soort gekweekt kan worden/in leven gehouden kan worden in volieremilleu?
bij kennis van mij is bv nu gecontroleerd door aid ,bij zijn vraag waarom zij bij hem kwamen was het antwoord: dat men zijn ringnr op foto heeft gezien ( in adv op marktplaats) enzo kwamen ze bij hem terecht.(moet niet gekker worden).

er staat ook bv een stukje tekst in:bijvoorbeeld de aanwezigheid van de betreffende geringde soort op tentoonstellingen.

echter is het zo dat men als men een"nieuwe/zeldzamere" europese soort brengt er door bepaalde instanties gelijk word getwijfeld aan de juistheid van ring/kweek/oudervogels afkomst etc etc
want zo word beweerd ze zijn niet te kweken.
maw ;als men al geneigd is ondanks alle beschuldigingen /aantijgingen etc wilt bewijzen dat het wel kan en legaal is krijgt men toch de deksel op de neus en moet men altijd voorzichtig zijn met elke stap die een kweker doet(ook al is hij/zij 100% goed/legaal bezig)is er altijd wel iets warop men je wilt pakken ,en dat gelukt dan wel niet maar je hebt wel de trubbels/onhebbelijkheden ervan.

en dan heb ik gelijk een vraag wie of wat is die ONAFHANKELIJKE COMMISIE?
hoe onafhankelijk is men? het kunnen dus iig geen mensen zijn met affiniteit met vogels (kwekers/bonden/vogelbescherming oid) want die zijn niet onafhankelijk,toch?
enja als men dan mensen vind die daarvoor geschikt zijn ,zijn die dan niet al beinvloed door de uitgebrachte berichten in de media?
zomaar gedachten gangen/bevinding/mening.

maar wil wel met klem vragen heeft u wat (kweekverslagen oid) deze in te sturen alleen doe dit met verstand.
het kan de hobby helpen te blijven bestaan in de toekomst.
winterkoning

Birdmann_
02-05-2007, 17:09
ik hoop dat de lijst met vogels waar nog geen kweekverslag van is een keer in de blaadjes of een eenmalige bijlage komt te staan misschien een idee voor de mensen die niet weten welke vogel het gaat om er kleine foto's bij te zetten dit vergroot de kans op herkenning en dus op de kans dat ze een kweekverslag willen maken.

en uiteraad kost dit geld maar het gaat om Nederland, BelgiŽ, Duitsland,
Denemarken en/of Groot-BrittaniŽ dus samen iets doen in die zin lijkt mij kosten besparend:confused:

groeten

Birdmann_

marcellevers
03-05-2007, 06:21
maar het gaat om Nederland, BelgiŽ, Duitsland,
Denemarken en/of Groot-BrittaniŽ dus samen iets doen in die zin lijkt mij kosten besparend:confused:


op de laatse districtvergadering kwam dit punt ook nog even aanbod.
en dat ze nog druk bezich waren de lijst proberen aan te passen door verzamelen van data enz.. de gene die hier over vertelde was van het COM de naam ben ik even kwijt. dus ze zitten niet stil daar hoop ik:D

Birdmann_
03-05-2007, 18:11
dus ze zitten niet stil daar hoop ik:D

dat is zeker te hopen voor de liefhebbes van aparte soorten want anders is het :help :help ik heb vogels wie op de negatiefe lijst staan

Birdmann_

marcellevers
04-05-2007, 21:22
ik vind dat er weinig mensen op deze topic reageeren ik denk dat de meeste forum leden niet weten dat zulke lijsten onze vogelsport langzaam aan banden lecht want wat is het volgende:confused:

geen enkele vogel zonder vaste voetring!!!!!!!!??

Marcel

Henk3
17-05-2007, 09:21
Onderstaand werkstuk vond ik zojuist op internet, misschien interessant voor diegenen die er wat aan hebben en die het lezen kunnen.
http://huisdieren.result-it.com/files/bestanden/WildvangofNakweekverslagBreedijk.doc

Ton Koek
17-05-2007, 10:54
Een fraai stukje kopieer- en plakwerk, onbegrijpelijk dat dit serieus genomen wordt als afstudeeropdracht.
Er staat gewoon helemaal niets in, dit kan iedere basisschoolleerling. Mogelijk dat die ook de Nederlandse taal beter beheerst.

Voornaamste conclusie van het hele verhaal is dat de opdracht gezellig was, erg nuttig. Het zeg veel over het opleidingsniveau...

Bart Braam
04-02-2008, 18:43
weer een stukje laatste nieuws aangaande de positieflijst:
http://www.nbvv.nl/content.asp?page=9
loopt nog steeds niet storm en dadelijk is het te laat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DUS DOET UW BEST. klik op de hier tekst in het verhaal en zie wat er allemaal nog nodig is,maar ik zie wel dat er bepaalde soorten nog niet mee genomen zijn ondanks dat deze allang geplaatst zijn in de onze vogels,neem bv de braamsluiper was in de ONZE VOGELS te lezen geweest in april 2007.
EN DAT SNAP ik DUS NIET.
maargoed al met al
duurt het niet lang meer tot besluit .(hiermee zijn ze iig sneller dan ringmaten aanpassen die niet kloppen).
heeft u tekst of weet u waar deze kweekverslagen te vinden zijn.................geef dit op aan dhr b.braam.
als u twijfeld of dat deze al bekend zijn,GEWOON insturen want meerdere kweekverslagen zijn BROOD nodig.
mvg

Hallo Winterkoning
Die Braamsluiper komt er nog wel op hoor, zoals ook enkele andere soorten. Ik vindt het niet erg om van sommige soorten wat meer verslagen te hebben, want er staat nergens beschreven dat we straks aan 1 verslag genoeg hebben.
Dus inderdaad is de oproep juist, zoveel mogelijk melden, en toesturen. Ook tips zijn welkom, waar verslagen zijn gepubliceerd, want al hebben we de laatste jaren al veel trachten te verzamelen, ik kan niet alle bladen bijhouden.
Ik hoop dat de kweekverslagen nu binnenstromen, want tot op heden loopt het nog steeds geen storm.
Het laatste woord is aan de kwekers, die nu worden opgeroepen om hun verslag te doen.

Beter iets teveel toezenden, dan te weinig
Bart Braam
Secrtetaris C.O.M. Nederland

louis polane
04-02-2008, 19:56
Wat nou dictatuur, wat nou politiestaat?

rupicola
04-02-2008, 21:26
Als ik het goed begrijp bestaan er serieuze plannen om het aantal vogelsoorten, dat nu op legale wijze gehouden mag worden, te verminderen.

Men heeft letterlijk jarenlang gewerkt aan die 'fantastische' F&Fwet, die er zo nodig moest komen.
Kennelijk heeft men iets minder goed nagedacht over de mogelijke gevolgen van deze wet, laat staan over de gevolgen van bijkomende Europese wet- en regelgeving.

Het heeft er alle schijn van dat de overheid haar eigen falende controlesysteem op de naleving van genoemde wet- en regelgeving gaat verbloemen door met maatregelen achteraf te komen, waaruit vervolgens slechts de eigen onmacht van de overheid blijkt.

De huidige wet- en regelgeving is nu enkele jaren van kracht en in die periode zijn er tal van Europese vogelsoorten in avicultuur gefokt.
Soms zelfs al enkele generaties!

Daarbij is inmiddels een situatie ontstaan die onomkeerbaar is!


Wat gaat er gebeuren met de vogels die nu legaal gehouden mogen worden, maar straks, naar verwachting van het ene moment op het andere, worden verboden?

Gaan we die vogels dan loslaten? Dat is voor het meredeel kansloos voor de betreffende vogels.

Inleveren of inbeslagname > opvangcentrum > uitzetten? Beslist kansloos voor de vogels!

Inbeslagname > vernietigen of doordraaien? Het zou me met het oog op het getoonde beleid van de afgelopen jaren nog niet eens verbazen!
Dan rest slechts de optie om met bedoelde vogels de illegaliteit in te verdwijnen en dat is mijns inziens een situatie met louter verliezers!

winterkoning
05-02-2008, 12:25
quote rupicola + antwoorden/meningen/gedachtes winterkoning:
Als ik het goed begrijp bestaan er serieuze plannen om het aantal vogelsoorten, dat nu op legale wijze gehouden mag worden, te verminderen.
antw: dat is dus een understatement van het jaar,dit proces is al gaande sinds de invoering van de ":nieuwe"wet.

Men heeft letterlijk jarenlang gewerkt aan die 'fantastische' F&Fwet, die er zo nodig moest komen.
antw: ik begrijp wat je bedoelt,maar alles in dit land moet met regeltjes en wetjes (lees mijn berichtjes maar terug en je zult zien dat ik niet voor niks daartegen aggeert)

Kennelijk heeft men iets minder goed nagedacht over de mogelijke gevolgen van deze wet, laat staan over de gevolgen van bijkomende Europese wet- en regelgeving.
antw: wederom een understatement van het jaar,(lees maar terug in mijn berichten overal) en als excuus word daar dus voor genomen dat alles haasje repje erdoor heen gedrukt toen diende te worden en dat men niet voorzien had dat men massaal de wat moeilijker soorten ging houden en er volop mee kweken(insekteneters vooral) en dat daarom ook de vele ringmaten niet geheel kloppen maar dit zou zoals belooft was door de toenmalige minister ,binnen een mum van tijd geregeld zijn als men dit aangaf (nee dus,politieke molen draait SOMS heel langzaam).

Het heeft er alle schijn van dat de overheid haar eigen falende controlesysteem op de naleving van genoemde wet- en regelgeving gaat verbloemen door met maatregelen achteraf te komen, waaruit vervolgens slechts de eigen onmacht van de overheid blijkt. antw: klopt .

De huidige wet- en regelgeving is nu enkele jaren van kracht en in die periode zijn er tal van Europese vogelsoorten in avicultuur gefokt.
Soms zelfs al enkele generaties!
antw: klopt helemaal ALLEEN dit kan voor SOMMIGE soorten niet uitgedragen worden omdat men verplicht is (vanuit het WELZIJNSBELANG van de vogels)de vogels iets groter te ringen dan als er wettelijk voor staat en men zit dus in de tang,want ondanks dat men kan bewijzen dat ze ek zijn worden ze toch niet geacceptererd door de wet,maw men gaat niet zeggen of kweekverslag opsturenof insturen op een TT ,van ik heb deze soort gekweekt maar het is te groot geringd want dan ben je strafbaar en ze weten je tegenwoordig altijd te vinden.

Daarbij is inmiddels een situatie ontstaan die onomkeerbaar is!
antw: dat is de hele inzet geweest van wat ik bedoelt met het UITSTERFBELEID en ik zal het nog een keer in grote lijnen uitzetten:
wet in laten gaan om de situatie zo te maken dat het duidelijker voor de WET is om te kunnen straffen,dat men ringmaten heeft overgenomen die veelal overgenomen zijn uit lijsten van vangstations/veldonderzoeker (knijpringen,waarmen dus niet over de tenen en schenkel hoeft bij de vogels,deze dus altijd dikker is dan de poot/been dikte zelf en de jongen zijn vaak nog breder want dit slinkt pas op latere leeftijd) men niet luisterd /heeft geluisterd naar kwekers die zeggen dat het soms ietsjes anders ligt qua ringmaten etc.
dat men dus vogels zou moeten te groot gaan ringen met het risico dat men gepakt word(en vele kwekers willen dat niet dus die soort slaan ze over,en je weet als er geen animo voor is binnen de sport dan word er ook niet of nauwelijks mee gekweekt).maw de soorten sterven VANZELF uit in onze sport.
men heeft dus een periode afgesproken waarin men het een en ander op poten kon zetten qua kweek(mede gemonitort door de ringbestelling) en nu gaat men knagen aan het te houden bestand(onder invloed van de "niet"te vrezen volgens sommige hier,oa de dierenpartij en ander millieubewegingen). maar als men ze niet kweekt omdat ze gevaar lopen ivm met het moeten ringen van vogels die te kleine maten zijn toebedeeld dan zijn daar ook geen gegevens van bekend en dan komt deze automatisch op de negatieflijst ondanks dat ze goed te kweken en te houden zijn.als men iets groter zou mogen ringen dan blijven er meer jongen in leven (hoe bedoel je ;uitsterfbeleid want de wet heeft liever een goed geringd jong wat dood op de grond ligt vanuit het nest dan dat er een vogel op stok zit die 1 of 1 tiende van een MM "te groot"geringd is hoezoe vanuit het welzijn van de vogels gedacht???).en als het dan sporadisch gelukt met een "wettelijke ring"geringd jong op stok te krijgen dan is deze zo "duur" geworden dat deze niet meer te betalen is (hoezo uitsterfbeleid?)


maw iets grotere ringen toen en men had nu volop kweekverslagen en ervaringen gehad van vogels die nu verdwijnen vanuit onze volieres.

nu vraagt men om kweekverslagen etc.ik kan ze niet leveren als het bv om bovenstaande soorten gaat,zijn ze te houden en goed te kweken jazeker,alleen ik kan het niet aantonen,hoezo uitsterfbeleid????
men moet verslagen inleveren met opgave van kweker en zijn gegevens ,want tekst en foto's is schijnbaar niet genoeg,waarom niet? gaat het nu om de kweker of om de vogelsoort welke voor moet bewezen worden dat ze gehouden/gekweekt worden,maw wel overwogen/doordacht door de partijen en een mooie spagaat gecreerd voor de kwekers (men kan niet vooruit of achteruit)Wat gaat er gebeuren met de vogels die nu legaal gehouden mogen worden, maar straks, naar verwachting van het ene moment op het andere, worden verboden? antw: (1)

Gaan we die vogels dan loslaten? Dat is voor het meredeel kansloos voor de betreffende vogels.antw: (2)

Inleveren of inbeslagname > opvangcentrum > uitzetten? Beslist kansloos voor de vogels!antw (3)

Inbeslagname > vernietigen of doordraaien? Het zou me met het oog op het getoonde beleid van de afgelopen jaren nog niet eens verbazen! antw(4)
Dan rest slechts de optie om met bedoelde vogels de illegaliteit in te verdwijnen en dat is mijns inziens een situatie met louter verliezers! antw(5).
antw 1 tm 5: dit alles zal onder een overgangsregeling gaan vallen,maw zeg dat die wet nu ingaat,de ringen zijn voor 2008 al besteld dus dat mag nog ,daarna zal het zo zijn
dat je de vogels in bezit mag hebben zolang ze wettelijk goed geringd zijn en van voor en tot en met 2008 gering zijn,daarna mag je ze niet meer hebben,maw je mag ze hebben maar kweken mag niet meer na 2008 (is een voorbeeld hé want ik weet niet wanneer dit in zal gaan).
(geld dus voor vogels die op de NEGATIEFLIJST staan)


heel verhaal weer hé,nou neem maar een bakkie koffie erbij want het is nog lang niet klaar want de negatief en positeiflijst is niet alleen voor europese soorten,NEEEEEEEEEEEEEEEE!!

een mooie en uniekekans deed zich voor ,voor de dierenpartij en millieu bewegingen,die hebben de vogelgriep aangegrepen en hebben de koppen bij elkaar gestoken en zich verenigt over gans europa en hebben een hele "goede lobby" gehouden om het import verbod tot stand te krijgen bij hun regeringen,ook dit ging weer met stapje voor stapje eerst tijdelijk verbod en uiteindelijk totaal import verbod.
Het stapje voor stapje beleid is een proces wat al jaren gaande is.(jammer genoeg onder valse voorwendselen maar het paste wel heel mooi in het plaatje van de bewegingen).

wat krijgen we nu (nabije toekomst)om de oren geslingerd ?
ten eerste voortvloeid er uit de negatief /positieflijst dat alle vogels geringd moeten worden en aan een wettelijk ringmaat moeten voldoen(kan haast niet anders want hoe moet je bewijzen dat het GEEN gesmokkelde vogels zijn)
maw tropenkwekers let op uw zaak en vecht krappe ringmaten aan want ringen NA uitvliegen is er dan voor u ook ECHT niet meer bij evenals het kunnen kiezen uit de ringmaat.
(want anders zou u gesmokkelde kunnen overringen).

wat krijgen we nog meer ? de wettelijke norm waaraan men dadelijk moet voldoen om vogeltjes te houden qua behuizing etc.eendaags TT's etc.
onder het mom van te kleine kooi en te lang onderhevig aan stress op de TT's.
of een ander die ik wel erg" goed" vond,het is zielig om een vogel wat vanuit een warm klimaat komt ,buiten bij ons in ons kilklimaat moet leven,vogelonwaardig(???????????????).hahaha moet niet gekker worden.
Dit allemaal in de lijn der verwachting zoals IK dit ziet (maar ik heb gelukkig maar 1 hersencel dus nadenken over dingen doe ik niet en ik word ook nooit geinformeerd door mensen!!!!! ).

winterkoning
05-02-2008, 12:28
tjonge kommer en kwel en wat is die winterkoning verbitterd zeg hoor ik u al zeggen/denken..............

NOU NEE hoor,ik heb vroeger heel wat gestreden wat ik in mijn ogen onrechtvaardig vond ,maar liep telkens tegen onwetenheid aan of "muren"die niet wilde wijken.
maw ik heb dat allang opgegeven "mijn strijd" ( je zou het haast niet zeggen,maar toch is het zo),ik kweek geen vogels meer waarvoor onmogelijke ringmaten staan.(jammer want ze zijn zeer goed te kweken)
want ik heb in de hele gang van zaken 2 OPGELEGDE keuze in mijn strot geduwd GEKREGEN, A niet die soorten meer houden en kweken B of de illigaliteit ingaan.
tja en dan was de keuze heel simpel (want er was nog import dus men kon terug naar andere soortjes)
en heb dus voor A gekozen ,heb de vogels gehouden en gekweekt die volgens mij en de WET goed te ringen waren met de opgelegde ringmaat en daarnaast ben ik soorten gaan houden die nog geen eens geringd hoefden te worden,tjonge wat een luxe volop kweken en niet je bang hoeven te maken dat de jongen eruit werden gegooid omdat men al zeer vroeg moest gaan ringen want anders paste het niet meer).
vind ik het jammer dat er soorten verdwijnen,Ja en NEE.
Ja : omdat het een verarming is voor onze hobby ,het zal o.a onbetaalbaar gaan worden voor de gewone man (iets wat nu al gaande is ,HOEZO uitsterfbeleid???? want als men ze niet kan betalen kan men er niet mee kweken en als men er niet mee kan kweken dan houd het OP op een keer) etc.
NEE: omdat men hier voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk is,vroeger(normale en gangbare gedachtengang toen der tijd) waren sommige vogeltjes nog geen eens de moeite waard om er mee te kweken (het voer was duurder dan de vogels zelf).
men niet goed heeft onderhandeld in besprekingen met regering/dierenbewegingen (want men nam "ons"toch niet serieus) en hiermee bedoel ik te zeggen diegen die in onderhandeling waren die hebben hun best echt wel gedaan maar als men ja zegt en zodra men dan weg is uit de bespreking nee doet tja waar sta je dan?????????? (hoezoe taktiek in uitgestippelde gang van uitsterf beleid? ).

hoe nu verder?????
nou zoveel mogelijk (rechtgeldige)kweekverslagen (volledig ingevulde gegevenslijst en tekst + foto's die dienen als bewijs) geven aan bv BART BRAAM .
WANT de bal legt zoals gezegd op dit moment bij de kwekers,alleen zij kunnen sommige vogelsoorten voor ons behouden (en dan bedoel ik voor de sport).
Bedenk u ook dat "wij" vele kweekverslagen van verschillende vogels moeten hebben want u weet misschien wel : ONDERHANDELEN is een kwestie van geven en nemen en als men (als minister zijnde de veiligste weg neemt) dan zullen er van bv de 5 aangedragen soorten er 4 op de positieflijst komen (gaat ik ervan uit dat de minister ons goed gezind is) en 1 op de negatievelijst,maw men houd beide partijen zo TE VRIEND. en kan de minister weer op de borst kloppen van,kijk mij eens ik heb de beide partijen op een politieke manier tot een overeenkomst/instemming doen besluiten.


zo was het lekker de koffie ,hebben we weer iets om over na te denken .
ook als u al jaren en jaren dezelfde vogelsoort houd is het ,het overdenken waard want ook u word op de een of andere manier "geraakt"door dit alle (denk aan het systematisch opdrijven van prijzen).de groep vogelliefhebbersdus die om het hardts roept dat het allemaal wel meevalt


valt allemaal niet mee in deze tijd.
Allaaf ,allaaf, allaaf en hoppa allemaal de plonaise in............................
mvg van een licht verontruste vogelliefhebber
:help :hmmmm :help

INSTUREN DIE KWEEKVERSLAGEN is de UITEINDELIJK boodschap van dit hele lange (onzin) verhaal

Bart Braam
05-02-2008, 12:47
Geschreven door Winterkoning, even mijn reactie.

nu vraagt men om kweekverslagen etc.ik kan ze niet leveren als het bv om bovenstaande soorten gaat,zijn ze te houden en goed te kweken jazeker,alleen ik kan het niet aantonen,hoezo uitsterfbeleid????
men moet verslagen inleveren met opgave van kweker en zijn gegevens ,want tekst en foto's is schijnbaar niet genoeg,waarom niet? gaat het nu om de kweker of om de vogelsoort welke voor moet bewezen worden dat ze gehouden/gekweekt worden,maw wel overwogen/doordacht door de partijen en een mooie spagaat gecreerd voor de kwekers (men kan niet vooruit of achteruit)


De feiten liggen er, en als we nu weer dezelfde discussies opstarten als in 2003, komen we niet veel verder.
Laten we trachten om dat aan te leveren wat wordt gevraagd (kweekverslagen). Als men er zoveel heeft gekweekt, maak dan maar alstublieft een verhaal (kweekverslag), want het schrijven gaat je best goed af.
Wij als C.O.M. Nederland en aangesloten organisaties zullen ons zeker niet bij alles neerleggen, en geven nog steeds tegengas om de belangen van onze hobby veilig te stellen.
Wat hierboven door Winterkoning wordt omschreven is niet geheel juist.
Er wordt alleen gevraagd om kweekverslagen, eventueel met foto's. Nergens wordt vermeld dat men opgave moet doen van naam kweker, en al zijn persoonlijke gegevens.
Uiteraard stellen we dit als organisatie wel op prijs, om met u contact te kunnen houden, indien verdere info van belang is.
De overheid krijgt van ons alleen de pure kweekverslagen en niet meer, dus geen persoonlijke gegevens.

Vriendelijke en sportieve groet.
Bart Braam
Secretaris C.O.M. Nederland

winterkoning
05-02-2008, 13:49
beste bart braam,
in ander topics is mijn mening aangaande dit stukje :
(Er wordt alleen gevraagd om kweekverslagen, eventueel met foto's. Nergens wordt vermeld dat men opgave moet doen van naam kweker, en al zijn persoonlijke gegevens.
Uiteraard stellen we dit als organisatie wel op prijs, om met u contact te kunnen houden, indien verdere info van belang is.
De overheid krijgt van ons alleen de pure kweekverslagen en niet meer, dus geen persoonlijke gegevens.)
al eens verduidelijkt.

dit kan dus totaal niet (in mijn ogen)want het één en ander zou toch gestaaft/getoetst/ of overlegt moeten worden door/ voor bonden alsook regering tov de organisaties die liever helemaal niet vogeltjes zou willen zien dat we die in kooien houden (of geloven zij de dingen op de mooie blauwe ogen??),ik kan een tekstje maken en foto van internet halen en voila een geknutseld kweekverslag,waarheid of onzin?
dan dit, is dit ook niet waar/correct ,dan?:

KENNISGEVING VAN EEN KWEEKRESULTAAT.

De op dit formulier vermelde gegevens worden niet openbaar gemaakt, maar dienen om te kunnen aantonen dat met deze soorten gekweekt kan worden in Nederland. Dit om te worden toegevoegd aan de positieflijst voor te houden soorten, nu en in de toekomst. Indien u foto’s of ander beeldmateriaal heeft van de kweek, dan kan dit als overtuigend worden meegezonden, voor bewijs. Uitgebreide kweekverslagen worden door ons niet gepubliceerd in bladen zonder dat de eigenaar daarvoor toestemming heeft verleend.Naam inzender: ………………………………………….…………………..……………………..

Postcode: ………... Woonplaats: ……………..…..…..……………………….............….………..

Nederlandse naam vogel: ……………………….…...……………………….………….…………

Latijnse naam vogel: ……………………………………………………………..………………...KENNISGEVING:

Deze kennisgeving zo volledig mogelijk invullen. U mag ook een uitgebreider kweekverslag schrijven.

Stuur dit naar: COM Nederland, t.n.v. Bart Braam, Keiendriesstraat 20, 6685 AL Haalderen.

E-mail: bartbraam@planet.nlRing de jonge vogels met een vaste voetring van het juiste formaat. Dit geldt zeker voor alle vogels die

worden vermeld op de bijlage 1 lijst van de ringenregeling (Flora en Faunawet)(Bij meerdere opties, onderstrepen of omcirkelen) wat van toepassing is, indien iets niet bekend is dan markeren met X)HET VERBLIJF VAN DE VOGELS (kweekkoppel):Leeftijd man (1-0) : …………… In bezit sinds: …………..

Het betreft een: importvogel / eigen kweek / aankoop van nakweek.

De vogel had vroeger al eens gebroed. Ja / Nee / Onbekend.Leeftijd pop (0-1) : …………… In bezit sinds: …………...

Het betreft een: importvogel / eigen kweek / aankoop van nakweek.

De vogel had vroeger al eens gebroed. Ja / Nee / Onbekend.

Vond deze kweek plaats als gepland / toeval.

In binnenvlucht verwarmt / onverwarmd.

Afmetingen binnenvlucht: .......... x .......... x ………. cm (l x b x h).In buitenvlucht. Geheel overdekt / half overdekt/ niet overdekt.

Afmetingen buitenvlucht: ........... x .......... x ………. cm (l x b x h).

De buitenvlucht krijgt veel zon / weinig zon / geen zon.

Inrichting buitenvolière (zitstokken, water, overige bijzonderheden) …………………………….……….. ……………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………

Beplanting (welke soorten): ……………………………………...……………………………………………………………………………………… ………………………………HET BALTSGEDRAG: (Graag zo volledig mogelijk).

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

(Invullen wat van toepassing is).

HET NEST EN DE EIEREN:Er werd gebroed in: Nestkast / Open / Halfopen / Dicht.

Hoogte .......... cm, breedte ………. cm, diepte ……… cm, invlieggat ……. cm.

Natuurlijk broedblok (boomstam), hoogte ……… cm, diameter .......... cm, invlieggat .......... cm.

Vrijstaand nest in struik / korfje / schotel / oud nest van …………………………….………………………………..

Nestmaterialen: ……………………………………………………………………….……………………………….

……………………………………………………………………………………….…………………………… ……

Afwerking: netjes / slordig / werd bijgewerkt met: ………………………….…………………………………….…..

Datum 1e ei: .............. totaal eieren: ........... broedduur: ……. dagen.

De eieren werden gelegd met tussenpozen van .......... dagen (0 is dagelijks).

Aantal bevrucht eieren: ........... Uitgekomen eieren: ........... Uitgevlogen jongen ………..

Grondkleur van de eieren: …………………………………………………………………………….……………….

Tekening: veel / weinig / geen. Streepjes / vlekjes / stippen.

Zitten deze over het hele ei / stompe / spitse kant. Verdeeld onregelmatig / regelmatig.

Afmetingen van het ei: ……… x ……… mm.

Aantal jongen volwassen geworden: ………..

Jongen gestorven na ………. dagen / ……… dagen / ……… dagen.

Mogelijke reden van sterfte: ……………………………………………………………………………………………..

Sectieuitslag of ander onderzoek door dierenarts? ………………………………………………………………………HET BROEDPROCES EN DE GROEI VAN DE JONGEN:Tijdens de fok zijn de ouders niet / wel agressief tegenover de medebewoners.

Ze zaten alleen. Ja / nee

De volgende vogels waren samen met hen gehuisvest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………Nestcontrole laten de vogels wel / niet toe.

Er werd gebroed door de pop / beide ouders.

De jongen kwamen gelijktijdig / met tussenpozen van .......... dagen uit het ei.

De jongen zijn naakt / met veel / weinig dons.

De huidskleur is: …………………………………………………………………………...……………………………

De kleur van de ogen is ………………….. en deze gaan na …… dagen open.

De eerste veren komen door na ……………. dagen.

Vogels geringd op leeftijd van ............... dagen, met ............... m.m. ring.

De jongen groeiden snel / langzaam / normaal.

Na .......... dagen verlaten de jongen het nest en keren in de nacht nog wel / niet gedurende ....... dagen hier op terug. Ze worden na ……. dagen wel / niet verjaagd door de ouders / man / pop beide.

Beschrijving jeugdkleed: …………………DE VOEDING:Als basisvoer werd aangeboden: ………………………………………………………………….…………………….

Tijdens de fok aangevuld met: …………………………………………………………………….……………………

Het voedsel werd aangeboden via: Een voerschaal / meerdere schalen / voedertafel.

Deze bevond zich op een hoogte van ……… cm.OPMERKINGEN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …

Datum:

Handtekening:


waarom een handtekening ter bekrachtiging en gegevens kweker ?of gelooft men de inzender niet zonder naam en handtekening?(geef ook weer niet veel vertrouwen af).
denkt u aub eens na (en dat bedoel ik dus helemaal niet verkeerd ,hou me aub tengoede): waarom stuurt men niks in??? men is verguist (nog steeds en dat word steeds meer door de media aandacht en campanje van dierenpartij en vogelbescherming ) men word beschuldigd van illigale praktijken(nog steeds en vaak onterecht neem de/sommige ringmaten maar weer als voorbeeld) ,men word vervolgt (nog steeds) ,denkt u dan echt dat men staat te trappelen om verslagen in te sturen ,dat men de nek uitsteekt(dit durft te doen)?.
voorbeeld zoals de gedachtegang is bij de "gewone" en wel correct bezig zijnde man,

probeer eerst dat maar eens te doorbreken..................
beste bart braam ik ben een gelijk gestemde vergeet dat aub niet.
ik ben alleen bang dat het gewoon niet wilt lukken,de manier zoals het nu word gedaan.........................HELAAS.
hoe het anders kan? ik weet het niet.
MAAR WAT IK DUS NIET BEGRIJPT IS DAT MEN OP TROPISCHE VOGELSGEBIED NIET MASSAAL REAGEERD WANT DAAR GELDEN DEZE DINGEN NIET (ringplicht,vervolging etc etc).

nogmaals ik sta aan uw zijde,maar zie ook een ander kant waar ik de ogen niet voor sluit.

mvg winterkoning

winterkoning
05-02-2008, 14:25
beste bart braam,
ik denk zelf dat het geen kwestie is van onwil,ik denk meer een kwestie van onmachtgevoel of vorm van schuwheid/angst die men opgebouwd heeft in de loop der jaren door alle negatieve berichtgeving etc.
en als men dan naam en adres invult op bovenstaande formulier/leidraad en invult dat het om een europese soort gaat dan is die link toch heel snel gelegd? "zij"hebben immers toegang tot de ringbestellijsten,toch (gedachtegang zoals ze zijn bij de gewone man)

ik heb het nu over de groep mensen die de wat zeldzamere soorten danwel de soorten heeft waarover in geen enkele lijst duidelijkheid over bestaat/nauwelijks duidelijkheid over bestaat.
want ik denk juist dat het om deze groep mensen gaat waarvan men de KWEEKVERSLAGEN /info wilt hebben,want zeg nu eerlijk van een "gewone"putter of een "gewone"goudvink (eventjes op europees gebied gezien)die hoeft u niet meer te hebben,wel dan?


ik ben op "niks" uit begrijp mij goed ,ik wil alleen weten/begrijpen waarom men niet reageerd op de oproep tot massaal inzenden kweekverslagen en heb daar dus een gedachte over,over hoe dit beleeft word door de gewone man.
mijn vraag is dus :WAAROM niet???????
het gaat tenslotte over het toekomst beeld van de vogelsport in zijn algemeenheid

mvg

ps: INsturen die kweekverslagen.ik snap dat ik wel weer erg negatief /zwartkijkend overkomt of zo iets maar dat is eigenlijk in het geheel niet de bedoeling.
maar ik snap het niet, zoals zovaak(het waarom niet warm lopen voor kweekverslagen insturen).
het afwachten opdat andere het doen is denk ik fataal evenals men ook afwacht dat men zeldzamere soorten op de TT in apeldoorn of Zutphen zet.
ik zou zeggen lees alles vanf bv berichtje 15 rustig nog eens na en probeer het te laten inzinken met wat ik ermee bedoelt te zeggen.wat misschien ook nog een overdenking waard is,ALS een dikke als dus het zo is dat er aan alles een wettelijke maat word vastegesteld( in de toekomst),hoe gaan we dit dan doen?????met onze ontwikkelingen op vogelgebied,neem nu de zebravink die is qua pootdikte nu van 2,5 mm vroeger naar nu soms al 3,0 of 3,2 mm gegaan.maw zet niet te krap in qua ringmaten,of mischien moet er wel voor sommige soorten een minimummaat gelden en dan in combinatie met dat het wel een goed sluitende ring moet zijn.
zomaar weer een "gekke"(uit vogelwelzijns) gedachte.

stork
12-02-2008, 13:31
Hallo,
Ik lees dat jullie ook met de handen in het haar zitten wat de possitieflijsten betreft.
Hebben jullie er weet van dat er zoiets bestaat als de NATIONALE RAAD
http://www.dierenliefhebbers.org/

Deze mensen zijn op het gebied van de wet de possitieflijsten bezig aan te vechten .
De zaak zit nu reeds op europees niveau, zodat jullie in nederland er ook kunnen van mee profiteren .
De mensen met kennis zijn er mee bezig , enkel het geld voor advocaten en onkosten moet constant bijgehouden worden ( lees aangevuld) .

Willen jullie er meer over weten lees dan eens deze topics
http://www.aviornis.nl/forum/index.php/topic,2596.0.html
http://www.aviornis.nl/forum/index.php/topic,3026.0.html

Alvast bedankt voor jullie tijd en als jullie zich geroepen voelen om de raad te steunen , DOEN .

Ikzelf heb ook al kweekverslagen opgestuurd naar de diensten in Nederland , dus wij helpen jullie ook ! Omdat het een europees probleem is.